Biologisch/ecologisch maaien: gelul of redelijk alternatief

Door Leonardo gepubliceerd in Dieren en natuur

             d06b5a69fd63d3a49ded1775259d2048_medium.

Soms lees je wel eens van die verhalen dat de lokale overheden tegenwoordig biologisch maaien. Met dat biologisch maaien wordt dan het platmaaien van wegbermen, kanaal en rivierdijken alsmede door gemeenten beheerde natuurterreinen en boszomen verstaan. Ik heb me altijd afgevraagd wat men met dat biologisch/ecologisch maaien nu precies bedoeld. Want als ik om me heen kijk in de door de eigen gemeente beheerde natuur, zie ik maar heel weinig verschil tussen vroeger en nu. Althans wat dat maaien betreft... Nog altijd worden in juni of juli alle graszomen in de zogenaamde buitengebieden compleet - plat - gemaaid. Zelfs tot aan de slootranden toe. En dan durven zulke overheden ook nog te beweren dat ze begrip hebben voor de natuur en voor het insectenbestand in het bijzonder. Maar beste lezers, het is allemaal gelul van die beleidsmakers...  Die overheden maaien gewoon de wegbermen, kanaal en rivierdijken plat wanneer het hun het beste uitkomt. Of beter gezegd: wanneer het gras met de daarin aanwezige belangrijke waardplanten met vlindereitjes en/of rupsen, hoger wordt dan veertig centimeter... ‘Want het moet er gewoon netjes uitzien,’ legde een gemeente ambtenaar mij onlangs uit. En het zou ook beter voor de verkeersveiligheid zijn als alle wegbermen gemillimeterd worden. 'En wat die bijen en vlinders betreft. Die zoeken maar elders een plekje om te overleven. En laten we wel zijn. Er is weiland genoeg in Nederland,' aldus de woorden van deze beleidsuitvoerder van de gemeente waar ik in Nederland woon.

En daar zit meteen een deel van de basis waarom het zo slecht gesteld is met de insectenstand in Nederland. Je kunt de mening van deze ambtenaar dan ook in de top tien van redenen zetten met betrekking tot het achteruitgaan van het Nederlandse insectenbestand. Ik ben zo vrij geweest even een paar redenen op te tekenen, opdat elke lezer hier zelf even over kan nadenken.

   1.  Maaibeleid van de regionale en plaatselijke overheden en waterschappen.

   2.  Stikstofbeleid in het algemeen.

   3.  Gebruik van het zeer giftige Round-Up door veel varkensboeren.

   4.  Gras en akkerland volledig onkruidvrij spuiten met landbouwgif in ‘t algemeen.

   5.  Industrieel, c.q. chemisch drugsafval dat in de natuur wordt gedumpt.

   6.  Onttrekken van veel te veel water uit de grond door industrie en landbouw.

   7.  De steeds verder oprukkende woningbouw.

   8.  Versnippering van natuurgebieden.      

 

De volgorde van de door uw schrijver aangehaalde problemen staat uiteraard ter discussie. Het schema is slechts ontstaan op basis van de spontaan in mijn gedachten opkomende punten.  Tevens dient in consideratie te worden genomen dat de extreme droge zomers van de afgelopen drie jaar, eveneens sterk hebben bijgedragen aan de achteruitgang van ons Nederlandse insectenbestand. Het zal derhalve nog jaren duren voordat de natuur zich van deze extremiteiten heeft verlost. Zowel van hetgeen ik in de lijst van menselijke oorzaken heb vermeld, alsmede op basis van aanpassingen van de natuur zelf.  En om dan een situatie te kunnen creëren zoals die er in de zeventiger jaren van de vorige eeuw uitzag, zal er tevens in de komende jaren een uitzonderlijk grote hoeveelheid neerslag moeten vallen. Kortom: een neerslag hoeveelheid die zijn weerga in ons land niet kent. Anders vrees ik voor de toekomst het ergste voor onze fladderende en zoemende vriendjes in Nederland...

            2964326726a4173936605323c7c51fdc_medium.

                                                   Metaalvlinder op knoopkruid

 

Leonardo   

     

 

30/07/2020 22:54

Reacties (7) 

1
31/07/2020 22:16
Door er een populair, correct klinkend naampje aan te geven, trapt de helft van het volk in die onzin. Ik zie het hier ook wel eens. Dan worden er bermen gemaaid zonder enige reden en ik vraag het dan niet aan een 'leidinggevende' maar aan zo'n eikel die het doet en die geeft als antwoord op de vraag:
"Waarom worden die bermen gemaaid?"
"Weet ik veel. Ik moest ze plat maaien .., nou dan doe ik dat!"
2
31/07/2020 23:29
Ja zo gaat dat in de praktijk. Die lieden op die tractors doen gewoon wat ze wordt opgedragen. Daarbij zal het hun een zorg zijn of ze het leefgebied van vlinders of andere kleine diertjes vernielen. Die lieden zijn vaak zo gruwelijk dom en onverschillig...
1
01/08/2020 10:13
Dat zijn inderdaad tragisch domme figuren die nergens om geven, doen wat ze opgedragen krijgen en wie het totaal niets uitmaakt.
1
31/07/2020 11:35
Klopt.
Dat is deze #$%^! kruideniersmentaliteit hier: alles moet netjes en overzichtelijk zijn voor de kleine geesten - overheid en/of particulieren. Dat wanbeheer zie je in Nederland overal. En maar jammeren dat de natuur achteruit gaat.
In Duitsland (waar ik vaak kom) is deze opruimdrift een stuk minder: daar zie je ook eind juli nog niet gemaaide bermen met veel wilde bloemen. In plaats daarvan rijden ze daar veel te hard. Om de paar km zie je daar een platgereden egel of een ander gesneuveld dier.
Mensen....
Ergens doet het mij deugd dat het virus weer in opkomst ...
1
31/07/2020 23:31
Wat je schrijft is de stelling van: door de hond of door de kat gebeten worden, maar gebeten wordt je...
1
31/07/2020 23:47
Het is de hond noch de kat (alhoewel....?) - het is gewoon dat domme vernielzuchtige beest dat zich homo sapiens noemt. Of het nu winstbejag is (bij de boeren) of de kruideniersmentaliteit bij de meeste tuinbezitters, dat maakt in wezen niet uit.
De fout zit hier (uit de Statenbijbel, Genesis 28):
En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt u, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!
1
01/08/2020 13:15
Goed eigenlijk dat die mensen welke die bijbel in het leven hebben geroepen, konden praten met een onzichtbare, c.q. niet bestaande figuur uit een zelf verzonnen sprookje. Ik blijf het knap vinden. Maar dat oude sprookjesboek heb ik allang uit. Het staat al meer dan vijftig jaar in de boekenkast tussen andere boeken met niet meer gelezen fantasieverhalen...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert