# Scientology

Door San Daniel gepubliceerd in
Van science fiction naar scientology: Ron Hubbard stichtte in 1953 "the church of scientology", als een vervolg op ideeën goed dat hij geleend had van andere geloofsstromingenen, aangevuld met reíncarnatie theoríën en zijn inzichten in oorlogsvoering tussen de planeten, zeg maar een soort star wars. Hij was een science ficti...
0
0
21/11/2015 22:46
Door San Daniel gepubliceerd in
From science fiction to scientology: Ron Hubbard founded "the church of Scientology" in 1953, as a follow-up to ideas that he had borrowed from other religious movements, supplemented with reincarnation theories and his insights into warfare between the planets, say a kind of star wars. He was a science fiction author and increa...
102
4
21/11/2019 03:42
Door San Daniel gepubliceerd in
De bommenwerpers doken in steile duikvlucht en trokken een paar G, de piloten zaten in hun stoelen geduwd. Naakt onder hun flinter dunne overal. Overalls zonder zakken, het kleinste object in een broekzak zou hun been breken onder de G versnelling. Dit was het laatste deel van het traject. Ze gingen een paar keer sneller dan het...
0
0
23/11/2015 19:17

Populaire onderwerpen

Meer onderwerpen

Populaire artikelen