Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
*'I was in Drumheller, Canada, Alberta, and visited the Royal Tyrrell Museum, which is probably the largest fossil and dinosaur bone site in the world. It was a cold day, I think -40 degrees Celsius is at least cold and I was happy that the distance from the parking lot to the entrance was not too far. The area where the museum ...
0
0
25/01/2020 14:31
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
* 'Ik was in Drumheller (Canada Alberta) en bezocht the Royal Tyrrell Museum, op wat waarschijnlijk de grootste vindplaats is van fossielen en dinosaurus botten. Het was een koude dag, ik vind -40 graden Celsius in ieder geval koud en ik was blij dat de afstand van de parkeerplaats naar de ingang klein was. Het gebied waar het m...
151
4
25/01/2020 08:42
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
ladies are often called the weaker sex and no one frowns at it, but there were women who stood their "man" and actually, more than their man! Very, really very much more than their man. A dive into ancient history brings them back in all their glory. photo from 1905) Luisita Krokel Luisita Leers. Luise (Krokel) was born in Wiesb...
51
3
23/01/2020 21:54
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
I was seen or was being watched or constantly observed. As if I could get away from something that had been inside of me or was optionally inside of me or at least chased me. The face had really upset me beyond belief, you don't expect anything like that. It was gone after I had almost been run over. Now I saw all the trucks on ...
0
0
23/01/2020 20:55
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Ik was gezien of werd gezien of voortdurend gadegeslagen. Alsof ik weg zou kunnen komen als ik dat zou willen van iets dat in mij gevaren was of naar keuze in mij zat en mij in ieder geval achtervolgde. Het gezicht had mij echt uit het lood geslagen, zoiets verwacht je niet. Het was verdwenen nadat ik bijna overreden werd. Nu za...
76
0
23/01/2020 19:48
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
I had more or less expected an admonishing voice, gritty in nature, but it remained calm in my head. Maybe I had already banned my demon out while humming and I shouldn't have thought that. It was requesting the devil and that saying did not exist for nothing in our language. A short beat sounded and my inner voice had become ro...
25
2
22/01/2020 09:35
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Ik had min of meer een vermanende stem verwacht, grindachtig van aard, maar het bleef rustig. Misschien had ik wel al neuriënd mijn demoon uitgebannen en dat had ik niet moeten denken. Het was de duivel verzoeken en dat gezegde bestond niet voor niets in onze taal. Een korte tik weerklonk en mijn innerlijke stem was ruw en grin...
76
2
21/01/2020 21:47
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Blinding finches It is known that finchescan sing nicely. Singing competitions are therefore held between finches and many finch holders proudly go home with a certificate earned by their finch. Until 1921 it was customary to blind finches, that is to say, to close the eyelids so as to leave the finch less distracted and have th...
25
2
20/01/2020 07:21
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
The round up was as always the round up. I was sitting at the table with the cowboys who complained about the government and none of them had been dealing with demons in a cave for the night. So I listened to yet another story about the government and how unfairly it treated our province. The girl with the coffee pot came by sev...
0
0
12/01/2020 21:27
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert