De bangmakerij en leugens van de milieu beweging en het misbruiken van Greta Thunberg

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                           images?q=tbn:ANd9GcTZ00ykIZnumS9aj564uYv

* 'Ik was in Drumheller (Canada Alberta)  en bezocht the Royal Tyrrell Museum, op wat waarschijnlijk de grootste vindplaats is van fossielen en dinosaurus botten. Het was een koude dag, ik vind -40 graden Celsius in ieder geval koud en ik was blij dat de afstand van de parkeerplaats naar de ingang klein was. Het gebied waar het musuem ligt heet 'the badlands' en daar heb ik nu wel een beeld bij, het is een ruig onherbergzaam gebied, met valleien en afgronden waar je elk moment een voorhistorisch beest zou verwachten.

Na talloze dinosaurussen bewonderd te hebben kwam ik bij een ruimte met fauna en flora fossielen. Een versteende palmboom trok mijn aandacht, 65 miljoen jaar geleden had de boom in het subtropische Canada haar takken naar de blauwe lucht en de warme zon gespreid.

-Er was geen CO2  uitbrakende industrie, noch auto verkeer, geen vliegverkeer en toch was dit deel van Canada in de tussentijd van subtropisch naar een poolklimaat veranderd. Het moge duidelijk zijn dat de mens hier geen invloed op had, de mensachtige voorouders van ons hadden hun handen vol om in leven te blijven.

Het is allemaal niet zo raadselachtig, de baan van de aarde is ecliptisch en niet perfect rond te noemen en de aarde ligt gekanteld in die baan. De polen verschuiven na verloop van tijd en het klimaat verschuift even hard mee. Het is een bekend feit bij piloten of zeevarenden als zij hun kompas lezen, er is sprake van 'North en True North'. Er is een magnetische variatie tussen het Noorden en het échte Noorden.

Als je op de geografische noordpool zou staan en je kompas vasthield, zou deze naar het noorden van Canada op Ellesmere Island wijzen. Dit is een verschil van ongeveer 500 kilometer tussen de geografische noord- en magnetische noordpool! Dit verschil wordt de magnetische helling genoemd, het is dus niet een verschil dat je zomaar kunt verwaarlozen.

                                       dc9bdd9f4efbd590431e6323527c8863.jpg

*Plato, de Griekse filosoof, schreef in 360 voor Christus over Atlantis in zijn dialogen. Het zou voorbij de pilaren van Hercules liggen. Hij beschreef het als van horen zeggen zoals mensen die nooit Amerika hebben bezocht, maar op de hoogte zijn van New York zonder daar te zijn geweest.

Net als Plato schrijft Socrates ook over de pilaren van Hercules, ze beschrijven een echte plaats. Als je een tekst hebt en je stelt de juiste vragen, dan krijg je de juiste antwoorden. Naar welke pilaren van Hercules verwijst Plato? 'Het ligt twee dagen zeilen naar het Noorden voorbij de pijlers van Hercules dat je Atlantis tegenkomt.' Niet alleen Plato die nu over Atlantis spreekt, zegt dit in zijn eeuwenoude tekst die 2400 jaar heeft overleefd, maar Socrates vertelt ons waar je het kunt vinden, hij weet in zijn dialogen waarin hij Atlantis citeert, de plek aan te duiden.

Zoals je de nauwe doorgang tussen Dover en Calais in de Noordzee hebt, bestaat ook het nauw van Gibraltar van de Middellandse Zee naar de Atlantische oceaan tussen Gibraltar, Spanje en Afrika. Dit werd in de tijd van Plato ook wel de pilaren van Hercules genoemd. Hercules ook Heracles genoemd in de oude teksten, was de legendarische held die alles kon doen. In het wapen van Andalusië, de acht meest zuidelijke provincies van Spanje, zie je Hercules afgebeeld met twee leeuwen en twee pilaren.

Dus twee dagen zeilen naar het ware Noorden brengt je ergens op de hoogte van Nederland of Engeland. De Atlantische Oceaan, heet niet voor niets de Atlantische Oceaan en Atlantis zal daar dan wel ergens gelegen hebben.

De Grieks-Joodse filosoof Philo van de eerste eeuw beschrijft in zijn studie 'de eeuwige wereld', de vernietiging van Atlantis, hij noemt het Atalantis, maar het is duidelijk dat dit Atlantis is. In hoofdstuk 26 en hoofdstuk 141 van zijn studie zegt hij: 'Een eiland, Atalantis, dat groter was dan Afrika en Azië werd binnen 1 dag en nacht overspoeld door de zee door een aardbeving en het water dat daarop volgde, wat uit de zee kwam (tsunami?) overstroomde het geheel en men kan het gebied niet navigeren vanwege ondiepten en riffen en stromingen.

Waarom zouden drie aparte Griekse bronnen verwijzen naar het 'legendarische' Atlantis als het niet bestaan zou hebben.

                                              13f03663fc1f60ce24513ba47b575b10_medium.

Is er dan zo een soort ramp gebeurd ergens in de buurt, twee dagen zeilen Noord van de pilaren van Hercules. Ja inderdaad heeft zo een ramp plaats gevonden. 7000 jaar geleden was Engeland verbonden met wat we nu het vaste land van Europa noemen.

In de laatste ijstijd werd eerst een enorme dam gevormd door gletsjerijs tussen Schotland en Noorwegen. Achter deze 'dam' steeg het water alarmerend. Na verloop van tijd brak de natuurlijke dam onder invloed van het klimaat en het verhoogde water overspoelde het land en sleet het nauw van Calais, het Engelse Kanaal, uit. Seismisch onderzoek toont een onderwatergebied aan dat rijk is aan rivieren, stranden, inhammen, vruchtbare gronden, dat een paradijs voor jagen en vissen moet zijn geweest.

Plato schetst een land voorbij de pilaren van Hercules, dus voorbij Gibraltar. Het gebied verdween binnen 1 dag en en nacht plotseling. De eilanden waar het smeltwater het waterniveau al had verhoogd, een aardbeving en een enorme tsunami deden het laatste werk, misschien vormden de gebieden nog een tijdje een eilandarchipel, maar werden uiteindelijk zandbanken.

Toen begaf de gletsjerdam het en aardbevingen vonden plaats en een tsunami verscheen en het was klaar met het Doggerbank gebied. Het plotselinge einde valt samen met wat Philo eerder in zijn geschriften zei, de vernietiging komt ook overeen met de tijd die Plato ongeveer 8.000 jaar geleden besprak. twee dagen zeilen langs Gibraltar en je bent in het Doggerland van vroeger (Atlantis?). Hier is weer sprake van een ingrijpend iets dat los staat van menselijk handelen.

-Er was geen CO2  uitbrakende industrie, noch auto verkeer, geen vliegverkeer en toch werd dit deel van de wereld veranderd. Het moge duidelijk zijn dat de mens hier geen invloed op had.

                                      images?q=tbn:ANd9GcQ5rfK-bsjhFLaamkF8S5M

* Er zijn veel theorieën over het uitsterven van de dinosaurussen. Men neigt naar een meteoriet inslag die zoveel stof opwierp dat de atmosfeer voor lange tijd vertroebeld werd en er 'eeuwig nacht heerste met temperaturen die ogenblikkelijk daalden door gebrek aan zonnewarmte.

Een andere soortgelijke theorie luidt dat een reeks vulkaan uitbarstingen ongeveer het zelfde effect veroorzaakten.  Op zich niet zo vreemd als je bedenkt dat nog maar een paar jaar geleden al het vliegverkeer werd stilgelegd in Noord Europa ten gevolge van één enkele vulkaan uitbarsting in Ijsland.

-Er was geen CO2  uitbrakende industrie, noch auto verkeer, geen vliegverkeer en toch werd dit deel van de wereld veranderd. Het moge duidelijk zijn dat de mens hier geen invloed op had. 

De dinosaurussen verdwenen door een natuurramp!

De milieubewegingen grijpen natuur veranderingen met beide handen aan om een boodschap van doem en verdommenis uit te storten over een mensheid die zich schuldig zou moeten voelen over zaken waar zij de hand niet in hebben.

                                      images?q=tbn:ANd9GcRJPT66j2EJO9npe42SUkW

Er zijn symposia, subsidies, conferenties en een indrukwekkend rondpompend geld circuit en nu heeft men de jeugd er in betrokken. In de persoon van Greta Thunberg, een meisje met autistische trekken die al jarenlang onder behandeling van psychologen staat. Tjah dan zie je een meisje dat als 16jarige onze generatie wel eens de les zal lezen over wat wij allemaal hadden moeten doen of alsnog moeten doen, want wij vernietigen 'haar' toekomst.

Allemachtig hoe krijg je het bedacht, maar het werkt. Mensen geloven echt dat dit meisje dat van school spijbelt de spreekbuis van de jeugd is. Dat zij al de statistiek die zij opmompelt, zelf bijeen gescharreld heeft. Het wordt haar aangereikt door de milieubewegingen die haar gebruiken onder het mom dat nu de jeugd betrokken is geraakt bij milieuproblematiek.  Goeie strategie, maar een ieder die haar een keer hoort spreken prikt er zo door heen.

Het is duidelijk er zijn processen waar wij geen vat op hebben. Natuurlijk dragen we bij aan verontreiniging, wat rest ons dan, allemaal collectief zelfmoord plegen en de aarde 'redden'? Iedereen die leeft verontreinigt immers zijn of haar omgeving.

Wij veranderen de 'shifting poles' niet, wij hebben de gletscherdam 7000 jaar geleden niet laten breken en wij hebben de dinosaurussen niet vermoord.

Wij zijn slechts een speldeprik in groter kosmisch gebeuren. Natuurlijk moeten we bedachtzaam met onze energiebronnen omgaan en natuurlijk moeten we dat met zo min mogelijk vervuiling bewerkstelligen..maar daar hebben we niet een gemanipuleerd autististisch meisje voor nodig. De wetenschap zal die problemen een antwoord moeten bieden, problemen waar Greta Thunberg zonder aangereikte notities geen weet van heeft.

De doem profeten worden  de laatste jaren ontmaskerd en hebben zich dan nu maar op een strohalm geworpen, de jeugd en dat is slecht, laat de jeugd van hun jeugd genieten en zadel hen niet op met een missie die niet bestaat.'

San Daniel 2020

bronnen:

Plato

 1.  "Though influenced primarily by Socrates, to the extent that Socrates is usually the main character in many of Plato's writings, he was also influenced by Heraclitus, Parmenides, and the Pythagoreans" (http://www.iep.utm.edu/plato/).
 2. Kraut, Richard (11 September 2013). Zalta, Edward N., ed. "Plato"The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford University. Retrieved 3 April 2014
 3.  Diogenes Laertius, Life of Plato, III
 4.  R.M. Hare, Plato in C.C.W. Taylor, R.M. Hare and Jonathan Barnes, Greek Philosophers, Socrates, Plato, 

Pillars of Hercules and or Atlantis:

 1.  Seneca, Hercules Furens 235ff.; Seneca, Hercules Oetaeus 1240; Pliny, Nat. Hist. iii.4.
 2. "Close to the Pillars there are two isles, one of which they call Hera's Island; moreover, there are some who call also these isles the Pillars." (Strabo, 3.5.3.); see also H. L. Jones' gloss on this line in the Loeb Classical Library.
 3. Diodorus 4.18.5.
 4. Diógenes LaercioVidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, IV, 24 - 27 (Crantor).
 5. Stanford Encyclopaedia of Philosophy, "Xenocrates"
 6. Het artikel "Xénocrate" van Pierre Hadot (Collège de France) in Universalis 2011
 7. timagenus
 8. Cohn, LeopoldWendland, Paul, eds. (1896). Philonis Alexandrini Opera quæ supersunt [The Books of Philo of Alexandria] (in Greek and Latin)
 9. Small, D, Rinterknecht, V, Austin, WEN, Bates, CR, Benn, DI, Scourse, JD, Bourlès, DL, Hibbert, FD & ASTER Team 2016, 'Implications of 36Cl exposure ages from Skye, northwest Scotland for the timing of ice stream deglaciation and deglacial ice dynamics' Quaternary Science Reviews, vol 150, pp. 130-145. DOI: 10.1016/j.quascirev.2016.08.028

  Pollard, E, Bates, CR, Ichumbaki, E & Bita, C 2016, 'Shipwreck evidence from Kilwa, Tanzania' International Journal of Nautical Archaeology, vol 45, no. 2, pp. 352-369. DOI: 10.1111/1095-9270.12185

  Bates, CR & Bates, M 2016, 'Palaeogeographic Reconstruction in the Transition Zone: the role of geophysical forward modelling in ground investigation surveys' Archaeological Prospection. DOI: 10.1002/arp.1546

 

 

25/01/2020 08:42

Reacties (6) 

1
28/01/2020 14:42
Dat het goed mis is wat het klimaatgebeuren aangaat moge duidelijk zijn, wat Greta Thunberg betreft had ik mijn twijfels en na het zien van "REBEL NEWS" Greta inc.
helemaal . een How Dare You (groepering ) puber die door activisten en investeerders naar voren is geschoven waar de hele wereld instinkt.
1
27/01/2020 17:01
Goed realistisch artikel.
4
25/01/2020 15:41
Goed verhaal.

Wat betreft het geologisch/geofysisch deel van je verhaal laat ik me in deze reactie niet zo veel verder uit dan het volgende op te merken.
In geologische zin vormen Noord-Frankrijk en Engeland een onderdeel van de Weald-Artoiseanticline. De doorbraak in deze opgeheven relatief smalle kalkstructuur vond plaats tussen 450000 - 150000 jaar geleden. DUS NIET 7000 JAAR GELEDEN.
De eerste reeks aanslagen vonden plaats in het Salien. Die voortdurende aanslagen op de kalkstructuur die het toenmalige Engeland met Frankrijk verbond waren echter nog niet fataal...
5
25/01/2020 12:37
Juist. Helemaal juist.
Dat het klimaat verandert kan iedereen zien, maar waardoor? Sinds Al Gore (Clinton's vice) zijn boek (+ film = An Inconvenient Truth) over de ondergang van de beschaving de wereld ingooide is de klimaat hype losgebroken. Het is natuurlijk de mens, die dat veroorzaakt. Dat komt allen die een hekel aan de westerse cultuur en het kapitalisme hebben verdomd goed uit.
Wat de vervuiling betreft - daar ben ik het helemaal mee eens dat die door de mens komt - heeft de milieubeweging gelijk. De oorzaak van de vervuiling is de nog steeds toenemende overbevolking van d...
1
25/01/2020 15:12
@ Zevenblad: je hebt een punt je zou er duizenden pagina's over kunnen schrijven, en inderdaad het haalt niets uit!
1
25/01/2020 12:16
niets is onmogelijk....duizenden meningen- En gelukkig weet de mens niet alles. Mooi stuk!
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert