Het recht van de Koerden op .... Koerdistan:

Door Candice gepubliceerd in Geschiedenis

Het recht van de Koerden op ... Koerdistan:​

908e181b14ff635fa4aadd32078711c7_medium.

Het waren de Koerden, gesteund door het westen, die voor het overgrote deel de strijd op de grond met IS aangingen. Mannen en vrouwen vochten zij aan zij en er waren complete vrouwenbrigades die IS angst aanjoegen door hun enorme felheid en wilskracht … en het waren ook de Koerden die keihard de strijd aangingen met IS om een veilige doorgang te creëren voor de Yezidi’s die destijds vastzaten op die berg.

45d9054ffe26acd049d5c29e28f6037a_medium.

https://tallsay.com/page/4294999336/toen-de-wereld-begreep-dat-het-is-menens-was

Koerden … eigenlijk is pas ten tijde van hun strijd tegen IS tot de wereld doorgedrongen hoe zwaar Koerden onderdrukt worden en het recht op hun eigen land onthouden wordt en blijft.

https://tallsay.com/page/4294993075/worden-de-koerden-de-grote-verliezers

Het recht van de Koerden op ... Koerdistan:​

Om terug te gaan naar de oorsprong van de Koerden en van Koerdistan moeten we heel ver teruggaan in de geschiedenis. Teruggaan tot onwijs ver voor de islam, ook teruggaan tot ver voor Christus en zelfs teruggaan tot ver voor Jeruzalem en dan nog komen we niet eens in de buurt. We dienen terug te gaan tot maar liefst 3.000 voor Christus voor de stichting van de staat Koerdistan. Dus de vraag of ze recht hebben op hun land kan beantwoord worden met ja. Mede doordat destijds landen als Turkije, Irak, Syrië en Iran nog niet bestonden in naam en niet in hun huidige omvang.

c61f9f646c86398e2a3b1585b4729d23_medium.

En om even te verwijzen naar een vorig artikel van mij ...

https://tallsay.com/page/4295000130/menselijk-leven-voor-adam-en-eva-en-jericho-is-niet-de-oudste-plaats

… in die regio zijn dus ook bij opgravingen botten van mensen en voorwerpen gevonden die gewoon ouder zijn dan het ontstaan van Adam en Eva. Namelijk 7400 jaar oude botten en voorwerpen. Koerdische botten en voorwerpen!

Het ‘huidige’ Koerdistan kreeg haar definitieve omvang en vorm zo rond 800 voor Christus en dus nog altijd ruim 1400 jaar voor het ontstaan van de islam. Waarom die verwijzing naar de islam? Omdat dus de islamitische landen Syrië, Iran, Irak en Turkije de landen zijn waar we Koerdistan vinden. En om ware medeschuldigen aan te wijzen voor het niet bestaan van de staat Koerdistan moeten we zoals wel vaker kijken naar Frankrijk en Engeland. En naar die zogenaamde Turkse held Mustafa Atatürk.

In 1920 werd tussen de geallieerden en het Ottomaanse rijk het verdrag van Sèvres gesloten en dat ging niet helemaal zonder slag of stoot en er zouden daarna ook de nodige grondige wijzigingen plaatsvinden in het voordeel van de nieuwe staat Turkije en ten nadele van de Koerden. Enkele passages uit het verdrag en wat voor de Koerden gunstig was, maar waar geen barst van terecht gekomen is met dank aan Atatürk.

Verdrag van Sèvres:

De Koerdische gebieden zouden binnen het Turkse Rijk autonomie krijgen. De concrete uitwerking hiervan moest echter later gebeuren.

Het verdrag bevatte drastische bepalingen voor de bescherming van de niet-Turkse minderheden. Iedere discriminatie werd verboden. Minderheden mochten hun eigen taal en godsdienst gebruiken en eigen scholen en liefdadigheidsinstellingen hebben. Gedwongen bekeringen tot de islam tijdens de oorlog werden ook nietig verklaard. Vluchtelingen moeten kunnen terugkeren en hun goederen terugkrijgen.

Dat stond in het verdrag ….

Mustafa Atatürk vond dat echter maar niks en toen in 1923 het verdrag van Lausanne werd getekend stond de passage over een Koerdische staat er niet meer in en daar bleef het niet bij, want Turkije besloot tevens om de Koerdische rechten totaal niet te erkennen. De Turken behandelden (en behandelen) de Koerden gewoon als tweederangsburgers en noemden ze berg-Turken. Het werd de Koerden verboden het Koerdisch te spreken en ze mochten zichzelf niet eens Koerdisch noemen. In de perioden hierna volgden vele Koerdische opstanden, die door de Turks regering allemaal hardhandig werden neergeslagen en de oorsprong van het ontstaan van de terreurbeweging PKK …. vinden we dus daar. Sommigen zullen mogelijk een kans zien om de situatie van de Palestijnen en het ontstaan van Palestijnse terreur aan dit gelijk te trekken, maar dan even een paar significante verschillen. In Israël zijn Palestijnen geen tweederangsburgers, hebben ze ook dezelfde democratische rechten als bijvoorbeeld de Joden, zitten zelfs met een fractie in de Knesset en die fractie kan dus net zo goed een keer heel groot worden. Tevens mogen ze hun taal spreken (ze hebben wel geen eigen taal, maar het mag), ze mogen hun door de islam opgelegde religie belijden, mogen zich noemen zoals ze maar willen en - wettelijk vastgelegd - mogen Palestijnen ook niet achtergesteld en gediscrimineerd worden. Ja het gebeurd wel in sommige gevallen, maar Joden worden door Palestijnen en door die onzinnige moslims doorlopend gediscrimineerd. En Palestijnen mogen in Israël hun eigen cultuur in stand houden, alleen is er niet zoiets als een Palestijnse cultuur. Tot zover slechts een paar van de verschillen tussen de positie van Koerden in Turkije, Iran, Irak en Syrië en van de Palestijnen in Israël.

f6fb4175101ad30193a0e3f6b504ae55_medium.

Over de ‘grote’ Turkse leugenaar Mustafa Atatürk:

Het was deze leugenaar die de steun van de Koerden zocht, vroeg en ook kreeg in zijn strijd om een einde te maken aan de wrede heersers van het Ottomaanse rijk.

De Koerden zouden in ruil voor hun steun kunnen rekenen op een onafhankelijk Koerdistan, maar die belofte verbrak deze leugenaar dus door niet met het verdrag van Sèvres akkoord te gaan om daarna, in het verdrag van Lausanne, niks meer over de Koerdische Staat en hun rechten te doen laten opnemen. En ach Engeland en Frankrijk konden daar prima mee leven, zolang de ‘zo bewierookte vrede’ maar zou worden gehandhaafd. En deze dol dwaze manier van buitenlandse politiek bedrijven hielden en houden ze (nu met de EU erbij) eigenlijk nog altijd vol en waardoor ook het probleem Israël en de Palestijnen plus de islamitische landen kon ontstaan. Het had, denk ik, zo makkelijk te voorkomen geweest, want de Joden kozen voor de naam Israël, maar hadden drie namen waar ze besloten uit te kiezen. Zion, Israël en Palestina. En met die laatste naam hadden de Palestijnen mogelijk kunnen leven, hadden de Joden mee kunnen leven en hadden met wat meer moeite de buurlanden kunnen leven, als Engeland en Frankrijk direct de kant van én de Joden én de Palestijnen hadden gekozen en vol hadden ingezet op een echt uniek bestuur zoals in Libanon en waar het tot met name Syrië zich ermee bemoeide werkte en met directe aansporing tot bilaterale gesprekken en overeenkomsten met de buurlanden. Waarvan Libanon destijds dus nog niet islamitisch was, Jordanië er niet moeilijk over had gedaan en – het destijds nog door de Sjah geregeerde – Iran ook niet onwelgevallig tegenover zou hebben gestaan. En Saoedi-Arabië had dan ook wel gevolgd. Ze hadden namelijk geen keus gehad en was nog niet zo rijk als nu.

En voor alle duidelijkheid, Israël is van de Joden en Jeruzalem is door hun gesticht en er is geen enkele aanwijzing dat de Palestijnen recht van spreken hebben op het land dat ooit door een Romeinse Keizer (Hadrianus) Syria-Palestina werd genoemd, omdat dat volk hem hielp in de strijd tegen de Joden en de Joden dus door Hadrianus werden verbannen uit hun eigen hoofstad en eigen land!

https://tallsay.com/page/4295000539/de-twee-staten-oplossing-is-prima-maar-nooit-zoals-de-palestijnen-het-eisen

https://tallsay.com/page/4295000011/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-13

(Binnenkort ga ik verder met de reeks over Jeruzalem)

https://tallsay.com/page/4294970495/libanon-deel-1

Libanon werd in 1943, dus nog voor de 2e Wereldoorlog was afgelopen, een onafhankelijke republiek en het moet gezegd worden dat ze het daar echt slim aanpakten. Libanon kende destijds ook al diverse grote stromingen. Christenen, Sjiieten en soennieten.

De – eerste – president van Libanon werd Beshara al-Khouri een maronitisch christen. Daarnaast werd Riyad al-Solh premier en dat was een soennitische moslim. Tenslotte werd Adel Osseyran de parlementsvoorzitter en hij was een sjiiet.

Dit had in Israël (of dan Palestina) kunnen werken met zo’n bestuur van Joden, Palestijnen en Christenen. Dit is geen zomaar hersenspinsel van mij, want dit denk ik al heel erg lang. Maar goed, de geschiedenis wees uit dat het anders liep en daarmee is deze optie verleden tijd.

Terug naar de Koerden, want ik dwaalde een beetje af … maar wel met een redelijke uitleg.

Koerdistan (of Curdia):

21bea7f8ac18d1f95fbc5d45f5d8e497_medium.

Het feitelijke Koerdistan is dus al veel ouder dan veel mensen mogelijk dachten, het is dus niet een opwelling geweest waar een bevolkingsgroep die zich Koerden besloten te noemen om vroeg, maar gewoon al ruim 5000 jaar oud grondgebied waar de Koerden altijd hebben geleefd.

Koerdistan vinden we terug in Turkije, Iran, Irak, Syrië en in Armenië.

Noord (Turks) Koerdistan:

1ede2f12081ef182a4017d6829da7506_medium.

De grote Turkse ‘held’ Atatürk was dus de man die in Turks-Koerdistan grote beloften deed aan de Koerden, maar na zijn zege besloot om ze zwaar te onderdrukken en te verbieden te zijn wat ze zijn. En decennia later ... kwam er in Turkije een vreemde man aan de macht die de Koerden hun rechten teruggaf en zelfs akkoord ging met de naam Koerdistan.

Maar of deze man het nou deed uit liefde voor de Koerden of omdat het goed oogde in zijn inzet om Turkije lid van de EU te kunnen laten worden … dat is helaas niet bekend. Maar ik denk dus zomaar het laatste en deze man heet Erdogan en is net als Atatürk gewoon niets anders dan een leugenaar en bedrieger en meer niet.

Koerden in Turkije hebben het echt niet makkelijk. Ze worden standaard gelieerd aan terreur, worden uit hun huizen gezet, hebben te maken met uitgaansverboden en Erdogan deinst er ook niet voor terug om Koerden (vooral in de wintermaanden) af te sluiten van gas en licht. De EU die zich zo inzet voor meer islam in Europa en hoe dan ook vriendjes wil blijven met Erdogan heeft hier nog nooit over geprotesteerd. Wel over ondemocratische maatregelen die we zien in Polen en Hongarije, maar niet om de behandeling van Koerden in Turkije. Maar ik moet een uitzondering maken en nogwel voor een SP Kamerlid, want alhoewel ik haar totaal niet moet ... vecht ze wel al jarenlang continu voor de rechten van de Koerden en daardoor clasht ze bijna voortdurend met de Turken van Denk. Maar Sadet is dan ook een Koerd.

Sadet is overigens zeer goed bevriend met een vooraanstaand lid van Hamas en liep ook mee in de anti-Israël betoging een aantal jaren terug en deed 'vrolijk' mee met brullen:

"Hamas, hamas ... Joden aan het gas!"

Wat een zegen voor de mensheid dat dit kut wijf besloten heeft om na de verkiezingen niet meer in de 2e Kamer te blijven. Weg is weg en hopelijk horen we na 17 maart 2021 nooit meer iets van haar!

rs24951_robl1137_0.jpg?itok=bquh82xj

Sadet Karabulet.

Oost (Iraans) Koerdistan:

d96c1f28ba7feb6aae87657b7810fb51_medium.

Rojhilatê Kurdistanê is de onofficiële Koerdische naam voor Iraans-Koerdistan en die streek vinden we dus in het Noordwesten van Iran. Grenzend aan zowel Irak als Turkije. En een deel vinden we in West-Azerbeidzjan.

In Iran hebben Koerden het nog zwaarder, sterker nog ze zijn er eigenlijk niet eens meer welkom en dat komt ook doordat Koerden het nogal goed kunnen vinden met Joden. Een band die inmiddels al 832 jaar oud is.

In het jaar 1187 heroverde de Koerdische generaal Saladin Jeruzalem op de kruisvaarders.

https://tallsay.com/page/4294998479/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-12

4fba54647fcae87391cc095b8db620fe_medium.

In Iran worden regelmatig mensen opgepakt voor vermeende drugsdelicten en wat toevallig vooral Koerdische mannen/jongens zijn en hun straf is … de doodstraf. Daarnaast zeurt Irak totaal niet over het feit dat Iran niet zelden raketbeschietingen uitvoert op het hoofdkantoor van de Iraans-Koerdische oppositiepartij KDP-I, alsmede op de omringende woonwijken waar gevluchte Iraans-Koerdische families wonen. Nog nooit heeft Irak hier tegen geprotesteerd … want het gaat maar om Koerden. En die Koerdische oppositiepartij is dus niet eens voor een onafhankelijke staat. Ze willen samen met Iran zoeken naar een vreedzame oplossing voor alle partijen. Maar Rohani en vreedzaam klinkt zelfs in geschreven woorden bespottelijk. 

West (Syrisch) Koerdistan:

8b647941a1ac651616742d3705f994ce_medium.

Syrisch Koerdistan staat vooral bekend onder de naam Rojava en dat staat voor daar waar de Zon ondergaat. In Rojava vinden we de door Turkije ook al tot terroristen benoemde YPG en de YPJ en die afkortingen staan voor:

Yekîneyên Parastina Gel (Volksbeschermingseenheden)

Yekîneyên Parastina Jinê (Vrouwelijke Volksbeschermingseenheden)

En het waren met name de strijdsters van de YPJ die op de grond de strijd met IS aangingen om de Yezidi’s te redden.

Tegenwoodig voeren de YPG en de YPJ een – zeg maar – guerillaoorlog tegen de Turken in Syrie en ja dat gaat gepaard met grof geweld.

c0c5b595325ed8da440ec849c4b6c959_medium.

Dit is Zlukh Hamo met als strijdsternaam Avesta Khabur.

Op 27 januari 2018 gooide Zlukh een handgranaat in een Turkse tank, die hierbij vernietigd werd en waarbij twee Turkse soldaten omkwamen en wat ook het leven van Zlukh kostte.

In eerste instantie werd aangenomen - mede door de Turkse media verspreid nieuws - dat Zlukh een zelfmoordaanslag had gepleegd met een bomgordel … maar achteraf kon worden aangetoond dat dus onzin was.

In Syrië zijn de Koerden beter af dan in Iran, Turkije en met Assad zijn dan ook gesprekken gaande over een deels autonoom Rojava en ze worden er beter behandeld.

Zuid (Irakees) Koerdistan:

1c1ef8fbf549fe32ac6c06d20f0497c1_medium.

In Irak hebben de Koerden al sinds 2005 een eigen onafhankelijke regio ….. maar blijft een onderdeel van Irak en het meest bizarre is misschien wel dat Turkije heel veel geinvesteerd heeft in deze regio en er ook een Turks Consulaat heeft geopend. Erdogan bracht in 2011 een bezoek aan deze regio en was daarmee de eerste Turkse leider die dat deed. Het is dus ook de enige erkende Koerdische regio. Met Turkije heeft het dus goede banden en drijft het veel handel en zolang ze niet zeuren mogen ze in Irak deze eigen regio behouden en in mei 2012 sloten Turkije en de Koerdische regionale regering, zonder eerst goedkeuring te vragen aan de Irakese overheid in Bagdad, een overeenkomst over gas en het aanleggen van twee oliepijpleidingen rechtstreeks van het door Koerden gecontroleerde Noord-Irak naar Turkije.

Erdogan heeft zich zelfs al eens minder kritisch uitgelaten over een onafhankelijk Koerdistan, mits het uiteraard niet ten koste van Turks grondgebied gaat en hij er een stevige vinger in de pan heeft.

Even over de Koerdische economie in Irak:

De economie van Iraaks-Koerdistan is in vergelijking met die van de rest van Irak vele malen stabieler en moderner ontwikkeld.

Zo is hier de aanwezigheid van buitenlandse bedrijven en investeerders relatief hoger, vooral door de stabiele veiligheidssituatie. Naast de olierijke stad Kirkoek die door de Koerden als een Koerdische stad wordt beschouwd zijn er verscheidene bedrijven die olie hebben gevonden op andere locaties in Iraaks-Koerdistan. Volgens de eerste speculaties zou er tot nu toe minstens een oliereserve van 100 miljoen vaten zijn gevonden. Energieleverantieprojecten zijn volop in constructiefase en de infrastructuur is voldoende voor goederentransport en mobiliteit. Het onroerend goed in Iraaks-Koerdistan bevindt zich in een explosieve groeifase met prijzen die sinds de val van Saddam Hoessein wel 10 tot 20 keer zo hoog zijn geworden. In de grote steden zijn al grote moderniseringsprojecten gestart met het oog op de toekomst, veelal met hulp van buitenlandse investeerders. Een deel van deze projecten is reeds opgeleverd. Iraaks-Koerdistan heeft een verenigde investeringswet aangekondigd. En vrijwel al het toerisme naar Irak is naar Iraaks-Koerdistan.

Koerden en Israël:

62a3186ef6c8febd82260c45af8b99ad_medium.

Een onder Iraakse Koerden gehouden enquête wees destijds uit dat maar liefst 87.5 % van de ondervraagden Israël een heel erg warm hart toedragen en voor het aanknopen zijn van nauwere betrekkingen met de Joodse staat. In Koerdistan treft men steeds meer Israëlische toeristen en ook zakenmensen aan. Israël helpt vooral op medisch en humanitair gebied in Koerdistan. Zo worden er dus ook met regelmaat Koerdische kinderen met hartproblemen in Israëlische ziekenhuizen behandeld.

En naar het schijnt hebben Joden en Koerden ook genetisch opvallend veel overeenkomsten. Maar dat is een onderwerp wat je niet zomaar even vlug vlug uit kan leggen. Komt absoluut nog wel.

Israël is overigens ook het enige land dat Koerdistan onvoorwaardelijk steunt en het is een – weliswaar nooit bevestigd - feit dat de Koerdische vrouwen van de YPJ in Israël in 2012 zijn opgeleid.

En … er wonen ruim 200.000 Koerdische Joden in Israël … en de helft woont in Jeruzalem.

b5b7e4172a68b117a94ae6058e03486c_medium.

Als je al ver voor die andere volkeren landen vormden in die regio leeft, dan heb je volledig recht op een eigen land, hoe lastig het ook is om te realiseren, want nooit zullen Turkije en Iran mee gaan werken aan een onafhankelijk Koerdistan. Syrië mogelijk …... mede doordat Syrië en Turkije niet de beste vriendjes zijn (al schopt Assad de Turkse troepen niet uit Syrië … maar dat komt ook doordat hij daarbij geen Russische steun zal krijgen) en in Irak hebben ze al een eigen regio en Irak zal niet dwarsliggen als Iran, Turkije en Syrië meewerken aan een onafhankelijk Koerdistan ….. het zal niet bemiddelen en niet meewerken, maar ook niet dwarsliggen. Op de VN hoeven de Koerden absoluut niet te rekenen, want de VN neemt het niet op voor de Koerden en ook vanuit de EU krijgen ze niet echt steun …. de enige landen waar ze steun van krijgen zijn de VS en vooral Israël. En als je steun krijgt van die twee landen, kun je de steun van de islamitische landen en de rest van de Wereld wel vergeten!

829636c97c395379273b9057f6587c38_medium.

c2ed1c94340bc23a44719998236bb3af_medium.

*Candice*

 

 

14/07/2020 22:13

Reacties (5) 

2
15/07/2020 01:03
Het is gewoon een schande, maar de wereld kijkt de andere kant op.
En de EU durft Erdo geen strobreed in de weg te leggen omdat die ze met de Syrische vluchtelingen aan het lijntje heeft. Gewoon een stel huichelaars zijn het daar in Brussel, met hun gezeik over 'mensenrechten'. Ze helpen gewoon de verkeerde kant, de lafaards, Merkel ingesloten.
1
15/07/2020 03:55
Zonder meer een feit. Zoals ze zich ook nooit zullen laten horen over het simpele feit dat Engeland al heel lang Noord-Ierland bezet houdt.
De koerden waren nuttig om te gebruiken tegen IS, maar nu zijn ze niet meer nodig.
2
15/07/2020 11:42
Bij de EU is het al sinds de oprichting: Hoe de wind waait, waait ook het rokje...
2
14/07/2020 23:35
De Koerden zijn net als de Joden altijd het kind van de rekening. Net als bij de Joden is indertijd bewust, door vrijwel alle mogendheden die met elkaar om de tafel zaten om de nieuwe grenzen in het Midden-Oosten te trekken, het Koerdische en het Joodse volk uitgesloten een eigen land te mogen bezitten. De Koerden hebben daarbij ook nog eens de pech dat hun eigenlijke grondgebied is verdeeld onder drie vijandige landen.
1
15/07/2020 03:53
Helemaal mee eens.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert