De zegenschaal en de angst XXXI

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                            images?q=tbn%3AANd9GcTXc0VCMCsFOjvE5Jpel

'Hoe was het bij je zus,' vroeg mijn lief toen ik ons huisje naar binnen stapte. 'Leuk wel,' antwoordde ik, 'father Peter zat er met twee ouderlingen.' 'Dat was leuk,' vroeg mijn vrouw? 'Ja wel,' lachte ik, 'father Peter is een fijn mens en één van de oudelingen was een indiaan maar die was Christelijker dan wie dan ook.' Ik twijfelde of ik haar wel of niet zou vertellen over de Pilatus schaal en besloot om het maar wel te doen, op het laatst loop je anders alleen nog maar met geheimen rond.

'Father Peter,' begon ik, 'vertelde mij over hoe er vroeger een Coptische kerk in het dorp gestaan had. Daar had ik nog nooit van gehoord, dus ik vroeg wat ik mij daar bij voor moest stellen en het blijkt een vroeg Christelijke kerk te zijn in Egypte, ouder dan de de kerk van Rome.' Het Christendom in Egypte,' vroeg mijn vrouw verbaasd? 'Ik vond het ook bijzonder,' gaf ik toe.

'Met de kindermoord in Bethlehem opgedragen door koning Herodus, waren Maria en Jozef ontkomen met het het kindje Jezus door naar Egypte te gaan. Pas een paar jaar later keerden zij weer terug naar hun eigen land.' 'Daar wist ik niets van,' zei mijn vrouw. 'Het staat klaarblijkelijk in de bijbel,' vervolgde ik, 'en de indiaan ouderling zou het zo kunnen vinden voor je.'

Mijn lief nam haar tablet ter hand en typte wat in. 'Goh,' riep zij uit,' je kunt het zo vinden, wat is Google toch geweldig'. 'Wat staat er,' vroeg ik?

                                     images?q=tbn%3AANd9GcRUIYSKgpSznM2ndhs39

'De vlucht naar Egypte,' las zij voor, 'is het verhaal in Matteüs 2:13-23 over de vlucht van Jozef en Maria met het pasgeboren kindje Jezus naar Egypte nadat zij waren gewaarschuwd over de aanstaande kindermoord in Bethlehem.'

'In Egypte is een groot aantal kerken en schrijnen van de Koptische kerk op plekken waar de  heilige famile volgens de overlevering verbleef. De belangrijkste van deze kerken is Aboe Sarga, een 4e-eeuwse kerk in Cairo.'

'Father Peter die veel over historische geschiedenis weet,' vulde ik aan, 'wist mij te vertellen dat de Koptische kerk 11 miljoen leden telt.' 'Dat is een flink aantal,' beaamde mij lieverd. 'Er staat nog meer,' zei zij, 'luister maar.'

'Het verhaal in Matteüs

Het verhaal over de vlucht naar Egypte staat alleen in Matteüs. Dit evangelie verhaalt dat de wijzen uit het Oosten zochten naar de pasgeboren "koning van de Joden.'Koning Herodes hoorde hiervan en gaf zijn soldaten bevel om naar Bethlehem te gaan en alle jongetjes tot twee jaar oud te doden (de kindermoord van Bethlehem. Een engel verscheen echter in een droom aan Jozef en droeg hem op om samen met Jezus en Maria naar Egypte te vluchten.'

'Wat een vreselijk verhaal,' vond ik, 'dat die soldaten dat uitvoerden, zij hadden wellicht zelf ook kinderen.' 'De bijbel staat vol met dat soort ellende,' zei mijn vrouw. 'Die arme vrouw,' ging zij verder, 'zij was net bevallen onder erbarmelijke omstandigheden, in een stal, en dan moeten vluchten met je pasgeboren kindje in de armen.' 'Ja,' zei ik, 'het zat hen niet mee.'

'En fin,' vervolgde ik, ' er was dus een Koptische kerk in ons dorp, die kerk was noodlijdend, cowboys voelden zich niet zo verbonden met gebeds jammerende lieden in lange jurken. De vrouwen hadden hun oude gewoonten meegenomen en liepen gesluierd rond en de kerk nam qua leden aantal per jaar af.' 'Daar heb ik wel een beeld bij,' bevestigde mijn vrouw, 'niemand vind dat leuk, het was verstandig geweest als zij wat meer hadden aangepast.'

                                                   images?q=tbn%3AANd9GcRfV39ZMkcw853_ubUJq

'Na enige tijd zou de kerk opgeheven worden, zei father Peter,' vervolgde ik, 'en de gemeente had haar oog op die plek laten vallen om de bibliotheek, die daar nu staat, te bouwen. De kerk werd verkocht en gesloopt en de grond verviel aan de gemeente.' 'Wat een moeite van die mensen,' zei mijn vrouw,' kom je met je kerk helemaal uit Egypte en vind je geen gehoor.' Ik knikte maar ik begreep het wel, ' er zjn hier heel wat tradionele kerken,' zei ik, ' en dan heb je niet zo'n behoefte om je aan te sluiten bij een kerk die weliswaar Christelijk is maar er andere riten op na houdt.'

'Dat was het,' vroeg mijn ega, 'want je bent wel lang weggeweest?' 'Niet helemaal antwoordde ik naar waarheid, 'voor de kerk gesloten werd deelden zij hun heiligdommen uit aan hun broeder christenen.' Mijn vrouw keek mij vragend aan. 'Onze kerk kreeg een stuk oud glas dat nu gezet is in de zijkapel.' De Lutherse kerk wilde graag het vingerkootje van de heilige hermiet van Thebes hebben.'  'Ach jakkes,' riep mijn lief uit, 'wie wil dat nu?' 'Er was nog iets dat onze kerk kreeg,' ging ik verder, 'een oud tafeltje met daarop een oude kleien schaal.'

Mijn levensgezel veerde omhoog en was één en al aandacht, 'en,' wilde zij weten, 'en is het wat ik denk dat het is?' Het was een tableaux vivant dat bij het stuk glas hoorde,' zei ik langzaam sprekend, elk woord wegend, 'en wil je weten wat er op het stuk glas afgebeeld stond?'

                                                     170px-PazuzuDemonAssyria1stMil_2.jpg

'Ja,' zei ze en leunde naar voren. 'Pontius Pilatus die zijn handen waste in onschuld,' zei ik zachtjes. 'Allemachtig,' riep zij uit en sloeg haar hand voor haar mond, 'zou het dan toch zo zijn, zou die schaal helemaal vanuit het Midden-Oosten naar hier gekomen zijn?' 'Ik vermoed van wel,' zei ik,' en ik voelde een rilling over mijn rug trekken. 'Nu heb je de vrouw deelgenoot gemaakt,' zei de rauwe grindstem,' 'nu is zij betrokken, leren jullie man mensen dan helemaal niets maar dan ook helemaal niets van het verleden?'

San Daniel 2020

lees ook 32

 

 

23/02/2020 18:55

Reacties (2) 

1
23/02/2020 21:56
En zo rolt het verhaal in de wereld van mythen en de geesten...
Ik heb die Pontius Pilatus eigenlijk altijd wel een slimme politicus gevonden. Maar een christelijk gemoed zal daar wel anders over denken.
1
24/02/2020 07:30
Als hij écht zijn handen waste in onschuld, dan is dat een zet Trump waardig.. maar het kan ook epische verdichting zijn , waar de kerk dit later bijvoegde om aan te geven dat zelfs een heidense machthebber Christus onschuldig vond.. wel slecht als hij dat al vond, dat hij zo makkelijk een onschuldige liet kruisigen..zowaar Rutte waardig
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert