Vrijheid van onderwijs kan maar beter worden afgeschaft

Door JanRad gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Je hoort het steeds vaker in het nieuws, het Salafisme, oftewel de extreme vorm van de Islam rukt steeds meer op in Nederland. Het Salafisme is een extreme Soenitische stroming binnen de Islam die de alleen Allah erkent als wetgever.

Vele Stromingen binnen de Islam

In de Islam bestaan veel stromingen net als in het Christendom dat doet. Denk aan het katholicisme of het protestantisme of aan de Lutherse kerk. Er zijn veel meer stromingen natuurlijk maar ik noem er maar even een paar. 

Binnen de islam wordt het Soenitische geloof als de ware islam gezien. Moslims die tot een andere stroming behoren worden door veel soennieten niet eens als moslim gezien. 

Soennieten hebben vaak zo’n afkeer van andere Islamitische stromingen dat oorlogen tussen Soennieten en bijvoorbeeld Sjiieten regelmatig voorkomt.

Denk aan de strijd in Syrië bijvoorbeeld of de oorlog tussen Iran en Irak. IS bestaat alleen uit Soennieten en die vechten tegen de troepen van Assad. Assad behoort weer tot de Alawieten en Alawieten zijn weer een afsplitsing van de Sjiitische Islam.

 

           cd69b9e33fe236cb661b58733b1398ec_medium.

              photo credit: Tammy Lynn Perkins Shahadah via photopin (license)

 

Soennieten erkennen alleen hun eigen stroming

De Soennieten erkennen andere stromingen binnen de Islam niet en noemen iedereen die niet Soenitisch is dan ook afvallig. 

Die afkeer is zo sterk dat Soennieten vaak een grotere afkeer hebben van Sjiieten of Wahabisten dan van Christen of Joden. Dat geld natuurlijk niet voor iedere Soenniet maar vaak wel.

Binnen de Soenitische stroming is echter een nog fundamentalistischer stroming actief en dat is het Salafisme.

Volgens het Salafisme is er maar een wet en dat is de wet van God of Allah en Allah is almachtig, volgens Salafisten dan. 

De Stichters van de Islamitische staat

Het is ook de stroming waar de stichters van de Islamitische staat op steunen in hun pogingen een kalifaat op te richten, waar dan ook ter wereld. 

Salafisten zijn ook tegen een democratische samenleving en tegen door mensen opgesteld wetgeving zoals bijvoorbeeld in Nederland het geval is. 

Nederland is natuurlijk net als veel westerse landen een seculair land waar kerk en staat gescheiden zijn, alhoewel die scheiding soms wat vaag is.

En die scheiding tussen kerk en staat geldt natuurlijk ook voor het Islamitische geloof, welke stroming dat dan ook is. Veel gelovigen vinden de scheiding tussen kerk en staat ongunstig want, vinden veel gelovigen, alleen de wetten van God mogen een samenleving sturen. 

 

             4b25cce8283f382dfca9d4105f34b89b_medium.

                  Het kleinste beetje kritiek op Allah is al dodelijk bij Salafisten                 

               photo credit: Tammy Lynn Perkins Shahadah via photopin (license)

 

Terug naar het Salafisme

Ook fanatieke christenen denken vaak zo over de westerse denkwijze en over het besturen van een land. 

Maar terug naar het Salafisme want daar is al enige tijd veel over te doen omdat het Salafisme teveel invloed op het onderwijs zou uitoefenen. 

Ja de salafistische idealen worden al enige tijd op Nederlandse basisscholen en middelbare scholen onderwezen. 

En die idealen gaan best ver. Zo wordt er ook op salafistische scholen in Nederland onderwezen dat de democratie goddeloos is en dat alleen de wetten van Allah gelden. 

De AIVD waarschuwde al eerder

Er wordt ook onderwezen dat de vrouw onderdanig moet zijn aan de man en dat steniging de enige oplossing is bij overspel. 

De AIVD waarschuwt al langer voor dit soort praktijken maar de politiek doet niet veel aan de religieuze beïnvloeding van jonge mensen en de invloed op de samenleving. 

En nu komt burgermeester Ahmed Marcouch van Arnhem met het nieuws dat er zelfs Salafistische invloeden zijn op kinderdagverblijven Kan je je dit voorstellen? Peuters die gehersenspoeld worden op kinderdag verblijven? 

Tijdens een congres over radicalisering sprak Marcouch zijn zorgen uit over het fenomeen radicalisering en de verdubbeling van het aantal salafistische moskeeën. 

Het probleem van de radicaliserende Islam

De radicaliserende Islam is al langer een groot probleem binnen de Nederlandse samenleving en er is eerlijk gezegd weinig tegen te doen in het vrije westen.

Want in Nederland en de rest van de vrije wereld geldt de vrijheid van onderwijs en godsdienstvrijheid.

En ook het Salafisme valt onder de vrijheid van godsdienst en dus ook onder de vrijheid van onderwijs. 

En hoezeer we de vrijheid moeten blijven koesteren in onze westerse samenleving, kan je je afvragen of we niet een aantal van die vrijheden moeten gaan inperken. Neem de vrijheid van onderwijs bijvoorbeeld. 

Onderwijs is de kern van de samenleving

Het onderwijs is de kern van de samenleving want daar worden de nieuwe generaties gevormd die Nederland en de rest van de wereld vorm moeten gaan geven. 

En als dat onderwijs vergiftigd wordt met gevaarlijke ideologieën kun je je afvragen hoe vrij we het onderwijs moeten laten. 

Onderwijs in Nederland mag niet tot doel hebben jonge kinderen die nog niet bij machte zijn zelf onderscheid te maken tussen goed en slecht te religieus te beïnvloeden. 

Ik pleit daarom voor het afschaffen van de vrijheid van onderwijs. Onderwijs dient een overheidsaangelegenheid te zijn en er mag, in mijn ogen, alleen werelds onderwijs gegeven worden. 

16/02/2020 09:54

Reacties (17) 

3
16/02/2020 11:57
Het gemiddelde denkniveau van een groot deel van de NL beleidsmakers is al jaren zo bekrompen en eenzijdig gericht zodat ze niet in staat zijn realiteit en fictie van elkaar te kunnen scheiden. Ik maak het niet meer mee, maar mijn kleinkinderen zullen, als het zo op deze langzaam voortschrijdende verweving van de islam in onze samenleving door gaat, in een door islamitische wetgeving vervormde samenleving terechtkomen, waar onderdrukken en haat uitindelijk regeert...
16/02/2020 12:31
En dat is een feit.

https://tallsay.com/page/4295001567/salafisme-een-islamitische-gruwel
1
16/02/2020 11:02
De strijd in Syrië begon doordat Assad zijn burgers begon af te schieten. IS kwam pas later in Syrië terecht (IS bestaat overigens al sinds 1998 en ontstond dus niet door de terechte inval van de VS in Irak). Dus die strijd van IS was in principe niet tegen Assad, maar gewoon tegen alle bevolkingsgroepen in Syrië en in Irak. Sjiieten, Koerden, Jezidi en Christenen.

Ik kan je standpunt over die afschaffing wel begrijpen, maar ben het niet met je eens. Die vrijheid gaat verder dan enkel onderwijs. Schaf dat af en je schaft daarmee direct ook de vrijheid van meningsuiting af en de...
2
16/02/2020 10:59
De vrijheid van Godsdienst dan ook maar meteen...anders doen ze het met preken en zondagsscholen.
16/02/2020 11:08
Sorry hoor, maar dat kun je toch niet maken? Daarmee verbied je dus dat mensen in God mogen geloven! En je stopt het niet, want dan gaat het onder de radar. Maar ik heb een enorme afkeer van de islam en dat is bekend, maar tornen aan zulke wetten gaat echt te ver, Je wilt hiermee gewoon mensen verbieden te geloven in een God. Wat voor een land streef jij na? Een land waarin iedereen precies binnen alle lijntjes moet lopen en nergens in mogen geloven, geen rechten meer hebben .... een soort China of Noord-Korea, Iran. Alles wat anders is dan waar jij voor staat ... is dus niet toegestaan?
2
16/02/2020 12:02
Wie zegt er dan dat mensen niet in een god mogen geloven? Geloven mag iedereen wat die wil, ook al is het in mannetjes van Mars. Het gaat om de georganiseerde institutionele godsdiensten, en dan vooral die met een onuitroeibare missiedrang en politieke doelen.
Joden doen dat niet, en de meeste christenen ook niet, behalve de Jehova's. Maar de Islam als geen ander.
Iedereen die roept dat je ongelovigen mag doden en vrouwen mag stenigen etc. hoort volgens mij gewoon in de gevangenis, of moet meteen het land uitgezet worden. Of is dat geen haat zaaien soms?
Het is toch van de...
16/02/2020 12:30
Blijft een feit dat als je dat gaat verbieden dat je echt veel te ver gaat.
Helemaal met je eens dat het moet worden aangepakt en dat zulke dingen niet mogen .... maar het verbieden van de vrijheid op Godsdienst gaat te ver en lost niks op. De Romeinen probeerden dat al ... en de Christenen gingen ondergronds en zongen tijdens hun dood. Je lost niks op met het verbieden van die vrijheid. Helemaal niks.
En je moet alles wat walgelijk is en wat ze prediken snoeihard aanpakken, maar het verbieden .... daar stop je het niet mee. Je maakt het er erger mee.
16/02/2020 15:47
Ik heb het helemaal niet over verbieden - waar lees je dat? Ik heb het over de 'vrijheid van godsdienst' uit de Grondwet schrappen - zodat niet elke idioot zich daarop beroepen en elke misdadige boodschap ongehinderd het land in sturen mag. Wat wij 'vrijheid van godsdienst' noemen wordt gewoon misbruikt om een steeds groter wordend deel van de bevolking tegen onze democratie te mobiliseren. En dat wordt steeds erger.
Als je een land naar het voorbeeld van Iran of Saudi-Arabië wilt - een religieuze dictatuur met de Koran als grondwet en de Sharia als Wetboek van Strafrecht - dan hoef je ...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert