Door San Daniel gepubliceerd in Geschiedenis
Pictured above is a steam car. No rattling, no dirty emissions, but a lot of hissing and emission of water vapor, steam. With the detrimental effect of constantly 'filling up' water. In my past article, I expressed my surprise about electric cars that had existed since 1828, a fact that was completely unknown to me. Even more su...
0
0
26/01/2019 05:31
Door San Daniel gepubliceerd in Geschiedenis
'electric dog cart' 'Who thinks that electric or hybrid cars are something new, is soon to be disappointed. It were curiously enough the first cars. In 1828, Ányos Jedlik, a Hungarian who invented an early type of electric motor, created a small model car powered by his new engine. In 1834, Vermont's blacksmith Thomas Davenport...
0
0
25/01/2019 20:31
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Hierboven afgebeeld ziet u een stoomauto. Geen geronk, geen vieze uitstoot, wel een hoop gesis en uitstoot van waterdamp, stoom. Met als nadelig effect het constant 'bijtappen' van water. In mijn verleden artikel sprak ik mijn verbazing uit over electrische auto's die al sinds 1828 bestonden een feit dat mij volslagen onbekend w...
177
9
22/01/2019 19:22
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
the electric dogcart Wie denkt dat electrische of hybride auto's iets nieuws zijn, komt bedrogen uit. Het waren merkwaardig genoeg de eerste auto's. In 1828 creëerde Ányos Jedlik, een Hongaar die een vroeg type elektromotor had uitgevonden, een kleine modelauto die werd aangedreven door zijn nieuwe motor. In 1834 bouwde de smi...
202
13
20/01/2019 14:49
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
The macho Iberico is a dying breed in almost all of Spain, the half-naked men, shirt hanging open, a golden medallion with the virgin Mary hanging on his chest, the very present swing while walking. The toughness shines from these toughies. In almost all Spain the macho is dying out except in Andalucia where everything takes pla...
0
0
20/01/2019 06:52
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'De macho Iberico is in bijna heel Spanje een uitstervend ras, de mannen met half ontbloot bovenlijf, shirt openhangend, een gouden medallion met een maagd tussen de borstharen hangend de zeer aanwezige swing onder het lopen. De stoerheid straalt af van deze kanjers. In bijna heel Spanje sterft de macho uit behalve in Andalucia ...
102
1
19/01/2019 18:53
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
San Daniel is surprised when, after so many years, he finds out how macho his fellow villagers are in his beautiful mountain village in Andalucia. One thing surpasses the other, the macho behavior is almost impossible to keep up with. Men are present through word and deed. Machos in heart and soul "So," the mayor said, beaming a...
0
0
18/01/2019 18:24
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'San Daniel is verbaasd als hij nog na zoveel jaar in zijn prachtige bergdorp in Andalucia ontdekt hoe macho zijn dorpsgenoten wel niet zijn. Het een overtreft het ander, het macho gedrag is haast niet bij te houden. Mannen zijn aanwezig door woord en daad. Macho´s in hart en nieren 'Zo,' zei de burgemeester glunderend tegen mi...
151
3
18/01/2019 08:01
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Machoship is a challenge that manifests its presence in a stimulating way. Here it is not played, it is a kind of innocent machoship like Joey displayed in "Friends". To pass in an uncomplicated way through life and take your place between the friends, because that is your place and no one should dispute that. your appearance al...
0
0
17/01/2019 20:03
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert