De macht en het gevaar van religies

Door Leonardo gepubliceerd in Geschiedenis

                                                         

                         25510947334d513db64e1c67d3b727c3_medium.

Toen ik aan dit epistel begon vroeg ik me af waar ik mijn verhaal zou beginnen en waar het zou eindigen gezien de veelheid aan feiten en verslagen die er over het onderwerp in de loop der jaren zijn verschenen. Uiteindelijk is het door mij gekozen onderwerp nogal beladen en zelfs in onze een en twintigste eeuw niet helemaal vrij van spot en gevaar voor een auteur. Zeker niet als de schrijver van het verhaal wat dieper doordringt in de achterliggende gedachten van zo’n religie en de belijdenis ervan. Maar aan de andere kant zijn het juist de verheven religieuze machtswellustelingen uit de geschiedenis die bij wetenschappers, journalisten en schrijvers die de geschiedenis van een bepaalde religie proberen te ontrafelen de wenkbrauwen doen optrekken. Want laten we wel wezen; in de naam van God of van goden in het algemeen, zijn in de menselijke geschiedenis talrijke uiterst gruwelijke misdaden begaan die het verstand van onderzoekers soms doen stilstaan. Zelfs ook nu nog in onze moderne tijd. 

Dit verhaal, dat in de komende weken nog enkele vervolgafleveringen zal kennen, handelt over een onderwerp uit de Franse geschiedenis dat mij als schrijver en Francofiel zeer aan het hart ligt en waar ik veel tijd aan onderzoek aan heb besteed. Met name omdat dit stuk geschiedenis mij altijd uitermate heeft geboeid en mede omdat een aanzienlijk deel van mijn leven zich in Zuid-Frankrijk heeft afgespeeld. De bedoelde bloedige middeleeuwse geschiedenis welke ik voor een deel in mijn verhaal zal beschrijven speelt zich af in de Languedoc van het het huidige Zuid-Frankrijk. Een regio die in de tijd dat deze geschiedenis zich afspeelde Occitania heette en toen der tijd geen deel uitmaakte van Frankrijk. Het was een onafhankelijk land, ontstaan en gefundeerd op de resten van het vroegere koninkrijk Septimanië. Het land besloeg toen het grootste deel van de huidige Provence, alsmede de gehele Ardèche, een deel van de Auvergne en al het land gelegen tussen de Zwarte bergen en de Pyreneeën. De streek was in die middeleeuwse tijd sterk, en vooral etnisch, meer verbonden met het Spaanse koninkrijk Aragon dan met het toenmalige rijk der Franken, tegenwoordig – Frankrijk – genoemd. Het centrum van dit hertogdom was gelegen in de stad Tolosa, het huidige Toulouse. Zowel de taal, de gebruiken als kennis der inwoners stak schril af tegen taal, kennis en gebruiken van de noordelijke delen van het Frankische rijk waar het grootste deel der edelen zelfs niet eens kon lezen noch schrijven. Hun Occitaanse taal leunde sterk op het oude latijn, terwijl de sociale structuur van het land, voor wat betreft ontwikkeling van taal en wetenschap zoals reeds opgemerkt, aanmerkelijk beter was ontwikkeld dan hetgeen bij de noordelijke buren het geval was.

Het toenmalige afgelegen ruige deel van het huidige zuidelijke Franse land was uitermate geschikt voor volgelingen van neergestreken voormalige gnostici om zich zonder angst voor vervolgingen, te wijdden aan spirituele zaken. Onder de vele bewoners van dat deel van het toenmalige Europa ontstond al relatief snel de wil om zich volgens de zuivere leer van de christelijke religie te ontwikkelen en te leven. Het zuiveren van geest en leven leverde de aanhangers van deze nieuwe religie de naam – gezuiverden – of te wel; katharen op. Zij geloofden dat hun religieuze opvattingen ten aanzien van de leer van Jezus Christus, aanmerkelijk zuiverder waren dan de opvattingen die de uiterst decadente Roomse kerk de mensen in die tijd oplegde. Daarbij waren mannen en vrouwen in de kathaarse religie gelijk, terwijl al snel na het ontstaan van de officiële Roomse kerk, er alles aan is gedaan om de rol van de vrouw in het leven te onderdrukken en ondergeschikt te maken aan die van de man. De kathaarse religie sprak de mensen in Zuid-Europa dan ook massaal aan. Met name omdat die religie wars was van onderdrukking en geweld, doch zich daarentegen richtte op de zuivere leer van Christus, materiële rijkdom afzwoor en ( volgens zeggen ) de waarheid vertolkte van wat er zich vermoedelijk – werkelijk - gedurende diens leven in het toenmalige Palestina heeft afgespeeld.

Men moet daarbij niet vergeten dat Occitania een doorgangsroute vormde voor reizigers uit het islamitische Iberia, terwijl de grotere havensteden zoals Marseille en Narbonne, aanlandingsplaatsen waren voor reizigers uit Afrika en het Midden-Oosten. In veel plaatsen, vooral gelegen in de huidige Corbières en langs de Middellandse Zee sprak men buiten het algemeen gesproken Occitaans, ook Hebreeuws, Spaans en Arabisch en vormde de instroom van emigranten uit de Arabische landen, en Palestina tevens een voortdurende bron van informatie. Kennis is macht. En te veel macht leidt tot het in gevaar brengen van de gevestigde kerkelijke leer en tradities. Dat moeten de Roomse kerk en de toenmalige Franse koning vast en zeker hebben gedacht toen ze na het uitlokken van een aanleiding tot oorlog voeren het Occitaanse land met hun moordlustige ridderscharen binnen vielen om vervolgens binnen een bestek van enkele jaren, tienduizenden kathaarse mensen te vermoordden uit naam van God en de Rooms Katholieke kerk… Al moet afgunst en landjepik na afloop der strijd, zeker bij de kerk en zelfs bij de Franse koning eveneens wellicht een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens de kruistochten van de noordelijke ridders die het Occitaanse land plunderden. Zelfs al was dat enorm uitgestrekte land in het bezit van de schoonbroer van de Franse koning, de graaf van Tolosa.     

Vervolg kunt u lezen in: http://tallsay.com/page/4295003428/de-macht-en-het-gevaar-van-religies-2

Leonardo        

14/10/2020 02:11

Reacties (10) 

1
15/10/2020 22:00
Kan jou en je vrouw alleen maar sterkte wensen en je weet zoal wel dat ik het artikel volg en heel erg goed vind.
17/10/2020 01:02
Dankjewel, Candice.
2
14/10/2020 15:50
Goed zo. Een taboe onderwerp dat weinig applaus van de Europese gelovigen zal oogsten. Vergeet niet dat de christelijke partijen (zelfs nu nog) in de EU bijna volledig de dienst uitmaken. Voor de rest zijn het de socialisten die alles verzieken - maar die zijn uiteindelijk ook een product van het 'christelijke' Europa.
Ben benieuwd tot hoever je wilt gaan om deze hypocrieten aan de kaak te stellen. Ik zal het zeker volgen.
2
15/10/2020 00:35
Ik probeer er de komende dagen mee verder te schrijven, maar ik heb thans een paar slechte dagen achter de rug. Heb me vandaag laten testen op corona. Hoor vrijdag de uitslag maar ik ben bang dat ik positief ben. Net als mijn echtgenote. We hebben keelpijn en last van pijn op de borst met ademhalen. We wachten het maar even af. Misschien is het gewoon een griepje. Het is overigens wel een nare spannende tijd voor ons.
1
15/10/2020 01:00
Je meent het....bij wie ben je (of zijn jullie) in de buurt geweest? In het bos kan het virus niet zitten, tenzij je een loslopende besmette nerts tegenkomt. Honden kunnen het virus in elk geval niet krijgen, zeggen ze.
Ik hoop in elk geval dat het met een sisser afloopt - maar laat het ons in elk geval weten vrijdag....
Ik hoop in elk geval dat het loos alarm is.
1
15/10/2020 16:57
Ja je schrikt wel maar toch maar even wachten en probeer om rustig te blijven.
Het wordt gezegd dat de mensen niet weten waar ze aan toe zijn in verband met de gewone verkoudheid virusje in deze tijd van het jaar.
2
17/10/2020 01:01
Vandaar dat het testen op corona zo belangrijk is.
1
14/10/2020 06:44
ik volg dit met zeer veel interrese...ik weet uit eigen onderzoek dat de graaf van Toulouse , Raimondo ..hier een uiterst dubieuze rol in heeft gespeeld.. de afslachting van de Katharen.. je hebt een precaire en moeilijk onderwerp gekozen.. maar dat is jou eiegen en dat onderwerp ligt bij jou in vertrouwde handen..
15/10/2020 00:37
Zie ook mijn reactie bij Zevenblad, Daniel. Ik probeer de komende dagen een vervolg aan het verhaal te geven...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert