# Alien

Door San Daniel gepubliceerd in
Van science fiction naar scientology: Ron Hubbard stichtte in 1953 "the church of scientology", als een vervolg op ideeën goed dat hij geleend had van andere geloofsstromingenen, aangevuld met reíncarnatie theoríën en zijn inzichten in oorlogsvoering tussen de planeten, zeg maar een soort star wars. Hij was een science ficti...
0
0
21/11/2015 22:46
Door San Daniel gepubliceerd in
Onder de moderne samenzweringen is Baian kara Ula kennelijk de minst bekende. Een verslag van Aliens, opslagschijven van 12000 jaar oud en afwijkende skelet vondsten. Diegene, die meer weet dan de ander wordt aanbeden, dat is in een "snelle" kennis maatschappij het geval maar ook speelde dit in de oudheid. Zijn wij bezocht door ...
0
0
21/11/2015 23:21
Door San Daniel gepubliceerd in
'Really,' asked Eef? I nodded. 'There's more,' I said, 'and it is starting to affect my life.' I briefly considered how I would explain it. 'There is a place here, very close to us, that functions as a transmitter and receiver for me.' 'Where the contact with the collective is almost touchable. That's not a shred that appears in...
25
2
31/01/2016 14:49
Door San Daniel gepubliceerd in
De gehoornde, De gehoornde wordt vandaag de dag gezien als een synoniem voor de duivel en in zuiderlijke streken betekent iemand de hoorns opzetten, iemand bedriegen. Wij kennen ook de bekende hoorn van overvloed. Dit is de hoorn waar allerlei vruchten en kostbare zaken op te zien die rollend verschijnen op de schilderwerken uit...
0
0
21/11/2015 22:40
Door San Daniel gepubliceerd in
From science fiction to scientology: Ron Hubbard founded "the church of Scientology" in 1953, as a follow-up to ideas that he had borrowed from other religious movements, supplemented with reincarnation theories and his insights into warfare between the planets, say a kind of star wars. He was a science fiction author and increa...
102
4
21/11/2019 03:42
Door San Daniel gepubliceerd in
Baian kara Ula is probably the least known of modern conspiracies. A report about Aliens, storage discs of 12000 years old and abnormal skeleton finds. The person who knows more than his fellowman is king of the castle, such is the case in a "fast" knowledge society, but this also held true in ancient times. Have we been visited...
25
2
28/11/2019 01:06
Door Candice gepubliceerd in
Waarom Aliens geen contact met ons zoeken: Richard Burton Speaks: (Dit heb ik best mooi gedaan al zeg ik het zelf.) Al decennia la...
25
0
18/11/2015 19:17
Door Candice gepubliceerd in
Waarom Aliens geen contact met ons zoeken: Richard Burton Speaks: (Dit heb ik best mooi gedaan al zeg ik het zelf.) Al decennia la...
25
2
15/02/2020 16:18
Door Rinajansen gepubliceerd in
Het Alien hand syndroom is een zeer zeldzame medische (neurologische ) aandoening die ook wel als AHS wordt aangeduid. Bij de aand...
0
0
29/01/2016 23:13
Door Lucifall gepubliceerd in
Midden in de nacht worden we wakker in ons huisje aan de Thaise golf op Koh Samet. Het onweert aan de overkant op het vaste land. ...
354
8
20/09/2016 17:19
Door Candice gepubliceerd in
Chuck Berry .... zelfs aliens kunnen hem leren kennen: Vorig jaar stierven hele grote artiesten als een David Bowie, Leonard Cohen...
102
7
20/03/2017 08:44
Door San Daniel gepubliceerd in
The horned one The horned one is today seen as a synonym for the devil, and in southern regions, putting someone the horns on, means cheating on someone. We also know the well-known horn of abundance. This is the horn on which you can see all kinds of fruits and precious things that appear rolling from ahorn on the paintings fro...
25
2
13/02/2020 15:52

Populaire onderwerpen

Meer onderwerpen

Populaire artikelen