Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
De asequia is een waterweg die door onze landerijen loopt. We hebben het netwerk van irrigatie kanalen te danken aan de 'moros', (arabische overheersers) zij lieten slaven kilometers lange kanalen hakken om zo drogere gebieden te bevloeien. Elk gebied kreeg een waterschap bestuur en dan spreken we over irrigatiewerken uit de 8st...
102
2
18/03/2019 06:06
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
I went to the Shandy bar which used to be called 'bar Castijon' and which is still called so by every villager. Kristina knows me well and started making me a syrupy strong cafe solo when I entered. "Muy buenas," I greeted the neighbors. "Hola San," it sounded back from the bar and from the table where the men lifted their heads...
51
0
03/03/2019 19:31
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'Ik ging naar de Shandy bar die vroeger bar 'Castijon' heette en die door elke dorpeling nog steeds zo genoemd wordt. Kristina kent mij en maakte bij mijn binnenkomst meteen een stroopachtige sterke cafe solo klaar voor me. 'Muy buenas,' groette ik de buurboeren. 'Hola San,' klonk het terug van de bar en van het tafeltje waar de...
51
2
03/03/2019 18:49
Door San Daniel gepubliceerd in Geschiedenis
Joachin took a thoughtful sip of the glass in front of him. "Maria," he said was a beautiful woman, a very beautiful woman. " A smile played around his lips, 'in the old days all the boys were already running after her.' I myself had encountered a few of those girls at school who melted my heart, but I was shy and thought I woul...
25
0
26/02/2019 19:05
Door San Daniel gepubliceerd in Geschiedenis
I was in Shandy's enjoying a cafe solo with a ponche. I was seated between two fellow villagers and as always in our village the discussion was about football and politics. "They are sons of whores," said Joachin, taking a sip of wine, "facistic sons of whores', they have not changed at all." "Who are we exactly on about," I ask...
25
0
25/02/2019 21:21
Door San Daniel gepubliceerd in Geschiedenis
Joachin nam een bedachtzaam slokje van het glas dat voor hem stond. 'Maria,' zei hij was een mooie vrouw, een beeldschone vrouw'. Een glimlach speelde om zijn lippen, 'vroeger op school liepen alle jongens al achter haar aan.' Ik had zelf een paar van die meisjes op school gehad die mij deden smelten en waar van ik dacht dat ik ...
51
2
24/02/2019 19:45
Door San Daniel gepubliceerd in Geschiedenis
Ik zat in Shandy's en genoot van een cafe solo met een ponche. Ik zat tussen twee mededorpsgenoten in en zoals altijd in ons dorp ging de discussie over voetbal en politiek. 'Het zijn hoerenzonen,' zei Joachin terwijl hij een teug wijn nam, 'facistische hoerenzonen, zij zijn niets veranderd.' 'Over wie gaat het precies,' vroeg i...
102
3
23/02/2019 19:19
Door San Daniel gepubliceerd in Geschiedenis
Pictured above is a steam car. No rattling, no dirty emissions, but a lot of hissing and emission of water vapor, steam. With the detrimental effect of constantly 'filling up' water. In my past article, I expressed my surprise about electric cars that had existed since 1828, a fact that was completely unknown to me. Even more su...
0
0
26/01/2019 05:31
Door San Daniel gepubliceerd in Geschiedenis
'electric dog cart' 'Who thinks that electric or hybrid cars are something new, is soon to be disappointed. It were curiously enough the first cars. In 1828, Ányos Jedlik, a Hungarian who invented an early type of electric motor, created a small model car powered by his new engine. In 1834, Vermont's blacksmith Thomas Davenport...
0
0
25/01/2019 20:31
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert