# Pytheas

Door San Daniel gepubliceerd in
'Greenland is geographically part of North America and geologically part of the Canadian shield. 85% of the land is covered with an ice layer of a maximum of 3 km thickness. Only the coastal strip of 15–150 km wide, especially in the south and west, is habitable, partly due to the influence of the Gulf Stream. " The line that ...
25
0
02/11/2019 04:32
Door San Daniel gepubliceerd in
'Groenland hoort geografisch bij Noord-Amerika en geologisch gezien tot het Canadese schild. 85% van het land is bedekt met een ijslaag van maximaal 3 km dikte. Alleen de kuststrook van 15–150 km breed, vooral in het zuiden en westen, is bewoonbaar, mede door de invloed van de Golfstroom.' De lijn die boven door de onder getoo...
76
6
01/11/2019 21:01

Populaire onderwerpen

Meer onderwerpen

Populaire artikelen

De Noorse bultrug
Door Info
151
3