# Kissy

Door San Daniel gepubliceerd in
Joachin nam een bedachtzaam slokje van het glas dat voor hem stond. 'Maria,' zei hij was een mooie vrouw, een beeldschone vrouw'. Een glimlach speelde om zijn lippen, 'vroeger op school liepen alle jongens al achter haar aan.' Ik had zelf een paar van die meisjes op school gehad die mij deden smelten en waar van ik dacht dat ik ...
51
2
24/02/2019 19:45
Door San Daniel gepubliceerd in
Joachin took a thoughtful sip of the glass in front of him. "Maria," he said was a beautiful woman, a very beautiful woman. " A smile played around his lips, 'in the old days all the boys were already running after her.' I myself had encountered a few of those girls at school who melted my heart, but I was shy and thought I woul...
25
0
26/02/2019 19:05
Door San Daniel gepubliceerd in
'Hij heeft er best last van gehad,' zei ik tegen Perequillo. 'Scheiden doet altijd lijden,' antwoordde de oude man die met mij een biertje dronk op het terras van de 'Shandy'. 'Zijn probleem is, dat hij nog altijd van haar houdt,' zei ik. 'Dat is lastig,' beaamde de man , 'maar dat gaat wel over, hij is nog jong, ik ben 70 bij m...
102
3
28/08/2019 16:18
Door San Daniel gepubliceerd in
"He has been really suffering because of it," I told Perequillo. "Divorce always makes one suffer," the old man replied, he was having a beer with me on the terrace of the "Shandy." "His problem is that he still loves her," I said. "That makes it difficult," the man agreed, "but that will pass, he is still young, I am 70, with m...
51
0
28/08/2019 21:20
Door San Daniel gepubliceerd in
'Het is niet te geloven,' zei een jonge boer aan de leestafel van de Shandy, onze favoriete plek om even uit te blazen. Hij zat aan de 'mesa del amistad', de vriendschapstafel. Hij schoof de provinciale krant opzij. Het was de Voz del Almeria een goede kwaliteitskrant. 'Is er weer een verschijning van de heilige maagd geweest,' ...
102
4
08/09/2019 16:42
Door San Daniel gepubliceerd in
"I can't believe it," said a young farmer at the reading table of the Shandy, our favorite place to take a break. He sat at the 'mesa del amistad', the friendship table. He pushed aside the provincial newspaper. The Voz del Almeria which was a quality newspaper. "Has there been another appearance of the Blessed Virgin," asked an...
0
0
08/09/2019 21:38
Door San Daniel gepubliceerd in
Het was bijna 11.00 uur en ik parkeerde mijn auto in het dorp. Ik liep naar de Shandy en daar onder een boom op het terras gezeten, zat Christobol, moederziel alleen. Ik kende hem al jaren, hij was mijn buurman, beter gezegd buurboer. Hij zag mij al van verre en stak zijn hand op en ik beantwoordde dat om aan te geven dat ik hem...
151
5
18/08/2018 06:20
Door San Daniel gepubliceerd in
It was almost 11 am and I parked my car in the village. I walked to the Shandy and sitting there under a tree on the terrace, Christobol was seated, all alone. I had known him for years, he was my neighbor, or better said; my neighboring farmer. He saw me from afar and raised his hand, and I answered his greeting to indicate tha...
0
0
01/01/2019 06:05
Door San Daniel gepubliceerd in
Mijn oude lel kwam tot stilstand buiten de Shandy bar, die midden in het dorp ligt naast het grote plein voor het gemeentehuis. Er lag rijp op de velden en ik zou moeten wachten tot de zon haar werk verricht had eer ik aan de slag kon. De Shandy was vroeger 'bar Castijon' geweest. Toen had een Engels stel de bar overgenomen, Sha...
102
4
08/01/2019 07:29
Door San Daniel gepubliceerd in
My old jalopy came to a standstill outside the Shandy bar, which is located in the middle of the village next to the big square in front of the town hall. The fields were covered with frost and I would have to wait until the sun had come out before I could get to work. The Shandy used to be 'bar Castijon'. Then an English couple...
25
0
08/01/2019 18:54
Door San Daniel gepubliceerd in
De volgende dag was een luie dag en ik stapte de Shandy binnen. De tv stond te blerren en Kissy kissy knikte mij van een afstand toe en liep naar het expresso apparaat. Er was een actualiteits rubriek gaande, een soort ontbijt tv en het leverde nogal wat commentaar op van de buurboeren. Kissy zag mij kijken naar het beeldscherm ...
151
3
09/01/2019 07:34
Door San Daniel gepubliceerd in
The next day was a lazy day and I stepped into the Shandy. The TV blasted its news into the bar and Kissy kissy nodded at me from a distance and walked to the expresso machine. There was an up-to-date discussion going on, a breakfast TV and it yielded quite a bit of commentary from the neighboring farmers. Kissy saw me looking a...
0
0
10/01/2019 19:06

Populaire onderwerpen

Meer onderwerpen

Populaire artikelen

Babi Jar:
Door Candice
51
0