Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
"Hey," came a sultry voice behind the men, and Judas looked up, startled. "You haven't forgotten about me, now have you" another girl asked. "Next time," sighed Yeshua's treasurer, "there is a limit to mu possibilities." "More than well known to the fair maidens," thought the captain, and Matthew nodded. "Judas, my good man" Sim...
0
0
20/01/2021 23:04
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'Hey,' klonk een zwoele stem achter de mannen en Judas keek verschrikt op. 'Je bent mij toch niet vergeten,' vroeg alweer een ander meisje. 'Volgende keer,' zuchtte de penningmeester van Jesjoea, 'er is een limiet aan wat mogelijk is.' 'Meer dan bekend bij het vrouwelijk schoon,' dacht de kapitein en Matheus knikte. 'Vriend Juda...
25
2
20/01/2021 19:41
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
"Yet there are extraordinary events that have taken place," thought the lieutenant. "Like what," asked Simeon? 'Of course there will be a lot of legend forming,' thought Matheus, 'but there is always a grain of truth in every legend.' "Name some of those exxtraordinary events," said the Captain. "According to mission control inf...
0
0
18/01/2021 07:30
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'Toch zijn er buitengewone gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben,' dacht de luitenant. 'Zoals,' vroeg Simeon? 'Er is natuurlijk een hoop legendevorming,' dacht Matheus, 'maar in elke legende schuilt een kern van waarheid.' 'Noem eens een paar van die gebeurtenissen,' zei de kapitein. 'Volgens missiecontrol informatie, kan de ...
25
2
18/01/2021 06:07
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
"He's been upstairs for a while now," grinned Simeon the Enim. The maiden who had brought the pitcher of wine had been young and attractive. "Hey Judas, are you back again," she had said with a laugh, "can I, let's say, be of service to you." Matthew had looked at Captain Simeon for a moment and they both thought the same, "Juda...
0
0
16/01/2021 07:05
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'Die is alweer een tijdje boven,' grinnikte Simeon de Enim. Het dienstertje die de kan wijn kwam brengen was jong geweest en aantrekkelijk. 'Hey Judas,ben je er weer,' had ze lachend gezegd,' kan ik je, laat ik zeggen van dienst zijn'. Matheus had kapitein Simeon even aangekeken en beiden dachten zij het zelfde, 'Judas Iscariot ...
51
6
16/01/2021 05:16
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
The girl's screams were lost in the buzz and the swing ensemble, that once again played 'swing is the thing' with full force. Captain John burst through the main entrance door, followed closely by Billy Joe with Jack's right foot. The door slammed into the faceof one of the campus police officers. "Hey, wait a minute," he shoute...
0
0
14/01/2021 22:00
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Het geschreeuw van het meisje ging verloren in het geroezemoes en het swing ensemble dat weer eens uit volle macht 'swing is the thing' speelde. Kapitein John barstte door de deur van de hoofdingang, op de voet gevolgd door Billy Joe met Jack's rechtervoet. De deur sloeg tegen een van de agenten van campus police aan. 'Hey, wach...
25
2
14/01/2021 20:50
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Beyond the last meter of the bar were two more tables and there the Queen's Head ended. To the left was an arch with the inscription 'washrooms', which was synonymous for rest rooms. Captain John headed straight for the arch, his hand loosely in his trouser pocket, the hand that clasped the cube. Jack nodded to the girls sitting...
0
0
13/01/2021 05:39
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert