# Alejo

Door San Daniel gepubliceerd in
'Ongeveer 9000 en nog wat wachters,' zei José en hij keek eens om zich heen. 'Wij hebben straks de verkiezingen niet eens meer nodig.' 'Negen duizend, dat is meer dan ons hele dorp,' zei Pedro de electriciën met een stem waar ontzag in doorklonk. Wij zaten aan ons zoveelste kameeltje en de combinatie daarvan gepaard met de coc...
51
2
13/12/2017 08:54
Door San Daniel gepubliceerd in
De Arabische melodie zweefde door de Shandy en ik keek Celema aan. 'Er is veel veranderd in korte tijd,' zei ik, 'maar alles went.' 'Daarom moet je alleen maar kijken naar het positieve, 'vond mijn politieke vriend die er weer uitgeslapen uitzag, 'de rest verdwijnt, net zoals wij allen, er is geen terugkeer van het graf.' 'Ik kn...
51
2
09/12/2017 06:56
Door San Daniel gepubliceerd in
The Arabic melody hovered through the Shandy and I looked at Celema. 'A lot has changed in a short time,' I said, 'but you get used to it.' "That's why you should only look at the positive," thought my political friend who looked well rested again, "the rest disappears, just like all of us, there is no return from the grave." 'I...
25
0
21/01/2018 20:29
Door San Daniel gepubliceerd in
"About 9000 and some guards," José said, and he looked around. 'We will not even need the elections in the future.' "Nine thousand, that's more than our whole village," Pedro said the electricians in a voice that resonated with awe. We were on our umpteenth camel and the combination of these with the coca tea had made our table...
0
0
22/01/2018 11:33
Door San Daniel gepubliceerd in
Er waren niet veel mensen naar de dienst gekomen en de uitvaart van Michel verliep sobertjes. De kist werd langs de ketel op het plein gedragen waar de wachters alweer stonden te roeren in de grote pot en een kleine rij zich aan het vormen was voor hun gratis 'eten en drinken van De Enoch'. 'Zie je niet hoe die rotdrank de mense...
51
2
25/11/2017 07:30
Door San Daniel gepubliceerd in
I was greeted by a cozy hustle and bustle. "Hola San," I was greeted by whoring Manolo who sat at a table near the door. "Buenas," I greeted him as I walked past the slotmachines who eagerly devoured the coins and rewarded the gamblers with light flashes and tunes. "How is it possible," I thought, "everyone knows that the slotma...
51
0
29/05/2017 22:26
Door San Daniel gepubliceerd in
Ik werd een paar keer wakker die nacht en verwachtte dan trommel geroffel en draaide mij dan weer tevreden om in de stilte en zakte weer weg. Irritante geluiden vallen pas op als zij ophouden, was één van de slaapdronken gedachten die ik nog net had voor ik weer onder zeil ging. In de ochtend werd ik gewekt door Charley die aa...
51
2
23/06/2017 06:15
Door San Daniel gepubliceerd in
Not many people had come to the service and the funeral of Michel was humble. The coffin was carried past the cauldron in the square where the guards were again stirring in the big pot and a small line of villagers was forming for their free 'food and drinks from De Enoch'. "Do not you see how that rotten drink affects people," ...
25
0
01/12/2017 21:32
Door San Daniel gepubliceerd in
Ik stapte weer naar buiten door de zijdeur en boog even naar de Enoch in de verte en raakte mijn derde oog aan, een rilling liep over mijn rug. Vroeger zou mijn moeder gezegd hebben, 'iemand loopt over je graf.' Wat een nare uitspraak was dat, en onbegrijpelijk als je er bij stilstond. Als zo iets gezegd werd dan was je er nog e...
76
4
08/08/2017 07:00
Door San Daniel gepubliceerd in
Ik nam de motor en volgde eerst nog José Celema maar al snel reed hij met zo'n sukkelgangetje dat ik het gas open gooide en hem voorbij spoot. Net voor ik bij de slangebocht kwam zag ik hem in mijn zijspiegeltje de asfaltweg opdraaien. Ik miste een platgereden slang, hing even in de bocht en trok het monster recht richting brug...
51
0
11/09/2017 07:02
Door San Daniel gepubliceerd in
I stepped outside again through the side door and bowed to the Enoch in the distance and touched my third eye, a shiver ran over my back. My mother would have said, "Somebody's walking over your grave." What a nasty statement that was, and incomprehensible if you thought about it. If so you were in a grave, suggesting that you c...
51
0
22/09/2017 23:58
Door San Daniel gepubliceerd in
'Het is niet te geloven,' zei een jonge boer aan de leestafel van de Shandy, onze favoriete plek om even uit te blazen. Hij zat aan de 'mesa del amistad', de vriendschapstafel. Hij schoof de provinciale krant opzij. Het was de Voz del Almeria een goede kwaliteitskrant. 'Is er weer een verschijning van de heilige maagd geweest,' ...
102
4
08/09/2019 16:42

Populaire onderwerpen

Meer onderwerpen

Populaire artikelen