# Asequia

Door San Daniel gepubliceerd in
It was the third hour of the third day and Roberto looked with pleasure at the work his men had done with the villagers. The asequia was clean and where cracks had been, they were now sealed with cement. The water flowed clear and fresh to the fields. "It's unbelievable," said Louis, who had come to stand next to the guard, "we ...
0
0
10/12/2017 06:22
Door San Daniel gepubliceerd in
Het was warm en de grond vertoonde scheuren van de droogte die al maanden aangehouden had en de bladeren van de olijven wezen hemelwaarst samengetrokken van dorst. Ik liep het eerste veld op naar de balsa, een bak die 40 kubieke meter water hield, hij was ingegraven en werd gevoed door een asequia, een stenen goot die kilometers...
102
3
23/08/2018 18:17
Door San Daniel gepubliceerd in
It was warm and the ground showed cracks because of the drought that had reigned for months and the leaves of the olives were drawn together pointing upwards from thirst. I walked up the first field to the balsa, a tank that kept 40 cubic meters of water, it was buried and fed by an asequia, a stone trench that ran miles through...
51
1
01/01/2019 18:58
Door San Daniel gepubliceerd in
Het was het derde uur van de derde dag en Roberto keek met genoegen naar het werk dat zijn mannen samen met de dorpelingen hadden verricht. De asequia was schoon en waar scheuren gezeten hadden, waren die nu dichtgesmeerd met cement. Het water stroomde helder en fris naar de velden. 'Het is ongelooflijk,' zei Louis die naast de ...
76
0
30/11/2017 07:35
Door San Daniel gepubliceerd in
De asequia is een waterweg die door onze landerijen loopt. We hebben het netwerk van irrigatie kanalen te danken aan de 'moros', (Arabische overheersers) zij lieten slaven kilometers lange kanalen hakken om zo drogere gebieden te bevloeien. Elk gebied kreeg een waterschap bestuur en dan spreken we over irrigatiewerken uit de 8st...
151
3
18/03/2019 06:06
Door San Daniel gepubliceerd in
The asequia is a waterway that runs through our farmlands. We owe the network of irrigation canals to the 'moros', (Arab rulers) who let slaves cut out miles of canals to irrigate drier areas. Each area was given a water board and then we are talking about irrigation works that were accomplished from the 8th century on and admin...
0
0
06/04/2019 18:14
Door San Daniel gepubliceerd in
Het was ochtend en de zon explodeerde in haar schitterende palet van felle kleuren. De hemel stond in brand en het beloofde een warme dag te worden. Binnenkort zou iedereen willen irrigeren en ik besefte dat de president van het waterschap gelijk had, de asequia moest schoon gemaakt worden. Ik zuchtte eens diep en ging naar het ...
51
0
06/04/2019 19:29
Door San Daniel gepubliceerd in
It was morning and the sun exploded in her beautiful palette of bright colors. The sky was on fire and it promised to be a hot day. Soon everyone would want to irrigate and I realized that the president of the water board was right, the asequia had to be cleaned. I sighed deeply and went to the village to have my first cafe solo...
25
2
06/04/2019 21:22

Populaire onderwerpen

Meer onderwerpen

Populaire artikelen