# Bighorn

Door Candice gepubliceerd in
Wovoka - The Ghost Dance: Herplaatst, omdat de meeste foto's na de crash van vorig jaar waren verdwenen. "When the Sun died, I wen...
51
11
10/11/2018 14:17
Door San Daniel gepubliceerd in
'Koffie,' vroeg het meisje die meteen met de kan naar voren kwam. 'Alstublieft,' antwoordde ik en ik volgde Ross naar de koffietafel waar de oude cowboys zaten. 'Goedemorgen heren,' zei ik, terwijl ik aanschoof en een vriendelijk maar binnenmonds gemompel begroette mij. 'San was er bijna niet meer geweest,' zei Ross, gewoon om i...
51
2
05/02/2020 20:15
Door San Daniel gepubliceerd in
"Coffee," asked the girl who immediately came forward with the jug. "Please," I answered, and followed Ross to the coffee table where the old cowboys were seated. "Good morning, gentlemen," I said as I sat down a friendly but humble murmur greetd me. "San was almost done for," Ross said, just to say something, I assumed. "What d...
0
0
05/02/2020 21:25
Door San Daniel gepubliceerd in
Zwijgend aten we onze bordjes leeg, terwijl een andere expert geraadpleegd werd over een spinnewheel. Ik legde het geld neer dat wij verschuldigd waren en een tip voor de bediening, zwaaide even naar het meisje en we liepen terug naar de Chrysler. 'Het leek sprekend op onze schaal,' zei mijn liefste en zij startte de zware v8. '...
51
2
10/02/2020 21:00
Door San Daniel gepubliceerd in
We finished our plates in silence while another expert was being consulted about a spinning wheel. I put down the money we owed and a tip for the waitress, waved at the girl behind the bar and we walked back to the Chrysler. "It bore a striking resemblance to our bowl," my sweetie said, as she started the heavy v8. "It was early...
25
0
10/02/2020 22:39
Door San Daniel gepubliceerd in
Ik besefte dat ik het voor mij moest houden als ik mij relatie niet wilde verstoren. Maar het was mij duidelijk, iets of een entiteit wilde dat ik weer vat kreeg op de zegenschaal. Ik twjifelde niet voor een moment aan het dreigement, en er was kennelijk haast geboden, als kranen naast een urinoir je gaan aanmanen en je ingewand...
51
1
12/02/2020 22:35
Door San Daniel gepubliceerd in
I realized that I had to keep it to myself if I didn't want to disturb my relationship. But it was clear to me that something or an entity wanted me to regain control of the bowl. I did not doubt the threat for a moment, and apparently it was urgent because if taps next to a urinal are going to remind you and discuss your guts t...
0
0
13/02/2020 07:30
Door San Daniel gepubliceerd in
De smoker verspreidde een prettige geur. De spareribs lagen alweer een paar uur op de roostertjes in de rook te garen. Af en toe kwam mijn lief naar buiten en vulde het bakje onderin met nog wat kruiden en stukjes hout. Half Noord -Amerika zit bij de eerste zonnestraal al in de tuin met vrienden, buren maar in elk geval met een ...
51
2
29/02/2020 06:22
Door San Daniel gepubliceerd in
The smoker gave off a pleasant scent. The spare ribs had been roasting in the smoke for a few hours on the grills. Occasionally my love came out and filled the bottom of the tray with some herbs and pieces of wood. Half North America sits out in the garden with friends and neighbors at the first ray of sunshine, but always with ...
0
0
29/02/2020 23:13
Door San Daniel gepubliceerd in
Het nachtlampje boven ons bed knipte aan en mijn vrouw keek mij geschrokken aan, 'wat is er', vroeg zij. 'De totem,' stamelde ik, 'de raaf die mij wil pikken.' 'Ssst,' zei mijn lief, 'het was maar een droom kijk maar je bent bij mij, er is hier geen raaf.' Ik keerde terug in mijn eigen wereld en de beelden die mij zoveel angst h...
25
0
19/03/2020 21:08
Door San Daniel gepubliceerd in
The night light above our bed turned on and my wife looked at me in shock, 'what's wrong,' she asked. "The totem," I stammered, "the raven wanted to eat my guts." "Shh, you silly boy" said my sweetheart, "it was just a dream. Look, you're with me, there's no raven here." I returned to my own world and the images that had frighte...
0
0
19/03/2020 21:51
Door San Daniel gepubliceerd in
Barry was aangenaam verrast toen ik bij hem aan klopte met de vraag of ik hem kon vergezellen naar de wake. 'Kom eerst even binnen voor een bakje koffie,' stelde hij voor en zo zaten even later met een mok dampende koffie aan zijn eettafel. 'Kijk,' zei Barry, 'een wake in het reservaat is niet het zelfde als bij ons. Om te begin...
51
2
21/03/2020 20:59

Populaire onderwerpen

Meer onderwerpen

Populaire artikelen

Een stille zondag
Door Ktje
505
18