Zomertijd of Wintertijd, welke is de beste voor ons?

Door Asmay gepubliceerd in Gezondheid en fitness

Tweemaal in het jaar, eind maart en eind oktober, wordt de klok en daarmee onze tijdsbeleving aangepast. In het voorjaar (eind maart) gaat de klok een uur vooruit en leven we de maanden er op in de zogenaamde ‘Zomertijd’.

30a40481b82b1bddb0a821a2ee39bb36_medium.

 

 

 

 

 

 

 

 

In het najaar (eind oktober) wordt de klok weer een uur achteruit gezet voor de zogenaamde ‘Wintertijd’. Met deze klokmanipulaties dacht men het natuurlijke daglicht efficiënter te kunnen gebruiken en op elektrisch kunstlicht te kunnen besparen.

Zonnetijd

Wat onze oorspronkelijke tijd is – waar ook ter wereld – is de plaatselijke tijd, die kan worden gemeten aan de hand van een correct opgestelde zonnewijzer. Deze geeft, door de schijnbare verplaatsing van de zon langs de hemel, via de schaduw van de stijl langs de cijfers, de zonnetijd van dat moment aan.

76d05469c96ff0f4d34f251bfd10285e_medium.Het zogenaamde ijkpunt daarbij is de tijd van 12:00 ‘s middags, wanneer de zon loodrecht boven (de plek van) de zonnewijzer staat.

Omdat die schijnbare verplaatsing van de zon langs de hemel niet altijd eender is (door de helling van de aardas), kunnen er geringe afwijkingen zijn voor wat betreft de lengte van opeenvolgende dagen. In voor- en najaar kan dat bijvoorbeeld leiden tot een verschil van enkele tientallen seconden per dag. Verder geldt de zonnetijd van een zonnewijzer specifiek voor de plek waar hij staat; voor een andere locatie – al is het maar 100 kilometer verder – geldt in feite een andere zonnetijd, zij het dat de verschillen nog niet groot hoeven te zijn.

Standaardtijd (of Wintertijd)

De standaardtijd is gebaseerd op de zonnetijd, maar omdat het gebruik van alleen de zonnetijd voor een hele regio of land lastig bleek, werd een standaardtijd ingesteld. Hierbij zette men alle klokken in een bepaald gebied of land(en) binnen een tijdzone gelijk.

3e049feea4fe1cdf50ff4d78b616a3e5_medium.

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een tijdzone wordt bedoeld een gebied op aarde, lopend van Noord-naar Zuidpool, met een gelijke zonne- of standaardtijd. Op deze wijze wordt de Aarde eigenlijk in verticale stroken verdeeld, waarin dan van noord naar zuid eenzelfde standaardtijd geldt. Grote landen hebben door hun uitgestrektheid te maken met verschillende tijdzones binnen hun grenzen. Zo telt Canada van oost naar west bijvoorbeeld 6 tijdzones en Rusland maar liefst 11.

Zomertijd

7c9ac1973f88a7f36aa7575e8cf8beee_medium.Van de lente naar de zomer komt de zon steeds vroeger op; het is dan al licht wanneer de meeste mensen nog slapen. Door de klok in deze periode een uur vooruit te zetten – en dus een uur eerder op te moeten staan – wilde men optimaal profiteren van het vroege daglicht en kon men aldus genieten van een lange (lichte) zomeravond. De gedachte achter de zomertijd was verder, dat hierdoor zou kunnen worden bespaard op elektrische verlichting in de avond. Dat energiebesparende effect van de zomertijd blijkt echter te verwaarlozen.

EU Parlement stemt Zomertijd/Wintertijd weg

f91bac21425f01ad7f96aa4d7e2094e9_medium.Op 26 maart 2019 stemde het Europese Parlement in met het voorgoed afschaffen van het tweejaarlijkse veranderen van de klok. Vanaf 2022 zou er dan het hele jaar door maar één tijd gelden binnen de EU. De EU lidstaten mogen daarbij hun eigen voorkeur volgen voor hetzij zomertijd, hetzij wintertijd.

Hoewel daar natuurlijk het laatste woord nog niet over gesproken is – wanneer elk land een verschillende keus maakt, worden tijd en tijdzones er binnen Europa niet overzichtelijker op – wordt de volgende vraag: welke tijd gaat het dan worden? De een heeft een voorkeur voor de zomertijd, de ander houdt het liever bij de wintertijd; over smaak valt niet te twisten, maar welke is nu in feite de beste tijd voor ons?

Zomertijd/Wintertijd en de gezondheid

Want gebleken is, dat de instelling van zomertijd of wintertijd een grote invloed op ons bioritme en onze innerlijke klok en daarmee op onze gezondheid heeft.

690625e8316b32d64f590ad798a4f6cf_medium.Bekend is, dat de overgang van de ene op de andere tijd bij veel mensen tot slaapproblemen en spijsverteringsproblemen leiden. Minder bekend is, dat het ook van grote invloed is op het krijgen van hart- en vaatziekten. Uit medische statistieken gedurende de afgelopen decennia heeft men bijvoorbeeld moeten vaststellen, dat het aantal patiënten met een hartinfarct rondom de verandering van de klok aanmerkelijk toeneemt.

2e863739e2e3535db9f644c8c90b070a_medium.De verandering in tijd leidt ook bij vele mensen tot (extra) stress. Stress kan weer een bonte verzameling van andere klachten veroorzaken, zoals bijvoorbeeld stofwisselingsproblemen, bloeddrukproblemen en zelfs een toename van het aantal auto-immuunziekten.

Zomertijd/Wintertijd en darmkwalen

Er is inmiddels een grote Duitse studie afgerond naar de invloed van de tweejaarlijkse klokverandering op het bioritme van de spijsvertering en dan met name van de darmen.

a774ad0d6ce2052d97af1de616c1f43b_medium.Gedurende een tiental jaren heeft men gegevens verzameld van enkele miljoenen Duitsers, bij wie vrijwel bij elke klokverandering darmklachten optraden. Bij de meesten van hen waren het gelukkig steeds tijdelijke klachten, maar voor enkele duizenden patiënten zijn de darmklachten chronisch geworden en kunnen zij niet meer zonder medicatie.

Eén tijd blijft, maar welke?

Kortom, het manipuleren van de klok – en daarmee het bioritme – is voor mens (en dier) niet gezond. Daarover zijn vrijwel alle medische wetenschappers het inmiddels eens. De wisseling van zomer- en wintertijd moet beslist worden afgeschaft en men kan zich voortaan - biologisch gezien - het beste aan één tijd houden.

3c6bcd4fcb29ec037730f250d8228c76_medium.

 

 

 

 

 

 

Maar welke? Kiezen we voor de zomertijd met de lange zomeravonden, of voor de wintertijd waarbij het bij het opstaan ‘s ochtens al licht is? Allebei hebben zij hun voor- en nadelen.

Wintertijd?

Wintertijd ligt in Europa het dichtst bij de oorspronkelijke zonnetijd of standaardtijd en zal door vrijwel iedereen als de meest natuurlijke tijd worden ervaren.

efed1e6fe76012bb3df7c311fbc67f83_medium.Als het aan het onderwijs ligt, wordt het voortaan dan ook de wintertijd, die voor altijd zou moeten gelden. Kinderen kunnen zich namelijk (volgens diverse studies) beter concentreren wanneer de lessen wat later, als het al even licht is, plaatsvinden. Ook bij tieners zou de wintertijd voordelen bieden. Deze groep gaat namelijk steevast later naar bed. Wanneer zij dan (met een zomertijd in de winter) extra vroeg zouden moeten opstaan, zou dat bij hen vooral ten koste gaan van de fasen van diepe slaap en droomslaap. Een slechte ontwikkeling, want juist voor creatief en wiskundig denkvermogen blijkt de droomslaap bijzonder belangrijk te zijn.

Ochtend- en avondmensen

ba0039f8ba034d686c41d58d0a47405f_medium.Ook de chronobiologen sluiten zich hierbij aan. (Chronobiologie is een onderdeel van biologie, waar bioritmen, tijd en tijdcycli worden onderzocht en de reacties daarop van levende organismen, onder meer hun aanpassing aan de ritmen van de zon en de maan.)

Vanuit dit specialisme wordt specifiek gekeken naar de energie in de dagelijkse activiteitencurve van de mens. Deze stijgt over het algemeen in de ochtend tot het hoogste niveau, zakt vanaf 14:00 uur wat in en komt dan om circa 20:00 uur in de avond weer tot ongeveer de helft van de ochtendsterkte terug.

cd73719f2a447518a995805b3ce43a1b_medium.Voor de typische ochtendmensen begint deze activiteitencurve vroeger, omdat zij eerder wakker en uit bed zijn. Voor de typische avondmensen is de start van dag en activiteitencurve wat later. Beide typen liggen bij de wintertijd echter het dichtst tegen hun natuurlijke bioritme aan.

Een eeuwige zomertijd brengt vooral avondmensen (verreweg de meesten van ons) in het nadeel. Hun dag begint dan namelijk veel te vroeg. Voor hen zal het extra vroege opstaan een constante strijd met hun bioritme, dat pas veel later wakker wordt, blijven.

Wintertijd!

3976b592cb2da4f87b828782a5e796c1_medium.We moeten nu al het grootste deel van de winter in het donker opstaan om naar school en werk te gaan. Wanneer de keuze voor altijd op de zomertijd zou vallen, zou dat in de winter nog een uur eerder (bijna midden in de nacht) opstaan betekenen. Dat gaat geheel tegen het menselijke bioritme in en dat kan op de lange duur beslist niet goed zijn voor de gezondheid. Daarom staan medici en wetenschappers pal achter de wintertijd, die dan voor altijd moet gaan gelden. Maar welke keus er zal worden gemaakt, is nog geheel onbekend.

Een eeuwige wintertijd zou wel betekenen, dat wij niet meer zo van lange mooie zomeravonden zullen kunnen genieten. Het betekent echter ook, dat wij in de winter het idee zullen hebben minder vroeg te hoeven opstaan. En dat op zich zou ook wat waard zijn.

 

ASMAY.

© 2020 Foto's: Asmay, Office.microsoft.com, Pixabay.com, Wikimedia Commons.

 

Zie verder ook:

https://tallsay.com/asmay

https://asmay.wordpress.com/

14/10/2020 15:38

Reacties (18) 

1
15/10/2020 11:30
Wintertijd, dat is echt in alle opzichten de beste voor ons. Dat is ook helemaal uitgelegd, maar je hebt mensen die het niet snappen en die echt denken dat zomertijd wil zeggen dat je geen winter meer hebt.
1
Asmay tegen Candice
16/10/2020 05:31
Met je eens, ik ga ook voor wintertijd. Dat laatste is wel heel erg naïef! Maar ja, je hebt helaas van die domme mensen.
1
Candice tegen Asmay
16/10/2020 14:25
Ehmmm ene T. Baudet vind dat we voor de zomertijd moeten kiezen, want bij het FvD zijn het vrolijke mensen, -))
1
Asmay tegen Candice
17/10/2020 08:29
Zoals ik al zei, je hebt helaas van die domme mensen.
1
Candice tegen Asmay
17/10/2020 20:16
Dat bewijst hij al heel wat keren, Corona kon niet tegen warmte en corona kon niet tegen westenwind. Volgens mij laaide het op tijdens de hittegolf en kijkend naar sommige landen (Indonesië, Israël, Brazilië, California, Florida, Spanje, Italië et cetera) en het gegeven dat we in Nederland bijna het hele jaar door wind uit het westen hebben ... zegt wel wat over zijn intelligentie.
1
15/10/2020 00:06
Er schijnt verschil in opvatting te zijn tussen de Oost-Europese EU-landen en de West-Europese. Geen wonder natuurlijk, want daar wordt het eerder licht en vroeger donker dan hier. Die hebben dus een voorkeur voor de permanente zomertijd.
Ik ben benieuwd óf en hoe ze er uitkomen straks, als ze geen tijdsverschillen binnen de EU willen. Dat zou namelijk ook lastig zijn.
Polen zal wel voor de zomertijd kiezen, en de Baltische landen ook. Duitsland is behoorlijk verdeeld. Van Bulgarije en Roemenië weet ik het niet. Maar als ze er straks ook nog Oekraïne bij halen dan kunnen die ...
1
15/10/2020 07:39
Dan maar weer een paar tijdzones in Europa; oost en west liggen tenslotte (letterlijk en figuurlijk) een eind uit elkaar.
1
16/10/2020 14:26
Duitsland wil zomertijd, want dat is voor hun gunstiger.
1
16/10/2020 22:17
Dat geldt zo ongeveer tot voorbij Berlijn (vanaf het Oosten gerekend dan). In de Westelijke deelstaten wil een meerderheid de oude wintertijd, net als wij, de Belgen etc. Als er toch een splitsing komt dan loopt die straks midden door Duitsland. En dat willen ze natuurlijk ook niet.
2
17/10/2020 04:06
Die splitsing die verdwijnt dan juist. Er wordt niet meer gekeken naar tijdzones. Maar economisch is het voor ons een drama en er zijn heel wat artsen en wetenschappers die hebben uitgelegd wat het met je lichaam doet als je met een permanente zomertijd te maken krijgt in Nederland. Ik vind dat altijd geleuter, maar deze mensen hebben het goed uitgelegd en inderdaad het Duitse parlement wil zomertijd omdat dan voor hun economisch heel gunstig is. Maar voor ons niet. Het is uitgelegd en als nu de Zon op haar hoogste punt staat is het bij ons 13.00 uur en dan pas 14.00 uur.
2
14/10/2020 21:12
Ik zou graag terugkeren naar de normale tijdindeling zoals die tot voor veertig jaar geleden van kracht was.
1
Asmay tegen Antoine
15/10/2020 07:38
Dat zou de wintertijd zijn, die past inderdaad het best bij ons.
2
14/10/2020 16:57
Jammer, dat ook die Europees-ambtelijke molens hieromtrent zo traag malen, anders waren we er wellicht al van af geweest.
Asmay tegen Oxalis
14/10/2020 16:58
Zeker waar.
1
14/10/2020 16:52
Ik wist wel dat bij het veranderen van de klok kippen van de leg gaan en koeien minder melk geven, maar dat ook mensen er ziek van kunnen worden is voor mij nieuw.
2
14/10/2020 16:52
Afschaffen dus die zomertijd en wel zo snel mogelijk.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert