Fyto-oestrogen en rode klaver

Door Herborist gepubliceerd.
Rode klaver is naast soja, een bekende leverancier van plantaardige oestrogenen. Een onderzoeksteam van de Weense Universiteits-kliniek voor Vrouwengeneeskunde bestaande uit de hormoonspecialisten prof.dr. Johannes C. Huber en prof.dr. Markus Metka, de bioloog prof.dr. Alois Jungbauer en de farmacoloog prof.dr. Wolfgang Kubelka ontdekten dat de inheemse rode klaver (Trifolium pratense) een rijke bron aan isoflavonoïden is. Het is dit team ook gelukt om door een speciaal extractieprocédé de sterk werkzame fyto-oestrogenen uit rode klaver te winnen.
 
Rode-klaverextract is een nieuwe substantie die in het bijzonder door het brede spectrum aan oestrogeen werkzame isoflavonoïden en door haar in-vitro aan
getoonde activiteit op de oestrogeenreceptor opmerkelijk is. Onderzoek heeft uitgewezen dat het rode-klaverextract een significante vermindering van
overgangsklachten teweeg brengt. Rode klaver is kwantitatief en kwalitatief rijker aan isoflavonoïden dan soja. Naast de ook in soja aanwezige isoflavonoïden genisteïne en daidzeïne bevat rode klaver grote hoeveelheden formononetine en biochanine A. In-vitro onderzoeken hebben uitgewezen dat de werkzaamheid van rode-klaverextract door deze combinatie sterker is dan van soja.
 
Het rode-klaverextract heeft een vergelijkbare werking als de traditionele hormoonpreparaten op overgangsklachten en osteoporose, maar beïnvloedt in tegen
stelling tot deze preparaten niet de groei van borst en baarmoedercellen. Dit effect wordt veroorzaakt door de speciale kombinatie van de in rode klaver aanwezige fyto-oestrogenen (isoflavonoïden).  Prof. Huber onder zocht de werkzaamheid van rode- klaverextract in een dubbelblind gerandomiseerde cross-over studie bij 110 vrouwen in de post- menopauze. Het innemen van dagelijks een capsule met 40 mg isoflavonoïden in v ergelijking met een placebo leidde tot een significante vermindering van opvliegers, transpiratie-aanvallen en depressie.
 
Deze onderzoeksgegevens worden door epidemiologische gegevens uit Azië bevestigd. Aziatische vrouwen hebben als gevolg van hun sojarijke voeding belangrijk minder te lijden van opvliegers dan vrouwen in de Westerse landen. Ook internationale onder zoeken onder post-menopauzale vrouwen door E. Dornstauder et al - [E. Dornstauder, I. Unte rrieder, L. Krenn, W Kubelka, A. Jungbauer, Estrogenic activity of a standardized red cloverextract intended for large scale use in hormone repiacement therapy, abstract at the 14th international Symposium of the J Steroid
Biochem Mol Biol, 2000] bewijzen dat isoflavonoïden het aan tal opvliegers kan verminderen.
 
Biologische beschikbaarheid
In de natuur vinden we isoflavonoïden vooral met een suiker restant (meestal glucose) verbonden. Vrije, niet aan suiker gebonden isoflavonoïden vertonen echter een grotere biologische beschikbaarheid. Na de resorptie worden isoflavonoïden in het lichaam rela tief snel door de lever en de darm verder opgenomen. De demethylisering van formonotonine en biochanine A tot daidzeïne en genisteïne is
hier de belangrijkste modificatie. Toch wordt niet alle fo rmonotonine en biochanine A
gemodificeerd zodat ook deze isoflavonoïden biologische effe cten op gang kunnen brengen. Bovendien worden tot zo'n 70% van de opgenomen isoflavonoïden
door de darmflora in de dunne darm omgezet in verder actieve metabolieten zoals dihydroda idzeïne, equol of desmetylnangolensine.
 
Bronnen:
1. Dornstauder E, Jisa E, Unterrieder I, Krenn L, Kubelka W and Jungbauer A, Estrogenic activity of three standardized red clover extracts (men oflavon®) intended for large scale in use in hormone repiacement therapy J. Steroid Biochem. Mol.
Biol., 78 (2001) 67-75 
2. Boulet MJ, Oddens BJ, Lehert P, Vemer HM, Visser A. Clim acteric and menopause in
seven south-east Asian countries. Maturitas 1994;19:157- 176
3. Barkhem T, Carlsson B, Nilsson Y, Enmark E, Gustafsson JA, Nilsson S. Differential
response of estrogen recepter alpha and estrogen receptor bèta to partial estrogen
agonist/antagonists. Molecul Pharmacol 1998;54:100-12
4.Kuiper CG, Lemmen JG, Carlsson B et al. Interaction of estrogenic chemicals and phytoestro- gens with estrogen receptor bèta. Endocrinology 1998; 139:4252-63
5. Crouse J 3rd, Morgan T, TerryJG, EllisJ, Vitolins M, Bur
ke GL, A randomized trial comparing the effect of casein with that of soy protein containing varying amounts of isoflavones on plasma concentrations of lipid and lipoproteins. Arch Intern Med. 1999;27;159(17):2070-6
6. Kroyer Th. G, Experts' Report on Nutrinional- Physiological Action of Menoflavon
 
07/02/2020 18:08

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert