Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
It was early morning when I closed the door behind me and turned my steps toward the center of the city. It had been chilly that morning and I realized that autumn was about to begin. I enjoyed the sharpness of the air that tickled one's nostrils and smiled. It would not be long before you would go out warmly dressed and I thoug...
25
1
18/09/2020 18:20
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Het was vroeg in de ochtend toen ik de deur achter mij sloot en mijn schreden richting centrum richtte. Het was fris die ochtend en ik besefte dat de herfst op het punt stond aan te vangen. Ik genoot van de scherpte in de lucht die je neusgaten prikkelde en glimlachte voor mij uit. Het zou niet lang meer duren eer je warm geklee...
25
2
18/09/2020 16:12
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
I was having my morning coffee and looked out over the terrace to the square that was the center of our village. Our bar was the only one open. I had finished my newspaper 'Voz de Almeria' (the voice of Almeria), and found it sad that once so lively village now seemed deserted. There were bars that had been closed for months and...
0
0
14/09/2020 23:29
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Ik zat aan mijn ochtend koffie en keek uit over het terras naar het plein dat het middelpunt was van ons dorp. Onze bar was de enige die open was. Ik had mijn krantje 'Voz de Almeria' (de stem van Almeria) uit, en vond het treurig dat mij eerst zo levendige dorp nu een doods aangezicht bood. Er waren barretjes die al maanden dic...
76
6
14/09/2020 16:53
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
I used to believe in 'education permanent', I had a broad interest and decided to study Historical Literature. That has been one of the best decisions of my life, apart from retiring early and becoming a vintner which happened 22 years ago. Historical literature increases one's level of abstraction, you can only make contact wit...
0
0
10/09/2020 12:26
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Vroeger geloofde ik in 'education permanent', ik had een brede belangstelling en besloot Historische letteren te studeren. Dat is één van de beste beslissingen geweest in mijn leven, los van het vervroegd met pensioen gaan en wijnboer worden wat al weer 22 jaar geleden plaatsvond. Historische letteren verhoogt je abstractie ni...
303
10
10/09/2020 06:37
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Middle English Englisch, Inglis, English I write, I write books and articles. Some of my books were on an 'Honor list' and a few on the Florida bestseller's list. That is of course a nice side effect, but in reality that is not the reason why writers write. Writers are observers, something stands out and that something activates...
25
2
16/08/2020 17:14
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Middle English Englisch, Inglis, English Ik schrijf, ik schrijf boeken en artikeltjes. Sommige van mijn boeken kwamen op een 'Honor list' en een paar op de Florida bestseller's lijst. Dat is natuurlijk een prettige bijkomstigheid maar in werkelijkheid is dat niet de reden dat schrijvers, schrijven. Schrijvers zijn observadores, ...
151
11
16/08/2020 13:25
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
The virus is here. Conspiracy groups are wrong about denying that. It is certainly present and is making her victims. There is a nice saying in English: 'it is difficult to lie in commission' meaning: it is difficult to collectively agree on a lie and persist in it. So believe me, there is no pharmaceutical agreement to develop ...
0
0
10/08/2020 23:40
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert