Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
In the distance loomed a signpost that lit up as we approached. "Virtual realities and centers of formation," I read, the pointer pointed to an illuminated point in the distance. 'Formation and the virtual go hand in hand,' thought my supervisor, 'you can only manipulate the virtual if you are well formed.' Well just look at tha...
0
0
26/10/2020 15:06
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
In de verte doemde een richtingwijzer op die hel verlicht werd toen wij naderbij kwamen. 'Virtuele werkelijkheden en vorming centra' las ik, de wijzer wees naar een verlicht punt in de verte. 'Vorming en en het virtuele gaan hand in hand,' dacht mijn begeleider, 'je kunt alleen het virtuele manipuleren als je gevormd bent.' Tjah...
51
6
26/10/2020 05:55
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
A thought was beginning to occur and through the visor I saw that with every word that formed in my head, a number of lights flickered on my table. "A thought is being loaded into me," I thought, how extraordinary. There was a shock through my arms and my fingers tightened for a moment as the blue sparks left my body there. "No ...
0
0
22/10/2020 14:32
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Een gedachte drong zich op en door het vizier zag ik dat bij elk woord dat zich in mijn hoofd vormde een aantal lichtjes opflikkerden op mijn tafeltje. 'Er wordt een gedachte ingeladen bij mij,' dacht ik, wat buitengewoon. Er volgde een schok door mijn armen en mijn vingers verkrampten even toen de blauwe vonken mijn lichaam daa...
51
2
22/10/2020 06:52
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
It is now October 18, 2020 and the developments around Covid-19 give no cause to rejoice. For those who missed the previous parts, a copy of the previous ones with links is included .. In addition, at the bottom of Nieuwe meuk update III you will find the new situation in bold from there on. Houston we have a problem.. -.-.-.-.-...
0
0
18/10/2020 22:37
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Het is inmiddels 18 Oktober 2020 en de ontwikkelingen rond Covid-19 stemmen een mens niet bepaald vrolijk. Voor hen die de vorige stukken gemist hebben een copy van het vorige met links .. daarnaast vindt u onderaan bij Nieuwe meuk update III vet gedrukt de nieuwe situatie vanaf heden. Houston we have a problem.. God helpe ons d...
177
14
18/10/2020 20:17
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
The guard walked up to the door, which opened slowly and I followed him meekly across the threshold. Behind me the door slid back into place and a soft click indicated that the entrance was locked. "Inside is inside and outside is outside," said the guard, that has always been the case, "not everyone is allowed in and not everyo...
0
0
18/10/2020 14:41
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
De wachter liep op de deur af die langzaam openschoof en ik volgde hem gedwee over de drempel. Achter mij gleed de deur weer op zijn plaats en een zachte klik verraadde dat de toegang vergrendeld was. ''Binnen is binnen en buiten is buiten,' zei de wachter, dat is altijd zo, 'niet iedereen mag naar binnen en niet iedereen mag te...
51
2
18/10/2020 07:31
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
"What do you mean by a savior," I asked, "what needs to be saved." "That's more for the flight deck," my grandfather replied, "we're only mid-range Enims." My great-grandfather looked at me and just repeated how glad he was that a savior had been discovered. ' I had the vague idea that saviours always ended badly, undeniably tha...
0
0
13/10/2020 07:44
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert