# Coronavirus

Door Candice gepubliceerd in
Schelden met woorden als … Coronavirus: Om heel eerlijk te zijn, ik volg het nieuws over dat virus amper. Niet omdat het ver van...
25
1
02/02/2020 12:28
Door San Daniel gepubliceerd in
There is a real problem, there is a virus. A deadly virus only 50% survive the intensive care when they are taken up with that virus. Do the math yourself! There are many lies about the virus, not so much because of expert badness but because of ignorance. It will simply take more time to know the ins and outs of the virus. Figu...
0
0
19/06/2020 18:13
Door San Daniel gepubliceerd in
Er is een probleem er is een virus. Een dodelijk virus slechts 50% overleeft de intensivecare als zij opgenomen worden met dat virus. Reken het zelf maar na! Er zijn zijn veel leugens met betrekking tot het virus, niet zozeer door slechtheid van experten maar door onwetendheid. Cijfers met betrekking tot besmetting of fatale afl...
102
9
19/06/2020 17:09
Door Leonardo gepubliceerd in
Internetfoto - NOS Meedogenloos #Coronavirus lijkt zich te verspreiden. Het gezeik van ziektenverspreiders door kippen is weer act...
277
15
25/01/2020 15:11
Door Leonardo gepubliceerd in
De wereld verandert, doch de mens niet Tegenwoordig lees je vrijwel dagelijks over het ons bedreigende #Coronavirus dat vanuit het...
253
8
01/03/2020 13:21
Door San Daniel gepubliceerd in
It doesn't matter to me where the virus comes from, it's there! I am also not going to play the expert and repeat all sorts of information from news sources. I also know why it is called Corona but that is not important, what is important, has to do with all kinds of misleading messages in the initial phase. I am not interested ...
51
1
26/02/2020 23:02
Door San Daniel gepubliceerd in
Het is mij om het even waar het virus vandaan komt, het is er! Ik ga ook niet de expert spelen en allerlei uitgekauwde informatie uit nieuwsbronnen herhalen. Ik weet ook waarom het Corona heet maar dat is niet belangrijk, wat belangrijk is, heeft te maken met allerlei versluierende berichten in de beginfase. Ik ben niet geïnter...
277
7
26/02/2020 21:54
Door San Daniel gepubliceerd in
Coronavirus Cases: 106,464 per 08-03-2020 Het was vroeg in de ochtend toen de groep bijeenkwam. Zij waren niet gezien en kwamen redelijk snel tot besluitvorming. Na een half uur verliet een ieder weer de ondergrondse bunker en een ieder ging weer over naar de orde van de dag. Diegenen die gestemd hadden, namen meteen aandelen in...
151
11
08/03/2020 09:24
Door Candice gepubliceerd in
Coronavirus … wat als er daadwerkelijk keuzes gemaakt moeten worden? Ik kwam in de Telegraaf (die sensatie-, roddel- en rechts g...
76
14
08/03/2020 10:54
Door San Daniel gepubliceerd in
Coronavirus Cases: 106,464 per 08-03-2020 It was early in the morning when the group met. They were not seen and came to decision-making fairly quickly. After half an hour everyone left the underground bunker again and everyone went back to the order of the day. Those who voted immediately took shares in gold and silver and dump...
0
0
08/03/2020 15:08
Door Leonardo gepubliceerd in
Het is vandaag in onze Zuid-Franse omgeving een mistige en bewolkte ochtend. Temperatuur zit rond de zestiengraden terwijl er af e...
177
19
15/03/2020 14:11
Door Candice gepubliceerd in
Er is meer dan het Coronavirus! Mocht u het vergeten zijn, er is meer nieuws dan enkel het nieuws over dat Coronavirus. COVID-19 w...
177
11
10/03/2020 19:58

Populaire onderwerpen

Meer onderwerpen

Populaire artikelen