Social justice en de valse moraal

Door Emil Snijer gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

https://www.youtube.com/watch?v=-erKC_TT9dQ

Ik denk hardop. U leest hier mijn gedachten, de ergernissen die ik ervaar. Soms heb je het gevoel dat je jezelf niet langer kunt inhouden, moet inhouden. Genoeg = genoeg. Ik laat hier mijn rauwe ideeën en theorieën los. Ik claim geen waarheid ... wel oprechtheid. 

 

Het is toch echt niet te geloven. Nooit gedacht dat zelfs Steven Pinker, een van de meest vreedzame mensen, genuanceerd en een echte intellectueel, doelwit zou zijn van dergelijke haatcampagnes uit linkse hoek. Zo zie je maar weer, als dit geen bewijs is van de pure hysterische achterlijkheid dan weet ik het niet meer. Ik kan me kwaad maken om stupiditeit tot zover, erger irriteer ik me aan lafheid, maar pure destructieve alles ontziende driften van niet stupide mensen, dat moet het kwaad in eigen persoon zijn.

Again, een grootheid als Pinker, iemand waar je enkel ontzag voor kunt opbrengen en niets kwaads op van toepassing is, een voorbeeld par excellence, altijd bewogen, gematigd en goed doordachte uitspraken die binnen de kaders van empirische feiten vallen, en diens kundigheid ligt in de vertaalslag van de externe wereld naar de groepsdynamiek en de impulsieve interne wereld des persoon, die man is nu doelwit geworden van radicalisme. Ik heb stiekem gewacht totdat deze fraudulente movement over de top zou gaan en in eigen voet zou schieten. Welnu, ik geloof dat die blinde woede nu zijn laatste beetje geloofwaardigheid belachelijk heeft gemaakt.

Mensen als Steven Pinker zouden we massaal moeten eren. Het zijn er namelijk niet veel die op zo'n deskundig level hun bijdrage leveren en daarmee een gigantische aanwinst zijn voor het intellectuele debat, aanzien en begripsvermogen in het algemeen. Het feit dat zulke helden onder vuur liggen, en ik kan dit niet genoeg benadrukken, zegt dat er iets faliekant mis gaat. Dit zijn krachtige signalen waarop de slapende gemeenschap hoort te reageren. Omdat iedereen profiteert van zijn moeite en verstandelijke vermogens. Een mens als Steven Pinker zo te behandelen zegt iets over de moraal die aan het stagneren is, een wanhoopstoestand van een samenleving. Verdeeldheid en rancune, chaos en onkunde.
 

Een maatschappij hoort zijn intellectuelen te beschermen omdat zij aan de grens staan van de vooruitgang, door complexe onbegrepen zaken te verduidelijken en daarmee alles en iedereen te verenigen. Jammer dat linkse idioten, met name de snowflake generation, watten in de oren heeft, niet luisteren kan en wil, en erger dan die domheid, de lafheid erin meewaait. We zien met lede ogen toe hoe het economisch belang zich schaart bij de "duivel", 'virtue signalling' en er een zwart -wit model als enig alternatief lijkt. Je bent voor of tegen, no discussion. We kunnen natuurlijk altijd doen alsof er niets aan de hand is. Net als in 1940-45. "Wir haben es night gewusst." Ik vertel met klem mijn halsstarrige FB vriendjes te letten op signalen van onverdraagzaamheid, totalitarisme, fascisme en alle smerige ongelooflijke taferelen die je van de linkerzijde kunt verwachten.
 

Die vijand is onzichtbaar, spant altijd samen, koestert geen normen en waarden, maar zinspeelt op de verwoesting van de succesvolle zelfstandige. Het is een door haat gedreven soort dat nergens in uitblinkt. Ze verachten alles wat ze zelf niet kunnen bereiken. Verkrijgen hun macht over de rug van anderen, via karaktermoord, shaming and naming, dingen uit verband halen, overal het slechte achter te zoeken, hebben door hun inferioriteitscomplex geen nationaliteitsgevoel omdat ze zichzelf niet tot deelgenoot van de samenleving voelen. Ze herkennen elkaar door wederzijds verlies. Het is hierom dat zij lelijke schilderijen, muziek of wat dan ook de hemel in prijzen. Dat wat als afschuwelijk doorgaat, wordt in deze kringen verheerlijkt. Waarom? Simpel, omdat iedereen het kan! Het meest verachtelijk vind ik zelf dat deze groep fanaten die zo vol en overtuigd zijn van zichzelf dat ze daarmee ieder ander weigeren te zien in hun ware gedaante. Je bent in hun ogen een beeld dat is geschapen op jouw laagste moment. Ze pikken er altijd wel één zin uit die je ergens hebt geuit of opgeschreven. Ze weigeren je te begrijpen en te zien als eenheid. Daarentegen trekken ze je karakter uit elkaar, fileren je en ontleden je. Plaatsen elke uitspraak als een tijdlijn van je esthetiek in chronologie, en vergeten jouw als geheel. Context doet er niet meer toe, de defragmentatie theorie van Jaques Derrida galmt erin door ....  Maar zo werkt het niet!
 

Mensen kun je op die manier heel gemakkelijk verkeerd begrijpen. En dat is ook hun doel. Verbuig de waarheid dusdanig dat slechts het beginsel nog waar is. die andere 99% doet er dan kennelijk niet meer toe, en kun je naar eigen believen invullen. Helaas trappen we nog teveel in hun geveinsde verontwaardiging, en lijkt radicaal links onterecht op de gevoelige indicator van het maatschappelijk onrecht. Het is een truck, en we moeten leren in te zien dat deze selectieve verontwaardiging een middel is, een paard voor hun span. De enige reden dat dit schorem met het vingertje wijst is om eigen tekortkomen te rechtvaardigen aan een oneerlijke hebberige samenleving die in hun ogen wordt geregeerd door machtswellustelingen. En die vijand van de rede, zo noem ik het maar, is listig. Als je niet oprecht bent en moedig, blijft er niets anders over hè! 1f642.png:) Zo doen deze verliezers altijd een beroep op jouw gevoel van goed en kwaad. Onze basale fundamenten waarop het hele gedrag is gestoeld. Je denken en handelen moet ergens in geloven omdat we dat nodig hebben. Dus die groep radicale neusring dragers met blauw/paarse haren die intolerant zijn jegens elke mening en dus persoon die niet in lijn staat met het hunne, beroept zich op basale gronden van goed en kwaad. Proclameert hiermee een zuivere moraal te omarmen. voorbeeldje; Racisme moet ophouden, racisme is fout. Wie is het hier nu niet mee eens? Iedereen kan zich hierin vinden, op die debiel na natuurlijk. Vervolgens heeft deze haatdragende vloedgolf een object nodig om de pijlen op te richten, want eenmaal momentum gecreëerd, ligt daar mogelijkheid. Dan begint het spel. Deze algemene en algemeen geaccepteerde waarheid wordt vervolgens misbruikt om een verborgen agenda uit te voeren, en men zwicht er niet voor om daarbij talloze onschuldige, totaal geen kwaad in de zin hebbende mensen genadeloos af te slachten. Hoe ik dit ervaar of aanvoel, en hoe ik merk dat er dingen gaande zijn die in hun aard niet deugen is als volgt; Wie zich probeert te profileren als weldoener over de ruggen van anderen, geeft klaarblijkelijk dan toch niets om het soort dat hij 'selectief' in bescherming neemt. Een goed mens is er een die zichzelf ook ten alle tijden in twijfel trekt en zijn standpunten niet zwaarder laat wegen dan de op dat moment best geldende reden of hypothese/ bewijzen of feiten. Zodra een mening zwaarder gaat wegen dan de maatschappij laat zien, is er iets mis. Dat zou een Red Flag moeten zijn. Utopisch denken is mooi, en een ideaal nastreven is goed. Maar het realiseren daarvan mag en zou niet mogen botsen met de reikwijdte en dus het vermogen van die huidige samenleving.
 

Je kunt niet alles wat dat Utopie in de weg staat afdoen als kwaad. Dit is mijn grootste bezwaar van dergelijke goedkope creaties van menselijke hoop en verwachting. En het vocabulaire veranderen, dwang en angst zaaien en creëren, alles in termen van kwaad en deugdzaam categoriseren, en niet in gesprek gaan dan alles graag op voorhand een stempel te geven, die valse superieure moraal koesteren ten koste van alles, daarin schuilt de verrotting. Dat is de blamage van onze schoonheid als mens, als soort dat in staat is om alles werkzaam en maakbaar te maken. En met alle fouten en slechte bezigheden inbegrepen, is die laaghartige tactiek van links nu net even teveel om serieus die echt prangende problemen aan te pakken die nodig zijn om zonder jezelf als mens te moeten schamen, enigszins trots door het leven te kunnen gaan. Ik had graag gezien dat al die energie zou worden gericht op nobele doelen. Behoud van natuur, dierenwelzijn, en het opkomen voor minderheden. Toch wel een beetje die echte rol van toezichthouder van de moraal. Niet dit onredelijke, onverdraagzame overdreven en geromantiseerde slachtofferschap.
 

Er zijn te veel signalen die duiden op onheil. Het begon met micro aggression's en safe spaces op de universiteiten in de USA. De ongelijke toelatingstests waarbij donkere mensen een makkelijkere SAT toets hoefden af te leggen tegenover een moeilijkere SAT voor Aziaten. Dit omdat anders universiteiten overspoeld en dus gedomineerd zouden worden door Aziaten. Hiermee geeft links impliciet dus wel toe dat er wel degelijk etnische verschillen zijn en dus DNA 'nature' (erfelijkheid) regerend is over nurture (omgeving). Dit nog steeds gigantische taboe wordt enerzijds fel bestreden, en gelijktijdig naar geluisterd. hoe hypocriet kun je het hebben? Elke wetenschapper die zich ook maar in dit speelveld heeft gewaagd werd op voorhand niet serieus genomen en verguisd. (The Bell curve). Een beter voorbeeld waarin een ideaal hoger wordt verheven dan de objectieve feiten is er niet. De schrijver van dit boek, Charles Murray is letterlijk op de universiteit waar hij zou gaan spreken aangevallen en heeft geen leven meer.


Mensen zijn goed noch slecht. We hebben capaciteit. Dit potentieel vereist in principe een mate van verantwoordelijkheid. Omdat dit potentieel verkeerd gebruikt kan worden. Maar hoe garandeer je verantwoordelijkheid in een samenleving waarin allemaal leugens en misfits en lafaards en slecht geïnformeerde of puur belanghebbende waarheid negeren en stemmingmakerij hoogtij viert? Hoe detecteer je waarheid met zoveel makkelijke dogma's voor handen, waarin de schuldigen voor alles wat fout gaat in de samenleving worden aangestipt? Verantwoord kijken, handelen en oordelen staat volgens mij niet los van het voorbeeld dat je zelf weggeeft. Iedereen kan mooie woorden bezigen. (weten we niet precies wat anderen willen horen, omdat zij van binnen eenzelfde fundament koesteren van goed en kwaad?) Uiteindelijk is je meerwaarde bepaald door je verdraagzaamheid, bescheidenheid, liefde en hulpvaardigheid. Niet door in een joelende menigte in optocht met een bord boven het hoofd leuzen scanderend die je boosheid gestalte geeft en daarmee gelijktijdig je onvermogen blootlegt tot werkelijk begrijpen. Nee, dit is wat ik denk als ik mijn logica volg. Ze doen de moeite niet omdat er simpelweg geen ruimte is binnen een dergelijk fascistisch denksysteem. Zo lang er niet gepraat wordt en geluisterd, zo ver zullen groepen uit elkaar drijven en van elkaar vervreemden. Kinship verdwijnt en daarmee herkenning van je soort. En dan is het einde zoek. Uiteindelijk is de bron van ellende terug te vinden in gekoesterde fundamenten die aan de grondslag liggen van de bedreven moraal. Wie van binnen overtuigd is dat iedereen gelijk is, houdt er andere ideeën op na dan hij die gelooft in individuele verschillen. Ach we hebben een vrije samenleving die erop is ingericht dat je mag denken wat je wilt, zelfs roepen wat je wilt. Nu is deze laatste niet langer actueel. De moraal van groep A, verkettert de moraal van groep B. Ik geloof dat Steven Pinker een genie is. Hij zei jaren geleden al dat we nu in de westerse samenleving in een decadente fase zijn beland. Echte nobele doelen zijn er niet meer. Er is niets meer om voor te vechten. Als de wereld werkelijk eerlijker wordt, dan verraadt de ongelijkheidsstrijd zijn fraaie drijfveer. Was het toch blinde strijdlust. I rest my case.

12/07/2020 19:00

Reacties (10) 

3
13/07/2020 12:49
Dat heb je keurig en duidelijk in niet mis te verstane woorden uiteengezet. Sommige van onze Nederlandse universiteiten zijn ware broeinesten van deze gesjeesde idioten.
13/07/2020 13:18
Ik zou dat niet beter kunnen verwoorden.
14/07/2020 19:40
Dank je wel!
1
12/07/2020 22:06
Pinker is in elk geval iemand die zijn verstand gebruikt en zich niet mee laat slepen door
de wereldwijde opleving van het cultuurmarxisme
Hier heb je de internationale samenzwering tegen onze westerse maatschappij die elke kans aangrijpt om het domme volk te misleiden (vooral zogenaamd goedwillende opstandige pubers):
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_Socialisten
In Nederland zijn ze vooral sterk vertegenwoordigd aan de universiteiten en in de media. Ze noemen zich 'intellectuelen' en doen alsof ze het zout der aarde zijn. Gaslighting van de bovenste plank....
2
13/07/2020 00:39
Ahh! Fijn om te zien dat er meer gelijkgestemden zijn die deze problemen hebben herkend. Ja wat je zegt over Pinker klopt wel ja. Vandaar dat het mij ook aangreep. Het was echt een stap te ver. Ik kijk nu jou link. Dank je!! Fijne avond nog...(of ochtend)
12/07/2020 19:28
Ben het niet helemaal met je eens, maar grotendeels net zoveel procent als je maar kunt bedenken en zeker met je uithaal richting links. Ik ken die Pinker niet ... maar we maken het nu ook mee met Johan Derksen die een leuke grap maakte en daarvoor bijna op de brandstapel wordt gezet .... en vergeten wordt dat de oorzaak van die grap, een totaal onbekende rapper, dreigementen uitte en smerige dingen zei.
1
13/07/2020 00:35
Dag beste Candice,

Ondanks alles lees ik je toch terug in je reacties en neem je de moeite mij te volgen en te begrijpen. Dit waardeer ik enorm, ondanks dat ik je dat niet eerder heb gezegd. By deze.
Inhoudelijk ben ik een beetje eigengereid te werk gegaan, en daarmee amper rekening gehouden met de lezer en hoe dit op hem overkomt. Jouw voorbeeld van die Derksen ligt in het verlengde van mijn betoog ja. Ik denk wel dat we elkaar goed verstaan. Leuk om je, en dit zeg ik nogmaals, telkens toch weer terug te zien!

Hartelijke groet, Emil Snijer.
1
13/07/2020 13:20
We mogen het met elkaar ook wel eens oneens zijn, dat ben ik het met Lucifall bijna altijd en met Zevenblad soms ook, maar dat komt omdat ze niet snappen dat ik standaard gelijk heb. -))

Groetjes, moi.
1
14/07/2020 19:41
Haha ja dat is ook zo!

Groeten terug ;)
1
13/07/2020 01:16
De massa wordt gewoon gehersenspoeld: via de sociale media, de linkse politiek, natuurlijk de kerken en tegenwoordig ook de multinationals: de laatste beginnen het spelletje ook door te krijgen.
Wie zich niet laat meeslepen met de 'nieuwe moraal' wordt voor racist en fascist uitgemaakt, en vanzelfsprekend voor anti-intellectueel. Ze pakken ons op onze eigen 'normen en waarden' die ons door de christelijke kerken eeuwen lang zijn aangepraat.
Een fraai citaat van Voltaire (wat zag die man het toch scherp!):
"Religion began when the first scoundrel met the first fool".
O...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert