Ik ben Enim 20

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                                cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

Drie lange maanden toen tijd werden Kapitein Enim en zijn wapenbroeder gebombadeerd met beelden van hun werkelijkheid. Uiteindelijk konden zij elk facet van de toegangspoort en haar omgeving voor de geest halen. Na die drie maanden werden er soms nieuwe elementen toegevoegd of ontbraken er deelaspecten, maar dat werd ogenblikkelijk herkend door de mannen en of hersteld of uitgevlakt. De laatste keer dat de collecteve stem sprak had er tevredenheid in geklonken. 'Als u de weg nu niet terug vindt,' klonk het, 'dan ligt het aan u zelf,' en daarmee was het blok afgesloten.

Ik bleef rustig wachten op wat er zou komen, maar het bleef stil. Uit het licht trad de wachter naar voren en hij liep de duisternis een paar stappen in, 'strijders voor de Heer,' sprak hij, 'de tijd is gekomen voor uw laatste voorbereidingen, sta op en volg mij.' Gedwee als wij waren geworden na alle informatie die zich in ons genesteld had, stonden wij op en liepen hem tegemoet naar het licht.

'Ik kan de beelden niet loslaten,' klonk de stem van mijn wapenbroeder, 'ik kan elk stukje hout van de brug voor de geest halen.' 'Ik knikte voor mij uit en dacht, ' en ik weet dat het water moet kabbelen en hoe het moet klateren.' 'Nooit het hert vergeten,' dacht mijn wapenbroeder, 'het hijgende hert, die komt altijd een slok nemen aan de oever.' Ik wist dat hij gelijk had. Hoe weten jullie dat het beeld kompleet is,' vroeg de wachter terwijl wij voortstapten?

'De vurige streep in de verte met de gelande glanzende bol,' dachten mij medestrijder en ik gelijktijdig. 'De God's tafel die er buiten staat en op ons wacht,' vulde ik aan. 'Er zitten altijd twee Enims aan die ons verwachten,' vervolgde mijn wapenbroeder. '

'Jullie zijn er helemaal klaar voor,' meende de wachter. ' Een goede raad,' klonk zijn innerlijke stem, 'gewoon voor het algemeen goed van jullie beiden, verander nooit iets te dicht bij je eigen bestaan in het verleden, want dat heeft zijn neerslag op je latere zelf.'

                                       cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

 

'Wat is mijn volgde etappe ,' wilde mijn medestrijder weten? 'Je gaat je ten zeerste verdiepen,' antwoordde de wachter, 'in de genealogie van wat gezinnen in het Midden-Oosten.' Zoals ik begrepen heb, toen ik op jullie wachtte, gaat het om een aantal genealogische lijnen.' Wij liepen door en ik wachtte op wat zou volgen. 'Ik moet je naar de studie ruimte van missie controle brengen brengen,' klonk de wachter. 'daar wordt de tijdlijn van ene Natan bij je ingeladen en ieder die met hem te maken had.' 'Dat zegt mij niets,' meende mijn wapenbroeder. ' Daarom ga je ook naar de studie ruimte,' lachte de wachter. 'Ik heb begrepen dat ik ook mee moet delen dat je focus moet liggen op Natan en zijn navolgelingen maar ook op ene Seatïel en dan kom je vanzelf Zerubbabal tegen, dat spreekt voor zich.'

'Want..,' dacht ik vragend? 'Als de één de zoon van de ander is,' zei de wachter, 'dan kom je die tegen in de tijdslijn, dat lijkt mij toch logisch.'

 

                                               260px-KellsFol200rGeneolgyOfChrist.jpg

'Hoe bestaat het toch,' dacht ik, ' dat elke keer als ik op weg naar een cursus ben, ik uitermate verward aankom. 'Omdat je nog niet over de ontbrekende informatie beschikt,' antwoordde de wachter, 'maar dat werken wij zo bij en dan weet je niet beter. 'Wij zijn maar werktuigen in de handen van de vluchtdekkers,' dacht ik. 'Dat is juist,' klonk het haast jubelend in mijn hoofd, 'en bedenk dat je nog maar kort geleden nooit van vluchtdekkers gehoord had en nu heb je het als onderdeel van je omgeving geaccepteerd.' Ik wist dat de wachter gelijk had,' wat wonderlijk,' dacht ik, 'hij heeft absoluut gelijk.'

                                                  200px-Zerubbabel.jpg

De wachter hield in en stopte voor een donkere deur. 'Meld je maar binnen,' sprak zijn innerlijke stem, 'je wordt verwacht en zeg er bij dat je bij de Judas missie hoort.' Luitenant Enim gaf een bescheiden klop op de deur en toen die zoefend opengleed, stapte hij naar binnen.

'Wat nu,' vroeg ik mij af? 'Je volgt mij naar de God's tafel,' lichtte de wachter mij toe. 'je wordt daar met smart verwacht.' Ik knikte voor mij uit. 'De tijd van vervulling is bijna daar,' vervolgde de wachter. 'je gaat met je makker, wat nare machtsstructuren, herstellen, ach je weet wel, van die dingen die uit de hand lopen en hun eigen leven gaan leiden en waar je alleen nog maar rigoreus in moet grijpen om nog enigsinds controle te houden.'

Ik liet het over mij heen komen, ik zou het wel zien. Wij naderden een grote tafel in een verlichte ruimte met iets er naast dat op een lange bar leek. Er zaten twee mannen aan de tafel die overeind kwamen. Ik herkende hen meteen, het waren de mannen die buiten de glanzende bol gezeten hadden toen ik voor het eerst aankwam.

                                          260px-KellsFol200rGeneolgyOfChrist.jpg

'Ik ben de vader,' sprak de man die mijn overgrootvader was geweest in een ander verleden', 'en dat is mijn zoon,' en hij wees op mijn grootvader, 'en jij bent..? 'Zeg het maar,' dacht ik, 'ik weet ondertussen écht niet meer wie ik echt ben.' 'Jij bent de hersteller, van grove fouten,' zei de man die kennelijk mijn overgrootvader was geweest en je staat op het punt om grote veranderingen door te voeren.' 'Kijk eens aan,' voegde mijn grootvader zich in de discussie en er klonk trots in zijn stem,' wat ben je gegroeid en een kapitein als begin rang, dat is niet verkeerd, weet je'?

'Wat is mijn missie, heren,' vroeg ik onderdanig. 'We gaan je naar wat apenlanden sturen en je gaat zorgen dat iemand die door zijn kortstondige aanwezigheid op het aardse tranendal, voor eeuwen lange ellende heeft gezorgd, niet tot ontstaan komt.' 'Ik moet iemand uitschakelen,' vroeg ik verbaasd? 'Niet precies lichtte mijn overgrootvader toe, 'je moet die figuur voorkomen.'

'Laten we naar de afscheidsbar gaan,' stelde mijn grootvader voor, 'dat praat makkelijker en dat zeggende stond hij op. 'De levensbroeder achter de bar veerde op. 'Wat zal het zijn heren,' vroeg hij? 'Doe maar twee whiskey en een sterke cafe solo voor de jongen,' zei hij vriendelijk tegen de levensbroeder die een kort knikje gaf en naar het expresso apparaat liep.

'Er is nog geen koffie waar jij heen gaat,' klonk de stem van mijn overgrootvader in mijn hoofd, 'daar drinken zij alleen maar flauwe geitenmelk en Chai, de hele dag door.' 'Apenlanden, 'voegde mijn grootvader toe. 'Geniet dus van je cafe solo,' ging mijn overgrootvader onverstoord door, 'want het zal een tijdje duren eer je dat weer in de hand houdt.'

'Voor we verder gaan,' dacht mijn grootvader, terwijl hij naar zijn vader keek, 'vergeet de kubus niet.' 'Per missie is er maar één kubus,' zei de man die mijn overgrootvader zou zijn geweest in een ander bestaan. 'Die kubus is een schouw apparaat, je kunt kijken wat de neerslag is van je handelen als je de opdracht hebt uitgevoerd, het is niet tijdgebonden en je kunt eventueel nog wat zaken bijstellen.' 'Je kunt er ook mee verstoffen,' voegde mijn grootvader toe, 'maar doe dat niet lichthartig.'

                                      cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

'Als je in je tijdframe bent aangekomen,' sprak de nestor van ons drieën, 'dan kun je de kubus raadplagen en het zal je compas zijn. Je opdracht zal duidelijker worden naar mate je de informatie ontvangt van je kubus.' Hij overhandigde mij een kubus die hij uit zijn zak opdiepte en ik bekeek hem even maar hij was dof en zonder beeld.

'Dat is het,' vroeg ik, 'dat klinkt nogal vaag allemaal.' 'We wachten nog even op je wapenbroeder,' antwoordde mijn opa, en 'dan gaat ieder zijn weegs.'

Naast ons waren drie mannen komen staan. 'wat zal het zijn heren,' vroeg de wapenbroeder? 'Drie witte wijn,' zei diegene die het oudste leek. Hij keerde zich naar de jongste van het gezelschap. 'Je gaat naar een apenland,' hoorde ik hem zeggen, ' het zal even duren eer je weer een goede wijn proeft.'  'toch snap ik niet waarom die ene Kennedy om moet,' zei de jongste. 'Gewoon uitvoeren,' zei de oudere man.

'Kijk zei mijn overgrootvader tegen mijn opa, 'daarom moet de missie pas op plaats van bestemming duidelijk worden, anders krijg je allemaal zij discussies.' Daar eindigde die overwegingen want ik zag mijn wapenbroeder aankomen lopen. Hij liep voorovergebogen gebogen en scheen van alles te mompelen.

'Ezjkebeh was de vierde broeder van Mechmet,' zei hij terwijl hij nader bij kwam. 'De Marahabbah ,' dacht hij met overtuiging, 'was in eerste instantie een vliegende tafel, zoiets als de God's tafel.' 'Wat zal het wezen, jongeman,' vroeg mijn overgrootvader. 'doe mij maar een kommetje gore geitemelk,' antwoordde mijn luitenant. 'Die is goed voorbereid,' dacht ik.

lees ook 21

San Daniel 2020

landingspage-san-daniel

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

 

Bronnen:

  1. Benedikt Hensel (2019): Serubbabel, op academic-bible.com
  2. C.F. Keil (1990): Chronik, Esra, Nehemia und Esther, Gießen/Basel: Brunnen Verlag, pag. 41 SHESHBAZZAR Emil G. Hirsch, Schulim Ochser
  3. Winckler, Altorientalische Forschungen, ii. 439, 440.
  4. Walter H. Rose, Zemah and Zerubbabel: Messianic Expectations in the Early Postexilic Period.

 

29/11/2020 06:01

Reacties (2) 

1
29/11/2020 16:34
Kennedy? Toch niet die....?
1
29/11/2020 18:52
Tjah wat zal ik zeggen.. wellicht wel
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert