# Wokka

Door San Daniel gepubliceerd in
It was market day in Medina, the city in Saudi Arabia where the Prophet lay buried in the famous mosque of the prophet. 'Not just any market day,' thought Abbat Misjier, 'this is the last day of Ramadan. It had been a tough month, the fasting month, the tremendous heat had fused your tongue to your palate and only after the cann...
25
0
17/01/2017 07:21
Door San Daniel gepubliceerd in
Het was marktdag in Medina, de plaats in Saudi-Arabïe waar de profeet ligt in de beroemde moskee van de profeet. 'Niet zomaar een marktdag,' dacht Abbat Misjier, 'dit is de laatste dag van de Ramadan. Het was een zware maand geweest, de vasten maand, de enorme hitte had je tong vastgesmolten aan je gehemelte en pas na het kanon...
76
1
08/07/2016 06:51

Populaire onderwerpen

Meer onderwerpen

Populaire artikelen