Ik ben Enim 45

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                   180px-Tabor-galilea.jpg

Het was een steile klim geweest en de Enims waren buiten adem geraakt. Bij het eerste plateau dat de omgeving overzag stopten zij. 'Ik denk dat iedereen hier wel even stopt om op adem te komen,' dacht de kapitein, 'dat geldt zeker voor Wahbah wortel rokende discipelen.' Of je die rommel rookt of niet,' dacht de wapenbroeder, 'ik denk dat je gelijk hebt, hier stoppen mensen om even van het uitzicht te genieten of gewoon om op adem te komen.'

'De Masjiach is in het nadeel als hij hier even stopt,' zei de kapitein, 'dan is die buiten adem en wij zijn weer bijgekomen.' De luitenant knikte en keek om zich heen. 'Slaan wij gelijk toe, als hij naar boven komt,' wilde hij weten,' of lokken wij hem mee als hij hier even met zijn getrouwen staat.' 'Dat hangt er van af,' antwoordde Simeon de Enim, 'als zij gelijktijdig met zijn vieren oplopen dan is dat niet verstandig,' dan zijn wij in het nadeel. Als hij voorop loopt en als er genoeg afstand is tussen Jesjoea en de groep is, dan is direct toeslaan niet verkeerd.'

De kapitein liet zijn blik dwalen over het plateau en het weggetjes dat aan het einde weer omhoog steeg en dan uit het zicht verdween achter begroeiing.

'As wij bij de bocht gaan staan,' sprak hij dan, 'staan wij iets hoger dan het plateau en zien wij hen aankomen, los van het feit wie samen loopt of voorop. Als zij gezamelijk lopen, wenken wij de Masjiach en onze kaftans zullen in de zon schitteren alsof zij in vlam staan.'

De luitenant volgde zijn blik en begreep dat de kapitein een goede analyse gemaakt had van de mogelijkheden.  'We nemen hem mee achter de bebossing,' sprak Simeon de Enim, 'en wij maken hem daar meteen af.' 'Hoe lokken wij hem naar ons toe,' vroeg de wapenbroeder? 'Laat dat maar aan mij over,' zei de kapitein, 'je moet nooit te veel plannen, de werkelijkheid wijkt altijd af van hoe je meent dat dingen zullen lopen. Het moment zal bepalen hoe wij handelen.'

                                                        180px-Tabor-galilea.jpg

Zij genoten nog even van het uitzicht en liepen toen naar het einde van het plateau waar het weggetje weer zijn aanvang nam en snel een paar meter steeg. Daar gingen zij gezeten op een rots wachten op de discipelen die aansluiting zouden zoeken bij hun hemelse vader door een week te vasten.

'De kapitein overzag het geheel nogeens nauwkeurig. 'Wij moeten hem altijd lokken,' zei hij na een tijdje, 'ongeacht hoe zij het plateau bereiken.' De wapenbroeder trok zijn wenkbrauwen op, 'ook als de Masjiach vooruit loopt,' vroeg hij? 'Ongeacht waar hij loopt,' antwoordde de kapitein, ' als jij naar beneden stormt en je steekt hem neer dan heeft hij geen schijn van kans, maar jij komt niet meer weg, want alleen met zijn tweeën kunnen we de poort uitrekenen. Daar hebben wij even de tijd voor nodig.'

Daar hield de strategie bepaling op want de luitenant zei, 'ik meen dat ik stemmen hoor, zij zijn in aantocht.'

'Blijf zitten en pas als ik ga staan, dan kom je theatraal naast mij staan,' zei de kapitein, 'en je spreidt je armen uit alsof je een onzichtbare broeder verwelkomt.' De luitenant knikte. 'Je houdt je Yambia gereed in je handpalm,' vervolgde de kapitein,' en het effect zal er één van verrassing zijn,' zij komen over de rand gestruikeld, buiten adem van de klim en zien op een een verhoging twee lichtgevende figuren die hen toespreken. 'Voor zij kunnen nadenken over wat zij zien, spreek ik de Jesjoea toe.  Zij kijken tegen de zon in en zien alleen maar twee schitterende figuren en zij horen een stem, dat samen met de Wahbah wortel zal ons een enorm voordeel geven.

Eenmaal hier, weg van de groep, moeten wij improviseren en nemen wij hem mee naar achter de bossage.'

                                                      cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

Petrus was de eerste die met wilde schitter ogen van de Wahbah over de rand verscheen. Hij werd gevolgd door Jesjoea en Jakobus, een flink stuk lager kwam Johannes aan struikelen. 'Zie je wel dat dingen nooit zo gaan als je gedacht had,' zei de kapitein, 'die gore Petrus is de eerste die over de rand komt, die zou jou aanval geblokkeerd hebben.' De luitenant knikte.

'Poeh,' zei Petrus, 'je vergeet hoe steil het laatste stuk is, ik moet even bijkomen.' Petrus Petrus,' sprak de Masjiach die ook enigsinds buiten adem was, ' je leeft te weelderig, te veel wijn en goede gerechten, eenvoud is de weg naar God.'

Johannes verscheen nu puffend en hijgend over de rand. Hij wiste het zweet van zijn voorhoofd en ging voorovergebogen staan, diep ademend.

'Gegroet, oh Masjiach,' klonk een heldere stem over het plateau, en toen het groepje opkeek zagen zij een lichtgevende gedaante in het haast verblindende zonlicht staan.  Petrus deed een stap naar voren, maar de stem sprak hem vermanend toe. 'Halt,' klonk het gebiedend, 'de grond die je wilt betreden is heilig, oh redder, oh eeuwig licht de Vader heeft ons gezonden.'

'He,' bracht Petrus nog uit in uiterste verbazing, 'het wordt toch nog waarheid, dan moet dat Eliah zijn,' en hij zeeg neer op zijn knieën en boog zijn hoofd. De broeders volgden zijn voorbeeld en trilden van ontzag. De enige die met een niet begrijpende blik bleef staan was Jesjoea. 'Oh zoon, oh zoon van de vader kom tot ons en aanvaard de boodschap waarmee wij zijn gezonden.' Nu verscheen er een tweede figuur die zijn armen utspreidde in wereld wijde omhelsing..

Johannes had door zijn oogharen gegluurd en fluisterde naar Petrus, ' er is een tweede boodschapper verschenen.' De rots van het geloof lichtte zijn hoofd iets op en zag de verblindende figuur met de uitgetrekte armen, 'dat zal Mozes zijn,' fluisterde hij met stelligheid terug.

'Treedt voorwaarts, oh redder van het volk, oh langverwachte uitverkorene,' de stem klonk streng en gebiedend en Jesjoea liep met stramme passen naar voren, weg van de geknielde groep broeders. De stem van de boodschapper was hypnotizerend, de Masjiach volgde alleen nog op maar wat gezegd werd. De luitenant verstevigde de greep op de dolk wat meer.

lees ook deel 46

San Daniel 2021

landingspage-san-daniel

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

 

                                                    

 

03/02/2021 06:27

Reacties (1) 

Reageren is niet meer mogelijk: Na een hoop mooie jaren is het helaas tijd om te stoppen met Tallsay.com. Download a.u.b. al je eigen artikelen die je wilt bewaren. De exacte datum is nog niet bekend wanneer de website op zwart gaat. Maar ik verwacht half maart. Bedankt voor alle mooie herinneringen!
03/02/2021 13:46
Je weet de spanning wel op te voeren....ondanks mijn laag-bij-de-grondse perceptie van de Bijbelse werkelijkheid.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert