Een harde klap voor de klimaatsceptici:

Door Candice gepubliceerd in Discussiecorner

Een harde klap voor de klimaatsceptici:

Klimaatsceptici als Thierry Baudet vinden het geweldig om met rapporten te komen waarmee ze het klimaatprobleem kunnen ontkennen. En dat is bijvoorbeeld ook het rapport van het Mesdagfonds voor de landbouw en wat heel andere stikstofcijfers laat zien dan het RIVM.

Het Mesdagfonds voor de Landbouw is een boerenbelangenorganisatie. Het twijfelde aan de stikstofberekeningen van het RIVM en vond dat de pijlen onterecht te veel op boeren werden gericht. Nadat het RIVM zijn uitstootdata en rekenmodel beschikbaar stelde, heeft het fonds zelf een aantal wetenschappers aan het werk gezet.

De conclusie: de landbouw is niet verantwoordelijk voor 45 procent van de neerslag van stikstof, maar slechts voor 25 procent. Daarnaast draagt het verkeer volgens hen voor 41 procent bij aan de stikstofdepositie. Het RIVM houdt het aandeel van het verkeer op slechts 6 procent.

Dat zijn aardige verschillen, maar wil dat dan zeggen dat het RIVM de boel belazerd zoals Thierry min of meer beweerd? Nee, want het heeft te maken met een andere berekening.

Het RIVM werkt met zes enorm geavanceerde meetstations door het hele land die elk uur de ammoniakuitstoot meten, en ze hebben daarnaast in ruim 80 natuurgebieden nog ongeveer 300 ,simpeler, meetpunten. En op verschillende plekken wordt gemeten hoeveel ammoniak in regen zit en hoeveel er wordt opgenomen door bodem en planten. Het RIVM gebruikt ook nog enkele modellen om de conclusies te verbinden met de gemeten data. Hoeveel van de uitgestoten stikstof komt uiteindelijk in de natuur terecht, en waar komt het dus vandaan? Het RIVM kijkt puur naar de neerslag van stikstof in stikstofgevoelige natuurgebieden.

Het Mesdagfonds daarentegen berekend echter alle stikstofneerslag in natuurgebieden.

De Waddenzee is een natuurgebied, net zoals bijvoorbeeld de Peel of de Biesbos. Nemen we de Waddeneilanden, dan hebben die wel last van stikstofneerslag, wat het RIVM meet, maar de Waddenzee is er niet gevoelig voor, maar de scheepvaart zorgt wel voor ietwat stikstof in het water. Het Mesdagfonds neemt het gemiddelde van alles, dus van de Waddeneilanden en van de Waddenzee en dan kom je op een heel wat lagere uitstoot uit.

Beide manieren van berekenen zijn niet echt vlekkeloos. Dat geeft het RIVM ook toe en het Mesdagfonds doet het af met zeggen dat ze de discussie willen blijven aanzwengelen door vragen op te roepen met hun berekeningen. Het moge duidelijk zijn dat klimaatsceptici als Geert Wilders en Thierry Baudet de stikstofcijfers van het Mesdagfonds omarmen en meteen maar de rapporten van het RIVM als onbetrouwbaar afdoen. Dat is echt het grote probleem met die twee mannen. Ze zullen echt altijd alles wat ze niet willen horen afdoen als leugens, onbetrouwbaar en onzin en elk rapport dat meer lijkt op hun ‘visie’ wordt door hen omarmd als de heilige graal. Dat is het dan en alle andere rapporten zijn pure onzin.

Maar tot dusverre konden ze dus ook teruggrijpen op rapporten, weliswaar bij lange na niet zoveel als de rapporten van wetenschappers die wel schrijven over een klimaatprobleem en de opwarming van de Aarde. Daarvan zeggen de sceptici dat dat normaal is, want het is een terugkerend iets wat je om de zoveel duizend jaar ziet. Klopt ..… alleen gaat het nu wel veel sneller dan normaal zou zijn! Maar goed ..… Baudet, Wilders en andere sceptici weten veel mensen aan hun kant te krijgen, maar ik betwijfel of ze hier rekening mee hebben gehouden en ben benieuwd wat ze voor antwoorden gaan geven als ze naar dit gevraagd gaat worden en wat uiteraard zal gaan gebeuren. Ouwehand, Jetten en Klaver zijn nog lang niet klaar met het opruimen van hun kwijl na dit gelezen te hebben en mogelijk dat ze nog natte dromen zullen gaan krijgen, maar zodra het weekend voorbij is en ze helemaal schoon zijn komen ze jubelend van arrogantie en plezier met hun vragen, want dit is koren op hun molen:

Nederlandse bedrijven financierden jarenlang prominente klimaatscepticus:

De Nederlandse klimaatscepticus Frits Böttcher, ooit medeoprichter van de Club van Rome, heeft tussen 1989 en 1998 meer dan een miljoen gulden ontvangen van Shell en andere multinationals. Het doel was: twijfel zaaien over klimaatverandering en de rol van de mens daarin.

Bedrijven als Shell, Texaco, KLM, Hoogovens en Akzo/Nobel en ook de ANWB maakten geld over. Met het geld zette Böttcher een internationaal netwerk van klimaatsceptici op. Ook produceerde hij rapporten, boeken en opinie-artikelen. Daarin schreef hij bijvoorbeeld dat het broeikaseffect niet bestaat en dat CO2 niet gevaarlijk, maar juist "goed voor planten" is.

Een en ander blijkt uit het nagelaten archief van de hoogleraar fysische scheikunde, die in 2008 overleed. Onderzoeksjournalisten van het Platform Authentieke Journalistiek, de Volkskrant en Follow the money berichten er vandaag over.

Zelf maak ik me er dus niet echt druk over en zit ik in het kamp: “Lekker boeiend allemaal!”

Maar de vraag die nu wel gesteld kan en mag worden en ook moet worden, is of Baudet zijn mening heeft bepaald aan de hand van die rapporten? En dat lijkt heel aannemelijk. En wat gaat hij dan zeggen? Terugkrabbelen gaat nu niet meer, dan kan hij het FvD direct opheffen, maar hou nu nog maar eens vol dat er geen klimaat probleem bestaat.

Wat voor rapporten kun je aanleveren die dat onderschrijven en die niet op die manier zijn ontstaan? Uiteraard zal dit voor alle klimaatactivisten en klimaatpartijen heel welgevallige informatie zijn, want dit is uiteraard een geweldig wapen in de strijd tegen klimaatsceptici. Hun rapporten zijn dus (mogelijk) allemaal puur verzonnen rapporten die niet kloppen.

Ik gun het mensen als een Esther Ouwehand, Jesse Klaver en Rob Jetten niet … maar ik ben dus wel erg benieuwd naar de manier waarop ze – met name – Thierry Baudet hiermee gaan confronteren en op de wijze waarop Thierry Baudet het zal proberen te weerleggen, want het accepteren doet hij toch niet.

*Candice*

22/02/2020 11:47

Reacties (6) 

1
22/02/2020 19:18
Ik ontken de klimaatverandering niet, maar ik schort mijn oordeel over de ware oorzaken daarvan op tot over tenminste 100 jaar: helaas zult u mijn mening dan nergens meer kunnen lezen.
Om te kunnen oordelen waar dit allemaal vandaan komt kunnen best nog wel enkele duizenden jaren verstrijken. Misschien is er dan wel een nieuwe ijstijd aangebroken en ligt Europa weer onder een dikke laag pakijs.
Wat mij - stel eens dat het inderdaad alleen de invloed van de broeikasgassen is - het meest tegenvalt bij de klimaatactivisten is dat ze het nooit over de steeds toenemende hoeveelheid men...
1
22/02/2020 19:29
Oh kan me goed vinden in je reactie en ik benoem ook bewust de explosie van mensen,, gekoppeld aan de industriële revolutie.

We kunnen het ook niet exact weten, maar kwaad kan het niet om te proberen het - waar het kan - te verbeteren.

Die driekwart .... dat is een beetje teveel van het goede, dan hebben we het over zeg maar 6 miljard mensen. En de kans is groot dat juist diegenen waarvan je het zou hopen ... het overleven.
1
22/02/2020 21:11
Waarvan ik het NIET zou hopen, bedoel je zeker.
Misschien komen er uiteindelijk wel kinderen met zwemvliezen tussen de vingers en de tenen die van afvalplastic leven? Met krokodilhersenen? ;-)
De evolutie vindt overal weer iets op...
1
22/02/2020 21:18
Dat bedoel ik ja.

We denken hetzelfde over de overbevolking, maar ik moet de eerste politicus nog meemaken die dat serieus als standpunt inzet bij een verkiezing. Ik denk dat we daar nog heel lang op ,moeten wachten.
1
22/02/2020 15:43
Het lijkt me goed om beide meetmethodieken en uitkomsten van het RIVM en het Mesdagfonds met elkaar te vergelijken. Misschien dat de Landbouwuniversiteit van Wageningen er iets definitiefs van kan maken.

Baudet en Wilders zijn geen klimaatsceptici maar 'denialists'. Een scepticus is gewoon kritisch, maar laat zich overtuigen door bewijs. Een denialist zal dat te allen tijde voorkomen en haalt de hele trukendoos aan drogredeneringen uit de kast om maar niet van mening te hoeven veranderen. Zoals de anti-vaccinatiefiguren of christenen en moslims die evolutie niet wensen te accepte...
22/02/2020 15:47
Hm, vrees dat ik je dus gelijk moet geven met je visie over Baudet en Wilders. Maar ik ga het niet veranderen, want daar heb ik geen zin in. ;-)

Vind je derde alinea zeer mooi ... en kan me er wel in vinden.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert