Teleskoop Magazine November 2020

Door Comeijer gepubliceerd in Cultuur

491ab57feae8b34351b01cafe2f9d459_medium.

T E L E S K O O P (INTERNET TIJDSCHRIFT) NOVEMBER 2020.

 

POLITIEK.- NEDERLAND IN EEN BESTUURSCRISIS.5b93af00286db5f3b2b1b6698535f872_medium.(foto parlement)

Nederland dreigt ten onder te gaan door een politieke bestuurscrisis. Schandalen van de afgelopen tijd en als laatste het totaal falend beleid van de Belastingdienst, Ministerie van Financiën en de Politiek Den Haag (2e Kamer) zou aanleiding moeten zijn voor een revolutie. Niet een gewelddadige revolutuie desnoods zoals geradikaliseerde SPér marxisten/communisten op het oog hebben. Neen een geweldloze revolutie. Dat is nodig om de democratie te redden van falende bestuurders in Den Haag als genoemd en wat nog zorgelijker is de al decennia voortsxchrijdende politieke verrechtsing, wat zivh uit in neo liberale kringen van politiek partijen zoals de VVD. Maar ook het opkomende neo fascistisch nationalistisch en populisme in Nedeerland met aanvankelijk de PVV als opvolger van de opgeheven Centrum Partij, Geert Wilders rechtse dissident anti-Europeaan en Islaam fobo, Geert Wilders, overgiens een welbespraakt zeer behendig politicus, goed beveiligd tegen mogelijk weer een terreuraanslag, zoals zijn gelijkgestemde vermoorde voorganger Pim DFortuyn, de flamboyante ijdele politicus die zelfs nog bij de CPN zijn woordje deed, hooghartig onze politici bekritiseerde. En dan de ijdeltuit en oprichter van Forum voor democratie een light neo-fascistisch populistische neo liberale partij, ook crituicaster van de EU en anti Islam. Zij bedreigen de politieke stabiliteit, zo daar nog over gesproken kan worden, met de in de peilingen nog steeds stijgende VVD (40-42 zetels anno november 2020.

Incapabele politici, hoge ambetaneren maken in Nederland de dienst uit. Laatste schande is de toeslagaffaire zorgtoeslagen, waar door incapabele amvtenaren van de Belastingdienst, Ministerie van Financiën en niet in de laatste plaats Haagse politici van rechts tot links de prijs van de slechtste politici zouden verdienen. Vele zorgtoeslagontvangers zijn de dupe van falend beleid van belastingdienst e.a. falende overheidsbestuurders. Zij worden nu op het matje geroepen van de enquettecommisie, en Lodewijk Asscher fractievoorzitter van de PvdA en oud Minister van Sociale Zaken schaamt zich voor zijn optreden als ex minister van sociale zaken en greep onvoldoende in op het Muinisterie van Financiën en de belastingdienst die uitkeringsgerechtigden ten onrechte bestempelden als 'fraudeur'! Ongekend. 

Ondertussen leven we in een Nederland met relatief hoge welvaart en relatief lage werkloosheid en dat ondanks Corona crisis. 

Achteraf heeft D'66 onbedoeld gelijk gekregen door in te stemmen met een fors uitgevallen bezuinigingsoperatie van ca 70 miljard, wat de gewone burger maar gewetenloos moest zien te incasseren en op te brengen. Zowat alles werd duurder, maar geluk bij ongeluk Minister Wobke Hoekstra van Financiën (CDA) vond miljarden steun voor de KLM en voor door corona bedreige bedrijfsleven en horeca met name. Maar die tientallen miljarden, wie gaat dat straks betalen? Juist ja zoals gewoonlijk de gewone man en vrouw want daarvan zijn cijfermatig de meeste belastingbetalers. En dat in een tijd van hoog conjunctuur en wart eigenlijk daarom een schande is de 'voedselbanken'waar de armsten van Nederland terecht kunnen om hun hoofd nog boven water te krijgen.

En dan de gewoon doorgaande a-sociale buitenproportionele inkomens van topbestuurders, sportlieden e.a anderen die profiteren van het kapitalistisch neo liberaal systeem die discriminerend werkt en uitbuiting veroorzaakt bij hen die onder het minimum loon leeft.

Het wordt de hoogste tijd voor radikale verandering, revolurtie, een nieuwe wet maximum inkomens/loon. Het beginnen van werknemerszelfbestuur en coöperatieve bedrijven om echt maatschappelijk verantwoordt duurzaam ondernemersschap en werknemersschap te bevorderen. 

Daarvoor is revolutie nodig en om te beginnen in Nederland een 'duurzame'revolutie met capabele bestuurders bij de overheid en vakministers die van ministeries van alle soort echt professioneel verstand hebben, binnen en buiten de politieke partijen afgevaardigden. En weg met de overheid, die  verantwoordelijk zou moeten zijn voor het algemeen belang, maar van de ene crisis in de andere stort. Vraag het de platteland Groningen, die we niet zouden moeten laten zakken'. Want niets gaat boven Groningen! Nou in Den Haag de elite denkt daar anders over en denkt meer aan de eigen belang dan het algemeen belang. 

De verrechtsing, populisme en nationalisme van partijen als VVD, PVV, FvD, CDA, CU, SGP etc die de  meerderheid vormen zijjn een obstakel naar sociale rechtvaardigheid, recht voor allen en vermindering sociale ongelijkheid. De democratie staat op het spel. 

Alles op de schop, economie, ecologie (klimaat, natuur & milieu) Onderwijssysteem, zorg, de overheid op landelijk niveau's en nog veel meer. 

Het aanpakken van a-sociale internationale bedrijfsleven zoals Shell, Unilver, Banken en Verzekeringsmaatschappijen met hun exorbitante a-sociale hoge beloningen. Nederland als belastingparadijs voor andere landen. De corruptie ten top! 

Een Koningshuis die buitenproportioneel profiteert van belastinggeld en in feite ondemocratisch is in een democratie die wordt beheerst door elite binnen en buiten Den Haag die beslissen over het lot van de gewone Nederland 'Henk en Ingrid'zou Geert Wilders zeggen die zich waant als Engeland op een eiland ergens in de Noordzee!

En dan tot slot de SP die dissidenten de wacht aanzegt omdat Zijn voor de partij onweuillige oppositie voert en niet lid zijn van een volgens statuten van en bestuuders SP 2e politieke partij. Zij zijn slechts lid van platform en forum van Marxisten/communisten, alsof dat een bedreiging vormt. De leiding is bang dat deze wat zij noemen geradikaliseerde linkse SPérs de SP willen overnemen. En Liliane Marijnissen7466355323f66b3d825b77b3382d3ad4_medium. gaat er zelfs in mee, met deze nonsens!

We mogen in ons land van geluk spreken dat de falende overheid, corrupte (inter)nationale bedrijfsleven, kortom het liberaal kapitalistisch systeem niet nog voor meer economische en sociale onrust en chaos heeft gezorgd. Dankzij het beleid van de Europese Bank is de rente op een historisch lage stand gekomen en de inflatie beperkt tot enkele p[rocenten. Daardoor overleeft de (inter)nationale handel en bedrijfsleven ook MKB. 

Het recent uiteenvallen van het Forum voor democrastie als neo fascistische politieke partij, die met Baudet te weinig afstand heeft genomen van een deel van neo facistische jongeren in de partij met hun anti-semitische uitlaten, is een ander voorbeeld van falend bestuur in dit geval dor Baudet als politiek oprichter en leider, waar velen bij de FvD van af willen. En terecht want deze polioticus, die een afkeer zegt te hebben van de élite'en elitair politiek Den Haag met zijn uitspraken over de vorming van kartels binnen de politiek, kan beter vertrekken. Ook omdat deze íjdele'persoon denkt de waarheid in pacht te hebben, maar niet geschikt is om als politicus op te treden, ongeloofwaardig en misschien ook niet 'vies'van anti-semitische gevoelens, wat hij behendig weet te onderukken, maar niet heeft kunnen voorkomen en elimineren binnen zijn eigen beweging. Maar bij het uiteenvallen van de FvD waar naar uitziet blijft ruimte voor rechts radfikale populitische gedachten goed. En bij een eventuele nieuwe rechtsradicale partij zullen weer nieuwe jonge radicale elementen zich bij zo'n partij aangetrokken voelen, wat trouwens ook op de radicale linker kant van het politieke spectrum voordoet. Radicalisering naar marxisme/communiste en in (theorier) legitimeren van geweld om politieke doeleinden t.w. socialisme/communisme te bereiken, na lange afwezigheid door het wegvallen van de CPN, opgegaan in GL en de marxistische NCPN die in de marge opereert en waarvan we niets horen tot nu toe! 

24/11/2020 14:16

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert