De zegenschaal en de angst XXI

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                                 170px-PazuzuDemonAssyria1stMil_2.jpg

In de ochtend bij een kop thee liet ik mijn gedachten nog eens over de nachtelijke ervaringen dwalen. Het was ook niet gering als je buurman die nog geen dag dood was, je in je kelder of grot of wat de ruimte dan ook was, toesprak. De warmte was haast tropisch geweest en ik herinnerde mij dat ik even aan een zonnebril gedacht had. Wat had mijn verongelukte buurman ook al weer precies gezegd, iets in de geest van kruizende lijnen, nee een snijpunt, dat was het geweest. Maar wat moest dat dan betekenen en waarom dat alles verblindende licht. Fel blauw alsof iemand stond te lassen en je geen oogbescherming voor had.

Ik nam mijn trouwe mobieltje ter hand en ging naar Google. 'Kruizing, oh nee,' verbeterde ik mijzelf en ik typte in snijpunt. Ik wist wat een snijpunt was maar ik wilde de definitie hebben en niet afgaan op wat ik nog herinnerde uit meetkunde. Het leek mij belangrijk om te zien wat mijn buurman écht gezegd had. Ik had zomaar het idee dat in het grotbestaan woorden gewogen werden en echt betekenis hadden.

Internet is een wonderdoos en even later las ik wat de meetkundige definitie was van een snijpunt.

-'Een snijpunt van twee krommen is in de meetkunde een punt  dat op beide krommen ligt. Het is het punt waar de krommen elkaar snijden. Ook meer dan twee krommen kunnen een gemeenschappelijk snijpunt hebben.'

Dat was niet nieuw voor mij en daar had ik wel een beeld bij. Ook hier was weer een voorstelling van een abstracte gedachte die een naam gekregen had, 'snijpunt.' Gewoon een gemeenschappelijk punt waar twee lijnen kruisden.

-'Twee rechte lijnen in een plat vlak snijden elkaar precies eenmaal of helemaal niet. In het laatste geval spreekt men over evenwijdige lijnen. Er zijn ruimten waarin twee lijnen elkaar meer dan eens kunnen snijden.' 

Dit betrof volgens mij een voorstelling van een twee dimensioneel wereldbeeld. Bij voorbeeld een vierkant, alleen lengte en breedte en geen diepte. Een platte dimensie die geen diepte weergaf.

-Twee willekeurig gekozen lijnen in een driedimensionale ruimte snijden elkaar over het algemeen niet.'

'Een kubus,' dacht ik 'die is bijvoorbeeld driedimensionaal. Het heeft namelijk een diepte, lengte en breedte. Driedimensionaal betekent dat iets drie dimensies heeft. ... Ruimtelijke figuren in de wiskunde bestaan in een driedimensionale ruimte.'

                                                   170px-PazuzuDemonAssyria1stMil_2.jpg

'Ik ga naar de Roundup,' zei mijn lief, ' kom je ook mee?' Ik werd losgerukt uit beschouwingen over snijpunten en drie dan wel twee dimensionele ruimtes en wat daar wel of niet kon voorkomen.

'Ik blijf nog even lezen,' antwoordde ik haar. 'Misschien dat ik wat later kom.' 'Ze lachte me lief toe, 'dat moet je zelf weten' vond zij, 'maar wacht niet te lang als je lang wil komen.' Ik blies haar een kus toe en richtte mijn oog weer op het kleine schermpje.' Even later hoorde ik de zware Chrysler wegtrekken en het geluid verdween grommend in de verte.

 Wat had dode buurman gezegd, precies gezegd, voor ik wakker geschud werd?' 'Nu sta je op het snijpunt en daar gaat het om.' dat had hij woordelijk gezegd.

 Het leek alsof hij een verklaring gaf over het waarom ik naar die bepaalde plek was getrokken. Maar ik had geen snijpunt gezien, ik had in ernst niets kunnen zien door het felle verblindende licht. De crux was iets dat hij als snijpunt aanduidde, wat sneed dan door welk punt? Hij scheen het heel belangrijk te vinden. Wat raakte elkaar daar dan. Was het letterlijk of overdrachtelijk bedoeld geweest. Bijvoorbeeld had hij op verschillende dimensies gedoeld, of sneden tijdsgewrichten elkaar daar. Of of of.

In mijn werkplaats, die eigenlijk op een grot had geleken,  was kennelijk een snijpunt van iets dat uitermate belangrijk was, want mijn buurman had gezegd..'en daar gaat het om.' Een kromme of een lijn of een punt zijn maar voorstellingen van abstracte mogelijkheden die in een ruimte bestaan. Was het een trefpunt van twee werelden, of van een krachtenveld, was dat wat hij had willen zeggen? Hij had het woord snijpunt niet zomaar gebruikt, wat als hij eens had bedoeld: het snijpunt van twee wereldbeelden, van twee dimensies. Goeie God en dat onder mijn huis.

                                               170px-PazuzuDemonAssyria1stMil_2.jpg

Het verklaarde wel waarom de twee schaalbrengers hadden gezegd, dat het niet zozeer met de eigenaar als dan wel met de locatie te maken had, toen zij de schaal cadeau gaven.

Een korte tik op een drum klonk van onder mijn voeten, even vroeg ik mij af of ik het echt gehoord had, maar dat duurde niet lang want een stem sprak mij toe. 'Dacht je écht dat we je los zouden laten.' De grindstem hield even een kleine pauze en vervolgde toen, 'het enige dat jij hoefde te doen was de schaal over te dragen en jij bent hem kwijt geraakt.'  Ik luisterde versteend en de vingers van mijn linkerhand begonnen nerveus te trommelen op de tafel zonder dat ik dat wilde.

'We hebben je zelfs naar de locatie gebracht,' kraste grindstem, 'en je komt met lege handen. Daar kunnen we wel wat aan doen. Ben je gehecht aan je handen? Wat dacht je van je rechterhand in de kom met de staafmixer?' Kijk eens naar je rechterhand!'

Ik kon niet meer denken en ik zag hoe mijn rechterhand eerst de thee mok oppakte en toen fijn kneep. Twee aardewerken scherven drongen in mijn hand. 'Wil je weten hoe je hand er uitziet als de staafmixer er doorheen ploegt.' Ik kon alleen maar nee schudden, want ik zag mijn linkerhand al aan het werk met de mixer.

Ik stond op en zei voor mij uit, ik ga naar de Roundup. Ik begon te neurieën en liet geen enkele gedachte of stem toe en ruimde de scherven op. Met een doekje veegde ik de tafel af en ik hield mijn hand onder de kraan en scheurde een stuk van de keukenrol af en wikkelde het om mijn hand om het bloeden te stoppen.  Ik schoot mijn jas aan en liep de deur uit.

San Daniel 2020

 

lees ook 22

 

 

 

11/01/2020 20:34

Reacties (2) 

1
12/01/2020 02:25
Toe maar....
Misschien een geigerteller huren en in je kelder aanzetten?
1
12/01/2020 19:12
ja ja Zevenblad .. ik weet uit Delft waar we een eigen reactor hadden .. dat er enorm veel blauw licht vrij kwam bij de fusie.. maar dat gebeurt niet in de Canadese kelder .. grot..
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert