Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'The island groups slightly off the coast of Vancouver BC, Canada have a mild climate compared to the rest of Canada. It is an area that I visit a few times a year to see relatives there. You take the boat from Vancouver and more often than not you can see whales on the crossing to the main island and seals. It was here that I h...
0
0
07/08/2020 14:19
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'De eilanden groepen iets buiten de kust van Vancouver BC, Canada hebben een mild klimaat in vergelijking met de rest van Canada. Het is een gebied dat ik een paar keer per jaar bezoek om familieleden aldaar te bezoeken. Je neemt de boot vanuit Vancouver en vaker wel dan niet kun je walvissen zien tijdens de overtocht naar het h...
51
2
07/08/2020 05:32
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
I was concerned that the French / Spanish border would close and I hadn't seen my daughters and grandchildren in a long time. I had bought a ticket in March to fly to one of my daughters in Belgium and from there continue on to the 'girls' in the Netherlands. And the flight was canceled thanks to our Chinese 'friends' who were a...
0
0
03/08/2020 21:01
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Ik was bezorgd dat de Frans/ Spaanse grens zou sluiten en ik had mijn dochters en klein kinderen al een lange tijd niet meer gezien. Ik had een ticket gekocht in Maart om naar één van mijn dochters te vliegen in Belgie en vandaar door te gaan naar de 'meiden' in Nederland. En fin de vlucht werd gecancelled dankzij onze Chinese...
102
5
03/08/2020 19:50
Door San Daniel gepubliceerd in Reizen en vakantie
Fui invitado a la calle principal de Olula del Río ayer por un amigo que había abierto una nueva taberna. "Bueno", pensé, "pasaré, conozco a Jesús el dueño, y si no voy, se notará". Al entrar a su nueva empresa, inmediatamente vi que había seguido todas las normas de seguridad y más que eso. Hay mucho espacio entre las ...
25
1
22/06/2020 16:48
Door San Daniel gepubliceerd in Reizen en vakantie
I was invited to the main street of Olula del Rio yesterday by a friend who had opened a new tavern. "Well," I thought, "I'll drop by, I know Jesus the owner, and if I don't go, it will be noticed." When entering his new enterprise, I immediately saw that he had followed all safety regulations and more than that. There is a lot ...
0
0
20/06/2020 08:28
Door San Daniel gepubliceerd in Reizen en vakantie
Ik werd gisteren uitgenodigd in de hoofdstraat van Olula del Rio door een vriend die een nieuwe uitspanning heeft geopend. 'Ach,' dacht ik, 'ik ga wel even langs, ik ken Jesus de eigenaar en als ik niet ga dan valt dat op.' Bij het betreden van zijn nieuw onderneming, zag ik meteen dat hij alle veiligheids voorschriften keurig h...
76
5
20/06/2020 07:22
Door San Daniel gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs
There is a real problem, there is a virus. A deadly virus only 50% survive the intensive care when they are taken up with that virus. Do the math yourself! There are many lies about the virus, not so much because of expert badness but because of ignorance. It will simply take more time to know the ins and outs of the virus. Figu...
0
0
19/06/2020 18:13
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Er is een probleem er is een virus. Een dodelijk virus slechts 50% overleeft de intensivecare als zij opgenomen worden met dat virus. Reken het zelf maar na! Er zijn zijn veel leugens met betrekking tot het virus, niet zozeer door slechtheid van experten maar door onwetendheid. Cijfers met betrekking tot besmetting of fatale afl...
102
9
19/06/2020 17:09
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert