Goede doelen zijn voor mij Dierendoelen

Door Robin93 gepubliceerd in Dieren en natuur

7f78b68ad451d4774e96f0d91795463e_medium.Wat bedoelen we met een 'Goed doel'? Volgens woordenboek en encyclopedie is een goed doel een zaak van algemeen belang waar men geld of goederen aan kan geven. 'Goed doel' is ook een algemene benaming voor een organisatie die eigen of andermans (vrijwilligers, collectanten e.d.) activiteiten ontplooit ten bate van een doel (zaak van algemeen belang) die  niet of slechts gedeeltelijk wordt gesteund door overheid of commerciële instellingen.

Er zijn echter zoveel goede doelen in Nederland, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Ter bescherming van natuur en dieren, tegen ziekten, oorlog en geweld, ten behoeve van kunst en cultuur, specifiek voor kinderen of juist voor ouderen, kortom de thema's zijn veelomvattend en wijdverspreid.

Goede doelen volgens een bepaald thema?

6c2e45d12beb28317cf6c9841967bb71_medium.Nu zal de ene zich meer aangesproken voelen door een goed doel tegen een bepaalde ziekte, zoals bijvoorbeeld de fondsen tegen kanker, diabetes, longziekten of reuma, en de ander weer meer tot culturele en sociale fondsen, zoals bijvoorbeeld het Oranjefonds.

Verder ken ik diverse mensen, die speciaal en alleen maar fondsen steunen, die voor de belangen van kinderen opkomen, zoals Unicef, Jantje Beton of Cliniclowns. Allemaal prima keuzes, overigens.

Goede doelen naar eigen voorkeur

0e04c657e8e02327f52060d353e39f0e_medium.Hoewel mijn eigen financiële middelen beperkt zijn, heb ik toch ook altijd mijn steentje willen bijdragen. Door het grote aanbod van grote en kleine, nationale en internationale goede doelen, heb ik geruime tijd geleden gekozen voor een thema dat voor mij belangrijk is: de bescherming van dieren. Dit omdat vrijwel elke vorm van dierenleed – waar de goede doelen een helpende hand bieden – door mensen wordt veroorzaakt.

Welke dierendoelen?

137155359fd4c763b435334c137a2581_medium.Echter, ook de lijst van goede dierendoelen is lang en ook daar moest ik weer een keus maken. Tot het moment dat ik (wie weet ooit?) een hoofdprijs win in één van de vele loterijen die ons land ook rijk is, kan ik slechts af en toe een bescheiden bijdrage doen aan een paar van de dierendoelen, die mij in de loop der jaren het meeste hebben aangesproken. Tussen al deze goede dierendoelen wissel ik wel eens, maar mijn 'favorieten' van de afgelopen jaren zijn toch wel geweest en gebleven: de Dierenbescherming, Stichting Dierenlot, de Vogelbescherming en Stichting AAP. Waarom? Omdat het werk van deze doelen mij erg aanspreekt.

Dierenbescherming

67f39a55d3194e2b5116aa8883d5f6c6_medium.Wie kent deze vereniging niet, die officieel de naam "Vereniging to Bescherming van Dieren" draagt? De Dierenbescherming is opgericht in 1864 om op te komen voor het welzijn van dieren. Veel aandacht ging toen en gaat nu nog steeds uit naar de strijd tegen dierenmishandeling en –verwaarlozing. (Te) veel mensen gaan nog steeds uitermate wreed, gewelddadig, onverschillig en respectloos met dieren om.

De inspecteurs en andere medewerkers van de Dierenbescherming kunnen de meest hartverscheurende en ijselijke verhalen doen over hoe men dieren aantreft. Jonge katjes in de glasbak, uitgehongerde pony's, honden met ingegroeide halsband, koeien die in halve meter in hun eigen drek staan, zonder eten of drinken enz. enz. enz. Al dit dierenleed is vaak te gruwelijk voor woorden. En dat bij wijze van spreken gewoon in onze achtertuin, in Nederland.

f4bccfebf1132c2aa2751de3049d1a16_medium.Daarnaast kennen wij natuurlijk allemaal wel de dierenasiels, die door de Dierenbescherming zijn opgezet, voor de opvang van vooral gedumpte of afgestane honden en katten. De dieren worden medisch onderzocht, zo nodig behandeld (waaronder castratie en sterilisatie), en waar mogelijk weer bij nieuwe baasjes geplaatst. Zelf ben ik opgegroeid met dieren die uit het plaatselijke asiel kwamen. Ik vind het goed werk dat daar wordt verricht en daarom verdient de Dierenbescherming in mijn ogen alle (geldelijke) steun die ze kunnen krijgen.

Stichting Dierenlot

c6fd55e290bab59be8aea08f9eac7dc9_medium.Stichting Dierenlot is een nog relatief jong goed doel: in november 2005 werd de stichting opgericht door drie dierenbeschermers, die besloten zich vooraan in te zetten voor verwaarloosde en mishandelde dieren in Nederland, in de eerste plaats door lokale asielen en opvangcentra te helpen. Aanvankelijk was de naam Stichting Dierenloterij, omdat men door de verkoop van lootjes probeerde geld voor het goede doel op te halen. Maar de vraag om dierenhulp was al snel groter dan de opbrengsten van de loterij en dus besloot men met de loterij te stoppen en voortaan alles uit donaties te bekostigen.

Stichting Dierenlot doet er in Nederland alles aan om onnodig lijden van gevonden gezelschapsdieren en dieren in het wild te voorkomen, te herstellen en hun lot te verbeteren. 652c67158162332c075b2b432478a377_medium.Dit strekt zich uit van de verzorging van mishandelde en/of op straat gezette, rondzwervende huisdieren tot gewonde, verstrikt geraakte en/of ondervoede dieren in het wild. Dierenlot heeft daarvoor de beschikking over enkele eigen dierenambulances, maar de opvang en behandeling van de dieren wordt eigenlijk geheel bij en door vrijwilligers thuis gedaan. Omdat deze stichting niet door de overheid of andere instanties wordt gesteund, is zij geheel afhankelijk van donaties om de kosten van medische hulp, voer, opvanghokken en andere zaken voor de opgevangen dieren te bekostigen. Bewonderenswaardig hoe de vrijwilligers van deze stichting er in slagen zoveel mogelijk dierenleed met alles wat daarvoor nodig is te verzachten. Stichting Dierenlot heeft dan ook een definitieve plaats op mijn Goede Dierendoelenlijst gekregen.

Vogelbescherming

c58ea931c03aad053f3438876bbb0ba1_medium.Vogelbescherming Nederland bestaat al sinds 1899, toen zij werd opgericht als de "Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels". De Vogelbescherming is eveneens ontstaan om te strijden voor het welzijn van vogels; zo was het afschieten van soms zeldzame vogels voor de verkoop van opgezette exemplaren en vogelveren op dameshoeden als huis- en modedecoratie de vereniging destijds een doorn in het oog.

Tegenwoordig is de focus meer gericht op het voortbestaan van zo veel mogelijk, vaak bedreigde vogelsoorten en hun natuurlijke leefomgeving. Om die natuurlijke gebieden voor de vogels te behouden, bijvoorbeeld voor het broedseizoen en tijdens de jaarlijkse vogeltrek, is geen sinecure. De mens met zijn verstedelijking, grootschalige landbouw en wegenaanleg is niet één-twee-drie van zijn plannen af te brengen en het vergt de Vogelbescherming veel inspanningen om toch het belang van een veelsoortige vogelpopulatie in Nederland te onderstrepen.

9caae50806b7c8e34f2f981453f40567_medium.Voor mij zijn vogels het ultieme symbool van vrijheid. De laatste jaren zijn echter er al vele vogelsoorten, die hier vroeger in grote getale voorkwamen, op de rode lijst van met uitsterving bedreigde vogels belandt en het lijkt wel of er dagelijks weer eentje bijkomt. Dat is eeuwig zonde. Daarom moeten wij zuinig zijn op wat we nog overhebben. Straks kunnen wij een kievit, mus of merel alleen nog in een oud plaatjesboek bewonderen.

Stichting AAP

4b0b65269d6d4c72e00eaaf445fce708_medium.Deze stichting heeft weer een heel ander verhaal. Stichting AAP is opgericht in 1972 en richtte zich aanvankelijk vooral op de opvang van veelal illegaal in Nederland (of elders in Europa) ingevoerde apen, overbodige proefdieren en slecht verzorgde, in huis, schuur, kelder, zolder gehouden primaten, waarvoor de eigenaar niet meer kon of wilde zorgen. Het ging hierbij dan vooral om chimpansees, berberapen, doodshoofdapen, resusapen, penseelapen en bavianen. Later kwam daar de opvang van andere, exotische dieren bij, zoals bijvoorbeeld wasberen, wasbeerhonden, neusberen, genetkatten, Japanse eekhoorns, stinkdieren, meerkatten, ringstaartmaki's, degoes, poolvossen, dingo's en witbuikegels.

Daar de meeste dieren (te) jong uit het wild zijn weggeroofd, kunnen zij niet meer terug in de natuur worden uitgezet. Stichting AAP probeert de dieren toch zoveel mogelijke te herplaatsen, meestal in Europese dierentuinen of speciale, voor de diersoort geschikte reservaten, zoals het eigen project Prima Domus in Spanje voor een grote groep chimpansees. Er zijn zelfs al dieren teruggeplaatst in speciale reservaten in Zuid-Afrika.

f4477bb36c28c3856f07da86f3bb4746_medium.Het is werkelijk te zot voor woorden, welke (wilde) dieren men als huisdier wil houden. Als zo'n 'huisdier' dan niet te handhaven blijkt, wordt het vaak gedumpt of in een kooi, in een schuurtje of andere ongeschikte plek weggestopt. Ook hier is de mens weer de steenlegger van al het dierenleed.

Behalve met geldelijke donaties, steun ik deze stichting al jaren met Airmiles, lege tonercartridges en oude mobieltjes; men heeft daar veel aan. Vooral Airmiles zijn erg welkom; spaart u Airmiles, maar doet u er zelf eigenlijk niets mee, doneer ze aan Stichting AAP!

Vele goede doelen, beperkte middelen

Er zijn zoveel doelen, die goed (willen) doen. De keuze is legio en daarom niet altijd makkelijk. Eén raad: voordat je van je geld (of Airmiles of andere zaken) af wilt en een donatie geeft, verdiep je in het goede doel van je keuze.

39cd4e47f6b6859ae0421fd2b2c42496_medium.

 

 

 

 

 

 

 

Kijk of hetgeen men met de gegeven gelden of spullen doet toch zoveel mogelijk ten goede komt van het uitgangspunt van het goede doel. Ook in deze sector is de beruchte strijkstok te vinden, waar nogal eens te veel aan blijft hangen. En daar doneren wij immers niet voor.

 

Copyright: Robin93.

(2020) Foto's: Freepik.com, Pixabay.com, Wikimedia Commons.

 

Zie voor andere artikelen ook:

https://robin93artikelen.wordpress.com/

 

24/08/2020 09:06

Reacties (12) 

1
24/08/2020 21:27
Heel goed artikel en je haalt met stichting aap een heel goed doel aan!
1
24/08/2020 12:10
Ik ga iets zeggen, maar dat moet je opvatten in de geest van je schitterende artikel.

I love you.
1
24/08/2020 12:18
Thanks! En dito.
2
24/08/2020 11:43
Mooi artikel
Er wordt wat af gerotzooid met geld wat is bedoeld voor het dierenwelzijn in de wereld.
Onze betrouwbare dierenrechten organisatie is P.E.T.A. uit de VS. Er zijn in de VS advocaten die echt gratis hun diensten lenen aan P.E.T.A. En geloof mij maar echt en dat is dat ze al veel hebben bereikt. Regelmatig krijgen we een bericht dat het weer een overwinning is behaald voor weerloze dieren. P.E.T.A. is goed betrouwbaar en doet het heel goed in de VS en ook in NL. Pelsdieren levend villen en andere dieren moeten er ook aan geloven. Bij de regelmatige post die we kri...
3
24/08/2020 10:46
Ik steun inderdaad alleen maar dierendoelen - de rest kan wat mij betreft barsten.

Die je noemt zijn o.k., maar er is inderdaad ook veel kaf onder het koren. Vooral die TV-spotjes waar ze zielige mishandelde dieren laten zien en dan 3 € per maand vragen: daar zitten een hoop oplichters bij die maar een minimaal deel aan het genoemde doel afdragen en zichzelf riante salarissen en onkostenvergoedingen toebedelen.
Ik kijk toch altijd eerst op het internet wat de bestuurders aan salarissen en reiskostenvergoedingen krijgen. Dat zegt al een hoop.
Het liefst steun ik di...
1
24/08/2020 10:59
Dat laatste is altijd het beste: directer kan de hulp niet zijn.
1
24/08/2020 12:53
Bij een vreselijk nieuwe dieren minachting en vreselijkheden waar P.E.T.A. iedereen weer van op de hoogte stelt, is een kaart bijgevoegd die je kan invullen met naam en alleen je woonplaats en handtekening en enkel een postzegel gevraagd wordt.

Het protest-verhaal is van P.E.T.A. zelf en is al opgemaakt.
Van alle adressen waar de kaarten naar toe moeten gaan is leuk om te weten en zelf kan ik ook nog weer een netjes maar wel
een gepeperde aanvulling sturen. De kaarten kan ik zelf ook kopiëren aan beide kanten en die geef ik aan vrienden, kennissen, familie. Postzeg...
1
24/08/2020 13:07
Kijk hier eens naar.

https://www.justinmott.com/pangolin-illegal-wildlife-trade-vietnam
1
25/08/2020 00:44
Dat lijkt mij wel wat. Ik zal contact met hem opnemen. Bedankt.
1
24/08/2020 10:44
Goed artikel. Ik heb zelf ook zo'n lijstje met goede doelen waaraan ik regelmatig doneer. Je kunt nu eenmaal niet aan elk goed doel geven (als niet Bill Gates bent), die je zou willen ondersteunen; er moeten keuzes worden gemaakt.
1
24/08/2020 10:41
Mooi, deze goede doelen van je keus op een rijtje.
1
24/08/2020 10:39
Het zijn ook goede doelen naar mijn hart.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert