Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
"He's been upstairs for a while now," grinned Simeon the Enim. The maiden who had brought the pitcher of wine had been young and attractive. "Hey Judas, are you back again," she had said with a laugh, "can I, let's say, be of service to you." Matthew had looked at Captain Simeon for a moment and they both thought the same, "Juda...
0
0
16/01/2021 07:05
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'Die is alweer een tijdje boven,' grinnikte Simeon de Enim. Het dienstertje die de kan wijn kwam brengen was jong geweest en aantrekkelijk. 'Hey Judas,ben je er weer,' had ze lachend gezegd,' kan ik je, laat ik zeggen van dienst zijn'. Matheus had kapitein Simeon even aangekeken en beiden dachten zij het zelfde, 'Judas Iscariot ...
25
1
16/01/2021 05:16
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
The girl's screams were lost in the buzz and the swing ensemble, that once again played 'swing is the thing' with full force. Captain John burst through the main entrance door, followed closely by Billy Joe with Jack's right foot. The door slammed into the faceof one of the campus police officers. "Hey, wait a minute," he shoute...
0
0
14/01/2021 22:00
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Het geschreeuw van het meisje ging verloren in het geroezemoes en het swing ensemble dat weer eens uit volle macht 'swing is the thing' speelde. Kapitein John barstte door de deur van de hoofdingang, op de voet gevolgd door Billy Joe met Jack's rechtervoet. De deur sloeg tegen een van de agenten van campus police aan. 'Hey, wach...
25
2
14/01/2021 20:50
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Beyond the last meter of the bar were two more tables and there the Queen's Head ended. To the left was an arch with the inscription 'washrooms', which was synonymous for rest rooms. Captain John headed straight for the arch, his hand loosely in his trouser pocket, the hand that clasped the cube. Jack nodded to the girls sitting...
0
0
13/01/2021 05:39
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Voorbij de laatste meter van de bar stonden nog twee tafeltjes en daar hield de Queen's Head op. Links was een boog met het opschrift 'washrooms', wat synoniem was voor toilet ruimtes. Daar stevende kapitein John op af, hij had zijn hand losjes in zijn broekzak, de hand die de kubus omklemde. Jack knikte naar de studenten meisje...
25
1
13/01/2021 04:35
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'We don't stand out,' said John, 'can you believe it, we are here with future captains of industry or would be world leaders. The bar was full and smoke curled up from the many cigarettes being smoked everywhere and mingled with the smoke-blue damp that clung to the ceiling like a cloud. "It's the weekend," thought Billy Joe, "a...
0
0
09/01/2021 16:53
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'Wij vallen niet op,' zei John, 'hoe bestaat het dat wij hier bij toekomstige 'captains of industry,' staan of 'would be' wereld leiders. De bar was vol en rook kringelde omhoog van de vele sigaretten die overal gerook werden en mengde zich met de rookblauwe lucht die als bewolking tegen het plafond plakte. 'Het is weekend,'dach...
25
2
09/01/2021 06:20
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
The Kennedy Enims left the YMCA for the third day in a row, which was short for Young Men's Christian Association. They had eaten a bagel and had been given a choice between a glass of milk or a glass of orange juice. It was intended for people who wanted to flee 'the street life', for those who had no shelter. Captain John and ...
0
0
07/01/2021 19:29
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert