# Halifax

Door Asmay gepubliceerd in
Drie getalenteerde en algemeen gewaardeerde schrijfsters in één gezin is niet iets, dat vaak voorkomt. Zeker niet in de eerste h...
253
10
28/09/2016 06:46
Door San Daniel gepubliceerd in
Chesapeake Bay is een delta gebied aan de kust van Viginia het is een indiaanse naam dat 'moeder van al het water' betekent. Het was ook de naam van een Amerikaans marineschip, een fregat. De USS Chesapeake voer voor de kust van Norfolk, Virginia, ter bewaking van die kustlijn onder bevel van Commodore James Barron, toen het Bri...
151
2
18/06/2019 20:09
Door San Daniel gepubliceerd in
Een sloep (in de marine sloop) roept een beeld op van een grote open roeiboot. Dat is inderdaad wat een sloep is, in de marine echter was een sloep een ander soort vaartuig. De marine sloep was een gunstig schip voor zowel piraten als smokkelaars. Haar grootte kon 100 ton zijn. Ze varieerde van 35 'tot 65' voet lang (11-20 m lan...
102
6
19/06/2019 14:26
Door San Daniel gepubliceerd in
Chesapeake Bay is a delta area on the coast of Viginia it is an Indian name that means 'mother of all water'. It was also the name of an American navy ship, a frigate. The USS Chesapeake sailed off the coast of Norfolk, Virginia, to guard that coastline under the command of Commodore James Barron when the British naval ship HMS ...
0
0
20/06/2019 19:46
Door San Daniel gepubliceerd in
A sloop evokes an image of a large open rowing boat. That is indeed what a sloop is, but in the navy a sloop was a different type of vessel. The navy sloop was a ship favored by both pirates and smugglers. Her size could be 100 tons. It varied from 35 'to 65' feet long (11-20 m long) and had 3 decks - the surface deck, the hold ...
0
0
20/06/2019 20:18
Door San Daniel gepubliceerd in
Wallis, Sir Provo William Parry, marineofficier; geboren 12 april 1791 in Halifax (Canada), enige zoon van Provo Featherstone Wallis, griffier bij de meesterbevelhebber van de marine werf, en Elizabeth Lawlor. Parry Wallis was verwant was aan kapitein Samuel Wallis, die rond de wereld voer tussen 1766 en 1768. Het is duidelijk d...
177
5
08/11/2019 03:22

Populaire onderwerpen

Meer onderwerpen

Populaire artikelen