Ik ben Enim part 12

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                            cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

De wachter liep op de deur af die langzaam openschoof en ik volgde hem gedwee over de drempel. Achter mij gleed de deur weer op zijn plaats en een zachte klik verraadde dat de toegang vergrendeld was. ''Binnen is binnen en buiten is buiten,' zei de wachter, dat is altijd zo, 'niet iedereen mag naar binnen en niet iedereen mag terug naar buiten.' 'Wat of wie bepaalt of je terug naar buiten mag ,' vroeg ik terwijl wij voortstapten door een schaars verlichte ruimte. Het leek mij goed zoveel mogelijk te weten over de nieuwe wereld die ik betreden had.

'De overzichter bepaalt dat,' zei de wachter en  in de verte zag ik spookachtig flauw verlicht een deel in het duister dat zacht lichtrood pulseerde, zou dat ons doel zijn, vroeg ik mij af. 'Dat is het eerste ontsluitings station,' sprak de wachter, die natuurlijk weer had geweten wat mijn gedachte was geweest, 'dat gepraat moet maar eens over zijn, dat is voor de andersoortigen.' 'De niet Enims,' vroeg ik?

'Kijk dat is het merkwaardige met praten,' antwoordde de wachter, 'dan kun je altijd wat je gezegd hebt verbeteren door te zeggen dat het anders bedoeld was. Zuivere gedachten zijn scherper, die zijn wat zij zijn. De andersoortigen verliezen zich in prietpraat en uiteindelijk dwarrelen zij alle kanten op.'

Ik knikte want wat anders valt er te doen als iemand messcherp het menselijk betoog bloot legt.

                                            cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

'En wat zou voor de overzichter of een overzichter een reden zijn om iemand niet meer toe te staan deze ruimte te verlaten,' vroeg ik mij af. 'Legio redenen liggen daar aan ten grondslag,' zei de wachter ernstig. 'Een zeer dwingend reden, bijvoorbeeld zou kunnen zijn, dat je hier vernietigd bent omdat je niet voldeed aan de selectie. Gewoon omdat je in het verkeerde traject geplaatst was.' Dat liet ik even inzinken, dat klonk beangstigend. 'Ja als je vernietigd wordt dan ben je verkeerd geoogst,' vervolgde de wachter, 'en dat heeft consequenties voor de hele keten die daar aan mee heeft gewerkt, we houden niet van tijdverdoen en wij kunnen geen strijdertjes gebruiken die de verkeerde personen zijn op de juiste plaatsen.'

Daarnaast moeten we je weer gaan zoeken in allerlei werkelijkheden en de vernietigde kandidaat moet weer opnieuw allerlei fasen  doorlopen tot de imperfecties zijn verdwenen, en de tijd dringt, wij willen alleen goede Enims op de juiste plaats.' Ik besloot om mijn mond te houden, ik wilde niet imperfect lijken en elke vraag riep op dit moment alleen maar nieuwe vragen op zonder dat ik iets bij de antwoorden kon voorstellen.

 Wij hadden ondertussen de lichtrode pulserende cirkel betreden en in het midden zag ik met grote tussenruimte, een aantal tafeltjes met op een verhoogd platform een bureau, zoals je die in een klasse situatie zou verwachten. Met één uitzondering aan de uiteinden van het tafeltje waar ik heen werd geleid, lagen polsbanden met een lichtje dat aan en uit flikkerde, daar tussen lag een helm met bedrading.

                                               cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

'Dit is je plek,' legde de wachter uit, 'je les duurt jouw toen tijd 20 jaar, ik haal je hier tijd over een kwartiertje op. Ik ging gedwee zitten en zuchtte voor mij uit, 'pff een les van 20 jaar.' De wachter grinnikte, 'heb je niet opgelet op zondagschool, in je toen tijd? Ik keek hem vragend aan. Langzaam sprekend en mij vorsend aankijkend begon hij, 'één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar is als één dag.” Maar God ziet tijd niet zoals de mens het ziet, Hij staat boven tijd. Heb ik je niet verteld, dat tijd en ruimte vervlochten zijn en kunnen vervormen, let goed op want wij willen dat je vrijelijk deze ruimte kunt verlaten.'

Dat laatste had haast dreigend geklonken 'God zoals in God,' vroeg ik, 'of God zoals in Groep overzicht dienst.' Wat anders,' zei de wachter,  'zet nu je helm op en steek je polsen door de kluisters, het is bijna tijd.' De helm begon zachtjes te zoemen toen ik hem op mijn hoofd plaatste. Ik stak gehoorzaam mij handen door de manchetten en die omsloten zich onmiddelijk, onprettig strak, alsof mij bloeddruk werd opgenomen om mijn polsen. Uit mijn ooghoeken zag ik hoe vier andere tafeltjes nu bemand werden.

                                                 cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

Het bureau begon op te lichten en ineens verscheen midden in het licht een figuur een vrouwelijk figuur. 'Dus toch,' dacht ik, er zijn hier ook vrouwen, ik vroeg het mij al af.' Zou zij geprojecteerd zijn, echt zijn of een hologram,' vroeg ik mij af. 'Welkom eerstelingen sprak zij, 'ik kom je gedachtengoed ontsluiten, zij die geroepen zijn zullen nooit meer hetzelfde zijn en zij die ten onrechte hebben plaatsgenomen zullen het licht nooit meer zien.'

'Maar genoeg gepraat,' ging zij verder, 'praten is tijd verdoen, we gaan zorgen dat we weer naar de innerlijke stem leren luisteren. De allereerste mensen, toen zij geschapen waren, hadden het geestelijk vermogen meester's stem als innerlijke, dus als geestelijke ‘stem’ altijd te vernemen. Die band was instinctmatig sterk.'

Ik voelde mij verheven, ik was terecht gekomen in een klas waar eindelijk waarheden geopenbaard zouden worden, ik zou de vragen van onbeantwoorde gebeurtenissen in mijn leven begrijpen.  Ik zag dat nu alle helmen om mij heen sterker verlicht opgloeiden en vermoedde dat het ook het geval met mijn helm zou zijn.

Het vizier van mijn helm daalde en ik voelde mij nu verlaten en overgeleverd aan wat er ook zou plaatsvinden. 

lees ook 13

San Daniel 2020

landingspage-san-daniel

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

18/10/2020 07:31

Reacties (2) 

1
18/10/2020 10:12
...Wat een nachtmerrie.
1
18/10/2020 14:39
tell me madam
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert