De bizarre secte van broeder 12

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                 images?q=tbn%3AANd9GcRkacVv8EALuSuofBZ1N

'De eilanden groepen iets buiten de kust van Vancouver BC, Canada hebben een mild klimaat  in vergelijking met de rest van Canada. Het is een gebied dat ik een paar keer per jaar bezoek om familieleden aldaar te bezoeken. Je neemt de boot vanuit Vancouver en vaker wel dan niet kun je walvissen zien tijdens de overtocht naar het hoofdeiland en zeehonden. Het was hier dat ik van een oude man over broeder 12 hoorde, de profeet die de reincarnatie van een Egyptische God zou zijn geweest.

De eilanden groep dankt haar populariteit aan de warme golfstroom die van Californië haar gebied passeert en geeft haar in vergelijking met de rest van Canada een gematigd en mild klimaat.

Al honderden jaren trekt dit deel van British Columbia allerlei utopische idealisten aan: elk zet zijn eigen versie van een betere samenleving op. Onnodig te zeggen dat de meesten van hen van gedachten veranderden al ze de harde realiteit van de kust van BC ondervinden.

Van obscure christelijke sekten en mysterieuze theosofen tot vastberaden back-to-the-landers en gemeenschappen van allerlei soorten, BC heeft waarschijnlijk een groter percentage mislukte utopieën dan enige andere provincie in Canada. Waarom zo veel? En waarom gaan zo veel van hen zo fout? Is het alleen de omgeving zelf? Of is het iets diepers dat ervoor zorgt dat deze zorgvuldig opgebouwde dromen instorten?


"Het probleem is dat utopische gemeenschappen impliciet een kritiek uitten op mensen buiten de gemeenschap, zij zijn immers wereld verbeteraars. Daardoor maken ze snel vijanden. Helaas zijn ze vaak afhankelijk van de mensen om hen heen om hen te onderhouden."
- Justine Brown

                                             images?q=tbn%3AANd9GcRqf4IculTkTeNnxhAMb

"Broeder XII veranderde. Oorspronkelijk was hij een nederige man, en veel mensen waren onder de indruk van hem en zijn boodschap. Maar langzamerhand raakte hij corrupt en je zou kunnen zeggen dat het geld, seks en macht waren die hem bedierven. Dat is een simplistische versie, dat zo typisch is voor sekteleiders. " - John Oliphant


Edward Wilson - Broeder XII - werd de facto koning van zijn Aquarius Foundation-kolonie in de bossen bij Nanaimo, de eerste buitenpost die hij 'Cedar by the Sea' noemde. Op zijn hoogtepunt had hij meer dan 8000 volgers in Europa, Canada en de Verenigde Staten. Overstroomd door donaties van rijke fans die graag zijn sociale experiment wilden financieren, huurde hij ploegen van lokale arbeiders in en breidde de kolonie uit naar het nabijgelegen Courcy & Valdes-eilanden.'

                                    original.8553.jpg

'Edward Arthur Wilson (25 juli 1878-7 november 1934), beter bekend als Broeder XII, was een Engelse mysticus die eind jaren twintig een spirituele gemeenschap stichtte net ten zuiden van de stad Nanaimo op Vancouver Island, voor de westkust. van British Columbia, Canada.

Op 23 maart 1931 veranderde hij wettelijk zijn naam in Amiel de Valdes), mysticus en sekteleider; hij werd geboren op 25 juli 1878 in Birmingham, Engeland.

Broeder XII was een van de meest intrigerende cultfiguren van de 20e eeuw en werd door professor James A. Santucci  (California state University) beschreven als iemand met 'de genialiteit van een L. Ron Hubbard, (church of Scientology) de vernietigende kracht van een Jim Jones (destructieve secteleider) ... en de hypnotiserende greep van een Rasputin'. (Russische mysticus aan het hof van Czaar Nicolas).  " Zijn groep was een prototype van de nieuwe religieuze bewegingen die in de tweede helft van de eeuw door charismatische leiders werden opgericht.

Oorspronkelijk heette hij Edward Arthur Wilson, hij groeide op in de Katholieke Apostolische Kerk en werd hij sterk beïnvloed door haar apocalyptische leerstellingen. Als natuurlijke mysticus zou hij beweren van jongs af aan in contact te zijn geweest met hogere wezens en subtiele werelden.

Hij werd marineman en was werkzaam als zeeman, stuurman en uiteindelijk kapitein. Tijdens zijn reizen verdiepte hij zich in de studie van metafysica en wereldreligies, hij was vooral geintereseerd in de leer van de Theosophical society.

In 1907 verhuisde hij met zijn vrouw en kinderen naar British Columbia, waar hij verschillende banen bekleedde, waaronder die van scheepsloods. Naar eigen zeggen doorliep hij in 1912 een "ceremonie van toewijding" waarin hij hoorde van zijn occulte missie. Daarna verliet hij zijn familie, die terugkeerde naar hun geboorteland en hervatte hij zijn omzwervingen en studie, om zich klaar te maken voor het spirituele werk waartoe hij later geroepen zou worden.

Tijdens een verblijf in het zuiden van Frankrijk in de herfst van 1924, verarmd en in slechte gezondheid, hoorde Wilson de stem van een Egyptische godheid die hem zei zich voor te bereiden op zijn grote taak. De godheid kwam tot hem in een droom.

                                   images?q=tbn%3AANd9GcQEhU2dj72Bju6YEvTn0

Deze openbaring werd gevolgd door een intense periode van automatisch schrijven en inspirerend contact met een hoger wezen die zichzelf identificeerde als een "Meester van Wijsheid" in een occulte broederschap die bekend staat als de Great White Lodge, waarvan theosofen geloven dat ze de evolutie van de mensheid leiden.

In 1925 begon Wilson leringen van deze entiteit te ontvangen die hij het volgende jaar zou publiceren als De drie waarheden: een eenvoudige verklaring van de fundamentele levensfilosofie zoals verklaard en getoond aan "Broeder XII" (de persoonlijke chêla van een Meester) (Londen ).

                                           250px-Occult_review.jpg

In 1926 publiceerde hij ook A message from the Masters of the Wisdom (Londen), het manifest van de beweging waarvan hij de woordvoerder was. Als vertegenwoordiger van de twaalfde broer in de Great White Lodge nam hij de naam: The Brother, XII aan. Onder het pseudoniem E. A. Chaylor schreef Wilson een aantal artikelen in de Occult Review (Londen), het belangrijkste occulte tijdschrift ter wereld; deze veroorzaakten een sensatie in esoterische kringen. Voortbouwend op deze publiciteit, begon broeder XII met het rekruteren van leden voor de Aquarius Foundation, waarvan hij beweerde dat het de werken van de loge zou uitvoeren en een letterlijke "Ark van Toevlucht" zou zijn in de verwoesting waarvan hij voorspelde dat die de westerse beschaving zou overweldigen.

                                                images?q=tbn%3AANd9GcRP83z2AxAcvR23hmABp

Wie of wat was dan de 12de broeder?

Na de oorlog verbleef hij verscheidene jaren in Italië, waar hij theosofie en andere occulte religies studeerde met een groep verbannen sekteleden. Daar raakte hij bekeerd - althans dat zou hij zeggen - tot de reïncarnatieleer en tot het geloof dat binnen een meetbare tijd de planeet Aquarius, het elfde teken van de dierenriem, met de aarde zou botsen en de hele mensheid zou vernietigen, behalve voor een uitverkorene.

Wilson vatte toen het idee op om zichzelf voor te doen als de aardse vertegenwoordiger van een bovennatuurlijke groep die hij de "Chela" noemde. Dit had, net als de dierenriem, twaalf leden die, behalve Wilson, rondzweven in de ruimte of de "Buitenwereld". Als broeder 12 legde hij uit dat het zijn missie was om een ​​aards toevluchtsoord te vinden voor 'enkelen uitverkorenen' tegen de naderende ondergang. Daar, om zichzelf hun vertrouwen waard te maken, zouden de selecte enkelingen "The Three Truths" volgen, zoals uiteengezet in Wilsons privé gedrukte boek. Dit waren: werk, orde en gehoorzaamheid - natuurlijk gehoorzaamheid aan broeder 12.

In het voorjaar van 1927 arriveerde broeder XII in British Columbia, waar hij het hoofdkwartier van de Aquarius Foundation oprichtte in Cedar-by-the-Sea (Cedar), elf kilometer ten zuiden van Nanaimo op Vancouver Island. De vereniging kreeg op 16 mei een statuut van de provincie. Tegen het einde van de zomer telde de stichting ongeveer 1250 leden in Canada en de Verenigde Staten, naast een kern van enkele tientallen volgelingen die op het hoofdkwartier van de kolonie woonden. Aangetrokken door het overtuigende proza ​​en persoonlijke charisma van broeder XII, sloten veel rijke en sociaal prominente personen zich bij de stichting aan, waarbij verschillende dure huizen bouwden in Cedar-by-the-Sea.
                                            
Broeder XII was ook actief in de politiek. Hij voerde aan dat de wereld snel op weg was naar een mondiale dictatuur en waarschuwde dat een netwerk van in elkaar grijpende monopolies de macht zou concentreren in de handen van een paar individuen die het lot van de planeet zouden beheersen. In januari 1928 reisde hij naar Washington, DC, om steun te vragen voor een derde partij in de Verenigde Staten, om zich aan te sluiten bij protestantse groepen, de Ku Klux Klan, en ontevreden politieke elementen die tegen de presidentskandidaten van zowel Herbert Clark Hoover als Alfred Emmanuel Smith (wiens rooms-katholicisme tijdens de campagne van dat jaar verdeeldheid zaaide).

Broeder 12 ', was een kleine man met een schrale baard en bleke en onheilspellende ogen, gekleed in een gele boeddhistische mantel met zwarte merk tekeningen. De meeste van zijn volgelingen waren vermogende mensen - weduwen en gepensioneerde zakenlieden.

Een daarvan was een voormalig agent van de geheime dienst van de Amerikaanse treasury-afdeling. Allen waren gebiologeerd door de theosofische en metafysische uitstortingen van broeder 12 en zijn belofte dat ze 'uitverkoren' waren om de mensheid te redden van naderend onheil, en hem hun spaargeld en volledige controle over hun leven hadden gegeven. In april 1933, zes jaar nadat hij de kolonie had gesticht, verdween broeder 12, met naar schatting een half miljoen dollar van hun geld, (in die tijd een flink fortuin) het meeste in gouden munten verzegeld in wekpotten.

                                               images?q=tbn%3AANd9GcR0RCEse6DctXBZh1UMZ

                                                   sahmadi

Hoe kwam broeder 12 aan zijn eiland en andere bezittingen?

Op een bijeenkomst in juli zei broeder 12, zijn handpalm tegen zijn voorhoofd, dat hij op het punt stond te worden overmand door een sahmadi (het één worden met hogere machten door meditatie): de Broeders in de Buitenwereld hadden een boodschap voor hem en hij moest in trance gaan om die te ontvangen. Hij trok zich terug achter een zwart gordijn. Toen hij een half uur later weer verscheen,  verklaarde hij dat hij 'door projectie' bij de andere broeders geweest. Ze zaten op de binnenrand van een ring van wolken en staarden omlaag in "de Leegte".

Op de bodem van de Leegte waren alle sterren en. lager dan de sterren, de aarde en haar nietige zonnestelsel. Het ging allemaal om rare Eolische muziek. Cherubijnen met roze wangen fladderden, nu hier, nu daar, en engelen Heffen voorbij met een stormloop van vleugels en de twinkeling van gouden schoenen.

De Heilige Broeders van hun eminentie hadden hem getoond waar hij zijn "toevluchtsoord" op aarde kon bouwen tegen de botsing met Aquarius. Een assistent had een admiraliteitskaart tegen het bord uitgerold en broeder 12 richtte zijn wijzer op een plek voor de westkust van Noord-Amerika - een plek waarvan hij zei dat hij er nog nooit was geweest. Daar voegde hij toe, zonder met zijn ogen te knipperen. Op een inham aan de oostkust van Vancouver Island zou hij zijn 'fort voor de toekomst' bouwen. Degenen die met hem meegingen, moesten "onkritisch, stil en loyaal" zijn. Als gelijken in een gemeenschappelijke samenleving, moeten ze 'afstand doen van al hun wereldse goederen' -dat wil zeggen.. aan broeder 12.

Dat gebeurde, Hij had een bijzondere aantrekkingskracht op vrouwen, in het bijzonder op vermogende vrouwen, vaak waren dat weduwen. Maar ook verlieten vrouwen hun mannen om zich bij hem te voegen.

                                             Spring-pageant.jpeg

Een van de meest enthousiaste nieuwe aanhangers was mevrouw Mary Connolly, die, ironisch genoeg, de aartsvijand van broeder 12 zou worden. Ooit de rijke socialite dochter van de Amerikaanse ambassadeur in Spanje, was ze nu een grijsharige weduwe van tweeënzestig. Ze schreef vanuit haar huis in Asheville, N.C., naar broeder 12, dat ze
zijn boeken had gelezen  en zijn tijdschrift The Chalice en dat zij zeer geïnteresseerd was om lid te worden van de stichting. Ze gaf aan dat ze meer dan twintigduizend dollar had om bij te dragen en vroeg of ze broeder 12 mocht ontmoeten voordat ze eindelijk een besluit nam.

Broeder 12 was diep ontroerd door de lucratieve mogelijkheden van dergelijke gevoelens. Na een briefwisseling en telegrammen. Zij ontmoetten elkaar in de lobby van een hotel in Toronto. Daar schreef mevrouw Connolly een cheque van $ 25.850 uit en beloofde zich bij broeder 12 in B. C. te voegen nadat ze haar zaken in North Carolina had geregeld.

                                                 images?q=tbn%3AANd9GcQEhU2dj72Bju6YEvTn0

Op de terugweg in de trein ontmoette broeder 12 mevrouw Myrtle Baumgartner, de vrouw van een rijke arts in Clifton Hills, N.Y. Jong. Zij was op weg naar Californië voor een vakantie. Broeder 12 had al snel andere plannen met haar. hij benaderde haar en overtuigde  haar ervan dat hij 26.000 jaar eerder Osiris was geweest, de Egyptische god van de onderwereld. Zij, Myrtle, was zijn vrouw en zus, Isis, de godin van het moederschap en de vruchtbaarheid. Hun plicht in hun huidige reïncarnatie was om samen te komen
in heilige eenheid om Horus voort te brengen, die de zon op zijn voorhoofd zou dragen en de verlosser van de wereld zou zijn. Geconfronteerd met dit schitterende vooruitzicht aarzelde de vrouw niet. Ze schreef haar man over haar beslissing en ging met haar nieuw gevonden godheid naar zijn paradijs op Vancouver Island en schonk alles wat zij had aan de 'Godheid'

Zoals zij waren er velen, die verlossing zochten of een doel in hun leven.

Maar het waren niet alleen goed gelovige vrouwen. Onder de gelovigen bevonden zich ook Alfred Barley, zakenman en wetenschapper, en zijn vrouw, die bijna dertig jaar lerares was geweest in Londen. Ongelooflijk genoeg besloot dit goedgelovige maar goedbedoelde echtpaar alles wat ze hadden op te geven en de onwaarschijnlijke figuur van broeder 12 te volgen. Zij schonken $ 14.000 in contanten.

                                                 images?q=tbn%3AANd9GcRkloxkJpsJ89TmnefI7

Met de gelden werd een eiland gekocht en de leden moesten de grond bewerken met houweel en spade. Broeder 12 kreeg steeds meer de trekken van een dictator. De leden waren 'gevangen' op het eiland, alleen Broeder 12 had een boot. Er moest gewerkt worden, hard gewerkt en broeder 12 haalde een minares op van het vaste land. 'Madame Z'. Zij werd zijn toezichthoudster met zweep en al in de hand.

Naarmate de tijd verstreek, werd broeder XII meer en meer paranoïde,  Zijn minnares, Mabel Skottowe, geboren Rowbotham ( "Madame Z"), werkte de leden zonder pardon tot bloedens toe, de gegeven taken werden beschouwd als tests voor hun geschiktheid om spiritueel vooruit te komen.

Hij ging daarnaast steeds meer sexuele realties aan met de vrouwen van de leden hetgeen tot conflicten en onvrede leidde.

Een man die in een kelder aan de noordkant van Valdes Island was opgesloten, wist te ontsnappen naar Nanaimo te roeien om de omstandigheden te melden aan de provinciale politie van British Columbia en uiteindelijk kwam de kerngroep van discipelen van broeder XII in opstand en spande ze juridische stappen tegen hem aan om het geld terug te krijgen dat ze aan zijn werk hadden bijgedragen.  In een gewelddadige reactie vernietigde hij de kolonie, vernielde de gebouwen en landbouwwerktuigen en bracht zijn vlaggenschip, de zeilboot Lady Royal, tot zinken.

Hij verliet met Madame'Z' het eiland met de tweede boot die hij rijk was, met medename van de wekpotten met gouden geldstukken. Dat waren 134 wekpotten.

Hij werd bij aankomst gearresteerd en moest voor het gerecht verschijnen. Daar vonden merkwaardige taferelen plaats. De aanklagers werden bevangen door vrees toen zij broeder 12 weer zagen. Zij  waren bevreesd dat zij vervloekt zouden worden.  Broeder 12 staarde de rechter langdurig aan, in plaats van zijn vragen te beantwoorden, waarna de rechter zijn stem verloor en alleen nog maar geluiden voortbracht die een kruising waren tussen hoesten en hondengeblaf. De openbare klager vergat wat hij had willen zeggen en de getuigen trokken zich terug hevig geschrokken door wat zij hadden gade geslagen.

Broeder 12 ging vrijuit en verliet het land om zich in Zwitserland te vestigen alwaar hij 1934 stierf.

Wees op uw hoede voor valse profeten, eigenlijk voor profeten in het algemeen!

San Daniel 2020

references:

 

07/08/2020 05:32

Reacties (2) 

1
07/08/2020 18:46
Ik zal mij maar beperken tot een citaat van Albert Einstein: "Religion began when the first scoundrel met the first fool".
Mooi verhaal dit, ik had er nog nooit van gehoord. Maar hij was niet de eerste en niet de laatste, die kapitaal geslagen heeft uit de domheid van zijn medemensen. In tegendeel: je kunt kijken in welke periode van de geschiedenis van onze 'beschaving' je maar wilt - het is altijd hetzelfde. Ook nu nog, en in de toekomst.
1
07/08/2020 13:11
Prachtig verhaal. Ik had werkelijk nog nooit van deze figuur gehoord. Noch van hetgeen deze rovende mysticus tijdens zijn leven overhoop haalde.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert