Ik ben Enim part 8

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                     cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

De tweede Enim keek strak gespannen voor zich uit en even meende ik dat de lucht zag trillen, zomaar ietsje boven het gras. Ik had het mij niet verbeeld, de lucht trilde en een traject dat langs de boomgrens liep begon licht te spiegelen.  Hij nam een zakdoek uit zijn broekzak en veegde zijn voorhoofd af en zuchtte diep van de geleden inspanning. 'Even uitblazen,' sprak hij, 'met of zonder vissen,' wilde hij weten? De eerste Enim, keek hem bestraffend aan, 'hier is het zonder vissen, dat weet je toch wel? Als het woord vorm krijgt, dan moet het woord het juiste woord zijn, het moet exact zo zijn als de verleden keer.'

'Als het woord vorm krijgt,' dacht ik 'waar gaat dit over'? Nu keerde de schouwer zich naar mij toe,' 'woorden zijn gedachten, of wensen, die kun je vorm geven.' Hij had weer eens mijn gedachte gelezen, besefte ik, was er dan niets écht meer van mij, niet eens mijn eigen  gedachten?

'In den beginne was het woord en het woord was van de meester,' zei hij met nadruk 'Het is pauze,' dacht ik, 'mag ik wat zeggen,' dacht ik, 'of stoort dat erg?' De eerste Enim knikte, 'spreek,' gebood hij, 'maar geen onzin vragen alsjeblieft, je moet het mensen gepraat achter je laten, die praten om te praten en dan verliezen woorden hun kracht.'

'Ik ken die tekst van vroeger,' zei ik, 'komt die niet uit een bijbels boek? 'Was het niet: in den beginne was het woord en het woord was God.'? De eerste schouwer haalde even zijn schouders op. 'Boeken zijn verstilde woorden,  wie weet nog wat de schrijver écht bedoelde?

'Meester, God, hoofdschouwer, geef het maar een naam, het gaat om de gedachte en de meester had een wens, toen hij aangekomen was.' De tweede Enim vulde zijn collega aan, 'Aan die wens werd uitvoering gegeven, dat gebeurt als het woord van jou of aan jou is, als je het recht hebt omdat te gebruiken, wordt er gehoor aangegeven' HIj borg zijn zakdoek op en verklaarde ik ben er weer klaar voor, dus geen vissen in deze stroom!'

                                                cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

De eerste schouwer legde zijn vinger over zijn lippen en zei daarna ,' je weet het, je wilt niet verstoffen nu je bijna aangekomen bent.' Ik hield mijn kaken stijf op elkaar en zag hoe de spiegelend lucht steeds meer op water ging lijken en opeens brak het beeld door, een heldere stroom vloeide klaterend langs en boven die stroom begon een constructie vorm te nemen. Het werd een brug. 

Ik hoorde gekraak van takken en zag hoe een hert zich een weg baande naar het beekje en zich voorover bukte om wat te drinken.

'Leuk detail,' zei de eerste schouwer, ' dat is leuk gevonden, dat is 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar 't genot, van de frisse waterstromen...  maar die hoort er niet bij' zei hij enigsinds vermanend, 'foetsie er mee, uitgummen die hap, de som is compleet, je moet het niet overdrijven, maar écht, eerlijk is eerlijk, het was leuk gevonden.' Het hert trilde even en floepte toen weg alsof je een zaklantaarn in het duister uitdeed.

'Allmachtig,' 'dacht ik dat is het hert dat beschreven werd in alweer een bijbelse tekst, in een psalm.' 'En uit een ver verleden herinnerde ik mij de psalm, het was psalm 42. 'Je mag weer gewoon praten,' zei de eerste Enim, 'de som is af en het resultaat ligt voor ons. En en wat dat hijgend hert betreft, ja, je kunt wel van alles in een psalm stoppen, dat betekent niet dat de schrijver er écht een beeld bij had.'

Mijn hoofd tolde, woorden betekenden dingen en soms weer niet, mijn wereld ging ondersteboven.  De tweede Enim vulde zijn schouwer collega aan, 'Schrijvers zien vaak een glimp van één werkelijkheid en proberen dat dan vast te leggen, maar vaker wel dan niet worden dat kreupel klinkende liederen en dan moeten lezers maar raden wat er bedoeld werd.'

We stapten de brug op en ik zag hoe helder het water was en keek nog even over mijn schouder naar waar het hert was weg gefloept, niets herinnerde nog aan zijn zo korte aanwezigheid.

'Wie of wat zijn jullie écht,' zei ik hardop. 'Wij zijn de stem, de roependen in de woestijn,' zei de eerste schouwer, 'en wij komen als het ware geroepen om vervelende sommen die uit balans raken, te herstellen. Daar heb je veel strijdertjes voor nodig, want er zijn eveneens veel tegenwerkende krachten.' Ben ik dan geroepen,' vroeg ik? 'je bent herkend en je gaat je roeping vervolmaken, maar dan moet je eerst voorbereid worden, want we willen dat uitkomsten altijd positief zijn aan onze kant.' Wij roepen,' zei de tweede schouwer, 'alleen hen die meer Enim zijn dan afval materie, als je minder dan 60% Enim bent dan doen wij niets met je, dan verstof je uiteindelijk en verdwijn je uit het beeld.'

Mijn hoofd liep over, ik had sinds mijn laatste kopje koffie in, ik zal maar zeggen de herfst tijd, continue van alles gehoord dat mijn wereldbeeld ernstig deed wankelen. En zij hadden die gedachte natuurlijk alweer gelezen bij mij. 'Rustig maar,' zei de eerste schouwer, ' zo zijn wij allemaal begonnen, straks ben je bijgewerkt.'

                                                cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

Aan de andere kant van de brug stapten we een grote weide in. 'Daar zijn ze,' zei de eerste schouwer en hij wees in de verte. Een grote glinsterende bol lag een paar honder meter van ons vandaan er naast stond een tafel met twee figuren er aan.  'De God's tafel,' zei de eerste Enim op blijde toon, wij hebben ze weer gevonden.' 'De God's tafel,' riep ik uit! ' Groep  op dienst,' legde de eerste Enim uit, 'en kijk daar zitten je meesters al te wachten.'

'Wat is die bol,'vroeg ik aan niemand in het bijzonder. 'Een zweef verplaatster,' zei de tweede schouwer, maar nu door stappen want we hebben wat tijd met het beekje verloren.

San Daniel 2020

lees ook 9

landingspage-san-daniel

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/10/2020 06:44

Reacties (2) 

1
04/10/2020 15:27
Ik laat mij nu maar meevoeren...iets anders zit er niet in. Blik op oneindig, verstand op nul.
;-) Moeilijk is dat!
1
04/10/2020 15:33
hangt van de persoon af
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert