Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Wallis, Sir Provo William Parry, marineofficier; geboren 12 april 1791 in Halifax (Canada), enige zoon van Provo Featherstone Wallis, griffier bij de meesterbevelhebber van de marine werf, en Elizabeth Lawlor. Parry Wallis was verwant was aan kapitein Samuel Wallis, die rond de wereld voer tussen 1766 en 1768. Het is duidelijk d...
151
5
08/11/2019 03:22
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
There is a world and there are different ways to give substance to our world view. As a rule, you could assume that politicians want the best for us, because they were chosen by us. Where we live and who controls the political scepter at an 'x' moment largely determines our world view. In addition, we are dealing with world reli...
102
2
07/11/2019 04:39
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'Greenland is geographically part of North America and geologically part of the Canadian shield. 85% of the land is covered with an ice layer of a maximum of 3 km thickness. Only the coastal strip of 15–150 km wide, especially in the south and west, is habitable, partly due to the influence of the Gulf Stream. " The line that ...
25
0
02/11/2019 04:32
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'Groenland hoort geografisch bij Noord-Amerika en geologisch gezien tot het Canadese schild. 85% van het land is bedekt met een ijslaag van maximaal 3 km dikte. Alleen de kuststrook van 15–150 km breed, vooral in het zuiden en westen, is bewoonbaar, mede door de invloed van de Golfstroom.' De lijn die boven door de onder getoo...
51
5
01/11/2019 21:01
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Where people with different views live, conflicts are born. This conflict formation is reinforced if the conflicting parties belong to a different tribe or have a different skin color or have a different religious belief. Differences in language makes the "other" party a more recognizable enemy. For example, Germans became "Krau...
0
0
01/11/2019 02:51
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'Waar mensen met verschillende opvattingen wonen, worden conflicten geboren. Die conflict vorming wordt versterkt als de conflictieve partijen, bij een andere stam horen of een andere huidskleur hebben of een andere gelovige overtuiging aan hangen. Verschillen in taal maakt de "andere" partij eerder tot herkenbare vijand. Zo wer...
51
0
01/11/2019 02:46
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'Toen de Sputnik in 1957 door de Russen gelanceerd werd was dat een enorme slag voor de Amerikaanse wetenschap. Hadden zij te lang op hun lauweren gerust? Zij waren na de tweede wereld oorlog toch de supermannen, de politieagenten van de wereld.. hoe kon dit hen overkomen en wat konden ze er aan doen. San Daniel in Andalucia , o...
51
2
31/10/2019 19:50
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
When the Sputnik was launched by the Russians in 1957, it was a huge blow to the American scientific world. Had they rested on their laurels for too long? After the Second World War they were the super men, the policemen of the world ... how could this have happened to them and what could they do about it. San Daniel in Andaluci...
0
0
31/10/2019 18:54
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Coca-cola and America are inextricably linked in the past and in the present, in the modern world and from the very beginning it was and is very addictive for those who want to reflect on American society. Reflecting with a glass of wine in hand under an olive tree in Andalucia, San Daniel: let "Things go better with coke", pass...
76
2
31/10/2019 03:06
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert