De ethiek van de 21e eeuw.

Door Zevenblad gepubliceerd in Nieuws en politiek

Ik houd mij al een poosje stil, omdat ik vrees dat ik teveel uit mijn slof schiet als ik het over de Corona crisis en alle andere uitbraken van massahysterie ga hebben. Er gaat haast geen dag voorbij zonder dat ik mij afvraag of er nog ergens mensen met een restje gezond verstand zijn, die zich niet mee laten slepen door de waan van de dag.

Vandaag was de maat vol, toen ik hoorde (en las) wat een commissie van virologen, internisten en ethiekgoeroes bedacht heeft voor het geval er toch weer een tweede golf komt waarin het beddentekort op de IC's zo nijpend wordt dat er zogenaamde triages moeten plaatsvinden, in gewoon Nederlands: keuzes maken welke patiënt voor een IC-bed in aanmerking komt en wie niet: de laatste wordt dan afgevoerd naar de palliatieve zorg. Dat kun je nog het beste vertalen met 'sterfhuisje'.

Nu weet ik al heel lang dat de meeste artsen, en dan met name de medische specialisten, de mens zien als een verzameling botten, spieren en ingewanden, min of meer strak verpakt in een zak huid. Dat er ook nog een stel hersens bij inzit interesseert hooguit een neuroloog, maar voor zover ik weet hebben ze die buiten de deur gehouden: die konden namelijk wel eens lastig zijn. Het verschil tussen mensen zit namelijk niet slechts in het karkas en de ingewanden, maar vooral ook tussen de oren.

Uiteindelijk kozen ze voor een volgorde waar zelfs onze politiek van schrok: na de patiënt met de kortste (geschatte) verblijfsduur op de IC was eerst de zorgverlener aan de beurt, en dan vooral die zich 'in the line of duty' aangestoken had - daar valt nog wel iets voor te zeggen. Zorgpersoneel is schaars tenslotte, en wie schrijft er nu graag een collega af? Maar dan, en dat legde een zo te zien flink bejaarde ethicus uit, zou men toch eerder voor de jongere patiënt moeten kiezen: die heeft immers nog geen tijd gehad om 'zijn leven volledig te leven', terwijl de oudere patiënt zijn kansen ruimschoots heeft kunnen benutten.

Jammer genoeg hadden ze er niemand bij uitgenodigd die de mens als mens en niet alleen als vleespakket ziet. Die had ze namelijk kunnen vertellen dat een dertiger met de ziekte van Korsakov zijn leven nooit meer op de rails kan krijgen, en een dertiger met ALS evenmin. Een veertiger die al twintig jaar aan de heroïne zit zal het ook niet meer lang uitzingen, en een  twintiger met een IQ onder de 65 zal zich ook nooit zonder begeleiding kunnen handhaven. Maar wat volgens mij nog veel belangrijker is, is de bijdrage die de patiënt tot dusver aan de maatschappij geleverd heeft. Heb ik het nu over de waarde van een mens? Ja, dat ziet u heel goed. Je hebt namelijk waardevolle mensen en volstrekt waardeloze mensen, maar dat interesseert iemand die alleen maar naar het lichaam kijkt voor geen meter. In tegendeel: ieder mens is daar gelijkwaardig, wat hij ook gepresteerd of uitgevreten heeft.

Als ik er bij gezeten had zou ik gezegd hebben dat bij een triage ook naar iemands strafblad gekeken zou moeten worden, anders kan het namelijk gebeuren dat een serieverkrachter of moordenaar met TBS die pas 30 jaar is (en veel tijd heeft om aan sport te doen) gered wordt, terwijl ze een zestiger met een respectabele staat van dienst bij de de Koninklijke Marine naar een stil kamertje op de Palliatie afvoeren, of dat een IS terrorist het wint van een 70 jarige grootmoeder die nog nooit van haar leven iemand kwaad gedaan heeft.

Ik bedoel maar.  Een mens reduceren tot een lichaam zonder naar zijn levensloop te kijken en naar het nut dat hij voor de gemeenschap heeft of gehad heeft is gewoon misdadig.  Niet alle mensen zijn gelijk - wat deze commissie en links Nederland ook beweren.

Over gelijkheid gesproken: de gelijkheidswaan manifesteert zich ook op tal van andere terreinen. Vandaag lees ik dat de burgemeesters van de grote steden nu minimaal 2 miljard Euro claimen om hun achterstandswijken te  saneren: niet slechts wat de woonomstandigheden betreft maar ook om de groeiende kloof tussen arm en rijk, of, beter gezegd, tussen 'kwetsbaar' en 'weerbaar' te slechten.

Vroeger had je ook een tweedeling in de maatschappij. Aan de ene kant had je de fatsoenlijke, hard werkende burger, die belasting betaalde en voor zijn gezin zorgde, en aan de andere kant de domme, luie, onverschillige, lichtzinnige en vaak criminele flierefluiter m/v die gewoon maar deed waar hij zin in had en zich overgaf aan zijn primaire behoeften, zonder aan de gevolgen voor zichzelf en de rest van de maatschappij te denken. Sinds de opkomst van de verzorgingstaat waarin niemand meer door de mazen van het sociale vangnet mocht vallen is de tweede categorie nog steeds een punt van zorg, maar wordt de brave burger steeds verder uitgemolken om zijn onverantwoordelijke tijdgenoot voor de gevolgen van zijn manier van leven te bewaren. De krekel en de mier, ten voeten uit.

Schuldsanering, liefst kwijtschelding van onverantwoord aangegane schulden, buurtwerkers die voor de zoveelste keer moeten proberen om ze op het goede pad te brengen, woningrenovatie,  opruimen van in de loop van de tijd vervuilde openbare ruimtes, werkgelegenheidsprojecten voor mensen die 'niet bij een baas kunnen werken' , kinderen die, ook toen het onderwijs nog volop draaide, continu spijbelden en hangjongeren die een opleiding maar niks vinden, omdat ze met dealen en jatten sneller aan de laatste modellen sneakers kunnen komen. Ongehuwde moeders die aan elke affaire een kind overhouden en ongehuwde of gescheiden vaders die het vertikken om alimentatie te betalen en hun kapitaal in gouden kettingen rond de nek dragen, de cash opgerold in de kontzak met een elastiekje er om heen. Illegalen die bij aankomst in de EU hun papieren door de wc gespoeld hebben omdat ze dan niet uitgezet kunnen worden - allemaal medemensen, dus allemaal gelijk en gelijkwaardig.  Onze broeders en zusters in Christus. Er was eens een tijd dat men deze achterstandsbuurten 'prachtwijken' of 'Vogelaarswijken' noemde en er veel geld in stak: allemaal boter aan de galg gesmeerd. Bodemloze vaten zijn het. Elke volgende generatie maakt er weer hetzelfde potje van.

Intussen hebben ze - als een stel volleerde nazi's - inmiddels meer dan een half miljoen nertsen vergast, zonder blikken en blozen. Onschuldige dieren waarvan enkelen door mensen met het Corona-virus besmet waren: 'ruimen' noemen ze dat. Allemaal, jong en oud, zonder medelijden. Het is sowieso een schande dat er nog fokkerijen voor dit soort dieren bestaan, maar er wordt kennelijk grof geld mee verdiend.

En dan moeten er tot 2030 ook nog eens 845.000 betaalbare nieuwe woningen gebouwd worden, voor dat volkje dat het maar niet kan laten om zich te vermeningvuldigen. Dat worden straks de achterstandswijken van de komende decennia, waar de gevolgen van inclusiviteit en diversiteit zich sneller dan gedacht zullen manifesteren. Allemaal kwetsbaren, allemaal voortdurende zorg behoevenden, met naast elke idioot een door de staat betaalde welzijnswerker. Breid de overheidssector maar uit: méér en beter betaald onderwijspersoneel voor 'zwakke' wijken, meer politie om de ergste boeven vermanend toe te spreken (maar zonder nekklem!), meer buurtwerkers voor allen die de kluts kwijt zijn en natuurlijk méér zorgcentra voor demente bejaarden. De huur moet je natuurlijk bevriezen en het geld voor het noodzakelijke onderhoud moet uit de algemene middelen komen. En wie geen recht op AOW heeft krijgt natuurlijk bijstand, en dagelijks een maaltijd van de wijkpastoor. 

Het is maar goed dat ik deze verdwazing niet nog tientallen jaren mee hoef te maken. Maar er komt vast en zeker een dag dat ik nog maar één oplossing zie: RUIMEN!

Intussen zorg ik trouw voor mijn naasten: die zijn een stuk beschaafder dan mensen.

f7e100960ea83b06eb5ec22e9343cab7_medium.6c51c307221ccc651eed439047dd2fac_medium.b3fb185f19b11b882db6557412bd519a_medium.a948df0dbd86de3fbc645e2ad50745c5_medium.4fdd56dbe475c3b797aab20d6f49fbf6_medium.

d27924fe993ca034d1078d8dc3fefeca_medium.06c50d196c9804f0ec29fbd4f17bec51_medium.

 

 

 

 

17/06/2020 00:29

Reacties (3) 

1
22/06/2020 10:40
Momenteel is het sowieso een grote puinhoop . pak nou die commotie rond dat sportprogramma, die boycot van Nederlandse voetballers, die rapper die een podium krijgt, vraag me af waar dit alles naar toe gaat.
1
18/06/2020 16:08
Oegh ... drie maanden geleden schreef ik over dit, omdat het toen wel eens bewaarheid zou kunnen worden en we kwamen tot dezelfde conclusie. Het hoeft niet altijd eerst een jongere te zijn die de voorkeur geniet, maar er moet gekeken worden naar wat iemand waard is voor de samenleving en dat kan in een aantal gevallen de oudere zijn. Persoonlijk vind ik het niet meer dan logisch dat jongeren de voorkeur genieten .... mits het wel jongeren zijn die een steentje bijdragen waar we wat aan hebben en als het om ouderen gaat die al zwak en in hun eindfase zitten.

https://tallsay.com/pag...
2
18/06/2020 14:12
Volkomen met je eens, nog niet zo lang geleden werd de mens gezien als een psycho-somatisch wezen waar geest en lichaam met elkaar in verbinding staan. Nu lijkt het of we weer terug zijn bij die oude Descartez met zijn dualisme.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert