# Joachin

Door San Daniel gepubliceerd in
Joachin nam een bedachtzaam slokje van het glas dat voor hem stond. 'Maria,' zei hij was een mooie vrouw, een beeldschone vrouw'. Een glimlach speelde om zijn lippen, 'vroeger op school liepen alle jongens al achter haar aan.' Ik had zelf een paar van die meisjes op school gehad die mij deden smelten en waar van ik dacht dat ik ...
51
2
24/02/2019 19:45
Door San Daniel gepubliceerd in
Joachin took a thoughtful sip of the glass in front of him. "Maria," he said was a beautiful woman, a very beautiful woman. " A smile played around his lips, 'in the old days all the boys were already running after her.' I myself had encountered a few of those girls at school who melted my heart, but I was shy and thought I woul...
25
0
26/02/2019 19:05
Door San Daniel gepubliceerd in
Buiten gekomen liep ik Celema tegen het lijf en die raakte zijn voorhoofd even aan tussen zijn wenkbrauwen. Dat gaf mij een schok! 'Grapje, roodkapje,' lachte José die een bijzonder gevoel voor humor had, 'al die Jute mannen doen dat als zij een vriend tegenkomen.' Ik lachte mee als een boer met kiespijn. 'Weet je Celema,' zei ...
51
1
28/06/2017 09:29
Door San Daniel gepubliceerd in
Outside, I walked into Celema and he touched his forehead between his eyebrows. That shocked me! "Joke, dopey," laughed José, who had a special sense of humor, "all those Jute men do that when they meet a friend." I laughed like a farmer suffering from a toothache. "Do you know Celema," I said, "have you noticed that Arabs also...
25
0
02/08/2017 18:15
Door San Daniel gepubliceerd in
Ik zat in Shandy's en genoot van een cafe solo met een ponche. Ik zat tussen twee mededorpsgenoten in en zoals altijd in ons dorp ging de discussie over voetbal en politiek. 'Het zijn hoerenzonen,' zei Joachin terwijl hij een teug wijn nam, 'facistische hoerenzonen, zij zijn niets veranderd.' 'Over wie gaat het precies,' vroeg i...
102
3
23/02/2019 19:19
Door San Daniel gepubliceerd in
I was in Shandy's enjoying a cafe solo with a ponche. I was seated between two fellow villagers and as always in our village the discussion was about football and politics. "They are sons of whores," said Joachin, taking a sip of wine, "facistic sons of whores', they have not changed at all." "Who are we exactly on about," I ask...
25
0
25/02/2019 21:21

Populaire onderwerpen

Meer onderwerpen

Populaire artikelen

Fan van Clouseau
Door Ann
76
3
Safety First
Door Compassie
202
6