Wicca: de magie van de Elementen gebruiken – Aarde

Door Oxalis gepubliceerd in Religie en levensbeschouwing

f74718f4604b8e1d06e03cb81105c6b4_medium.Aarde is een waarneembaar element: onze materiële wereld bestaat immers geheel uit het stoffelijke element Aarde. Van oudsher werden de magische energieën van Aarde dan ook vooral gebruikt bij rituelen voor vruchtbaarheid, voorspoed en veiligheid. Dat waren de krachten, die men altijd aan het element Aarde toebedacht, niet alleen in de oude sjamanistische wereld, maar ook in de alchemie. In de alchemie symboliseert Aarde bovendien de tastbare werkelijkheid. Aarde werd dan ook geassocieerd met het aardse, fysieke lichaam: er aan verbonden zijn altijd de kleuren zwart, bruin, terra en geel en het mineraal zout.

Aarde en de regels van de materiële wereld

Dat de mens niet een massieve klomp vlees is, maar een veel fijnere structuur heeft, is inmiddels gevoeglijk bekend. De wetenschap heeft in de afgelopen eeuwen ontdekt, dat het menselijk (en ook het dierlijk) lichaam uit moleculen bestaat. Deze moleculen bestaan op hun beurt weer uit atomen. 42508a81683ab41ba539310a8647d29e_medium.Atomen – zo weten we inmiddels ook – zijn pure energie. Toch zit er een bepaalde vastheid in onze structuur: we kunnen bijvoorbeeld niet zomaar een vinger door onze arm steken. Voor zover wij dat kunnen zien en ervaren, is onze fysieke wereld massief en materieel tastbaar.

Deze materiële of stoffelijke wereld heeft zo zijn natuurkundige regels. Zo kunnen we geen massief voorwerp dwars door een ander massief voorwerp plaatsen. Wel kunnen ze naast elkaar of op elkaar worden gezet, waarbij elk voorwerp zijn eigen structuur (en vastheid) behoudt. Deze regels vormen in feite de grondslag van onze natuurkundige wetenschap. Er worden natuurlijk nieuwe theoriën ontwikkeld en oude weerlegd, maar in het algemeen geven de materiële regels ons houvast voor het leven op onze planeet en een grondslag voor ons bestaan.

Magie van Aarde

Zoals de planeet Aarde ons een stoffelijke, ‘echte’ wereld geeft om in te bestaan, zo geeft het element Aarde de mens een stoffelijk lichaam en de daarvoor benodigde zaken: grond om te groeien en mineralen, planten enz. om van te leven.

a8ad1fcf1fc2eaf39fae411cf3c43d18_medium.Aarde is daarnaast een element, dat geluksamuletten oplaadt, creatieve rituelen versterkt en Aardemagie helpt groeien. Rituelen met Aarde zijn altijd het sterkst, wanneer ze buiten in de openlucht worden uitgevoerd. Een bos, een grot, een ven of zelfs een stadspark kan een natuurlijke gewijde plaats vormen om in harmonie te komen met de energie van het element Aarde. De beste dagen van de week om Aardemagie te beoefenen zijn vanouds vrijdag – geregeerd door Frigg, de Noorse Aardegodin – en zaterdag – geregeerd door de planeet Saturnus. Het beste tijdstip ervoor is dan de dageraad of de avondschemering, tijdens het zogenaamde magische halflicht.

Magische Aarde-attributen

Hulpmiddelen voor Aardemagie zijn vanouds voorwerpen, die in de aarde groeien of zijn gemaakt van aardse materie, zoals klei of steen, en die de andere elementen (Vuur, Lucht en Water) kunnen bevatten.

d90852a0a0ea74abf867251229cd7951_medium.Kommen, potten of ketels

In kommen, potten of ketels van uitgehouwen steen of gebakken klei kunnen alle andere elementen worden vastgehouden. Deze voorwerpen zijn daarom bij uitstek geschikt om Aardemagie mee te beoefenen.

Zout

(Gewijd) zout kan negativiteit verdrijven. Het wordt al eeuwenlang gezien als een bescherming tegen duivels en demonen, omdat deze – volgens de volksverhalen – niet tegen zout bestand zouden zijn. Er bestaan veel oude gebruiken met zout. Zo gold bijvoorbeeld het morsen van zout als de kiem van een ruzie in het gezin, de familie of de clan. Om dit gevaar te bezweren, werd dan een beetje zout over de linkerschouder gegooid; niet alleen om het risico op die ruzie in de kiem te smoren, maar ook als bescherming tegen duivelse en demonische geesten, die zich (via de ruzie) in het huis zouden kunnen dringen.

a23e5e1b431da908292164c32e882bdc_medium.In de taal van de alchemie wordt het element Aarde ook wel ‘zout’ genoemd. Zout is belangrijk: het mineraal verduurzaamt vlees en ander voedsel, waardoor het aanzienlijk langer eetbaar blijft. Zout is eveneens onmisbaar voor een gezond lichaam en is daarom een perfect alchemistisch symbool voor de dagelijkse realiteit van het Aardse leven. Alchemisten verklaren de realiteit achter het symbool zout voor het element Aarde overigens als volgt:

Het werkelijke effect ervan is het versluieren van het bewustzijn en het produceren van wereldse ervaringen.

Met andere woorden: als men gelooft dat alchemie onzin is, dan is dat zo; dit omdat ons bewustzijn versluierd is en wij geneigd zijn alleen waarde te hechten aan stoffelijke ervaringen. Als men echter bereid is het idee van alleen een stoffelijke beleving los te laten, dan kan het ervaren van niet-stoffelijke ervaringen een hoge vlucht nemen. Naarmate men vorderingen maakt in het verder kijken, voelen, beleven, ervaren van meer dan alleen stoffelijke ervaringen, dan kan men dat wat men nu de realiteit noemt overstijgen.

Kruiden

Groene tuinkruiden werden niet alleen gebruikt voor hun medicinale werking of om het eten smakelijker te maken. Een aantal kruiden gold als positief, andere (zeker de giftige soorten) als negatief in relatie tot de meestal onzichtbare boosaardige schepsels en krachten, waarmee de stoffelijke wereld bevolkt was.

8eaa3281432cc276857c251ceabe2e54_medium.

Zo was heksenkruid (Circaea, genoemd naar de Grieks-mythologische tovenares Circe) berucht en gevreesd: volgens het oude volgsgeloof zou een reiziger, die in een bos heksenkruid tegenkwam, steevast verdwalen. Een ander meestal medicinaal gebruikt kruid, waar de leek zeer beducht voor was, was de alruin (Mandragora officinarum); wanneer je het kruid ongewild binnenkreeg, konden een gevoel van algehele verdoving en heftige hallucinaties je deel zijn.
Kruiden met positieve krachten waren er uiteraard ook. Biijvoorbeeld heggenrank ((Bryonia dioica): jonge meisjes droegen in vroeger tijden schijfjes van de wortel van deze plant in hun schoenen, in de hoop en verwachting dat ze daardoor naar de juiste echtgenoot zouden worden geleid. Dan was er ook geel nagelkruid (Geum), dat in de middeleeuwen alom werd aanbevolen als ‘gezegend kruid’, want
"waar de wortel hiervan in een huis wordt bewaard, daar kan de Satan niets meer uitrichten". Bovendien: "als een man dit kruid bij zich draagt, kan geen giftig beest hem deren".

9341f575965d3a6acc336d864c61bade_medium.Klei en zand

Als typische materialen van Aarde worden klei en zand veelvuldig gebruikt bij Aarde-rituelen, bijvoorbeeld om er (van klei) potten, kommen, bekers, beeldjes e.d. van te bakken of om er (van zand) beschermende strooisels voor cirkels, lijnen, grenzen, tekeningen, symbolen e.d. van te maken.

Kristallen en halfedelstenen

197849179ddbe52e99e61a1b67a70069_medium.Stenen en dan vooral de mooie kristallen exemplaren uit de rotsen of bodem van onze planeet gehouwen, zijn altijd gebruikt in elke vorm van volkse religie en magie wereldwijd. Meestal waren deze echter voorbehouden aan sjamanen, priesters en andere religieuze leiders.

Pentagram

2ebf366db3fe0d7e0fe8dcdec78842f3_medium.De vijfpuntige ster van het pentagram heeft een lange geschiedenis. Het pentagram is één van de oudste symbolen ter wereld: het werd reeds meer dan 4000 jaar voor Christus gebruikt. Bekend is het tegenwoordig als symbool voor esoterie, occultisme en wicca, waar het gewoonlijk als de schoot van moeder Aarde wordt geëerd. De afbeelding ervan wordt veelal gebruikt als een krachtig vruchtbaarheidssymbool.

Maar in vroeger tijden werd het pentagram ook wel anders gebruikt. Zo was het bijvoorbeeld het symbool van de Griekse wiskundige Pythagoras. In de middeleeuwen werd het pentagram door de Zuid-Franse Katharen bij hun religieuze rituelen gebruikt. (De Katharen waren overigens een aanzienlijke christelijke beweging in de 12e en 13e eeuw in de Languedoc in Zuid-Frankrijk, die vanwege hun onafhankelijke spirituele benadering van het geloof door de Rooms-katholieke kerk werden uitgeroeid.)

 

Oxalis.

© 2020, foto's: Office.microsoft.com, Pixabay.com, Wikimedia Commons.

 

Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Wicca-de-magie-van-de-elementen-Vuur/

Wicca-de-magie-van-de-elementen-gebruiken-Vuur/

Wicca-de-magie-van-de-elementen-Aarde

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

12/07/2020 17:06

Reacties (5) 

1
31/07/2020 19:12
Heb genoten van je artikel, dankjewel.
1
26/07/2020 08:37
Vind het een prachtig artikel, dat is gewoon zo ... maar ik heb er echt helemaal niks mee en geloof er ook totaal niet in, maar dat is enkel mijn mening maar en doet niets af aan het prima artikel.
1
13/07/2020 14:12
Mooi artikel.
1
13/07/2020 14:11
Interessant, deze oude zienswijzen en overtuigingen.
1
12/07/2020 18:41
Leuk om te lezen.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert