Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
"Keep on the suits and follow me back to the first room," the speaker said. A parade of Michelin-like figures arrived in room 1 of the workshops. "Glasses have been placed on the tables where you just started," the voice said. "First you put on the gloves, you know the Parkinson's gloves, then the glasses." It took a while for e...
25
0
14/11/2019 20:12
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'Houdt u de pakken aan en volg mij terug naar de eerste zaal,' zei de spreekster. Een optocht van Michelin achtige figuren kwam weet aan in zaal 1 van de workshops. 'Er zijn brillen neer gelegd op de tafeltjes waar u net begon,' luidde de stem. 'Eerst doet u de handschoenen aan, u weet wel de Parkinson handschoenen, daarna de br...
127
3
14/11/2019 19:33
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
In the dressing room, grotesque suits lay ready over a few chairs. "First take off your right shoe and take a suit from the chair," they are lead-lined, "the coordinator said," it doesn't matter which suit you put on, the centers of gravity are different, you will be 35 kilos heavier but each suit will express it differently.' M...
0
0
14/11/2019 16:16
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
In de verkleedruimte lagen grotesque pakken gereed over een paar stoelen. 'Doe eerst je rechterschoen uit en neem een pak van de stoel,'zij zijn lood gelijnd' sprak de coordinator, 'het geeft niet welk pak je aandoet de zwaartepunten liggen verschillend, je wordt 35 kilo zwaarder maar elk pak zal dat anders tot uitdrukking breng...
76
1
14/11/2019 15:06
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
It was the day of the introduction and a little tense I entered the room. "Close the door behind you," said the person behind the lectern, "we are complete." "There are gloves on the tables in front of you," the leader said, "they are not ordinary gloves, but you will find that out soon enough." The tables stood in long rows and...
0
0
14/11/2019 03:17
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Het was de dag van de kennismaking en enigzins gespannen ging ik het lokaal binnen. 'Doe je de deur achter je dicht,' zei de persoon achter het spreekgestoelte, 'wij zijn compleet.' 'Voor u op de tafeltjes liggen handschoenen,' zei de leidster, 'het zijn geen gewone handschoenen, maar daar komt u wel achter.' De tafeltjes stonde...
51
1
14/11/2019 02:19
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
From far away in North America I follow the European news and I feel like a spectator following an unrealistic series on TV. A seriously intended discussion is taking place in European countries, if the Isis brides with their offspring should be allowed to return to the society that they have left with such contempt. "Why bring ...
25
2
13/11/2019 20:52
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Ver weg in Noord Amerika volg ik het Europese nieuws en ik voel mij een toeschouwer die een onrealistische serie volgt op tv. Een serieus bedoelde discussie vindt plaats in Europese landen, moeten de Isis bruiden met hun kroost weer terug kunnen komen in de maatschappij die zij met zoveel minachting hebben verlaten. 'Why bring i...
76
0
13/11/2019 17:50
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Wallis, Sir Provo William Parry, marineofficier; geboren 12 april 1791 in Halifax (Canada), enige zoon van Provo Featherstone Wallis, griffier bij de meesterbevelhebber van de marine werf, en Elizabeth Lawlor. Parry Wallis was verwant was aan kapitein Samuel Wallis, die rond de wereld voer tussen 1766 en 1768. Het is duidelijk d...
177
5
08/11/2019 03:22
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert