Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
"I'll go and get the trashcan inside," I announced, "before the kids start kicking it about." I walked through the back garden, which was relatively long. Our house was from 1901, from the early days of the village and all the plots from that time had been large. It was one of the few brick-built houses, I was told by the broker...
0
0
10/12/2019 00:13
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'Ik zal de vuilnisbak maar weer eens naar binnen halen,' kondigde ik aan, 'voordat de jeugd er kattekwaad mee uit haalt.' Ik liep door de achtertuin, die betrekkelijk lang was. Ons huis was uit 1901, uit de begintijd van het dorp en alle percelen uit die stichtings tijd waren groot geweest. Het was een van de weinige huizen die ...
51
2
09/12/2019 22:34
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
"Hi there," my wife shouted from the kitchen. 'Would you fancy some coffee? We fancied abit of dark comfort. "I told her about the bowl," I told my love. "Yes," said my sister, "I have a bad feeling about it, you shouldn't keep it here." "Hmm," my sweety said, pouring the coffee, "I've already solved that." I looked questioningl...
0
0
09/12/2019 02:26
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'Ha' riep mijn vrouw vanuit de keuken, hebben jullie trek in koffie? Dat hadden wij. 'ik heb verteld over de schaal,' zei ik tegen mijn lief. 'Ja,' zei mijn zus, 'ik heb er een slecht gevoel over, je moet hem hier niet houden.' 'Hmm,' zei mijn ega terwijl zij de koffie opschonk, 'ik heb dat al opgelost.' Ik keek haar vragend aan...
51
1
09/12/2019 01:29
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
My sister drove deftly through the busy traffic in Saskatoon and it wasn't long before the neighborhood where my nephew lived came into view again. "Would the cloud be there again," I wondered, "the cloud that had been shaped like a blessing bowl." I realized that clouds took on many forms, as a child I'd see all sorts in them. ...
0
0
08/12/2019 14:08
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
My nephew had studied history and just bought a flat. "Great," I thought, "if you can start like that in your life." The greeting was warmand welcoming, we were very close, we enjoyed a common interest in the world and its current events and I gladly visited him. The distances are always great in North America and people don't r...
0
0
08/12/2019 01:34
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Mijn zus reed behendig door het drukke verkeer in Saskatoon en het duurde niet lang of de wijk waar mijn neef woonde kwam weer in zicht. 'Zou de wolk er weer hangen,' dacht ik, ' de wolk die de vorm van zegenschaal had gehad.' Wolken namen wel meer vormen aan besefte ik, als kind zag ik er van alles in. Ik wist dat ik mijn voorg...
51
2
07/12/2019 23:33
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
It was still dark when we left the village and we were both immersed in our own thoughts. I found it striking that the bowl had also appeared in my loved one's dream. Two out of two is good statistics and I knew that to be very unlikely from my earlier studies. All the events that cast shadows ahead in our lives and turned them ...
0
0
07/12/2019 12:58
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Someone was shaking me and plains, and the bolts and the cave and the diabolical bowl fell off me, while I floated upward from the dreams that had weighed me down. "It's time," said the voice, "would you li some coffee, your sister will be here soon." I muttered something that sounded like "yes," and the images of the cave still...
0
0
07/12/2019 04:33
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert