# Franco

Door San Daniel gepubliceerd in
'De tijd van Franco was een bewogen tijd, een tijd waarin Spanje met een ijzeren hand teruggevoerd werd van de Burgeroorlog naar een min of meer normaal bestaan. Een burgeroorlog dat een schaakbord werd van politieke en ideologische bewegingen. Men leed in spànje onder de broederstrijd, maar meer leed men in de acht provincies ...
151
7
06/01/2019 20:18
Door San Daniel gepubliceerd in
"Franco's time was an eventful time, a time when Spain was being taken back from the Civil War to a more or less normal existence but with an iron hand. A civil war that became a chessboard of political and ideological movements. Spàin suffered from the civil war, but Andalucia with her eight provinces suffered most of all.A pe...
0
0
07/01/2019 05:56
Door San Daniel gepubliceerd in
Joachin nam een bedachtzaam slokje van het glas dat voor hem stond. 'Maria,' zei hij was een mooie vrouw, een beeldschone vrouw'. Een glimlach speelde om zijn lippen, 'vroeger op school liepen alle jongens al achter haar aan.' Ik had zelf een paar van die meisjes op school gehad die mij deden smelten en waar van ik dacht dat ik ...
51
2
24/02/2019 19:45
Door San Daniel gepubliceerd in
Joachin took a thoughtful sip of the glass in front of him. "Maria," he said was a beautiful woman, a very beautiful woman. " A smile played around his lips, 'in the old days all the boys were already running after her.' I myself had encountered a few of those girls at school who melted my heart, but I was shy and thought I woul...
25
0
26/02/2019 19:05
Door Almirantex gepubliceerd in
Francois Hollande.Francois Hollande, de nieuwe president van Frankrijk, deel 2. Het socialistische project van Francois Hollande. Ideeen van francois Hollande en de socialistische partij van Frankrijk. Francois Hollande, de nieuwe president van Frankrijk, deel 2. Op 6 mei 2012 is Francois Hollande verkozen tot president van de F...
0
0
09/04/2016 23:00
Door Almirantex gepubliceerd in
Francois Hollande beedigd op 15 mei 2012 als nieuwe president van Frankrijk (deel1) Wie is de nieuwe socialistische president van Frankrijk. Wat weten wij van hem? Francois Hollande beedigd op 15 mei 2012 als nieuwe president van Frankrijk (Deel1) 15 mei 2012 Francois Hollande beedigd. Vandaag is in Frankrijk een socialistische ...
0
0
09/04/2016 23:00
Door Ate Vegter Dzn gepubliceerd in
De volgende dag mogen wij zodoende opnieuw naar de kringloop en alhoewel wij het voornemen hebben dit jaar niets meer te kopen gel...
202
0
18/02/2019 06:59
Door San Daniel gepubliceerd in
Ik zat in Shandy's en genoot van een cafe solo met een ponche. Ik zat tussen twee mededorpsgenoten in en zoals altijd in ons dorp ging de discussie over voetbal en politiek. 'Het zijn hoerenzonen,' zei Joachin terwijl hij een teug wijn nam, 'facistische hoerenzonen, zij zijn niets veranderd.' 'Over wie gaat het precies,' vroeg i...
102
3
23/02/2019 19:19
Door San Daniel gepubliceerd in
I was in Shandy's enjoying a cafe solo with a ponche. I was seated between two fellow villagers and as always in our village the discussion was about football and politics. "They are sons of whores," said Joachin, taking a sip of wine, "facistic sons of whores', they have not changed at all." "Who are we exactly on about," I ask...
25
0
25/02/2019 21:21

Populaire onderwerpen

Meer onderwerpen

Populaire artikelen

Mijn weiland.
Door Henie
454
20