# Hosanna

Door San Daniel gepubliceerd in
'Hoe staat het met het reisportaal van na de inslag,' wilde de supervisor weten? 'Dat kunnen we elk gewenst moment uitetsen, Heer' antwoordde de hoofdwachter van de technische dienst. De hoogste stuurgroep, Hosannah in de hoogste,' zat in de vergaderzaal. 'Wat is verstandig,' vroeg de supervisor, 'hoeveel tijd tussen inslag en s...
102
2
24/12/2017 08:08
Door San Daniel gepubliceerd in
De dieren kwamen naderbij maar als in verdoofde staat. Noah zag het en durfde zich niet te bewegen. De blauwe vlammetjes likten nu lang de opening van de ark en een paar regendruppels begonnen om hem heen te vallen. Met gracieuze sluipende glij stappen verdween een tijger met zijn gezellin door de flikkerende poort, die gevolgd ...
76
0
27/12/2017 07:26
Door San Daniel gepubliceerd in
Door de menigte van Jute mannen die na de orakeldag naar de Enoch gekomen waren, liep Ricardo de priester naar voren. Hij wilde net de Enoch begroeten en hem vertellen dat hij Ptah was geweest in het oude Egypte en dat de piramide gereed was, toen de opperwachter was komen aanrennen. 'Wij zijn doorgebroken,' riep hij, 'de blauwe...
76
0
06/01/2018 08:42
Door San Daniel gepubliceerd in
The animals approached but as in an anesthetized state. Noah saw it and did not dare to move. The blue flames now licked the opening of the ark for a long time and a few raindrops began to fall around him. With graceful creeping glides, a tiger with his companion disappeared through the flickering gate, followed by a lion and a ...
25
0
23/01/2018 20:42
Door San Daniel gepubliceerd in
'What about the travel portal after the entry,' the supervisor wanted to know? "We can test that out at any time, Lord," replied the chief of the technical service. The highest board committee, Hosannah in the highest, "sat in the conference room. 'What is sensible,' asked the supervisor, 'how much time between impact and cleans...
25
0
22/01/2018 21:57
Door San Daniel gepubliceerd in
Through the crowd of Jute men who had come to the Enoch after the oracle day, Ricardo walked forward to the throne. He just wanted to greet the Enoch and tell him that he had been Ptah in ancient Egypt, and that the pyramid was ready when the chief quard came runnning from the cave. "We have broken through," he exclaimed, "the b...
0
0
27/01/2018 16:29
Door Rob gepubliceerd in
In dit artikel lees je alles over Palmpasen of Palmzondag, dat dag dat Jezus als Heiland werd onthaald in Jeruzalem. Wat is het ve...
0
0
14/01/2016 16:21
Door Eddie van Groningen gepubliceerd in
De graaiende overheid. Ze doen het keurig hoor, daar niet van. Je krijgt eerst een brief van de gemeente (in mijn geval Amsterdam) met als aanhef WOZ-toets 2016 Zuid en Oost. Daarin lees je hoe je vooraf inzicht kunt krijgen in de WOZ-waarde die de gemeente voor jouw woning in gedachten heeft. Het gaat om peildatum 1 januari 201...
51
0
01/11/2016 09:06
Door Nick1994 gepubliceerd in
WEURO: Succes met een vreemde nasmaak Hossanna hosanna een kleine feeststemming was er afgelopen weekend nadat de Oranje Leeuwinnen het WEURO 2017 hebben gewonnen. Nu het toernooi eindelijk afgelopen is, vind ik het als mannenvoetbal-liefhebber een goed tijdstip om te kijken wat ik nu van vrouwenvoetbal vind. Ten eerste, ik kan ...
0
0
10/08/2017 21:53
Door Ate Vegter Dzn gepubliceerd in
1287 Pianospelen en zingen Een paar weken geleden kreeg ik een vraag van Marja Vogel of ik ook geïnteresseerd was in oude pianobo...
151
0
11/01/2019 09:15
Door Candice gepubliceerd in
The Holy City: Last night I lay a sleeping There came a dream so fair, I stood in old Jerusalem Beside the temple there I heard th...
0
2
02/03/2019 12:33
Door Candice gepubliceerd in
De Bijbel … maar nu anders: Twee jaar geleden kwam ik met een andere invulling van bekende sprookjes in dit artikel. https://tal...
0
0
31/05/2019 11:08

Populaire onderwerpen

Meer onderwerpen

Populaire artikelen

De Ford Taunus
Door Info
51
1