Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
' 'Snelwegen aanleggen kost geld en niet zo'n beetje, een dubbele snelweg met een vluchtstrook komt al gauw op 10 tot 50 miljoen per strekkende kilometer. Waar zitten die verschillen in? Voor het grootste deel in de ondergrond, maar ook in het klaarmaken van de ondergrond. Heb je te maken met tunnels, fauna bruggen en viaducten ...
0
0
19/09/2019 06:43
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Building a highway costs money, and not a bit, a double highway with an emergency lane can easily reach 10 to 50 million per linear kilometer. What is responsible for the differences in price? For the most part in the substrate, but also in the preparation of the substrate. If you are dealing with tunnels, fauna bridges and viad...
25
0
17/09/2019 22:23
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
"Follow the hand that points, follow the hand that points," and Ahmed had done just that. He had sneaked forward, with a body full of tension, through the crowd, and there he was at the flea market. He looked around, he had to take as many unbelievers along as possible. There were groups of people at the hamburger tent, some wit...
25
4
17/09/2019 12:58
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
"Murderers," I asked in astonishment, "Jesus with his nice little bar can arrange a bunch of murderers to sort problems out?" "This is the neighborhood of gitanos," Fernandez replied, "such things happen here, it is against the law, of course, but that makes little impression on them." We drove through the narrow streets and I r...
0
0
16/09/2019 16:57
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'Moordenaars,' vroeg ik verbijsterd, 'Jezus met zijn leuke barretje kan moordenaars regelen?' 'Dit is de wijk van gitanos,' antwoordde Fernandez, 'daar gebeuren zulke dingen, het is tegen de wet, natuurlijk, maar dat maakt weinig indruk op hen.' We reden door de smalle straatjes en ik besefte dat er achter de achterbuurt straatj...
76
9
16/09/2019 06:05
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Fernandez started with a carrajillo, a cafe solo with cognac, and a glass of anis was placed next to it. We sat down at the back of the patio and Jesus came to sit with us. The master baker thoughtfully squeezed half the lemon over his anis glass and took a big sip. "Hay que prepararse," you must always prepare well, he said. Je...
0
0
15/09/2019 08:31
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Fernandez begon met een carrajillo, een cafe solo met cognac en daarnaast werd een glas anis gezet. Wij waren achter op de patio gaan zitten en Jezus kwam aanschuiven bij ons. Bedachtzaam kneep de meesterbakker de halve citroen uit boven zijn anis glas en nam een flinke teug. 'Hay que prepararse,' je moet je altijd goed voorbere...
51
4
15/09/2019 06:26
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
"Today we'll start at the bar of Jesus," said the master baker when I greeted him on the 2nd day and started the van. "That is only possible in Andalucia," I laughed, "if you had a Jesus bar in my country, every church would have a go at you." "No, no," Fernandez explained, "it's not Jesus' bar, if you know what I mean, the owne...
0
0
13/09/2019 22:25
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'Vandaag beginnen we bij de bar van Jezus,' zei de meester bakker toen ik hem op de 2de dag begroette en het busje startte. 'Dat kan alleen in Andalucia,' lachte ik, 'als je in mijn land een Jezus bar zou hebben dan zou elke kerk over je heen rollen.' 'Nee, nee,' legde Fernandez uit, 'het is niet de bar van Jezus, als je begrijp...
51
2
13/09/2019 16:08
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert