Kruidenleer: de nieren en kruiden voor de nieren

Door Oxalis gepubliceerd in Natuurlijke geneeswijzen

e7470002c7cc981ef7d2e102cf523dec_medium.De nieren zijn belangrijke organen in ons lichaam. Normaal gesproken hebben we twee nieren, die hoog in de buikholte aan de rugzijde liggen. De nieren zijn bruin, boonvormig en bij een volwassene ongeveer 10-12 centimeter lang. De nieren zijn opgebouwd uit vele eenheden, die elk op zich een nierfunctie vervult. Zo’n eenheid wordt een nefron genoemd en een nier bestaat uit circa 2-3 miljoen nefronen. Zij worden van bloed voorzien door de nierslagader; de afvoer van bloed geschiedt door de nierader. De nieren worden elk omgeven door een stevig bindweefselkapsel, waaromheen zich een hoeveelheid vetweefsel bevindt. De nier is opgebouwd uit een schorslaag, een merglaag en een bekken. In de schorslaag liggen de zogenaamde nierkapseltjes. In die nierkapseltjes wordt de urine uit het bloed gehaald. Deze urine loopt door kanaaltjes naar bepaalde cellen in de merglaag van de nieren, die piramiden worden genoemd. Vandaar komt de urine in het nierbekken. Via de urineleider komt het vervolgens in de blaas, die onderin de buikholte ligt.

Wat doen de nieren?

De nieren hebben een belangrijke filterende taak: zij zuiveren het bloed zoveel mogelijk van van alles wat er te veel en ongewenst inzit:

 • Uitscheiding van stofwisselingsresten en lichaamsvreemde stoffen (gif);

 • Uitscheiding van een teveel aan water met daarin opgeloste zouten;

 • Handhaving van een juist zuur-base evenwicht.

e3c25bc8352b3720a1f855391bba9638_medium.Per uur stroomt er zo’n 90 liter bloed door de nieren, wat neerkomt op ruwweg 1.800-2.000 liter per dag. Hieruit wordt zo’n 180 liter voor-urine gevormd met daarin o.a. (overschotten of resten van) glucose, aminozuren (eiwitten) en calcium. 99% van deze voor-urine wordt in de nefronen teruggewonnen, zodat ongeveer 1,5-2 liter vloeistof oftewel urine overblijft. Hiervan wordt per dag zo’n 1,5 liter pure urine via de blaas geloosd. De rest verdwijnt onder meer als zweet via de huid, als waterdamp via de longen en met de ontlasting via de darmen.

Wanneer de circulatie van bloed in het lichaam ontoereikend is (bijvoorbeeld door een slechte hartwerking), dan houden de nieren (teveel) zout (natrium) en water vast. Bij aandoeningen van de nieren zelf of van de lever bestaat eveneens de kans, dat de nieren (teveel) zout en water vasthouden, hetgeen weer leidt tot ophoping van vocht (oedeem) in het lichaam.

Enkele problemen van de nieren

De nieren spelen dus een uiterst belangrijke rol bij het ontgiften van het lichaam. Wanneer de nefronen schoon zijn en normaal hun werk kunnen doen, zal onze gezondheid er wel bij varen. Een gewone, gezonde urine dient lichtgeel tot geel van kleur, helder en zonder geurtjes te zijn. Bij bewaring ervan mag er geen troebeling of vlokvorming ontstaan. Van een ongezonde urine (en dus een onderliggende kwaal) is sprake bij:

 • Een lichtbruine tot steenrode urine

 • Een troebele urine, vlok- en/of wolkvorming in de urine

 • Enige vorm van bezinksel

 • Een onplezierige scherpe geur.

In één of meer van deze gevallen is een bezoek aan een reguliere of natuurarts gewenst.

b43e4e4514c0e1d28c01f9a263926798_medium.Nierinsufficiëntie

De nieren hebben nog meer functies. Zo geven zij ook een hormoon in het bloed af, dat de aanmaak van rode bloedcellen regelt. Een ander door de nier geproduceerd hormoon is het renine, dat de bloeddruk op peil houdt. Problemen treden pas op wanneer de nierfunctie ernstig vermindert of uitvalt. Een chronische nierinsufficiëntie komt bijvoorbeeld pas aan het licht, wanneer ongeveer 75% van de nefronen niet meer werken. De symptomen kunnen heel wisselend zijn: vaak plassen (vooral ‘s nachts), jeuk en huidproblemen (door de opeenstapeling van ureum in het bloed), maag- en darmproblemen, bloedarmoede, hoge bloeddruk enz. enz. Een juiste diagnose kan door een regulier of natuurarts worden gesteld na een bloed- en urineonderzoek.

Nierbekkenontsteking (pyelitis)

Een nierbekkenontsteking ontstaat òf door een opstijgende blaas- en urineweginfectie, òf door een infectie vanuit de bloedbaan. Symptomen zullen onder meer zijn: koorts, pijn in de rug en stinkende urine. Ingrijpen door een regulier of natuurarts is noodzakelijk om verdere schade aan de nieren te voorkomen.

Nierstenen (nephrolithiasis)

1ce53be38f7e4ae06e26ffb3307a1c7a_medium.Nierstenen of urinezuurstenen ontstaan door het uitkristalliseren en neerslaan van calciumzouten uit de voeding (of door gebruik van bepaalde medicijnen) in de nieren, zoals onder meer calciumoxalaat en calciumfosfaat. Op jonge leeftijd kunnen ook ammonium-magnesiumfosfaatstenen ontstaan. Nierstenen kunnen kleine doorgangen in de nier afsluiten en daardoor hevige pijn veroorzaken. Bij kleine nierstenen kunnen fytotherapeutische of homeopathische middelen op voorschrift van een deskundig fytotherapeut of homeopaat goed helpen; grote nierstenen kunnen vaak alleen via een operatie worden verwijderd.

Symptomen van nierstenen

 • Van53e6c9a7cf218311141553612cfe0763_medium. geen tot heftige kolieken met felle lendenpijn, gepaard gaande met bewegingsdrang, soms met uitstraling van de pijn via de urineleider naar de geslachtsdelen, het zitvlak, de lies en de bil.

 • De kolieken kunnen begeleid worden door misselijkeheid, overgeven, hematurie (zichtbare of nauwelijks zichtbare rode bloedcellen in de urine), opgezette buik met weinig of geen darmbeweging (peristaltiek) of drang tot ontlasting.

 • Doffe, zeurende pijn in de nierstreek, troebele urine.

 • Koorts wijst vaak op een bijkomende infectie.

Kruiden voor de nieren

1e8f190d1a140b7be424ba8591a4221f_medium.Hoewel Solidago virgaurea vanouds het kruid bij uitstek is voor (herstel en ondersteuning bij aandoeningen van) de nieren, zijn er nog een aantal andere, die ondersteunend kunnen werken. Om de vorming van nierstenen tegen te gaan,(kleine) nierstenen te doen verdwijnen of onstekingen te bestrijden, kunnen bijvoorbeeld (na overleg met een deskundig fytotherapeut of homeopaat) een aantal fytotherapeutische of homeopathische preparaten worden gebruikt:

41e377c848fd768aea6bc92ad8951022_medium.Colocynthis D6

Colocynthis is een homeopathisch middel, dat wordt verkregen van de kolokwint, kwintappel of bitterappel (behorende tot de botanische komkommerfamilie). Het is met name werkzaam en verzachtend bij de pijn van een niersteenkoliek, vooral wanneer vooroverbuigen de pijn vermindert.

Rubia tinctorum D6

Gebruik bij nier- en blaastenen. Rubia (aftreksel van Meekrap) is een homeopathisch middel, dat calcium aan zich bindt en het aldus uit nieren en blaas afvoert. Ook bij oxalaatstenen is Rubia goed aan te wenden. Het middel werkt verder ontstekingsremmend op de afvoerende urinewegen. Vaak is na gebruik van Rubia gruis van het afgevoerde calcium in de urine te vinden.

Chelidonium majus D6

Chelidonium (aftreksel van Stinkende Gouwe) is in de eerste plaats een versterkend homeopathisch middel voor de lever, maar het werkt ook goed bij de afvoer van niergruis.

76cf0a7952ffa8490acd7a9fed1794b2_medium.Urtica Ø of D3

Bij geringe urineproductie en sediment in de urine of niergruis kan het sterk vochtdrijvende Urtica (aftreksel van Brandnetel) goed ondersteunen.

Berberis vulgaris D3-D6

Berberis (aftreksel van Zuurbes) is hèt homeopathische middel bij nierstenen tezamen met galstenen; een troebele, vlokkerige urine met rode neerslag kan daar op wijzen. Ook bij stekende en onstuimige pijn, die uitstraalt naar de blaas en verergert bij bewegen of zich ter plekke stoten en bij pijn, die uitstraalt naar de nier- en leverstreek is een middel een goede keus. Berberis vulgaris D3 draineert namelijk zowel de nieren als de lever. Verder bevordert Berberis de uitscheiding van afvalstoffen via de nieren.

Solidago virgaurea Ø/-complex

8b64b6ce0d53ac90abb6756d304e649c_medium.Solidago (aftreksel van de Echte Guldenroede) is het fytotherapeutische kruidenmiddel bij uitstek voor de nieren. Het is prima inzetbaar bij oedeem en blaas- of nierontsteking, bij pijn in de nierstreek met bloed, slijm of eiwit in de urine. Solidago remt de bacteriegroei, werkt ontstekingsremmend, krampopheffend en urinedrijvend bij blaas- en nierontsteking. Solidago wordt door fytotherapeuten en homeopaten direct geadviseerd bij acute nierklachten. Ook bij een pijnverergering door druk en/of bij de urinelozing (mictie) werkt Solidago ondersteunend en verzachtend. Guldenroedethee werkt bevorderend op de nierwerking in het algemeen en bij infectieziekten en hoge bloeddruk in het bijzonder.

Saxifraga D6

2011ebe6e441de8daa3779fe03a9023e_medium.Saxifraga (aftreksel van Steenbreek) is als homeopathisch middel in staat kleine nierstenen te vergruizen en wordt dan ook vaak door een fytotherapeut of homeopaat voorgeschreven bij een eerste nierstenenaanval of -koliek.

Nieren van levensbelang

Er kan veel misgaan met, in en rond de nieren; de hierboven aangehaalde problemen zijn slechts enkele van de vele aandoeningen, waardoor de nieren kunnen worden getroffen. Bij een deel van die aandoeningen kunnen fytotherapeutische en/of homeopathische middelen helpen, bij een ander deel kan alleen met reguliere medicijnen of slechts door middel van een operatie verbetering in de klachten worden gebracht.

 

Oxalis.

© 2020, foto's: Oxalis, Pixabay.com, Wikimedia Commons.

 

7e0cb05202d2f18f225294b0a966b917_medium.Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Fytotherapie-kruiden-als-basis-voor-de-geneeskunde

Kruidenleer-Arnica-montana-eerste-hulp-bij-ongelukken-van-de-natuur

Kruidenleer-Calendula-officinales-het-jodium-van-de-natuur

Kruidenleer-Echinacea-purpurea-het-antibioticum-van-de-natuur

Kruidenleer-veelzijdig-kamille-rustgevend-krampstillend-koortswerend-en-ontstekingsremmend

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

14/02/2020 15:30

Reacties (9) 

1
20/02/2020 20:04
Dank je wel .. wat een goed artikel
1
16/02/2020 20:51
of natuurlijk nier dialyse
1
17/02/2020 07:27
Dat is in het ergste geval van nierziekte of nierfalen, wanneer er geen andere oplossing meer is (behalve wellicht een niertransplantatie). Situaties, waar kruiden en medicijnen echt niets meer kunnen doen.
18/02/2020 11:19
dat klopt
1
16/02/2020 17:10
Een zeer goed informatief artikel!
1
14/02/2020 16:54
Uit de kruidenleer van vroeger is tenslotte de medische wereld en farmacie van vandaag ontstaan. dus het is niet verbazingwekkend, dat voor een groot aantal kwalen die oude vertrouwde kruidenmiddelen (in een nieuw fytotherapeutisch of homeopathisch jasje) nog prima werken.
1
Oxalis tegen Asmay
14/02/2020 16:55
Zo is het.
2
14/02/2020 16:48
Boeiend hoe die kruiden kunnen werken.
1
14/02/2020 16:46
Interessant artikel.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert