Queeste van Haan en Hen in het Hazelaarbos

Door Asmay gepubliceerd in Mythen sagen en legenden

Voor wat hoort wat, want niets is voor niets

7c8cda55b88de224d22edf1cc4176a71_medium.Er waren eens een haan, genaamd Haan, en een hen, genaamd Hen. Op een dag trokken zij samen naar het bos, waar volop hazelaars stonden. Nu was het net de tijd dat de grond bezaaid was met rijpe hazelnoten. Vele dieren hadden er al van gesmuld, maar er lagen er nog meer dan genoeg voor Haan en Hen om van te smullen. Tot opeens Hen zich verslikte; een notendop bleef in haar keel steken. Hen lag wanhopig met haar vleugels te fladderen en naar adem te happen, want ze kon de notendop niet uithoesten. Haan bedacht zich geen moment en rende naar de bron om wat water voor Hen te halen.

"Allerbeste bron", kakelde Haan, "Geef me alsjeblief wat water. Ik heb water nodig voor mijn dierbare Hen, die zich in een hazelnoot heeft verslikt en nu in het hazelaarbos ligt te worstelen met de dood".

"Nee", zei de bron beslist, "Je krijgt geen druppel van mij, als je me niet eerst een stapel bladeren van de linde brengt." Haan keek beteuterd van dit harde antwoord, maar hij hipte snel naar de linde en vroeg "Allerbeste linde, geef me alsjeblief wat van je bladeren voor de bron. Die zal mij dan water geven voor mijn dierbare Hen, die zich in een hazelnoot heeft verslikt en nu in het hazelaarbos ligt te worstelen met de dood".

79e3c94b7f2a7cc7cea4eb1841dc2c15_medium."Nee", zei de ijdele linde. "Alleen als je me eerst een mooie roodgouden band brengt, geef ik je enkele van mijn bladeren. Eerder niet."

Haan dacht: “Blijkbaar gaat niets voor niets”, en hij rende zo snel hij kon naar de Maagd Maria en vertelde opnieuw zijn verhaal. "Heilige Maagd Maria, geef me alsjeblieft een roodgouden band om aan de linde schenken, die mij dan bladeren zal geven voor de bron, die mij vervolgens water zal geven voor mijn dierbare Hen, die zich in een hazelnoot heeft verslikt en nu in het hazelaarbos ligt te worstelen met de dood".

Echter ook de Maagd Maria antwoordde met nee. "Alleen als je mij eerst een paar mooie schoenen brengt."

Haan haastte zich nu naar het dorp en viel binnen bij de schoenmaker. "Allerbeste schoenmaker", hijgde hij "Schenk mij alsjeblieft een paar mooie schoenen voor de Maagd Maria, die mij een roodgouden band zal geven voor de linde, die mij dan bladeren zal geven voor de bron, die mij vervolgens water zal geven voor mijn dierbare Hen, die zich in een hazelnoot heeft verslikt en nu in het hazelaarbos ligt te worstelen met de dood".

de9846385392bdf89ae92f646d6b1141_medium."Dat gaat zomaar niet", zei de schoenmaker, "Maar mijn borstels zijn kaal. Breng mij eerst een paar nieuwe borstels en dan krijgt je mooie schoenen van mij."

Toen hipte Haan naar de varkensstal. "Allerbest varken, schenk mij toch wat borstels voor de schoenmaker, die mij een mooi paar schoenen zal geven voor de Maagd Maria, die mij dan een roodgouden band zal geven voor de linde, die mij bladeren zal geven voor de bron, die mij vervolgens water zal geven voor mijn dierbare Hen, die zich in een hazelnoot heeft verslikt en nu in het hazelaarbos ligt te worstelen met de dood".

"Eerst moet je me wat koren brengen", zei het varken, want hij knorde van de honger. "Dan pas krijg je van mij een paar borstels."

Tja, voor wat, hoort wat”, dacht Haan en hij ijlde naar de dorser, die in een korenveld bezig was. "Goedendag dorser", kakelde hij vermoeid, "Mag ik alsjeblieft wat koren hebben voor het hongerige varken? Daarna zal hij mij een paar nieuwe borstels geven voor de schoenmaker, die mij dan een mooi paar schoenen zal geven voor de Maagd Maria, die mij een roodgouden band zal geven voor de linde, die mij vervolgens bladeren zal geven voor de bron, die mij tenslotte water zal geven voor mijn dierbare Hen, die zich in een hazelnoot heeft verslikt en nu in het hazelaarbos ligt te worstelen met de dood".

b8eb68ac91f3b439914912f6c967ea66_medium."Nee zeg, niets is voor niets", zei de dorser, die ook honger had en zijn broodzak was vergeten, "Je krijgt van mij geen koren, als je me niet eerst een brood brengt".

Haan struikelde bijna over zijn poten, toen hij zich haastte naar de bakker. "Goedendag bakker", hijgde hij, "Schenk mij toch alsjeblieft een brood voor de dorser, die mij op zijn beurt koren zal geven voor het varken, dat mij daarvoor een paar nieuwe borstels zal geven voor de schoenmaker, die mij dan een mooi paar schoenen zal geven voor de Maagd Maria, die mij een roodgouden band zal geven voor de linde, die mij vervolgens bladeren zal geven voor de bron, die mij tenslotte water zal geven voor mijn dierbare Hen, die zich in een hazelnoot heeft verslikt en nu in het hazelaarbos ligt te worstelen met de dood".

"Van mij krijg je geen brood", sprak de bakker narrig, want hij was met het verkeerde been uit bed gestapt, "Als je me althans niet eerst wat hout voor de oven brengt."

6a613019860d130a20c76ebf6d9a55f6_medium.Haan ging – verslagen door ieders eisen - verder, deze keer op zoek naar de houthakker. "Dag houthakker", "smeekte hij, "Mag ik alsjeblief wat hout voor de bakker? Hij zal mij dan een brood geven voor de dorser, die mij koren zal geven voor het varken, dat mij daarvoor een paar nieuwe borstels zal geven voor de schoenmaker, die mij een mooi paar schoenen zal geven voor de Maagd Maria, die mij dan een roodgouden band zal geven voor de linde, die mij vervolgens bladeren zal geven voor de bron, die mij tenslotte water zal geven voor mijn dierbare Hen, die zich in een hazelnoot heeft verslikt en nu in het hazelaarbos ligt te worstelen met de dood".

59eee721c2a87bf07d75a00c93a67014_medium."Mijn bijl is bot", zei de houthakker, " Als je mij een nieuwe bijl brengt, krijg je van mij hout, eerder niet."

Zuchtend hipte Haan naar de smid. "Allerbeste smid, schenk me alsjeblief een bijl voor de houthakker. Die zal mij op zijn beurt hout geven voor de bakker, die mij een brood zal geven voor de dorser, die mij dan koren zal geven voor het varken, dat mij daarvoor een paar nieuwe borstels zal geven voor de schoenmaker, die mij dan een mooi paar schoenen zal geven voor de Maagd Maria, die mij een roodgouden band zal geven voor de linde, die mij vervolgens bladeren zal geven voor de bron, die mij tenslotte water zal geven voor mijn dierbare Hen, die zich in een hazelnoot heeft verslikt en nu in het hazelaarbos ligt te worstelen met de dood".

"Je krijgt van mij geen bijl', antwoordde de smid koeltjes, "Als je me niet eerst wat houtskool brengt".

Doodmoe en moedeloos strompelde Haan naar de kolenbrander, deed zijn verhaal voor de zoveelste keer en vroeg hem bedeesd om wat houtskool.

3131dbe5d5b2d65f78db9b3bdd418c21_medium.De kolenbrander had een goede inborst en hij kreeg zo'n medelijden met Haan, dat hij hem gelijk wat van zijn houtskool gaf. Haan was dolblij. Vervolgens kreeg de smid zijn houtskool, de houthakker zijn nieuwe bijl, de bakker zijn hout, de dorser zijn brood, het varken zijn koren, de schoenmaker zijn borstels, de Maagd Maria haar schoenen, de linde haar roodgouden band, de bron zijn bladeren en Haan een beetje water. Dat bracht hij zo snel mogelijk naar Hen, die nog altijd in ademnood lag te fladderen in het hazelaarbos. Door het water kon zij gelukkig de notendop uithoesten, waarna het stel moe, maar verder gezond en diep tevreden, het bos verliet om snel naar huis te gaan. Van hazelnoten hadden zij voorlopig meer dan genoeg.

Tot slot

9f8bcca06a8d6a83734540e39ab44270_medium.Het verhaal is een ware parabel op het leven, waar medewerking en hulp wel eens zeer voorwaardelijk kunnen blijken te zijn. Immers, “alleen de zon gaat voor niets op” en “voor wat, hoort wat” zijn uitdrukkingen, die ieder mens zonder twijfel kent.

Moraal van het verhaal? Vind de enkeling met een meelevend hart op de juiste plaats, die schenkt zonder er iets voor terug te vragen. Of wellicht kun je bij het vragen om hulp een uitgebreide toelichting beter achterwege laten, want niemand zit er op te wachten of lijkt er immers naar te luisteren.

 

ASMAY.

© 2020 Foto's: Asmay, Office.microsoft.com, Pixabay.com.

 

Zie ook:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

 

16/12/2020 07:55

Reacties (7) 

1
20/12/2020 23:29
Wat een prachtig verhaal
en de moraal van het verhaal is ....

Heel goede vertelling en zeker tekenend voor onze maatschappij
1
21/12/2020 10:27
Helaas wel. Gelukkig zijn er nog mensen, die gewoon aardig zijn en goed doen zonder er iets voor terug te verlangen, maar zij lijken schaarser en schaarser te worden...
1
17/12/2020 16:51
Grappig verhaal.
1
16/12/2020 09:35
Raar maar waar!
1
16/12/2020 09:31
Prachtverhaal! Gebaseerd op een oud sprookje misschien?
1
Asmay tegen ZiaRia
16/12/2020 09:32
Inderdaad, op een oud-Noorse vertelling.
1
16/12/2020 09:29
Wat een mooie allegorie! Helaas zit de hele mensenmaatschappij voor een groot deel op deze manier in elkaar. Een mooie vertelling.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert