Ik ben Enim part 18

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                     cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

De koepel zoefde open, 'we zullen wat onprettige ervaringen wissen en kom er dan maar uit,' klonk Egor's innerlijke stem, 'het vliegtraject is volbracht, je bent nu een Enim kapitein. 'Dat kunnen nooit 160 jaar vliegervaring zijn geweest,' dacht ik. 'Dat klopt,' deelde Egor mee, in werkelijkheid waren het 161 jaar.' Dat was zelfs meer, dan ik had voorgesteld. Het was mij duidelijk geworden, tijd in een verbogen ruimte verloopt anders.

'Heb je nog een herinnering aan Sodom,' klonk de stem,' of Gomorra, dat er naast lag?' Nee,' dacht ik. 'Mooi dan is dat gewist.' klonk Egor. 'ook geen beelden van de vuurzee doen je de naverbranders aanzette.' 'Nee, dacht ik verbaasd, 'heb ik dat gedaan dan.' 'Zie het als een vergissing,' klonk missie controle, je had moeten zweven en je versnelde, dan krijg je dat soort effecten op het aardoppervlakte.' We wissen je opnieuw,' klonk het, 'en daarna wacht je wachter op je...'

'Kom er dan maar uit,' klonk Egor's innerlijke stem, 'het vliegtraject is volbracht, je bent nu een Enim kapitein. 'Dat kunnen nooit 160 jaar vliegervaring zijn geweest,' dacht ik. 'Dat klopt,' deelde Egor mee, in werkelijkheid waren het 161 jaar.' Dat was zelfs meer, dan ik had voorgesteld. Het was mij duidelijk geworden, tijd in een verbogen ruimte verloopt anders.

'Je hebt je bezig gehouden met, waarneming, de herkenning en het reageren daarop,' meldde missie controle,' en wij zijn tevreden, je vliegtraining is afgerond, je zult nooit beter of scherper worden dan nu.' Ik nam dat aan voor kennisgeving.

'Als je weer belichaamd bent dan zal de wachter je meenemen naar het blok: ware werkelijkheden schetsen,' vervolgde missie controle, 'en vandaar zul je instructies krijgen, die indien succesvol opgevolgd, zorg zullen dragen voor de wederkomst.' 'De wederkomst,' dacht ik, ' toch niet het einde ter tijden en de Mesiah die terugkeert, gaat dan dan echt plaatsvinden, zijn de bijbel teksten dan echt voorspellend?'

'Welnee Kapitein Enim,' klonk het enigsinds spottend in mijn hoofd alsof ik een goede grap had gemaakt, en anderen dat min of meer beaamden, 'dat zijn maar woorden, maar de omstandigheden moet aangepast worden zodat de Heer terug kan keren.' 'Het duizelde mij, 'dus toch wederkering van de Mesiah,' dacht ik? 'Wie zei dat de Mesiah de Heer was,' klonk het. 'Eerst terug naar je fysieke aanwezigheid en dan met je gevechtspartner naar het blok werkelijkheids schetsen.' 'Ik wist niet dat ik een partner had,' probeerde ik nog wat te zeggen. maar Egor onderbrak die mogelijkheid. 'Het was een plezier om u te begeleiden, kapitein Enim, het gaat u goed.'

                                              cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

De wachter stond op en glimlachte terwijl hij met de levensbroeder naar mijn ruststoel liep.,' welkom kapitein Enim,' sprak hij, 'zal ik maar zeggen, heeft u een goede vlucht gehad.'  Ik knikte, ik was nog beduusd van wat missie controle mij had meegedeeld voor de verbinding werd verbroken.

De levensbroeder haalde voorzichtig de beademingsbuis uit mijn mond en maakte mijn helm los. Hij liep naar het schermpje en zette het uit. 'Ik draag u weer over aan uw wachter, klonk zijn gedachte en hij liep naar de tweede ruststoel.

'Is de capsule van zijn plaats geweest,' vroeg ik aan de wachter? 'Waarom zou dat nodig zijn,' was zijn antwoord. 'Je hebt begrip gekregen over tijd en ruimte, en je weet dat je overlevings tactiek gebaseerd is op waarnemen en reageren,' dacht mijn wachter, 'en dat tussen de waarneming en het reageren, de herkenning plaatsvindt.' Dat begreep ik, je kunt geen analyse maken van een probleem als je het niet herkent als probleem en dat is gebaseerd op je waarneming. 

'Nu moet je nog een derde element beseffen, echt tot onderdeel van je zelf maken, anders heb je alleen losse feiten begrepen, en het gaat om de verbanden die ontstaan uit gevens die je aangereikt worden.'

'Dus wat is dat derde element,' vroeg ik mij af. 'Kijk nu ben je goed bezig,' dacht mijn wachter. 'Je weet dat het tijd neemt om ruimte te overbruggen, dat heb je net geleerd. En dat je soms tijd kunt verbuigen omdat je de ruimte kunt vervormen.' Ik knikte. ' Ruimte en tijd zijn onlosmakelijk verbonden met plaats. Je hebt tijd nodig om een plaats te bereiken, soms is die locatie aanwezig zonder dat tijd verglijdt en soms verkies je om vorm te geven aan een plaats. Omdat je al op die plaats aanwezig bent.

                                          cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

Dat vond ik redelijk abstract maar ik meende de wachter te kunnen volgen. 'De waarneming van een plaats is niet gelijk voor een ieder,' vervolgde mijn begeleider. 'Dat is afhankelijk van de levensgeschiedenis en ervaringswereld van de observant. Maar wij vinden het uitermate belangrijk dat wij als Enims een zelfde beeld vormen over onze werkelijkheid.' Hij hield even stil en ik meende dat ik hem nog steeds volgde.

'Je bereikt een plaats door ruimte te doorkruizen of tijd te overbruggen, maar je kunt een plaats ook oproepen zoals een zoete herinnering waar je aan terug denkt. Dan is die plaats niet fysiek aanwezig maar voor de persoon in questie wel een deel van zijn werkelijkheid.'

'Dat is het volgende blok waar ik je met gevechtspartner heen zal brengen.' 'Wie is mijn gevechtspartner,' vroeg ik mij vertwijfeld af. 'Oh wat jammer, je laat je gedachten dwarrelen,' klonk de vermanende stem van mijn wachter in mijn hoofd, 'doe dat toch niet! 'We hadden het over plaats en werkelijkheid en dat ik je naar dat blok zal brengen waarna ik je moet overdragen aan de God's tafel.' 'Pardon,' dacht ik, 'ik luister.'

'Als wij het zelfde concept van werkelijkheid hebben,' vervolgde de wachter, 'dan zijn wij niet alleen verenigd in ons denken maar kunnen wij die plaats altijd oproepen of vinden.' Ik meende dat te volgen alhoewel ik mij voornam om alleen nog maar te luisteren alvorens met vragen voor de dag te komen.

'Je kijkt naar de plaats waar je op dat moment bent,' klonk mijn begeleider, 'en voegt facetten toe of haalt ze juist weg om deze plek, ons safehuis te bereiken.' Dat is wat jullie deden,' riep ik haast uit, 'toen ik meegenomen werd door de herfst en voorjaarspoort. Jullie hebben de werkelijkheid berekend om hier weer te komen, jullie werkelijkheid.'

'He, he, wat anders,' zei de wachter. 'Maar na het schetsblok, van de werkelijkheden, zal dit voor jou ook je thuishaven zijn, altijd tot in de eeuwen der eeuwen.'

                                                     cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

'Even resumeren,' dacht ik, 'met de capsule kan ik tijd overbruggen of vervormen en in een tijdsgewricht belanden en met de werkelijkheid berekenen kan ik altijd hier terugkeren.' 'Niet op zaken vooruit lopen,' klonk de wachter's innerlijke stem, 'zo gaat het ongeveer, maar daarom ga je naar het volgende blok, we moet allen gelijk gevormd worden.'

'Kijk, voor de duidelijkheid,' sprak de wachter, 'je komt uit de capsule alleen met je gedachtengoed en ego in een tijdsgewricht aan, dan ontbreekt nog een lichaam waar je invaart, want je wilt fysieke handelingen kunnen verrichten in het gekozen tijdsvlak om je missie te volbrengen en eenmaal daar, kun je jouw werklijkheid berekenen om weer in ons safehuis terug te keren.'

'Als ik mag interrumperen, de gevechtspartner is weer bij positieven,' dacht de levensbroeder en ik zag hoe de figuur van de tweede ruststoel oprees. 'Mag ik u voorstellen,' sprak de wachter op ernstige toon, 'dit is Kapitien Enim, en daarna keerde hij zich tot mij, ' dit is uw wapenbroeder, luitenant Enim.'

'Aangenaam en gereed om te dienen,' spark de luitenant. 'Amen,' zei de wachter.

lees ook deel 19

San Daniel 2020

landingspage-san-daniel

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

23/11/2020 07:15

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert