TELESKOOP MAGAZINE DECEMBER 2020

Door Comeijer gepubliceerd in Cultuur

491ab57feae8b34351b01cafe2f9d459_medium.

T E L E S K O O P  INTERNET MAGAZINE   DECEMBER 2020. 

POLITIEK.- MONDIALE CRISIS?!

Door toename van sociale ongelijkheid, kimaat opwarming, dreigt de mondiale wereldbevolking het slachtoffer te worden van enerzijds hebzucht egoïstisch materialistische levensstijl van rijken en anderzijds de uitstoot van giftige Co2 gassen in het luchruim.  Een kleine minderheid die steeds groter wordt zijn de miljardairs die van beschikbare geld in de wereld 96% in hun bezit hebben. Dan is er de groeiende stroom miljardairs welke eveneens miljardairs een voorkeurspositie hebben gekregen of verwoven en blijven het decennia ernstiger wordende verdelingsvraagstuk in stand houden en of zelfs zoals internationale bedrijven, fianciële sektor geld wegzuigen bij de gewone burgers. Niet alleen in Nederland groeien de voedselbanken en tegenwoordig zijn er in breder verband zelfs armoedebanken waar de armsten in o.a. ons land terecht kunnen om te overleven.6095fc0a4fb73b0146753c21d610622c_medium.

Vroeger was daar de FNV die te hoop liep tegen sociaal-economische misstanden, excessen, maar de FNV is verdacht stil en lijkt zich gewonnen te hebben gegeven en zich te hebben neergelegd in de bestaande status quo de huidige sociale economische verhoudingen. Rijken verrijken zich ten koste van gewone hard werkende werknemers en aan de andere kant krijgen buitenlandse mensen vaak door de overheidsburocratie voorkeursbehandeling, zo luidt de klacht van hen die opkomen voor de autochtone Nederlanders. In een land als Amerika zijn de sociaal economische tegenstellingen velen malen groter dan in Nederland waar nog een acceptabel welvaartsniveau is in het algemeen, uitgezonderd zij die onder het minimum leven, dakloos zijn al dan niet deels door eigen toedoen en zij die moeten zien rond te komen met een basisinkomen wat de overheid bijstand noemt. Onderussen zijn MKB het slachtoffer van de huidige strenge lock down maatregelen can de regering Rutte en dat zijn niet alleen horeca ondernemers en werknemers. Geluk bij ongeluk is dat door toedoen van VVD PvdA en D'66 zo'n 80 miljard keihard is bezuinigd, waardoor nu miljarden steun nodig blijkt voor MKB bedrijven met sterk omzetverlies en om te voorkomen dat deze MKBérs vroegtijdig het loodje leggen zogezegd. Ondertussen verrijken internationale en ook o.a. farmaceutische bedrijven zich, en de overheid, miniterie van financiën faciliteren het internationale bedrijfsleven met bijna belastinvrije tarieven. Over belastingparadijzen gesproken?! In Monaco wonen rijkaards die belasting ontwijken en naast hun dure woning grote jachten hebben liggen. Andere weten niet eens hoeveel vermogen ze hebben verwoven en leven als 'God in Frankrijk' zogezegd. Gelukkig zijn er ook die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en iets terug doen voor de samenleving. Maar hoe veel zijn dat er?! Ondertussen wordt het MKB bijna leeg gezogen net als de gewone burger die de wetten van grote getallen, het makkelijkst te pakken is door de overheid: lees Ministerie van Financiën. Verhogen van vermogensbelasting en herverdeling van inkomen en vermogen,? Niet daarvan. Sterker nog de rijken onder ons worden met rust gelaten profiteren van allerlein door de overheid in leven geroepen subsidies waar de hypotheek rente wel het duidelijkste bewijs is. Rijken met dure eigen woningen betalen door de hoge hypotheekaftrek geen of nauwelijks belasting. En inkomensafhankelijke regelingen., dat vergt burocratie en daar zit ook al niemand echt op te wachten. Nog meer ambtenarij!

Revolutie dan? Ja en wel zo snel mogelijk. Dat om scheef gegroeide sociaal economische situatie te corrigeren. En iedereen alle burgers in Nederland, Europa en daarbuiten gelijkwaardig twe behandelen. Communisme? Neen daar hebben we de lessen van geleerd in het Oostblok, waar op het hoogtepunt van de communistische economische crisis, oostbloklanden zo goed als failliet waren de de Berlijnse muur en ijzeren gordijn terecht werden afgebroken tot verbazing van iedereen! Het resultaat van Staats-kapitalisme en geen communisme eigenlijk!

Maar om in Nederland te blijven. Er heerst een situatie van toenemend onvrede. Soms terecht, maar vaak ook niet, want onze conjunctuur is historisch het hoogst. De rente op kredieten, hypotheken het laagst en alleen zij die een huis huren en spaargeld hebben zijn het slachtoffer van lage rentestanden. Maar compliment aan het beleid en werk van de Europese Bank die door visie en samenwerking gezorgd heeft voor lage rente. De laagste sinds historie. Zo eerlijk moeten we ook zijn, bij alle kritiek op de EU en haar instituties. Zowel daar buiten in scandinabische landen, Zwitserland maar ook in Nederland , België en Duitsland is de welvaart nog nooit zo hoog geweest als nu anno 2020 en dat ondanks de Corona pandemie. Zij die kritiek hebben hun onvrede uiten en stemmen nieuw politieke opportunische nationalistische neo liberale partijen, maar ook op andere neo liberale partijen stem(den) moeten eens bij zich zelf te rade gaan en in de spiegel kijken of zijn niet behoren tot een groot verwend gezelschap van onvredigen. Zij willen meer en meer, en zijn niet tevreden met wat zij hebben. Zij willen nog meer welvaart een jacht een 2e recreatiewining, caravan en of nog liver camper en nog meer vacantiereizen etc. Zij hebben kritiek op regering, die zij feitelijk door hun eigen stemgedrag (neo-liberalisme) hebben gesteund en mogelijk gemaakt in de parlementaire democratie.

Het zijn een overgrote meerderheid die neo liberale partijen als VVD, CDA stemmen en of PVV, FvD e.a. partijen in plaats van politieke partijen aan de linker kant van het politieke partijen, waar trouwens ruimte is gekomen op uiterst links, omdat de SP dreigt naar het politieke midden te schuiven en een soort PvdA dreigt te worden. Maar ook het elitaire Groen Links dreigt naar het midden te trekken. En in het buitenland is ook het neo liberale deel van de wereldbevolking dominant en zij die het verreweg meeste geld en vermogen hebben maken de dienst uit in de wereld en verdedigen hun verworven positie en duden geen gelijken dan wel gunnen anderen niet wat zij zelf bezitten. Het eeuwige onopgeloste verdelingsvraagstuk waar de elite van rechts noch links daadwerkelijk iets tegen onderneemt. Zelfs niet zij die tot de linkse politieke economische elite behoren en mooie praatjes verkondigen over klimaat en sociale rechtvaardigheid. lees sociaal onrecht. Revolutie met geweld willen desnoods  een kleinde groep communisten die zich binnen en buiten de SP manifesteren, maar kansloos zijn in dit wat mij betreft niet gewenst  van gewelddadige revolutie met bloedvergieten. Dat is niet de oplossing en moeten we als samenleving niet willen. Want dan gebeurt wat terroristen elders doen met alle ernstige gevolgen. Bloedvergieten, chaos. Aan de andere kant dreigt dezelfde rijke kleine minderheid in de wereld de planeet Aarde te verwoesten door hun stijl van produceren en het consumentengedrag wat daar het gevolg van is. Droogte en overstromingen zijn het gevolg van dit maatschappelijk onverantwoordt niet duurzaam gedrag gericht op hebzucht en jacht naar eigen gewin, niet rekening houden met de armoede in de 3e wereld om het ergste te noemen.

Neen een democratisch federatieve socialistische wereldregering, het uitbouwen van de VN zonder veto van VS en Rusland dat zou een mogelijkheid zijn, om rijken en internationale zich verrijkende bedrijven te dwingen tot herverdeling van inkomen en vermogen. Nieuwe democratie noem ik dat in een duurzame en gelijkwaardige sociaal maatschappelijk verantwoorde mondiale samenleving om te beginnen in Nederland en waarom ook niet?!

Co Meijer hoofdredacteur.

8e68838ae402db9a440cad88566db399_medium.0d30264fd1790731191acdba9e692bb6_medium.COMMUNITY RADIO OP AM MIDDENGOLF 1557 NU! MET ROCKMUSIC VANACHTER DE NOORDZEE TOT ALKMAAR TOT HOORN TOT SCHAGEN< KOP VAN NOORD HOLLAND (DE NOORDKOP) TGHE STATION OF THE ROCKSTARS! 

OOK TE ONTVANGE OP 108.0 FM IN DE ETHER. 108.0 alleen in gedeelte Schoorl, Groet en Camperduin te ontvangen. Vanaf 9.00 vm tot 24.00 nm

Op frequentie 108.0 FM in de ether te ontvangen van achter de Noordzee voor de Schoorlse Duinstreek en Petten tot ca Sint Maartenszee en Warmenhuizen e.o. Gepresenteerde programma's 'ROCK EMPIRE & METAL EMPIRE 'sávonds v.a. ca 22.00 nm.

ae96ea7d1d777979931e1e22a80a5eb7_medium.E T H E R!

30/12/2020 16:52

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert