# Covid

Door San Daniel gepubliceerd in
Vroeger geloofde ik in 'education permanent', ik had een brede belangstelling en besloot Historische letteren te studeren. Dat is één van de beste beslissingen geweest in mijn leven, los van het vervroegd met pensioen gaan en wijnboer worden wat al weer 22 jaar geleden plaatsvond. Historische letteren verhoogt je abstractie ni...
328
11
10/09/2020 06:37
Door San Daniel gepubliceerd in
I used to believe in 'education permanent', I had a broad interest and decided to study Historical Literature. That has been one of the best decisions of my life, apart from retiring early and becoming a vintner which happened 22 years ago. Historical literature increases one's level of abstraction, you can only make contact wit...
0
0
10/09/2020 12:26
Door San Daniel gepubliceerd in
Ik zat aan mijn ochtend koffie en keek uit over het terras naar het plein dat het middelpunt was van ons dorp. Onze bar was de enige die open was. Ik had mijn krantje 'Voz de Almeria' (de stem van Almeria) uit, en vond het treurig dat mij eerst zo levendige dorp nu een doods aangezicht bood. Er waren barretjes die al maanden dic...
76
6
14/09/2020 16:53
Door San Daniel gepubliceerd in
I was having my morning coffee and looked out over the terrace to the square that was the center of our village. Our bar was the only one open. I had finished my newspaper 'Voz de Almeria' (the voice of Almeria), and found it sad that once so lively village now seemed deserted. There were bars that had been closed for months and...
0
0
14/09/2020 23:29
Door San Daniel gepubliceerd in
Het is inmiddels 18 Oktober 2020 en de ontwikkelingen rond Covid-19 stemmen een mens niet bepaald vrolijk. Voor hen die de vorige stukken gemist hebben een copy van het vorige met links .. daarnaast vindt u onderaan bij Nieuwe meuk update III vet gedrukt de nieuwe situatie vanaf heden. Houston we have a problem.. God helpe ons d...
177
14
18/10/2020 20:17
Door San Daniel gepubliceerd in
It is now October 18, 2020 and the developments around Covid-19 give no cause to rejoice. For those who missed the previous parts, a copy of the previous ones with links is included .. In addition, at the bottom of Nieuwe meuk update III you will find the new situation in bold from there on. Houston we have a problem.. -.-.-.-.-...
0
0
18/10/2020 22:37
Door San Daniel gepubliceerd in
Ik was bezorgd dat de Frans/ Spaanse grens zou sluiten en ik had mijn dochters en klein kinderen al een lange tijd niet meer gezien. Ik had een ticket gekocht in Maart om naar één van mijn dochters te vliegen in Belgie en vandaar door te gaan naar de 'meiden' in Nederland. En fin de vlucht werd gecancelled dankzij onze Chinese...
102
5
03/08/2020 19:50
Door San Daniel gepubliceerd in
I was concerned that the French / Spanish border would close and I hadn't seen my daughters and grandchildren in a long time. I had bought a ticket in March to fly to one of my daughters in Belgium and from there continue on to the 'girls' in the Netherlands. And the flight was canceled thanks to our Chinese 'friends' who were a...
0
0
03/08/2020 21:01
Door Leonardo gepubliceerd in
Het is vandaag in onze Zuid-Franse omgeving een mistige en bewolkte ochtend. Temperatuur zit rond de zestiengraden terwijl er af e...
177
19
15/03/2020 14:11
Door gepubliceerd in
The entire world is in a big threat of Covid-19 now a days and the entire process of quarantine, self-isolation and social distanc...
25
0
21/04/2020 20:28
Door gepubliceerd in
Demand for medical coding companies has surged in recent months. COVID-19 has revealed medical coding inefficiencies, and firms are struggling to keep up. Good medical coding companies work with healthcare organizations to solve inefficiencies and reduce errors. Effective medical coding helps a company avoid wastage, capture los...
0
0
15/06/2020 18:45
Door gepubliceerd in
97% of America’s healthcare organizations have experienced some disruption due to COVID-19. As states re-open, healthcare organizations continue to navigate healthcare revenue cycle management. Some organizations are managing more effectively than others. COVID-19 has introduced billing and coding challenges, patient financial...
0
0
07/07/2020 14:04

Populaire onderwerpen

Meer onderwerpen

Populaire artikelen