Door San Daniel gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs
I am getting tired of all negative environmental predictions, it seems as if in general we are gloating at all the 'misery' that would be awaiting us. A lot of doomsday scenarios are unfounded, but opinions expressed at environmental conferences and that come out are repeated to infinity although reality differs from those opini...
25
2
12/12/2018 06:47
Door San Daniel gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs
Hier boven afgebeeld ziet u een pagina uit het zogenaamde 'Domesday book'(oude spelling voor Doomsday) 'Om welke reden dan ook neigen vele mensen naar zwartgalligheid en dat is zeker niet van de laatste jaren. Willem de veroveraar liet al een onderzoek verrichten in 1085 om de stand van zaken in Engeland en Wales te belichten..w...
76
3
11/12/2018 06:31
Door San Daniel gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs
Ik word moe van alle negatieve milieu voorspellingen, het lijkt wel of men zich verkneukelt over alle 'ellende' die ons zou staan te wachten. Een hoop doemsday scenarios zijn niet gefundeerd maar zijn meningen die rondzingen op milieu conferenties en eenmaal naar buiten gekomen worden herhaald tot in het oneindige alhoewel de re...
76
2
10/12/2018 07:14
Door San Daniel gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs
Petrarca, who devised the concept / term of the European "dark ages" (Middle Ages) Petrarca ushered in the early Renaissance, the re-awakening of humanity from the dark, unsafe and evil middle ages. Renaissance means literally, rebirth, awakening. Slowly picking up a society from the ruins of the fallen Roman Empire. The enlight...
76
2
09/12/2018 19:29
Door San Daniel gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs
Petrarca, die het concept/de term van de Europese "donkere eeuwen" bedacht.(Middeleeuwen) Petrarca luidde de vroege Renaissance in, het herontwaken van de mensheid uit de donkere, onveilige en boze middeleeuwen. Renaissance betekent letterlijk, hergeboorte, het onwaken. Het langzaam opkrabbelen van een maatschappij uit de puinho...
202
4
17/11/2018 14:37
Door San Daniel gepubliceerd in Geschiedenis
We can find Pyramids in Egypt,right? Yes, you also find them there. In reality, the entire globe is built full of pyramids and that is extraordinary. Some are 10,000 years old, like the pyramids in Xi'an, China, about which in general little is known. There are a few hundred pyramids in a radius of 100 kilometers around the city...
151
1
13/11/2018 20:33
Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek
The population of Europe is aging, everyone knows that, the size of families declined in decennia to an average of 1.7 children. This puts the Netherlands above the European average of 1.54 children per family. Child mortality has fallen due to our medical care and society that has greatly improved in our modern times. In contra...
102
0
02/11/2018 05:02
Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek
Europa vergrijsd, dat weet iedereen, de grootte van gezinnen nam in decenia af naar een gemiddelde van 1,7 kinderen. Hiermee zit Nederland boven het Europees gemiddelde van 1,54 kinderen per gezin. Kindersterfte is gedaald door onze medische zorg en de maatschappij die sterk verbeterd is in onze moderne tijden. In tegenstelling ...
202
2
02/11/2018 03:34
Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek
China, officially the People's Republic of China (PRC), is a country in East Asia and the world's most populous country with a population of about 1.404 billion. With an area of approximately 9,600,000 square kilometers (3,700,000 sq mi), China is the fourth largest country in the world based on its surface area. List of countri...
0
0
31/10/2018 16:40
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert