Ik ben Enim part 7

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                     cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

Ik was nog totaal verbijsterd door de getij wisseling, ik was uit de herfst de lente ingestapt en we naderden het gebouw dat midden op het gazon stond. Jongemannen en vrouwen liepen door de hoofd ingang en ik moest denken aan mijn oude middelbareschool. Met het verschil dat zij niet duwden of zich langs elkaar heen wrongen, heel geordend zochten zij hun weg. Zij waren allemaal, zonder uitzondering, lang te noemen, 'dat zullen Enims zijn of Enims in wording,' dacht ik.

Er was iets dat anders aan hen was, dan andere jonge mensen die ik had gekend en toen zag ik wat het onderscheid maakte, zij hadden allemaal een scherpe blik en zagen er vastbesloten uit. 'Die hebben een doel in hun leven,' flitste het door mij heen. 'Dat komt door het filter,' zei de eerste Enim, alsof hij mij gedachten had gelezen, 'zij zijn vroeger geoogst dan jij,' voegde hij er ter verduidelijking aan toe. 'wij kunnen hen van af het begin vormen'

'Zelfs mijn gedachten zijn niet meer van mij,' dacht ik en ik glimlachte toen ik besefte dat ook dat een gedachte was geweest. 'Is dat mijn school,' vroeg ik, 'en wat voor lessen krijg ik'? 'Nee,' antwoordde de Enim,' dat zijn jonge mensen met een ander bewustzijn, dat ben je ontgroeid,' hij keek mij even zijdelings aan en vervolgde, 'jij bent als het ware een zij instromer, je zult begeleid worden. Heb nog even geduld want we zijn bijna bij je mentoren. Zij zijn net geland.'

Ik dacht, 'dat moet de vurige streep geweest zijn.' 'Dat klopt,' zei de tweede Enim met een goedkeurend knikje. 'Ook die leest mijn gedachten,' besefte ik en toen vroeg ik, 'waarom denken jullie je antwoorden niet terug naar mij, dat bespaart een hoop gepraat.'

'Jij zult een slimme Enim worden met een beetje werk en inzet,' antwoordde de eerste Enim, ' dat is een zeer goede vraag, maar dat kunnen we nog niet doen, je zou het verschil niet kunnen aanbrengen tussen je eigen innerlijke stem die jouw gedachten vormen en onze inbreng. je zou voortdurend twijfelen of je een antwoord hebt gekregen of dat je eigen innerlijke stem een antwoord formuleert.'

                                             cdfcd7a79a4837205c056669e083372c.jpg

'Van die dingen,' zei de tweede Enim, 'het is niet moeilijk maar je moet het even weten.' Ondertussen waar we bij de zijkant van het gebouw beland en de eerste Enim hield in. 'Het beekje is er niet,' zei hij haast beschuldigend tegen zijn collega. 'Zeg mij niet dat je dat niet meegenomen hebt in je som.' Ik snapte dat iets mis gegaan was. 'Er wordt altijd aan de andere kant van het water geland,' zei de eerste,' hoe kunnen we de brug over als die er niet is.'

'Maar als wat er dan ook geland is er staat,' zei ik, 'dan kunnen we er toch even goed heen.' De eerste Enim keek mij meewarig aan. 'Het is niet hetzelfde,' zuchtte hij alsof hij een dom kind iets eenvoudigs uitlegde, 'we moeten over dezelfde werkelijkheid spreken anders bereiken we alleen maar een afspiegeling van wat wij willen. Het is niet wat je wilt zien, het moet zijn wat je wilt dat het is, wie weet of de mentoren hetzelfde zijn als zij naar buiten komen, als de randomstandigheden niet kloppen'? 'Dat weet niemand, right'?

'We moeten het water over, want we moeten altijd het water over, we moeten de brug over, want zij zijn geland in een andere werkelijkheid, in een ander bewustzijn, de som moet kloppen, anders is de uitkomst fout!'

'Zou het dom zijn om te vragen of er met de andere werkelijkheid een dimensie wordt bedoeld, 'vroeg ik mij af. 'Dimensie, werkelijkheid, het zijn maar namen,' zei de Enim die mijn gedachte natuurlijk had gelezen, maar nu moet je heel stil zijn want er moet het één en ander hersteld worden, anders verstof je en ondertussen verglijdt de tijd en als de tijd te veel verglijdt dan kunnen we dit niet in stand houden, want de som is niet compleet en wij kunnen niet terug want wij zijn aan de herfstkant slechts een lege verzameling' Ik besloot meteen om mijn mond te houden.

lees ook deel 8

san Daniel 2020

landingspage-san-daniel

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

29/09/2020 06:55

Reacties (4) 

1
29/09/2020 14:06
Ik houd ook maar mijn mond - andere dimensies zijn iets waar ik nauwelijks een weerwoord op heb.
1
29/09/2020 16:13
noch ik
1
29/09/2020 17:17
Toch nog een vraag: het schilderij dat je in je artikelen plaatst toont de pas gedoopte Jesus en op de achtergrond Johannes de Doper. Het verband met je artikel is duidelijk: een soort wedergeboorte naar een 'hogere' vorm van bestaan - de erkenning door de vader kennelijk.
Maar je hebt er iets aan toegevoegd: het origineel toont twee lege handen, naar boven gericht alsof Jesus iets ontvangt - van boven natuurlijk. In jouw versie zijn de handen gevuld. Met vissen soms? Het zullen toch wel geen handgranaten zijn?
1
29/09/2020 18:53
Het zijn vissen.. vanaf nu moeten we mensen vissers zijn
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert