Ik ben Enim 46

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                              180px-Tabor-galilea.jpg

'Ik weet niet of ik dit kan,' dacht de luitenant. Simeone had de kubus te voorschijn gehaald en hield die lichtjes in zijn  hand. Hij bekeek hem even en draaide toen de botte hoek weg van zichzelf. 'Denk aan een zak meel,' raadde hij zijn wapenbroeder aan, 'en geef geen acht als je gescheeuw hoort, gewoon steken, je redt hem van zweepslagen en een dood aan het kruis.' Matheus de Enim vermande zich, hij trachtte zijn hart te verharden, maar de twijfel bleef.

'Het gebeurt alleen maar hier,' dacht de kapitein, 'wij zijn straks weer weg en hebben niets meer te maken, met apostelen, Masjiach's of wat dan ook, we laten dit apenland ver achter ons en bovendien is het gewoon een misleidde figuur, meer niet, denk aan de beelden van de koorknaapjes waar mee wij gebombardeerd werden in de capsule. Jij kunt hen wreken vóór het gebeurt.'

                                                    cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

Dat laatste trok de luitenant over de streep en hij hield de vlijmscherpe yambia achter zijn rug. 'Hij gaat er aan, die gore meelzak,' dacht hij, 'ik ben de wreker op leven en dood, ik wreek al die onschuldigen die misbruikt zijn, die geleden hebben, in de toekomst dank zij hem. Ik voorkom kruistochten, brandstapels, aflaten, kindermisbruik, ik ben de wreker die erger voorkomt.' 'Zo mag ik het horen,' dacht de kapitein,'houdt die gedachte vast en als ik het teken geef, toeslaan.'

Jesjoe was op het plateau blijven stil staan en wachtte of de stem weer zou spreken. De kapitein, stak zijn rechterhand uit en wenkte het eeeuwige licht dat op het punt stond gedoofd te worden. 'Oh kom, oh kom Emanuel en redt u lijdend Israël,' zei hij op bezwerende toon. 'De vader heeft niet eeuwig de tijd, wij worden elders weer verwacht, treedt naar voren voor de boodschap die alles zal veranderen, alles wordt nieuw.'

De Enim zag dat als hij maar bleef spreken de Masjiach naar hen toe bleef lopen. 'Mooi,' dacht hij, 'nu lopen wij langzaam achteruit naar de bossage,' en zo alsof verbonden door onzichtbare draden, liepen de Enims stapje voor stapje naar achteren gevolgd door Jesjoea die stapje voor stapje naar hen toe liep.

                                           images?q=tbn:ANd9GcQJSdOn8TcIdvRZQU2UVp4

Zij bereikten de Ezov struiken, zij geurden sterk en de kapitein bleef wenken en zachtjes praten met de Jesjoea die nu stapje voor stapje dichterbij kwam. 'Dit zijn Ezov struiken,' dacht Matheus de Enim, ' volgens missie controle, purificeerden de bloemen het hart. Zij werkten vergeving van zonden in de hand.' 'Houd je hoofd,' blafte de kapitein, 'zonden bestaan niet, zij zijn wat je er van maakt, nu stopt de Masjiach weer en we hebben hem bijna waar zijn pad stopt. Leg hem om en ruik dan maar aan die struiken.'

Met een vreemde glimlach om de lippen ging de luitenant tussen de struiken staan en snoof diep. Daarna was hij met een paar stappen weer naast zijn kapitein.

'Ik ben het gezuiverd werktuig,' dacht hij, 'wreker op leven en dood,' hij spreidde zijn benen wat meer onder de kaftan om steviger te staan.

                                                cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

De Masjiach stopte op een paar passen afstand van de mannen en de kapitein zag dat de hoek goed was, Jesjoea was buiten het zicht geraakt van de geknielde discipelen. Maar zelfs als zij al zouden toesnellen dan zouden zij te laat zijn.

'Mozes,' sprak de kapitein, 'omhels de zoon van de Vader in een eeuwig durende omhelsing en dan oh redder, oh uitverkorene, Emanuel van het volk en de aarde, hebben wij een boodschap van  de allerhoogste.'

Jesjoea stond met wild schitterende niet begrijpende ogen te staren naar de kapitein, terwijl de wapenbroeder, langzaam naar voren schreed. 'Wahbah ogen,' dacht de kapitein, 'wat jammer dat hij sterft in een schijnwereld, zonder te beseffen wat er gebeurt.'

Jesjoea opende zijn armen om Mozes aan zijn hart te drukken, en de kapitein dacht maar één woord, 'nu!´Sterf meelzak,' gromde de luitenant en zijn dolk begroef zich diep in de Masjiach, 'valse profeet, verrader van velen,' en hij stak weer op Jesjoea in, die met verbazing naar donker rode vlek keek die op zijn borst groter en groter werd. 'Dit is voor de koorknaapjes, 'gromde de luitenant en stak weer op de Masjiach in, die nu een luide kreet slaakte. Hij wankelde en hield zijn borst vast en tuimelde toen naar voren.

Bloed gorgelde in zijn keel en liep uit zijn mond. 'Stop met steken,' beval de kapitein, 'het is volbracht je hebt zijn longen geraakt.' Petrus was omhoog geveerd toen de luide kreet weerklonken had en kwam aanrennen over de vlakte.

Simeon de Enim richtte de kubus op de reutelende Jesjoea en dacht 'verstoffen.' De as van de Masjiach werd door een zacht briesje meegevoerd en verspreid. 'Het is tijd voor de rekensommen,' zei de kapitein, 'wij zijn hier lang genoeg geweest.'

                                        images?q=tbn:ANd9GcQJSdOn8TcIdvRZQU2UVp4

 

'Het was vroeg in het voorjaar,' zei de kapitien, 'en de zon scheen en in de verte stond een gebouw' Samen keken de Enims met grote intensiteit voorbij de Ezov struiken, maar zij zagen de struiken niet zij berekenden hun werkelijkheid en wat daar bij hoorde.

'Een paar meter van hen vandaan begon de lucht te trillen zoals de lucht wel eens spiegelt op een warme dag boven het wegdek.' Petrus was nu nog maar een tiental meters van hen vandaan.

'Zo hoort het,' sprak de kapitein, 'vasthouden en vast leggen,'  en de lucht bleef trillend hangen  en begon te wringen alsof die een vorm zocht.'

'De wringende en trillende lucht kreeg nu een vaste vorm en werd een stenen poort met mos tussen de voegen. De grond voor de poort was verlicht als door een waterig zonnetje en door de poort vlogen de vlinders boven de geopende kelken van de bloemenzee.'

                                     images?q=tbn:ANd9GcSaDjn8mJSWfAFWxLuESW4

De rots van het geloof bevroor en keek met ongeloof naar wat zich voor zijn ogen ontvouwde.

'Een vurige streep naderde hoog in de lucht maar nu aan de andere kant van de poort, een streep die achter een gebouw in de verte verdween.'

'Wij zijn geland,' zei de luitenant tevreden, 'en nu klopt de uitkomst, het is tijd om te gaan,' en zij liepen samen naar de stenen poort en stapten het gazon op. 'Het beekje en de brug,' zei de luitenant tegen de kapitein. 'Reken jij het hert uit,' antwoordde die.'

 

                                        images?q=tbn:ANd9GcTqQ-l5Tx8Mb-8c2-_Kuwy

'Het hert,' zei Simeon de Enim gebiedend, het hijgend hert dat zijn dorst komt lessen.' Het hert uit hun verbeelding nam vorm en liep hijgend naar het beekje. 'We kunnen de brug over,' zei de kapitein, het hert is goed, 'de uitkomst klopt'. Er kwam een wachter hen tegemoet lopen.

'Welkom stijders voor Ra,' sprak hij en knikte met zijn hoofd naar beide mannen. 'Ik moet u naar een debriefing brengen met wat vluchtdekkers maar eerst moeten wij jullie uit de capsules helpen en jullie gastlichamen te niet doen, die hebben hun nut gediend in een andere werkelijkheid.'

En alsof zij niet weg geweest waren stonden zij even later voor de receptie waar de levensbroeder hen vriendelijk begroette. 'De dames en heren vluchtdekkers, zitten in de projectie zaal,' zei hij tegen de wachter, 'er wordt op hen gewacht,' en daar bij wees hij naar de twee Enims.

'Wij zijn al weg,' dacht de wachter en stevende op een zaal af waar blauw licht uit scheen en van waar de deur al half open stond.'

 

lees ook deel 47

San Daniel 2021

landingspage-san-daniel

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

                                           

 

04/02/2021 05:29

Reacties (2) 

1
04/02/2021 09:20
Eindelijk succes? Maar dat was dan wel in een ander universum, kennelijk.
1
04/02/2021 16:38
We gaan het zien.. alles op zijn tijd
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert