Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
For three long months, Captain Enim and his brother-in-arms were bombarded with images of their reality. Eventually they were able to envision every facet of the gateway and its surroundings. After those three months, new elements were sometimes added or partial aspects were missing, but that was immediately recognized by the me...
0
0
29/11/2020 08:59
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Drie lange maanden toen tijd werden Kapitein Enim en zijn wapenbroeder gebombadeerd met beelden van hun werkelijkheid. Uiteindelijk konden zij elk facet van de toegangspoort en haar omgeving voor de geest halen. Na die drie maanden werden er soms nieuwe elementen toegevoegd of ontbraken er deelaspecten, maar dat werd ogenblikkel...
25
2
29/11/2020 06:01
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
We left the life brother behind and followed the watchman. "It is almost always the case," thought the watchman, "with a bit of luck, two of the three candidates will remain." I had seen that with my own eyes as number three got dusted and was carried away on a gentle breeze. "How do I know this is reality," I wondered, "maybe t...
0
0
27/11/2020 06:05
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Wij lieten de levensbroeder achter ons en volgden de wachter. 'Het is bijna altijd zo,' dacht de wachter, 'van de drie gegadigden blijven er met een beetje geluk twee over.' Ik had dat gade geslagen toen nummer drie verstoft werd en weggevoerd werd op een zachte bries. 'Hoe weet ik dat dit de werkelijkheid is,' vroeg ik mij af, ...
51
2
27/11/2020 04:51
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
The dome zoomed open, 'we will erase some unpleasant experiences and then you may leave the craft,' came Egor's inner voice, 'the flight trajectory is complete, you are now an Enim captain. "That could never have been 160 years of flying experience," I thought. "That's right," said Egor, in reality they were a good 161 years . "...
0
0
23/11/2020 13:24
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
De koepel zoefde open, 'we zullen wat onprettige ervaringen wissen en kom er dan maar uit,' klonk Egor's innerlijke stem, 'het vliegtraject is volbracht, je bent nu een Enim kapitein. 'Dat kunnen nooit 160 jaar vliegervaring zijn geweest,' dacht ik. 'Dat klopt,' deelde Egor mee, in werkelijkheid waren het 161 jaar.' Dat was zelf...
51
0
23/11/2020 07:15
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
"We're going to anchor you and release you and anchor you and release you, and we're going to limit your speed when you're loose," Egor said. 'Then you can float about and freewheel for a while, skill comes with experimentation and without that experience you will never be completely one with your craft.' I looked at the little ...
0
0
19/11/2020 08:46
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'We gaan je verankeren en loslaten en verankeren en loslaten, en we limiteren als je los bent je snelheid,' klonk Egor. 'Dan zweef je en mag je even freewheelen, vaardigheid komt door experimenteren en zonder die vrijheid zul je nooit compleet één zijn met je vaartuig .' Ik keek naar het mannetje op het console dat mij indring...
76
4
19/11/2020 06:23
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
"Your personality and ego have been down loaded," the thought sounded in me. It had not been the inner voice of the brother of life and that thought was of course known to the transmitter, because he made himself known. "You are now being guided by mission control," was the new thought that formed. "Call me Egor, if you want to ...
0
0
16/11/2020 18:16
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert