Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
John and James came to a stand stil next to Peter who still seemed transfixed. They were just in time to see the paradise garden and in the distance a few figures walking to a bridge and then the image faded. The sky vibrated for a while and then the Ezov bushes became visible again with behind them, filling view, Mount Tabor. P...
0
0
06/02/2021 05:14
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Johannes en Jacobus kwamen naast Petrus staan die nog steeds aan de grond genageld leek. Zij zagen nog net de paradijselijke tuin en in de verte een paar figuren die naar een brug liepen en toen vervaagde het beeld. De lucht trilde nog even na en daarna werden de Ezov struiken weer zichtbaar met daarachter, beeldvullend, de berg...
25
0
06/02/2021 04:18
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
"I don't know if I can do this," thought the lieutenant. Simeone had brought out the cube and was holding it lightly in his hand. He studied it for a moment, then turned the blunt corner away from himself. "Think of a sack of flour," he advised his brother-in-arms, "and ignore any screaming, just stab, you'll save him from lashe...
0
0
04/02/2021 07:35
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'Ik weet niet of ik dit kan,' dacht de luitenant. Simeone had de kubus te voorschijn gehaald en hield die lichtjes in zijn hand. Hij bekeek hem even en draaide toen de botte hoek weg van zichzelf. 'Denk aan een zak meel,' raadde hij zijn wapenbroeder aan, 'en geef geen acht als je gescheeuw hoort, gewoon steken, je redt hem van ...
25
2
04/02/2021 05:29
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
It had been a steep climb and the Enims were out of breath. They stopped at the first plateau that overlooked the area. "I think everyone here will stop to catch their breath," thought the captain, "that certainly applies to Wahbah carrot smoking disciples." Whether you smoke that stuff or not, "thought the brother in arms," ​...
0
0
03/02/2021 08:03
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Het was een steile klim geweest en de Enims waren buiten adem geraakt. Bij het eerste plateau dat de omgeving overzag stopten zij. 'Ik denk dat iedereen hier wel even stopt om op adem te komen,' dacht de kapitein, 'dat geldt zeker voor Wahbah wortel rokende discipelen.' Of je die rommel rookt of niet,' dacht de wapenbroeder, 'ik...
25
1
03/02/2021 06:27
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Judas had not appeared until the next morning, looking exhausted. "That must have cost a pretty penny," thought the Captain. He himself had eaten a few dates and a piece of unleavened bread and watched with disgust as the lieutenant drank the last sip of goat's milk. "He almost belongs here," he thought and the lieutenant had re...
0
0
02/02/2021 06:52
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Judas was pas de volgende ochtend verschenen en had er afgepeigerd uitgezien. 'Dat moet wat gekost hebben,' dacht de kapitein. Hij zelf had een paar dadels gegeten en een stuk ongedesemd brood en zag met een gevoel van afkeer hoe de luitenant nog het laatste slokje geitemelk opdronk. 'Hij hoort hier haast thuis,' dacht hij en de...
25
1
02/02/2021 05:37
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
"We'll know where to find Yeshua soon," said the Captain, "that's where we avoid what will grow into a monstrous power structure that will largely dominate the world." "You know," replied the lieutenant, "I really feel sorry for that Jeshua, he is just being pushed into a role against his will and now he himself has come to beli...
0
0
31/01/2021 19:50
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert