# Rumberto

Door San Daniel gepubliceerd in
'Ongeveer 9000 en nog wat wachters,' zei José en hij keek eens om zich heen. 'Wij hebben straks de verkiezingen niet eens meer nodig.' 'Negen duizend, dat is meer dan ons hele dorp,' zei Pedro de electriciën met een stem waar ontzag in doorklonk. Wij zaten aan ons zoveelste kameeltje en de combinatie daarvan gepaard met de coc...
51
2
13/12/2017 08:54
Door San Daniel gepubliceerd in
"About 9000 and some guards," José said, and he looked around. 'We will not even need the elections in the future.' "Nine thousand, that's more than our whole village," Pedro said the electricians in a voice that resonated with awe. We were on our umpteenth camel and the combination of these with the coca tea had made our table...
0
0
22/01/2018 11:33
Door San Daniel gepubliceerd in
De tv stond te blerren in het hotel toen wij binnenkwamen Dat is gewoon in Andalucia en het had een hele tijd geduurd tot San accepteerde dat het meer gezien werd als 'gezellige' achtergrond ruis. Aan de bar stonden wat mannen te praten die allemaal onwennig, zo over duidelijk, tijd aan het overbruggen waren. 'Daar gaan we heen,...
76
2
23/04/2017 07:14
Door San Daniel gepubliceerd in
De maaltijd was bijzonder goed geweest en de kok was uit het zicht verdwenen. San had veel om over na te denken, hij was in gedachten verzonken en zat naast Celema die de auto weer behendig de Romeinse brug over loodste. José was de eerste die het stilzwijgen doorbrak. 'Wat vond je er van,' wilde hij weten'. San dacht terug aan...
102
3
28/04/2017 07:04
Door San Daniel gepubliceerd in
The TV was on at full blast in the hotel when we entered. It was always like that in Andalucia and it had taken a while for San to accept that it was seen as a "cozy" background noise. At the bar there were some men talking, who very clearly were only passing time. "That's where we are going," said Celema and approached the grou...
25
0
22/06/2017 17:00
Door San Daniel gepubliceerd in
The meal had been especially good and the cook had disappeared from sight. San had a lot to think about, he was lost in thought and sat next to Celema, who directed the car again to the Roman bridge. José was the first to break the silence. "So what do you say," he wanted to know. " San thought back to the old man who had eaten...
51
0
24/06/2017 19:37
Door San Daniel gepubliceerd in
'De bomen staan er goed bij,' zei Celema, terwijl hij zijn oog goedkeurend over de velden met amandelbomen liet dwalen. Hij was mij komen ophalen en genoot van een glas vino del Pais, 'Dat wordt een goede oogst en daardoor lage prijzen van het collectief.' San schonk zijn vriend nog wat wijn bij, 'ja,' beaamde hij, 'dat is lelij...
76
2
20/04/2017 07:20
Door San Daniel gepubliceerd in
De dag had weinig meer gebracht dan de routinematige werkzaamheden op het land. De droombeelden van de nacht waren verdampt en San liep tevreden over de velden. De amandelbomen waren uitgebloeid en waar de geurende bloeiende blaadjes hadden gezeten vormden nu kleine vruchten. Hij zag bij de olijven kleine witte bloemetjes vormen...
102
0
20/03/2017 07:46
Door San Daniel gepubliceerd in
We haalden de heuveltop net en sloegen toen de buitenweg langs het dorp in. 'Waar ontmoeten wij die Rumberto,' vroeg ik? 'Dat is Don Rumberto voor jou,' antwoordde Celema, 'hij is nogal op etiquette gesteld, vergis je niet, die man moet je niet tegen je hebben.' 'Okay,' mompelde ik, 'Don Rumberto dan.' 'In het hotel van Albanche...
102
0
22/04/2017 07:17
Door San Daniel gepubliceerd in
De vicaris schudde zijn hoofd, hij had wel meer te doen dan aanbevelingen te lezen en een stempel te zetten op de stukken voor een nieuwe priester. De ondersteuner van de bisschop in de hoofdstad had ongelooflijk veel meer te doen. Hij hoorde het geroezemoes op de straat en het verkeer dat optrok en hij besefte dat de bewoners v...
76
0
25/04/2017 06:52
Door San Daniel gepubliceerd in
"The day after tomorrow we are on the road," said Celema stirring his coca tea. "We'll start a round along the 32 neighborhoods." "Couldn't be better," I said, "because tomorrow I'll pick up my daughter from the airport." "Then she can come along," said José Celema, "a nice new experience." "What is our day going to look like,"...
0
0
12/11/2017 19:27
Door San Daniel gepubliceerd in
De motor kwam tot stilstand en ik stapte af en liep naar de oude boerderij. Een figuur maakte zich los uit het duister en even schrok ik maar toen zag ik wie het was. Het was Ricardo, de vroegere dorpsdwaas. 'Hola Ricardo,' zei ik, 'je liet mij schrikken, moet je niet naar huis?' Hij keek mij even niet begrijpend aan en ik zag i...
102
2
16/03/2017 06:33

Populaire onderwerpen

Meer onderwerpen

Populaire artikelen

Arend of Adelaar
Door Info
102
1
Fan van formule 1
Door Ann
228
2