Door San Daniel gepubliceerd in Geschiedenis
Wie kent het verhaal van David, de schaapherder en Goliath niet? De reus die welke strijder in het Israëlische legerkamp dan ook uitdaagde tot een tweekamp. Een bijzonder mens wel, Goliath, maar bij onze normen niet meer zo reusachtig als in de bijbelse tijden. Eerst het verhaal voor hen die niet precies weten hoe het met David...
127
2
20/06/2018 07:18
Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek
This is the cv of Mr. Sanchez and that looks good with a small note, actually a side note. Mr. Sanchez, the new Premier has no master's. He writes that, but it is not the case. This reminds me so much of the scandal surrounding Mr. Charles Swietert in the Netherlands, who was only state secretary for three days in the 1980s. Ver...
25
0
14/06/2018 18:04
Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek
Dit is de cv van de heer Sanchez en die ziet er goed uit met een kleine aantekening, eigenlijk een kanttekening. de Heer Sanchez, de nieuwe Premier heeft geen masters. Hij schrijft dat wel maar het is niet zo. Dit doet mij zo denken aan het schandaal rond de heer Charles Swietert in Nederland, die slechts drie dagen staatsecreta...
127
9
14/06/2018 17:38
Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek
a record .. the shortest-serving minister ever in Spain, dismissed after being appointed only 4 days ago. The today dismissed Minister of Culture Mr. Maxim Heurta. Annoying record if it concerns yourself, he has committed fraud for only 218,233 euros. Extra annoying because he was installed in the palace of king in front of the ...
25
0
14/06/2018 16:29
Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek
een record.. de kortst zittende minister ooit in Spanje, ontslagen na 4 dagen geleden benoemd te zijn. De vandaag ontslagen minister van Cultuur de heer Maxim Heurta. Vervelend record wel als het je zelf betreft, hij heeft voor slechts 218.233 euros gefraudeerd. Extra vervelend omdat je in het paleis van de koning in bijzijn van...
127
6
14/06/2018 15:39
Door San Daniel gepubliceerd in Persoonlijke ervaringen
Iñaki Urdangarin, married the daughter of the Spanish king and was raised to the nobility and appointed Duke of Palma de Mallorca. If your father-in-law is king and your brother-in-law is the future king, then you won't go hungry, no two ways about it. And getting a duchy is no sinecure. That was true, but just like the little ...
51
2
13/06/2018 23:30
Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek
Iñaki Urdangarin, huwde de dochter van de Spaanse koning en werd verheven in de adelstand en benoemd tot Hertog van Palma de Mallorca. Als je schoonvader koning is en je zwager de toekomstige koning dan moet je kostje gekocht zijn, dat kan niet anders. En een hertogdom toegeschoven krijgen is geen sinecure. Dat was ook zo, maar...
51
0
13/06/2018 09:17
Door San Daniel gepubliceerd in Persoonlijke ervaringen
Ik was onlangs enige tijd in Canada, e.e.a had te maken met promotie van mijn boeken en daar uit voortvloeiend familiebezoek. Mijn drie zusters wonen nog in Canada, al weer langer dan een halve eeuw. Mijn ouders emigreerden daarheen in 1967 en na allerlei vervelende omstandigheden ben ik (in mijn eentje) teruggekeerd naar Europa...
127
10
11/06/2018 07:15
Door San Daniel gepubliceerd in Persoonlijke ervaringen
Finally it was that time of year again, the day of San Antonio. The patron saint of El Fas. The path was sprinkled with petals and the residents were ready to honor the saint. Ladies arrive in traditional costume. We live in Andalucia, where friendships and fellowship are of paramount importance and people like to leave the dail...
177
6
09/06/2018 21:13
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert