Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
"Did you sleep well, I asked my love," when she came out of the bedroom. "Yes," she replied with a beaming smile, "would you like some coffee?" "I think that would be very nice," I said, watching her click the machine on and press the double expresso button for me. "It was a nice dream," she continued, "we were on an island, a b...
25
0
29/03/2020 10:44
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'Heb je lekker geslapen vroeg ik aan mijn lief,' toen zij uit de slaapkamer kwam. 'Ja,' antwoordde zij met een stralende glimlach, 'heb je trek in koffie?' 'Dat lijkt mij heel fijn,' zei ik en keek hoe zij de machine aantikte en voor mij het knopje van de dubbele expresso indrukte. 'Het was een leuke droom,' vervolgde zij, 'wij ...
25
2
29/03/2020 08:50
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
The drumming started at the last step. It banished every thought, I had no time for that either, above me a tribe of wild warriors was trying to kick my door in. I jumped to my workplace in leaps and bounds. My dead neighbor half stepped out to meet me, "Hurry up," he called out, time is limited. " Get out of my way, ”I shoute...
25
0
27/03/2020 21:22
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Bij de laatste trap trede begon het getrommel. Het bande elke gedachte uit, daar had ik ook ook geen tijd voor, boven mij probeerde een stam wilde krijgers mijn deur in te beuken. Met sprongen gingen ik op mijn werkplaats af. Mij dode buurman stapte half naar buiten mij tegemoet, 'Snel,' riep hij de tijd is beperkt.' Rot op,' sc...
51
2
27/03/2020 19:21
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
I looked over my shoulder one last time and saw the heaving and dancing circles as if in a trance, half stooping and then straightening up again, accompanied by a drum that drowned out every thought. The back flap moved gently in the light wind that had blown up and to the left and right of the opening the laces, which were inte...
25
0
26/03/2020 21:40
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Ik keek nog één keer over mijn schouder en zag de deinende en dansende cirkels alsof in trance, half bukkend en zich dan weer oprichtend, begeleid door een getrommel die elke gedachte verdrong. De achterflap bewoog in de lichte wind die opgestoken was, links en rechts van de opening bewogen de veters, die bedoeld waren als slu...
51
0
26/03/2020 19:16
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
The sky grew overcast and darkened. "How is it that man isn't cold," I said, pointing my head at the guest drummer. "He won't ever be cold," said Barry's, 'his upper body, has been smeared with grease, which protects against the cold and closes the pores. " "Right," I replied, amazed at everything my neighbor knew about the Cree...
0
0
24/03/2020 18:39
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
De lucht betrok en het geheel versomberde. 'Dat die man het niet koud heeft,' zei ik terwijl ik met mijn hoofd naar de gastdrummer wees. 'Dat zal hij niet snel hebben,' zei Barry zijn bovenlichaam is ingesmeerd met vet, dat beschermt tegen de kou en dicht de poriëen.'. 'Juist,' antwoordde ik en ik verbaasde mij over alle zaken ...
51
2
24/03/2020 16:08
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Some of us have a visionary mind. These are the people who analyze their own situation and invent a new gadget that connects to it. Leonardo da Vinci was one such a person, born in Florence in 1452 he was not only an artist but also an inventor. He designed and sketched the "helicopter". On the basis of these drawings, a "gyroco...
51
2
23/03/2020 21:38
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert