Hoe werkt de asielprocedure?

Door Candice gepubliceerd in Mensen

Hoe werkt de asielprocedure? 

fd48d45b94fb45c14e9c2305f6e6326e_medium.

Deze komt in twee delen, omdat het anders een beetje heel erg lang wordt.

Allereerst iets waar ik best wel van stond te kijken. Met 44% staat Nederland op plek 1 als het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers die terug gaan naar hun land. Een onderzoek onder 12 landen, waarbij dus gekeken werd naar asielzoekers uit 6 verschillende landen wees dat uit.

878cda76ab8e72dad256731ee5009115_medium.

We staan niet op plaats 1 van de UEFA ranking en in veel meer lijstjes niet, maar hier dus wel. Doen wij het dan zo goed? Doen anderen het dan zo slecht? Doen wij meer moeite om ze terug te laten keren? Doen anderen er dan geen moeite voor? Heel eerlijk gezegd boeit het mij even echt niet wat en hoe en of andere landen iets doen, maar wel hoe het bij ons gaat. Want deze cijfers klinken heel mooi (44%), maar is dus wel minder dan de helft en dat wil dus zeggen dat van iedere honderd binnenkomende asielzoekers er 56 niet terug gaan. Hoe werkt die asielprocedure nou precies?

Hoe werkt de asielprocedure?

c56fc0872da67578d8be8c311fa09e3b_medium.

Voor een asielprocedure zijn een paar zaken nodig (zaken is een beetje slecht woord nu, maar het is even zo) en dat zijn:

1. Een asielzoeker.

2. Een opvangland.

3. Regelgeving vanaf het moment van opvang.

En we nemen voor punt 1. een asielzoeker genaamd Mohammed (achternaam doet er totaal niet toe) en die komt uit …. Gaza. Waarom ook niet. Als punt 2. nemen we Nederland (want daar woon ik en het artikel gaat over de asielprocedure bij ons) en als punt 3 nemen we … precies, daar gaan we dus mee aan de slag. We beginnen op 1 januari 2020 als Mohammed via een kennis Nederland bereikt. Maar Mohammed komt niet alleen, hij heeft Leila zijn vrouw meegenomen, want dat is wel zo slim als je een vluchteling uit Gaza bent.

Laat ik eerst even het precieze verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker duidelijk maken. En daarvoor kijken we gewoon even naar het vluchtelingenverdrag wat op 28 juli 1951 ondertekend werd en wat dus ook een keer aan een herziening toe is.

Een vluchteling is iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Diegene krijgt in eigen land geen bescherming tegen deze vervolging. En dat kan vervolging zijn op voornamelijk de volgende gronden. Religie, politieke overtuiging, seksuele geaardheid of op transseksualiteit, kleur, ras en etniciteit.

Een asielzoeker is daarentegen iemand die een ander land om bescherming vraagt door er een asielverzoek in te dienen. Het land waar dat asiel wordt gevraagd, gaat dan vervolgens kijken/uitzoeken of de asielzoeker valt onder het vuchtelingenverdrag of een economische gelukszoeker is.

Vreemd genoeg staat er in het vluchtelingenverdrag niet dat je ook een oorlogsvluchteling kan zijn. Maar goed, dat zal ik dan wel over het hoofd hebben gezien.

Mo en Leila in Nederland:

11e90714cad307a10e47539179459877_medium.

Mo en Leila melden zich bij een aanmeldcentrum en dan gaat er een periode van zes dagen in om wat op adem te komen en om voor te bereiden op de gesprekken met het IND en ze ondergaan een pittig medisch onderzoek. Dit medische onderzoek moet gaan aantonen of er belemmeringen zijn waarmee het IND rekening moet houden tijdens de gesprekken en kan zelfs medebepalend zijn bij het nemen van een beslissing over de asielaanvraag. Na deze zes dagen volgt een standaardprocedure van maximaal acht dagen. En nergens ter wereld gaat dat efficiënter dan bijons en onze procedure is dan ook - mede daardoor - één van de snelste asielprocedures ter wereld. Deze procedure wordt doorgaans de AA procedure genoemd. De Algemene Asielprocedure.

Gedurende deze tijd verblijven Mo en Leila in een POL (Proces Opvang Locatie). Uiteraard spreken ze tijdens deze dagen met een advocaat die hun zaak behartigd bij het IND.

8a0baacf20857f3c922b7f56bd462d7c_medium.

POL Wageningen, bied plaats voor 300 asielzoekers/vluchtelingen

Het IND zit uiteraard niet stil gedurende deze periode, want die onderzoeken ondertussen alle documenten, er van uitgaand dat ze die wel hebben – en Mo en Leila hebben ze – en controleren de database om te checken of ze al in een ander Europese lidstaat zijn geweest en/of daar al asiel hebben aangevraagd. Nou Mo en Leila zijn met hulp van een Nederlandse kennis de grens tussen de Gazastrook en Israël overgestoken (ik hou het eenvoudig) en op haar kosten gewoon met een vliegtuig naar Nederland gekomen en hebben bij aankomst op Schiphol asiel aangevraagd bij de marechaussee. We gaan het niet erg moeilijk maken, want dan wordt het artikel drie keer zo lang.

Deze AA procedure gaat volgens een flink strak schema. De ene dag is voor het IND waarin Mo en Leila (gescheiden) gehoord worden over hun identiteit, nationaliteit en de reisroute. Die is dus heel eenvoudig en geeft dus weinig gezeik, zoals ook hun identiteit en nationaliteit geen problemen zal gaan geven. De volgende dag spreken Mo en Leila met hun advocaat en dan nemen ze dus door wat er met het IND is besproken. Dit staat in het IND rapport en dan kunnen ze eventuele correcties en aanvullingen middels hun advocaat indienen bij het IND. Dan gaan we naar de derde dag waarin het nader gehoor gewoon verder gaat en waar dan de motieven voor hun vlucht en dus hun asielaanvraag worden doorgenomen. De volgende dag wordt weer met de advocaat alles van het IND rapport van dag drie doorgenomen en kunnen er (indien nodig) eventuele aanvullingen en correcties worden ingediend.

Dan breekt voor Mo en Leila de (vooralsnog) belangrijkste dag aan. Namelijk de vijfde dag. Het IND kan de asielaanvraag inwilligen, maar het IND kan ook middels een brief naar de advocaat mededelen dat wordt voorgenomen om de aanvraag af te wijzen … of Mo en Leila gaan doorsturen naar de verlengde asielprocedure sturen, omdat ze, zeg maar, twijfelen, ze kunnen niet tot een beslissing komen en dus dan maar naar de verlengde asielprocedure.

Als het IND wel een voornemen tot afwijzing van het asielverzoek heeft uitgebracht, krijgt de advocaat van Mo en Leila de mogelijkheid hierop te reageren, dat is dan de zesde dag en dat gaat dan in een zogenoemde zienswijze. Maar Mo en Leila mogen verder naar de verlengde asielprocedure, want ja het IND kan eigenlijk best wel snappen dat ze de Gazastrook wilden ontvluchten, maar het IND twijfelde omdat ze het wel kunnen begrijpen.... maar Mo en Leila liepen er geen gevaar. Het IND snapt daarentegen ook dat ze terugsturen .… levensgevaarlijk kan zijn, want het Hamas regime zal ze keihard straffen en ten toon stellen als landverraders op een plein (dat doet Hamas vaker met in hun ogen landverraders, voor ze ze afmaken). Maar zijn Mo en Leila nou economische vluchtelingen of waren ze het schrikbewind van het Hamas regime echt spuugzat en zijn ze daarom gevlucht?

59ccafe0aa7ca000ca259c183106d304_medium.

Zodra Mo en Leila naar de verlengde asielprocedure zijn doorgestuurd, heeft het IND nog zes maanden (vanaf de dag waarop het asielverzoek is ingediend) om tot een besluit te komen. Vaak neemt het IND in die periode nog een extra gehoor af of doet het wat nader onderzoek in de asielzaak. Asielzaken waarin over het algemeen vrij weinig onderzoek nodig is, worden doorgaans in een vereenvoudigde en daarmee snellere procedure afgedaan.

Maar vanwaar dus die twijfels over Mo en Leila? Nogmaals, het IND snapt ze maar er is geen oorlog en ze lopen (feitelijk) geen gevaar en er is dus ook geen sprake van een humanitaire crisis in de Gaza, want de onderstaande informatie over de Gaza heeft het IND namelijk ook:

UNWRA, dat door ons land ook ondersteund wordt, heeft een jaarbudget van 1,23 miljard dollar en telt meer dan 30.000 personeelsleden. Hun taak is er primair op gericht om Palestijnen in nood op te vangen. En dan spreken we nog niet over al die andere VN agentschappen die ter beschikking staan om Palestijnen te helpen waaronder UNESCO, UNICEF, UNCCP.

De meeste Palestijnen die de Gazastrook ontvluchten vragen asiel aan in Belgie, wat zelden nee zegt tegen deze gevluchte Palestijnen. Op zich is dat vreemd, want in de Gazastrook is geen sprake van een humanitaire crisis (1,23 miljard dollar op jaarbasis alleen al vanuit de UNWRA), er is geen oorlog en er is dus ook geen schaarste. De Palestijnen zijn met enorme afstand de meest gesubsidieerde personen ter wereld. Maar ja, als je vrachten van dat geld gebruikt voor wapens, wapentraining en die tunnels van ze ….. dan raakt ook dat geld op. Maar in de Gazastrook worden ook met een grote regelmaat nieuwe winkelcentra en andere gebouwen uit de grond gestampt ….. dus geld is daar echt geen probleem. Waarom ze voor België kiezen? Vanuit de Belgische regering wordt vaak kritiek op Israël geuit en ze doen er gewoon alles aan om de Palestijnen op diplomatiek en ook financieel vlak te ondersteunen. Zo waardeerden ze status van de Palestijnse missie in Brussel op (dit was geen besluit van de EU) en was het tevens het eerste land dat toezegde meer geld beschikbaar te stellen voor de Palestijnen toen Donald Trump bekend maakte minder geld aan de Palestijnen te geven. De Palestijnen voelen zich zeer welkom in België … overigens zijn dit ook voor het overgrote deel jonge mannen!

Maar inmiddels is België begonnen met een andere aanpak en proberen ze op alle mogelijke wijzes Palestijnse asielaanvragen in België te ontmoedigen … en zo hoort het ook!

Toen ik in België aankwam, heb ik een week op straat moeten slapen. Het was ontzettend koud’.

aldus een Palestijn.”

 

dfd122ef2e06589b09d57e728a600445_medium.

*Candice*

26/12/2019 19:42

Reacties (7) 

1
26/12/2019 21:58
Goed artikel.
Jammer dat je het alleen betrekt op Gaza en de Palestijnen. Dat is wel een heel speciaal geval.
Waarom niet bijvoorbeeld Nigeria? Daar lopen er hier meer dan genoeg van rond, en volgens mij zijn die praktisch allemaal 'economisch' - of erger.
1
26/12/2019 22:06
Merci.

Oh daar had ik ook voor kunnen kiezen en voor nog wel veel meer landen.
1
27/12/2019 02:54
Ik nam ze overigens ook enigszins bewust, omdat het een groep is die eigenlijk economisch genoemd mogen worden (maar wat dus ook weer niet zo is) en die simpel gezegd ook niet in aanmerking kunnen komen voor asiel ... maar het doorgaans wel krijgen, om maar één enkele reden. Omdat het Palestijnen zijn.
29/07/2020 18:41
Is dat vreemd dan? Alleen al het feit dat Israel consistent en tegen alle verdagen in land van Palestina annexeert en daarmee bezit van Palestijnen zonder probleem onteigent kan je toch wel stellen dat er een gegronde reden is om te vluchten?
29/07/2020 19:26
Israël eigent geen Palestijns land toe en annexeert het ook niet!
Hoe kun je land annexeren wat al van je is en die verdragen ... wanneer gaan de mensen eens inzien dat tot dusverre uit islamitische en Palestijnse hoek nog nooit ook maar iets van toenadering gezocht is om problemen op te lossen!
Palestijnen vluchten helemaal niet weg uit Israël, maar ze proberen uit Gaza te vluchten vanwege Hamas en niet anders. En daar gaat het in het artikel ook over.

Echt hoor, probeer mij niet iets wijs te maken over Israël, mijn echte vader was Joods, ik heb een Israëlisch ha...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert