Ik ben Enim part 14

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                      cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

In de verte doemde een richtingwijzer op die hel verlicht werd toen wij naderbij kwamen. 'Virtuele werkelijkheden en vorming centra' las ik, de wijzer wees naar een verlicht punt in de verte. 'Vorming en en het virtuele gaan hand in hand,' dacht mijn begeleider, 'je kunt alleen het virtuele manipuleren als je gevormd bent.' Tjah wat moet je daar van vinden, dacht ik. Ik vroeg mij af hoeveel cursussen ik zou moeten doorlopen eer ik volwaardig inzetbaar Enim zou zijn.

'Dat hangt van je toebedeelde missie uit,' dacht de wachter, ' en daar heb jij de hand niet in.' 'Wie bepaalt dat,' vroeg ik mij af. 'Het vluchtdek, natuurlijk,' kwam het antwoord, 'en de God groep.'  'Wordt jij nog steeds gevormd,' wilde ik weten van de wachter? 'Zelfs de vluchtdekkers hebben nog herhaling cursussen,' vormde de gedachte zich in mijn hoofd.

We kwamen nu langs een bord met 'missie controle' er op. 'Dat is een vraagbaak voor uitgezonden Enims,' meldde mijn begeleider, 'een soort help desk,' ik had daar geen beeld bij. 'Dat komt wel te zijner tijd,' dacht de wachter, 'first things first. Eerst je vorming, dan een paar eenvoudig missies als proef en ondertussen word je begeleid door missie controle. Hoe anders zou je nog onderscheid kunnen maken met werkelijkheid zoals jij die ervaart en de echte situaties zou als wij  die wenselijk vinden.'

                                                  cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

'Het zou heel verwarrend zijn,' bedacht ik, 'als je in een andere werkelijkheid of in toen tijd rondliep en je geen contact meer zou hebben met een thuis baken. Je zou verloren raken en je leven zou zich gewoon voor altijd daar afspelen.' De wachter keek mij even zijdelings aan, 'dat soort dingen gebeuren, weet je,' vormde zijn gedachte zich in mij. 'Normaal gesproken eindigen die mensen doodongelukkig in een gesticht, zij horen stemmen en worden voor gek versleten. Zij hebben het gevoel dat zij een missie hebben maar worden niet begrepen en sommigen verschijnen voor een rechter omdat zij niet goed genoeg aangepast waren voor de toen tijd, en het ogenblik dat zij verklaren dat zij gehandeld hebben op grond van stemmen, die zij alleen horen, is hun lot bekeken.' 'Schizofrenen horen dus echt stemmen', dacht ik. 'Sommigen wel en sommigen niet,' vond de wachter, 'maar we kunnen een Enim niet laten ontmaskeren dus als iemand zijn missie zo verprutst dan laten wij hen vallen als een baksteen en dan eindigen zij hun bestaan als lallende gekken.'

'Dat lijkt mij vreselijk,' dacht ik. 'Ach vreselijk, vreselijk,' antwoordde mijn wachter ,' hoogstens vervelend voor diegene, die als een speldeprik onbegrepen in de tijd verdwijnt. Aan de andere kant als het een eenmalig falen is geweest, dan kunnen we die persoon weer opvissen uit een ander tijdframe en dan gaat die op wat herhaling cursussen tot die weer gereed is om uitgezonden te worden.'

                                                   cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

'Kijk wij geven vorm aan de wereld,' vervolgde mijn begeleider, 'tenminste we trachten die wereld naar een vorm te brengen die het dichtstbij onze inzichten ligt, dan moet je bijsturen, of ingrijpen, dat wordt niet altijd gewaardeerd.' 'Want,' vroeg ik?' Omdat die denkbeelden,' dacht de wachter bedachtzaam, 'bij tijd en wijle afwijken van wat toegestaan is in die bepaalde tijd. Maar oorzaken hebben altijd gevolgen en wil je een ras naar een hoger plan brengen dan zul je bij tijd en wijle moeten bijsturen.'

Er was zoveel veranderd sinds mijn laatste kopje koffie. 'Bestaat mijn favoriete restaurantje nog waar ik mijn laatste kopje koffie genoot,' vroeg ik mij af? 'Welnee malle jongen,' lachte de wachter in mijn gedachten, 'dat is 200 jaar geleden toen tijd  gesloten, er staat nu een flatgebouw dat alweer op het punt staat gesloopt te worden.'

'Wat bizar,' dacht ik, ' zo zit je aan de koffie en zo verdwijnen die zaken die ik zo als vanzelfsprekend had aangenomen.' 'Daar is niets bizars aan,' verkondigde mijn wachter, 'je weet het toch nog, tijd en ruimte vervormen, dat is nooit anders geweest, het zijn maar holle grafieken. Wij vullen af en toe die grafieken met zinnige gebeurtenissen of wij filteren die personen weg die zulke gebeurtenissen in de weg staan. Spijtig wel als je zo in levens in moet grijpen, maar het vluchtdek houdt gewoon onze doelen in de gaten en ja de individu moet dan plaats maken voor het hoger goed.'

                                                cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

Wij kwamen nu bij een licht blauw verlicht platform en de wachter liep regelrecht naar de receptie balie toe. Ik herkende of meende de levensbroeder te herkennen van de klasse situatie. 'Nee,' dacht mijn begeleider mij toe, 'het is maar een werkertje, zij lijken allemaal op elkaar, het zijn klonen he?'   'Ik heb hier de kandidaat voor vlucht training,' dacht mijn begeleider.  De levensbroeder bekeek mij met een kritische blik. 'Korte vluchten of de 160 jaar toen tijd,' wilde hij weten.  'Doe maar 160 plus,' antwoordde mijn wachter, 'wij willen geen smet op ons blazoen, een beetje meer schijn werkelijkheid kan geen kwaad.'

'Volg mij maar,' klonk de gedachte van de levensbroeder en ik liep gedwee met hem mee. 'Ik wacht hier op je,' zei mijn begeleider, 'denk er om, volle aandacht en niet sterven tijdens de training want dan moeten we je weer gaan ophalen uit je restaurantje en de tijd dringt.' Ik knikte  en dacht toen,' komt in orde, tot straks.'

lees ook deel 15

San Daniel 2020

andingspage-san-daniel

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

 

 

 

 

26/10/2020 05:55

Reacties (7) 

1
26/10/2020 22:28
Ben benieuwd naar het vervolg. Komt er straks een Aha-erlebnis? En barst de bubbel op het eind?
1
27/10/2020 00:10
'the lunatic is on the grass.. got to keep the looney on the path'... (Pink Floyd..Darkside of the moon)
1
27/10/2020 00:12
Ik weet het nog niet .. er zijn een paar mogelijkheden.. maar het verhaal schrijft zichzelf.. ik ga een week op reis.. en daarna schrijf ik weer verder.. ik ben zelf ook benieuwd..het is altijd een puzzle.. een leuke abstracte puzzle.. ik zorg er alleen maar voor dat de verhaal stukken passen....
1
27/10/2020 00:23
Pas maar op: straks loopt er een hele schare volgelingen achter je aan die allemaal beweren Enim te zijn. Volgens mij is de mensheid er rijp voor.

En pas ook op voor het virus, als je op reis gaat...
1
08/11/2020 19:15
Dat is een reëel risico.. de mensheid zoekt altijd naar antwoorden die vaak niet voorhanden zijn..
26/10/2020 12:48
Blijft een leuk verhaal!
1
26/10/2020 15:04
wel ja ..kan ik wat filosofiese gedachten in kwijt
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert