# Scientology

Door Thalmaray gepubliceerd in
Bizarre sekten en godsdiensten: waar het spirituele danst met de waanzin. Voorwoord. Religie is altijd een controversieel onderwerp geweest en zal het ook altijd blijven. Wat een religie en een overtuiging zijn voor de ene mens is een vat vol gekheid voor een andere. Het is verbazend dat doorheen de eeuwen en op alle continenten...
0
1
18/01/2016 18:16
Door San Daniel gepubliceerd in
Van science fiction naar scientology: Ron Hubbard stichtte in 1953 "the church of scientology", als een vervolg op ideeën goed dat hij geleend had van andere geloofsstromingenen, aangevuld met reíncarnatie theoríën en zijn inzichten in oorlogsvoering tussen de planeten, zeg maar een soort star wars. Hij was een science ficti...
0
0
21/11/2015 22:46
Door San Daniel gepubliceerd in
Roswell, het ongeluk: Er is genoeg geschreven over Roswell en ik heb geen behoefte om een samenvatting te maken van alle veronderstellingen , die leven bij ufo vorsers en zoekers naar waarheid. Mij intereseert eigenlijk alleen maar, wat gecontroleerd kan worden. Ik wil mij niet scharen onder hen die uitgelachen worden om veronde...
0
0
21/11/2015 22:48
Door San Daniel gepubliceerd in
Ezechiel was blij dat de Armageddon gesprekken achter hem lagen. Het Chinese probleem, leek hem belangrijker, het zou numeriek en economisch de Westerse maatschappij ombrengen, als er niet stevig ingegrepen werd. Hij had een dag later weer met mr Big gelunched en die was vol verbazing geweest over de Scientology kerk. 'Je moet e...
0
0
23/11/2015 19:19
Door San Daniel gepubliceerd in
Ezechïel was glad that the Armageddon talks were behind him. The Chinese problem, it seemed was the most important, it would numerically and economically destroy Western society, if nothing was done to intervene. A day later he had lunched with Mr. Big who was in amazement about the Church of Scientology. 'You need to follow a ...
25
0
02/11/2016 06:15
Door San Daniel gepubliceerd in
'In ons kleine dorp in Andalusie kom je merkwaardige personages tegen, sommigen zijn vreemd op een manier die buiten het normale valt en anderen zijn gewoon vreemd. Ze bezitten het boze oog of ze zijn een produkt van inteelt of zo als bij onze dorpsgenoot Antonio 'el Lobo', of wel de "wolfman"ja hoe zal ik dat zeggen, ze loeien ...
76
5
05/09/2019 14:47
Door San Daniel gepubliceerd in
In our small village in Andalucia you come across strange characters, some are strange in a way that is out of the ordinary and others are just strange. They have the evil eye or they are a product of inbreeding or someone like our fellow villager Antonio 'el Lobo', the "wolf man" yes how should I put it, he howls at full moon. ...
0
0
05/09/2019 14:46
Door San Daniel gepubliceerd in
From science fiction to scientology: Ron Hubbard founded "the church of Scientology" in 1953, as a follow-up to ideas that he had borrowed from other religious movements, supplemented with reincarnation theories and his insights into warfare between the planets, say a kind of star wars. He was a science fiction author and increa...
102
4
21/11/2019 03:42
Door San Daniel gepubliceerd in
Ezechïel, de man in zwart, rangschikte nog wat papieren op zijn schrijfblad en las even door wat de planning voor de ochtenduren met zich mee zou brengen. In de ochtend zou hij spreken met een prelaat van Opus Dei en in de late ochtend met de 'supreme master van de 'grand lodge' van de vrijmetselaars. hij nam een slok van zijn ...
0
0
23/11/2015 18:30
Door Ate Vegter Dzn gepubliceerd in
Er zijn van die dingen in het leven die je gewoon overkomen. Je kunt er niets aan doen, voor je het weet is het zover en lijkt het...
25
0
19/01/2018 17:14
Door San Daniel gepubliceerd in
Ezekiel, the man in black, picked up some papers from his writing desk and read through them, to prepare what would entail a planning for the morning hours. In the morning he would speak to a prelate of Opus Dei and in the late morning with the "supreme master of the grand lodge" of the Masons. He took a sip of his coffee,which ...
51
0
19/10/2016 05:54
Door Ingridje gepubliceerd in
Een beklemmend verhaal over de gevaren van de sektarische mentaliteit De sekte - Mariette Lindstein Mariette Lindstein (1958) groe...
25
2
04/07/2017 11:52

Populaire onderwerpen

Meer onderwerpen

Populaire artikelen