Te bizar voor woorden...(2)

Door Jack Hage Sr gepubliceerd in Mislukt Nederland...

Tjonge, jonge wat een rare dagen. Een stukje op Facebook over het laten vallen van Rutte 3 deed zo veel stof opwaaien dat we met zijn allen het belangrijkste vergeten. Of dat stof maakt het voor velen mistig? Kan ook nog.
Waarom dit eigenlijk allemaal geschreven? Of waarom plaatsen? Want er is de afgelopen jaren al geschreven. Ik probeer het u uit te leggen.

Wat het meeste aan mij en heel veel anderen vreet is heel simpel:
Nadat de heer Snel moest toegeven (juli 2019) dat er inderdaad iets mis was inzake toeslagen-, stond alles en iedereen klaar om hem te veroordelen. In mijn eerste stuk van gisteren deed ik dat ook niet. Ook niet aan de brief die ik hem heb verzonden. U kunt het nalezen. Ik heb eigenlijk eerder met die man te doen. En zoals ik al schreef gisteren, ik zou hem het liefste een stevige handdruk geven en meer dan Kracht toe wensen. Dat hij niet reageert is wél dom. Maar ik schreef ook dat het zou kunnen dat brieven bij hem weg gehouden worden. En juist dat kon wel ééns de grootste reden zijn waarom het slecht gaat in ons land. Wegkruipen en verstoppen. Allemaal angst. Transparantie is altijd het beste. 

Maar wat er nóg velen malen erger is, -veel, veel, veel erger.....velen wisten van het blunderen bij de belastingdienst-al heel lang- maar deden niets. En daarom ga ik alles openbaar maken. En ik ga niemand sparen. 

Ik heb op mijn schrijven 23 van februari 2017 twee antwoorden gekregen. En bedenk daarbij dat velen naast een poststuk ook per mail schrijven hebben ontvangen. Een rechter is daar helder in: "U kunt ze niet allebei gemist hebben "... 
Die twee antwoorden komen later nog terug in het dossier.  

Ik ga geen linken meer op Facebook zetten. Dit is de laatste die ik plaats. Iedereen weet nu onder welke account ik steeds weer iets nieuws zal bijplaatsen. Want geloof me dat hele dossier gaat de buitenwereld in…Maar in één keer plaatsten gaat niet…
En als mensen reageren op FB hebben ze ook recht op antwoord, maar de afgelopen dagen liep het een beetje uit de hand hier! Mijn hemel! Maar één ding is al wel gelukt, mensen hoeven er niet meer vijf jaar over te doen om toeslagen stop te zetten! Het was te erg…Vijf jaar…Bijna zes! 


_________________________________________________________________________

Aan de belastingdienst Almere

Postbus 1111

1300 BC Almere

Tav. Deurwaarder Peter Beek > per reguliere post


Aan de belastingdienst kantoor Zwolle

Burgemeester Drijbersingel 27

8021 DA Zwolle

Tav. Deurwaarder Jan Oosterkamp > Per reguliere Post


Aan de belastingdienst kantoor Zwolle

Burgemeester Drijbersingel 27

8021 DA Zwolle

Tav. Deurwaarder Jan Volkerink > Per reguliere Post


Aan de belastingdienst kantoor Zwolle

Burgemeester Drijbersingel 27

8021 DA Zwolle

Tav. Deurwaarder Willem Vis > Per reguliere Post

 

Aan de belastingdienst Toeslagen (kantoor Utrecht)

Postbus 4510 

6401 JA Heerlen

Tav. Mevrouw R. van der Meer > Per reguliere post

(Het bovenstaande adres leest u goed-  het kantoor Utrecht in Heerlen!? ) zie bijlage 2


Belastingdienst toeslagen (Centraal)

Postbus 4510

6401 JA Heerlen > Per reguliere post


Aan de Belastingdienst Toeslagen (Centrale administratie)

Postbus 2888

6401 DD Heerlen

Tav. drs. J.M. Melsen  > Per reguliere post


Aan de Belastingdienst Almere (Centraal archief)

Postbus 1111

1300 BC Almere  > Per reguliere post

Aan de belastingdienst (Landelijke incasso) 

Postbus 100

6400 AC Heerlen > per reguliere pos

Tav. mr. G.H. Blankestijn Directeur Belastingdienst/ Toeslagen


Aan Belastingdienst Zakelijke belastingen MKB

Willem Dreesweg 24

1314 CN Almere

Tav. A.C.J. Brands

Per mail > aXXXXXnds@belastingdienst.nl 

 

Aan Belastingdienst Almere > Segment MKB  2

Willem Dreesweg 24 

1314 CN Almere

Tav. de heer R.B. Westerveld

Per mail > XXXXXerveld@belastingdienst.nl  


Aan de Minister van Financiën Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag > Per reguliere post

 

Aan de Staatsecretaris van Financiën ir. E.D. Wiebes   

Postbus 20201

2500 EE Den Haag > per reguliere post


Aan de Minister president drs. Mark Rutte

Postbus 20001

2500 EA Den Haag > per reguliere post

 

Alsmede per mail aan de ( opstappend ) directeur – generaal der belastingdienst  dr. J.A.J. Leijtens Per mail  > j.XXXXens@minfin.nl

Alsmede overige , zoals vermeld in cc.  ……

In cc aan de fractievoorzitters der Tweede kamer 

l.bontes@tweedekamer.nl ; S.Buma@tweedekamer.nl ; j.houwers@tweedekamer.nl ;

j.klaver@tweedekamer.nl ; n.klein@tweedekamer.nl ; h.krol@tweedekamer.nl ;

t.kuzu@tweedekamer.nl ; a.pechtold@tweedekamer.nl ; emileroemer@sp.nl ;

D.Samsom@tweedekamer.nl ; g.segers@tweedekamer.nl ; C.vdStaaij@tweedekamer.nl ; marianne.thieme@tweedekamer.nl ; r.vvliet@tweedekamer.nl ; g.wilders@tweedekamer.nl ; h.zijlstra@tweedekamer.nl 

  

Opmaak/ afronding; Ermelo, 23 februari 2017 

Kenmerk; ‘Mislukt Nederland’ Hoofdstuk 1. (analyse) 

E.B. Hage – Smolders   175XXXXX
J.C. Hage                     173XXXXX

Zaak /onderwerp 1 -1.0  Voorwoord (Een falend systeem en kapitaalvernietiging) 

Zaak /onderwerp 2; 1.1  On- humane ongegronde overheidsinvorderingen

Zaak /onderwerp 3; 1.2  Juridische fouten alsmede overig falen

Zaak /onderwerp 4; 1.3 De analyse, Bezinning en verder…

 

Mijne heren, Geachte dames,

1.0 voorwoord ( Een falend systeem en kapitaalvernietiging) ,

Dit is mijn c.q. óns veertienhonderdste drieënvijftigste schrijven aan de belastingdienst. Ook aan personen die verbonden zijn aan de belastingdienst. Ik heb het over de periode van de afgelopen 5 jaar. Ik als schrijver -schrijf in de ik vorm- maar ‘wij & ons’ vanuit een ‘Hageriaans’ gezin verbonden door verzamelinkomsten, partnerschap-s overwegingen en zeker vanuit een stabiel, liefdevol gezin. Vergeef mij als ik er iets naast zit met het veertienhonderdste drieën vijftigste schrijven. Het is een heel telwerk. Ik schrijf liever over ‘een totaal ontspoorde belastingdienst’. Dan enkel en alleen als belastingdienst of over een belastingdienst. Ik moet zeggen vele ‘ontspoorde’ diensten binnen uw dienst. Dat kunt u in de brief aanhef terug zien. Zo ook zal mijn stelling in dit schrijven bewezen worden. Het staat een ieder die Hoofdstuk 1 uit ‘Mislukt Nederland ‘ gaat lezen vrij op mijn stellingen te reageren. Zo werkt dat in een democratie. Waarbij ik overigens vele twijfels heb in hoeverre er nog sprake is van een democratie binnen ons ‘mislukte land’.

Ik heb al uw diensten en afdelinkjes der belastingdienst nog lang niet allemaal vermeld in mijn c.q. let wel- ons schrijven alhier. 

Het betreft ‘voorlopig’ nog de belangrijkste diensten of belastingmedewerkers waar wij regelmatig schrijven van krijgen. Ook bij dat woord ‘belangrijkste’ zijn er vele twijfels, haken en ogen. We spreken niet eens alleen over een ‘ontspoorde belastingdienst’ om het feit dat we een onzinnig ‘geldelijk rondpomp’ systeem hebben met aan de éne kant een innende belastingdienst (blauw) en aan de andere kant een geld verslindende uitbetalende belastingdienst (roze). Nee er speelt veel meer. Laten we eens nadenken over een ‘totaal’ ontspoorde situatie. Daar gaan miljoenen mensen aan kapot. Zelfs een aantal van uw medewerkers. 

Ik zal ‘proberen‘ het -u allen- uit te leggen. Ook namens mijn echtgenote. Daarnaast nog eens namens ca. 1.5 tot 2 miljoen Mede en Nederlanders. Mogelijk lukt het mij niet te analyseren en over te brengen waarom uw systeem falende is en vele slachtoffer maakt. Ik doe tóch een poging. Mogelijk gaan er elders ogen open. 

Niemand springt gedreven, vol passie of écht op de bres voor al die hierboven vermelde mensen. Ik wel. Hier gaan we dat wel doen. Als andere partijen het wel doen of denken dat te doen is dat bij voorbaat al mislukt omdat men de woorden ‘samen doen’ niet begrijpt. 

Mijn poging om te analyseren wat er mis is alsmede dat samen te doen met meerdere mensen zet ik dus voort. 

In huize Hage weten wij immers zélf hoe verdriet, onhumane handelingen en de gevolgen daarvan voelen. Wij weten hoe het is om door je eigen overheid in de steek gelaten te worden. Daar hoort de ‘ontspoorde alsmede mislukte’ belastingdienst zeker bij. Waren er prijzen te verdelen inzake falende overheidsorganen, slome overheidsorganen, trage overheidsorganen, niet beantwoordende overheidsorganen dan stond de belastingdienst op het erepodium.

Wij weten hoe je op één dag alles kwijt kunt raken. Maar hebben gelukkig ook de (veer) Kracht binnen ons gezin om dingen te doen waarmee je als gezin kunt overleven. Mogelijk ooit een nieuwe toekomst mee kan creëren. 

Dat ‘op de bres springen voor gedupeerden’ en een analyse schrijven over hoe ons systeem aan alle kanten rammelt ben ik ook verplicht als secretaris voor NLB- Nederlandbeter.  Ik heb namelijk iets beloofd. Aan duizenden mensen, en die wil ik niiet in de kou laten staan. 

We lezen inderdaad elke dag onmenselijke verhalen in de krant, lezen over door de overheid aangedaan overheidsverdriet en overheidsellende op forums of zien overheidsellende op TV. Maar aandacht is heel wat anders dan daadwerkelijk een on-humaan systeem gaan omgooien.  Het uitleggen van een falend alsmede on- humaan systeem is niet eenvoudig. Het zal een lang schrijven worden. Mogelijk maakt u nu de keuze om niet meer verder te lezen. Dat mag. Ik ga er niet over. 

Dan speelt er nog iets in ons land. Vele mensen in de knel klagen op forums, social media en nog veel meer. Dat mag. Maar zelf iets zien duidelijk te maken of je inzetten voor beter blijft dan vaak helaas uit. Ik moet enigszins voorzichtig zijn met zulke stellingen, mede omdat veel mensen, moe, teleurgesteld zijn of zich totaal verslagen voelen. Het is ook logisch. En ook deze straatvechter kon in het jaar 2010 niet meer praten en zat ook als een dood vogeltje achter de keukentafel te janken en naar een lege koelkast te staren… Snapt u wel? 

Afgelopen week sprak ik met een (verslagen, verdrietige, thuiszittende belastingdienst medewerker) -jawel uit uw aller overheidsdienst belastingdienst genaamd- en deze man sprak;

“Jack het gaat je nooit lukken om een vastgeroest niet zelfdenkend wezen te temmen. “Ik schaam mij regelmatig om bij die dienst werkzaam te zijn, het levert je een Burn- out op Jack. Het is mij ook overkomen. We lijken wel op asielzoekers en vluchtelingen die steeds verplaats worden”. 

Een moedig man moet ik zeggen. Moet ik ooit getuigen voor deze meneer of andersom- dan zal dat gebeuren. Want hoe het gebeurt en wanneer het gebeurt is onbelangrijk, maar de werkwijze, on- humane werkwijze en slordigheden der belastingdienst moeten stoppen. Overige systemen in een later stadium. We zullen ergens moeten beginnen. Als ik ooit dood ga, wil ik kunnen zeggen ik heb er met onze NLB vriendengroep alles aan gedaan om te bezien een systeem om te gooien. De woorden, menselijk, humaan en levensvreugde zullen mij en vele vechters voor humaniteit op de been houden.

Niet alleen veel van uw medewerkers hebben het zwaar, vele burgers nog zwaarder.

We hebben immers met een ‘doordenderende’ on- humane overheid te maken (waar uw diensten onder vallen) die niet willen inzien dat er ca. 1.5 tot 2 miljoen  mensen geslachtofferd zijn in overheidsonzin zoals; De on- humane, trage en domme belastingdienst, de bedenkers van de Zorgverzekeraars kwesties, honderden ambtenaren die er vervolgens aan meewerken dat duizenden mensen in de klauwen van het Zin (Zorg instituut Nederland) ons aloude, on- humane CVZ vallen, met daarachteraan het C.J.I.B. die vervolgens een heel bataljon met daarna de bataljons 2, 3 en 4 deurwaarders op ‘onschuldige’ burgers kunnen afsturen, met alle gevolgen van dien. Ik en mijn gezin kennen die gevolgen ook. Het moet klaar zijn. Maar de deurwaarders uit fase één van de originele maandelijkse zorgverzekeraars facturen liggen ook al met pub tentje in de voortuin…Snapt u wel?

Uw vaak ongewenste toeslagen en de onzin van gezamenlijk inkomens van thuiswonende kinderen zijn mede de oorzaak van vele onmenselijke problemen. Daarbij speelt - dat meerdere Deurwaarders in den lande beslag(en) leggen op toeslagen (uw uit te betalen Toeslagen) van de burger en deze burgers vervolgens moeten terugbetalen aan uw ondoorzichtige dienst. In combinatie met extra beslagen op inkomen.  

De verrekeningen, verhogingen en kosten zijn zelfs voor een gerenommeerd accountantskantoor niet meer te volgen. Per dag vallen er over één onderwerp of aanslag nummer minimaal 3 verschillende soorten schrijven-verpakt in blauwe recyclings- enveloppen-  in de Neerlands triest geworden brievenbussen. Jawel zelfs brievenbussen worden treurig. Bij minimaal 1 miljoen voordeuren is dit het geval. Brievenbussen en voordeuren worden nog timider, neerslachtiger en verdrietiger dan mensen. Snapt u wel hoe ernstig ‘Neerlands’ situatie dan is?

Even tussendoor, ik kom er straks verder op terug. Hier zijn we de laatste verhuisdozen, fruitdozen en schoenendozen van door u verzonden post en overige aan het uitsorteren en openen ik telde  52 blauwe enveloppen. Daar bovenop nog 21 witte enveloppen uwer dienst. Verzonden binnen één week. 

Naast uw ontelbare -geldverslindende poststukken zijn er nog  de ontelbare aanmaningen en dreigementen van Deurwaarders in opdracht van de ziektekosten verzekeraars, met daarnaast de kosten op eigen bijdragen, met daarbovenop het Zin, (oude CVZ) en vervolgens het C.J.I.B. met ook weer eigen deurwaarders. (TOEVOEGING 17-12-2019); Het ZIN is inmiddels al weer overgegaan nar het CAK- )

De originele maandelijkse enveloppen der ziektekosten verzekeraars passen zowaar niet meer op de deurmat. Om het eigen risico zouden we eigenlijk hard moeten lachen. Als het niet zo een triest gebeuren was zou ik er ook om lachen. Een overzicht van een eigen bijdrage van bijvoorbeeld 38 ct. moet geprint, ingepakt en verzonden worden. Ziet u hier al een klein stukje kapitaalvernietiging? Snapt u wel? Hoge kosten inzake 38 €uro centjes! 

Nu zal iedereen met zijn eigen overheids- afdelinkje(s) gaan roepen; “ Maar dat zijn allemaal aparte zaken meneer Hage!” De belastingdienst staat los van het zorgstelsel en incasso methoden.

Niets is minder waar. Deurwaarders die niet eens iets met uw onzinnige belastingdienst te maken hebben leggen beslag op Úw toeslagen die bestemd waren om de burger te verlichten. Ik blijf dat herhalen en een zeer ernstige kwestie vinden. Niet dat u denkt dat er al enige vorm van dementie bij deze straatvechter aanwezig is. Dat u het maar weet. 

Bij uw dienst BOT/ Segment SMP te Emmen (bijlage 1)  is bij het treffen van een ‘mogelijk’ behulpzame medewerker op te vragen wat de Belastingdienst heeft overgemaakt aan

Deurwaarders. Dus toeslagen die zijn uitgevonden om mensen te ondersteunen zijn nu de kersjes op de taart voor Neerlands deurwaarders kantoren. 

676358e04f22600f293c7a4dc3413902_medium.
Dubbel klikken voor origineel...

Ook uw eigen dienst weet de toeslagen te gebruiken en te misbruiken voor verrekeningen. Daar berekent u dan nog hogere kosten op aan het eind van het liedje dan het bedrag wat de burger ‘ooit’  had moeten ontvangen. Worden de kosten hoger dan dat u kunt verrekenen dan zijn de On- humaanste rapen gaarder dan de bieten ooit rood kunnen worden. Schaamrood moesten uw diensten eigenlijk worden. Kijkt u straks maar eens naar de onmogelijke woorden van ons aller Opperhoofd  mr. G.H. Blankestijn Directeur Belastingdienst/ Toeslagen. 

Namens 1.5 tot 2 miljoen burgers in de knel ben ik alle gegevens aan het verzamelen. Het is een monsterklus kan ik u allen vertellen. Mogelijk gaat iemand ooit die vijfduizend uur spitwerk betalen. Ik heb zowaar geen idee. Over de kosten van postzegels en cartridges nog maar niet na te denken alhier.

Gelukkig heb ik twee ‘gouwe klouwe’  en kan tussen alle loon beslagen (echtgenote) en onterechte inmiddels teruggedraaide beslagen bij onze kinderen, waarvan er toen nog twee minderjarig waren en overige invorderingen en beslagen door enigszins zwart wat bijverdienen. Anders moesten wij met thuiswonende kinderen rondkomen van ca. € 40,- per week. Hoe je dan de huur van 800.- de bedragen van nutsvoorzieningen, verzekeringen en overige kosten moet betalen blijft dan al helemaal een raadsel.

Die beslagen bij kinderen onder de 18 is helemaal vreselijk. Die waren met één belletje naar Den Haag redelijk snel opgelost moet ik zeggen. Zo strafbaar als wat. Menzis bood mij aan om alle schulden per direct kwijt te schelden. Ik heb het geweigerd. Ik ben niet te koop. Ik wil een eerlijk en humaan systeem. Maar benzine tanken voor een eigen opgespaard leuk gepimt brommertje zat er even niet in voor de jongelui. Hoe zouden kinderen zich op zo een moment voelen?  Gelukkig had pa nog wat zwartgeld....

Dat zwart bijklussen heeft uw dienst gelukkig getolereerd, anders had men toen ik dit 5 jaar geleden per brief alsmede per mail en fax aankondigde wel ingegrepen. Dat is dan ook het enige pluspunt binnen uw organisatie. Ik mag zwart bijverdienen. Mijn dank hiervoor. Het kan ook niet anders want zodra ik ergens in loondienst zou gaan werken en mijn BSN nummer ergens vermeld wordt zal er nog een heel ‘nieuw’ leger deurwaarders op de stoep staan bij de familie Hage. 

Maar goed dit heb ik u allen 5 jaar geleden al uitgelegd. Het is inmiddels ook al ruim vijf jaar geleden dat ik kenbaar maakte geen toeslagen meer te willen ontvangen. 
Het is eindelijk gelukt na vijf jaar, uw dienst moest zich kapot schamen...

769002ff892cdd27681982c2aca9e86a_medium.

Enfin- terug naar de beslagen der glimlachende, profiterende ‘Neerlands’ Deurwaarders.

Deurwaarders kantoor Karreman uit Apeldoorn en het deurwaarders kantoor Tijhuis & Partners te Almelo spannen de kroon (Notabene uit naam der Koning alsmede met uw aller toestemming). Een mooie woordspeling op de ‘Kroon’ in combinatie met een carnavals melodie zou een hit kunnen worden. Die hits komen ook nog aan de orde. U kunt nog steeds de keuze maken te stoppen met het lezen van dit boekwerkje. 

Met het innen van toeslagen verdomd men het, net als in Strabis of CJIB zaken inkomsten in mindering te brengen bij wanbetalers. Weet u wel dat deurwaarder Karreman bij Strabis zaken zelf het netjes afbetaalde bedrag door hard werkende mensen, van sancties (bekeuringen en boetes ontstaan uit overige zaken) zelf houdt en de gedupeerden de wijkagent op de stoep krijgen omdat er nog een oude boete openstaat? 

Die arme diender staat meestal net voor de kerstdagen op de stoep. Snapt u wel? Aangifte tegen de deurwaarder is natuurlijk onmogelijk want dit soort ‘boeven’ zijn door onze overheid beschermt. Men heeft immers de toestemming mensen die het al zwaar hebben uit te kleden. Zo legaal als wat. Zelfs in naam der Koning…Dat die man nog kan slapen, ongelooflijk eigenlijk. 

Al het geld wat bij die deurwaarders binnenkomt gaat op aan deurwaarderskosten. En steevast maakt men per maand (die men overigens niet verstuurd of ter inzage wil overhandigen aan gedupeerden of mogelijk aan bewindvoerders in de meest bizarre WSNP affaires) een afrekening met kantoorkosten, onderzoekskosten, verificatiekosten en nog meer verzonnen kosten omdat bedrag zelf te kunnen  houden. Eigenlijk is dit geld waar gezinnen iets meer levensvreugde van zouden kunnen hebben en kon rouleren bij de supermarkt, fietsenmaker of mogelijk in de MKB of bij de middenstand. 

Geld wat ook weer een hoog of laag tarief O.B. zou kunnen opleveren. Snapt u wel? Ik hoop het…

Nee zegt onze overheid ; “Wij laten alles afpakken door deurwaarders en incassobureaus, en ach dat burgers kapot gaan – en ach… die gemiste O.B. en een verdrietig ipv. een welvarend, vreugdevol land zal ons een worst zijn”.

Vele burgers in nood worden dus drie maal gepakt. Alle loonbeslagen, beslagen op úw Toeslagen, overige overheidsinvorderingen, -naast de belastingdienst- laten vele Deurwaarders kantoren floreren. Ik kan ze u allemaal opnoemen.

ZZP’ers en ondernemers worden 4 maal gepakt mede omdat deze groep via uw dienst ook nog een bijdrage aan de Zorg verzekeringswet moeten betalen. ( Ik moet wel even eerlijk aangeven alhier dat ik niet zeker weet of dit nog zo is met de nieuwe belastingwet, ik heb geen tijd gehad dat uit te zoeken. Ik zie enkel en alleen nog maar aanslagen en aanmaningen hier met die omschrijving binnenkomen)  Uw dienst heeft die belastingbijdrage ook liefdevol opgepakt. Geld is geld immers. En ach als mensen niet kunnen betalen, hebben we nog extra verhogingen der Belastingdienst om te kunnen vorderen. Zo denkt de belastingdienst immers. 

Dit alles resulteert in het vernietigen van een grote groep burgers alsmede inburgers. Dit alles bedacht alsmede uitgevoerd door onze overheid en uw diensten. 

Het treft burgers die vervolgens allemaal wanbetalers worden genoemd.

Dat woord ‘wanbetalers’ is het meest vreselijke gebruikte woord in ons land omdat van die 1.5 tot 2 miljoen mensen er nog geen één procent wanbetaler is. 

Een wanbetaler is iemand die bewust schulden maakt en probeert voor eigen gewin anderen te duperen. Of mogelijk te veel goederen op rekening heeft besteld bij postorderbedrijven, of mogelijk ging gokken met een creditcard of iets van dien. De omschreven flessentrekkerij in Sr.  326a valt daar ook nog wel onder. Inderdaad er bestaan etterbakken en oplichters. Maar niet tussen die 1.5 tot 2 miljoen burgers in de knel. Mogelijk zijn het er meer? … Dat zal later blijken. Er worden hier zaken geïnventariseerd. Dat kost tijd.  

Er is sprake van anderhalf miljoen tot twee miljoen mensen die het liefst geen toeslagen meer willen ontvangen, omdat zo blijkt als inwonende kinderen geld gaan verdienen middels een ‘bijbaantje’ pa en ma keihard afgestraft worden. Nemen kinderen vader en moeder in huis om dat voor zowel jongeren en ouderen er veel te weinig woningen zij- dan slaat de wijzer ook door naar de verkeerde kant. Blijken er achteraf correctie mogelijkheden bij de belastingdienst dan is er al veel leed ondervonden. 

Er speelt nog iets in dit gestoorde land. Kinderen zullen wel móeten bijverdienen want een normaal leerproces is al onmogelijk in dit land. Zelfs (soms) om hun ouders financieel te ondersteunen. Ook dankzij de overheid. Ook mede daardoor is er hier een liefdevol stevig gezin ontstaan. 

Kinderen die verder willen - worden per subiet opgezadeld met schuld. Dus we hebben te maken met een overheid die bewust al een groep nieuwe wanbetalers creëert voor de toekomst! Snapt u wel? Ik mag het hopen…

Door een te kort aan woningen zijn vele mede en Nede- Landers aangewezen op huisvesting bij vakantieparken, studentenhuizen waar postadressen niet mogelijk of illegaal zijn. 

Dus als burgers- zoals onze Koning vraagt in zijn kersttoespraken -om aan het  ‘participatie denken mee te doen’ en  voor elkaar te willen zorgen - om je woonhuis, brievenbus en huisadres met derden liefdevol te willen delen gaat uw Belastingdienst tot de derde generatie inkomens optellen en nog hogere aanslagen opleggen. 

Ook gedupeerden welke door huis- uitzetting verplicht in een caravan of overige b-kwaliteits- woning een onderkomen vinden worden nogmaals geslachtofferd. 

Totdat de deurwaarders hen wederom vinden. Namens talloze instanties ligt men op loer. Deze mensen hadden de valse hoop om met rust en normaal werken weer overnieuw te kunnen beginnen. Niets is minder waar. 

Mogelijk had men het ‘plan gevat’ om met hard werken die stapels ‘ongevraagde’ aanmaningen weg te werken. Het zal onmogelijk zijn indien je als een opgejaagd dier moet leven. 

Tel daar de regelgeving illegaal wonen - zonder brievenbus bij op en de cirkel is rond. Nog meer ellende. Mensen voelen zich door On- humane domme overheidsregels opgesteld- door domme beleidsmakers - in combinatie met hetgeen al beschreven is - meer dan ellendig en meer dan opgejaagde dieren. Dieren worden immers nog meer beschermd dan vele burgers. Ik hoor nu mensen roepen dat WSNP bestaat. Weet men in Den Haag hoeveel mensen daar geen gebruik van mogen maken? Weet u hoeveel afwijzingen er zijn? 

Het is ons in huize Hage ook overkomen. Wij luisterden naar onze Koning, hebben een groot hart en weten hoe het is om helemaal niets meer te hebben. 

Ene mevrouw XXXXXXX die wij op ons oude adres aan de Van Oldenbarneveldstraat 3 (3882 CA) te Putten op deze wijze konden helpen is net als de fam. Hage- nu ook dubbel de klos. Dank u wel Zijne Majesteit voor uw participatie adviezen en vervolgens de opgetelde inkomens als je een mens in nood wilt helpen. Dank u wel belastingdienst.

Ik noem maar bewust namen en adressen anders denkt iemand dat ik het verzin. In bijlage (4) Niet vermeld inzake privacy....

.......even een bevestiging contact te hebben met deze mevrouw. Ook mevrouw zal dus verder geholpen moeten worden alsmede beschermd moeten worden tegen uw afgrijselijke invorderingsmethodes. Mevrouw heeft nu ook verhoging op verhoging. Mevrouw zal u ook terugvinden in de cc mail.

Dus eigenlijk zouden we een Koning die overal akkoord voor geeft, vervolgens participatie adviezen geeft en humane oproepen doet- maar vervolgens  on-humaan incasso gedrag ondersteunt moeten laten horen bij de Rechtbank. Was het maar zo een feest. 

Maar als onze President de heer Rutte niet meer in zijn huidige functie werkzaam zal zijn zal hij absoluut opgeroepen worden door de Rechtbank. Dat mag en dat kan. De voorbereidingen lopen immers al. Mogelijk al eerder. 

Meneer wist al lang van al het falen der Overheid alsmede een bizar, on-humaan gedrag en greep niet in. Sterker nog, de heer Rutte is één van die vele dommeriken die bewust zijn bevolking kapot liet gaan. De heer Rutte weet van een falend systeem. Het verdriet wat dit veroorzaakt weet hij ook. Meneer geeft dus niet om mensen. Anders had hij per subiet als eerste aan de noodrem kunnen trekken. Die bevoegdheden alsmede mogelijkheden heeft en had hij immers. 

Wel de eed afleggen op de GW maar die GW. niet naleven zo simpel is het eigenlijk. 

De overheid belooft een stabiel, leefbaar, humaan land, (o.a. GW 21, 22 en deels 23), alsmede een goede en eerlijke zorg. Dit betreft niet allen de lichamelijke of geestelijke zorg. Nee dit is ook een behoedzame zorg voor je bevolking. Die is foetsie voor velen. De Overheid heeft gefaald dus veel mensen kunnen hier niet meer over beschikken. Het is hen allemaal door het On- humane gedrag der Overheid afgenomen. 

Het is een mooie insteek bij de Rechter voor het opstarten van het eerste proces. Het zal ook de insteek worden bij het vernietigen van de onzinnige situatie der al beschreven namelijk de ziektekosten ellende. 

Maar eerst de belastingdienst met al haar medewerkers wakker schudden en een tik op de vingers geven. Wie weet lukt het me…Ons is beter. Ik ben immers niet alleen. 

Eigenlijk ben je als medewerker bij de belastingdienst(en) ook maar een zielig wezen. Je word geacht om je eigen landgenoten op On- humane wijze -middels een Middeleeuwse denkwijze- te vernederen en de oh… zo belangrijke… levensvreugde te ontnemen. 

Na dit schrijven is er geen verschuilen meer mogelijk achter geautomatiseerde systemen of het uitvoeren van Onhumane praktijken. Excuses dat u de wetgeving moet volgen zijn nonsens. Excuses dat er digitale handtekeningen onder brieven staan zijn nog grotere nonsens. U bent baas over uw eigen handtekening, en heeft u daar toestemming voor gegeven, dan bent u zelf aansprakelijk voor die krabbel. Helderder kunnen we het niet maken. Ook niet leuker. 

Ik vraag me wel eens af? Zou onze Minister van Financiën Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem (uw hoogste baas) nog wel eens rustig slapen? Die moet toch ook weten dat hij mede verantwoordelijk is voor een falend alsmede on-humaan systeem met duizenden slachtoffers? 

Zou meneer geen kranten lezen, of mogelijk geen TV hebben? Zou er ooit tijdens de Ministerraad op vrijdag wel eens ‘iemand’ keihard met de vuist op tafel durven slaan en roepen: “Wij laten een groot deel van onze bevolking vreselijk in de steek”… 

wordt vervolgd...

VRGR.

Jack Hage Sr.
www.jackhage.nl 

 

17/12/2019 14:23

Reacties (26) 

1
07/01/2020 15:07
Dat beleidsmakers vaak van alles op de hoogte zijn en verder niks doen is bij velen inmiddels wel duidelijk; " was zo, is zo en zal ook altijd zo blijven", jij bent niet de eerste die dat zegt en zal ook niet de laatste zijn. Wat jouw verhaal aangaat is een aaneenschakeling van gebeurtenissen waar voor de leek geen touw aan vast te knopen is. Wat naar voren komt is dat je door allerlei gebeurtenissen en omstandigheden, mis communicatie , willekeur van ambtenaren enzo in een neerwaartse spiraal bent terecht gekomen.
Nou kan ik uit je relaas niet opmaken waar en wanneer het nu preci...
07/01/2020 16:06
Dank je wel...
3
18/12/2019 11:56
Jack, kerel, voordat ik wat ga zeggen schakel ik eerst even mijn emotie uit. Ik ga proberen om het zo onderkoeld mogelijk te bekijken.

Dit stuk - en het eerste stuk - is voor mij één grote emotionele en feitelijke warboel. Een warboel van gebeurtenissen, gevolgen, emoties en gedachtensprongen over wat je er allemaal mee wilt. Dat lijkt me niet meer dan normaal voor iemand die middenin de sores zit en er nog dagelijks mee moet worstelen.

Wat wil je precies, Jack? Met deze stukken op Tallsay, bedoel ik. Gewoon alles van je afschrijven? Pen op papier, vingers op de to...
1
18/12/2019 12:30
Lief advies Edwin, zoals velen doen. Maar wat ik ga aantonen is dat er vele beleidsmakers, vele invloedrijke mensen van alles wisten en allemaal hun smoel dicht hielden!
Dus namen, afdelingen en nog veel meer gaan gewoon internet op. Als jij weet dat je buurman of buurvrouw omkomt in een vlammenzee, ben je minimaal verplicht om 112 te bellen...zo zit het ongeveer.
Mogelijk helpt het om duidelijk te maken dat juist die mensen hun verantwoording hadden moeten nemen. mensen die zes jaar geleden al wisten dat het een puinhoop was, deden niets...Krijgen ze om hun oren nu...Kan er niet...
1
18/12/2019 14:12
[[Deleted]]
1
18/12/2019 14:46
En wederom lees je slecht, ik had het over de tijd van zes jaar geleden...zo jammer dit..
1
18/12/2019 15:11
[[Deleted]]
2
17/12/2019 19:59
Draaf je nu niet een beetje door?
Ik ben er nog steeds niet achter - ondanks zorgvuldig lezen - waar en wanneer het eigenlijk fout gelopen is. Door toeslagen die je niet kon stopzetten? Door de voordeurdelersregeling? Door niet (tijdig) opgegeven neveninkomsten van je kinderen?
Als je je aan alle regels houdt - hoe onrechtvaardig die je ook lijken - kan je eigenlijk niets overkomen. Dat kunnen alle 15 miljoen Nederlanders die nergens een probleem mee hebben betuigen.

Als je één keer - om welke reden dan ook - tussen de molenstenen beland bent is het geen sinecure o...
1
17/12/2019 22:23
Ik draaf hopelijk niet door? Denk het niet...- en als het wel zo is....Ja wat dan? Het is al fout gelopen in Scheemda. Als op de nacht van oud en nieuw je pand wordt opgeblazen met illegaal vuurwerk, de politie op 25 mtr. afstand staat te kijken en niets doet, dan sta je al met 10-0 achter. Alles kwijt! Alles weg...Als je dan boos wordt omdat je geen aangifte mag doen, je vervolgens in Winschoten het Politiebureau wordt uit- gefikkerd, sta je met 20-0 achter. Omdat je een onderzoek wil...
En als een verzekeraar vandalisme niet uitbetaald, ben je naast alles, ook nog een € 240.000.- kwi...
1
17/12/2019 23:47
Als het klopt, dat je huis met vuurwerk opgeblazen is en dat je daar geen aangifte van mocht doen - dan klopt er inderdaad iets niet. Ik ga er tenminste van uit dat dat illegale vuurwerk niet in je huis of je garage opgeslagen was.
Dat de verzekering niet uitbetaalde....viel dat onder molest? Daar is haast niemand tegen verzekerd, ik ook niet. Relletjes in de Oudejaarsnacht soms? En geen daders gevonden?
Ik probeer het een beetje te begrijpen - zoveel wrok komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Ik zal ook niet zeggen: had je toen maar dit, of had je toen maar dat... - dat is nu ...
1
18/12/2019 00:13
Als je me een beetje kent weet je dat het woord woede niet past bij me. Wrok ook niet. Als je ooit bekogeld bent met zoutzuur en je wapen niet mocht gebruiken, dan leer je dat vanzelf. Ik wil een goed werkend, eerlijk en humaan systeem.
En ik vecht niet tegen windmolens maar juist vóór windmolens, maar dan wel onder de grond of inpandig...

Ik had niet geschreven wees blij dat...... maar ik had geschreven 'jullie hebben een prachtig gezin' en daar mogen jullie heel trots op zijn...Het gaat mij niet om Snorro hier...

Ik ontdekte van de week dat kleine verschill...
1
17/12/2019 16:07
[[Deleted]]
1
17/12/2019 16:11
Ja sorry dan maar goedkoop...En jij kunt toch niet in onze dossier kijken van wat we allemaal wel weten en hebben? xx
1
17/12/2019 16:18
[[Deleted]]
1
17/12/2019 16:39
Ja maar ho's ffe...Ik ga ook alles openbaar maken, maar ik heb ook een aantal keren geschreven, dat dat niet in één keer kan! Het is lief van je dat je zo begaand bent met Mark. Maar als je iets al heel lang weet- dan is het je plicht om iets te doen. Zeker als Minister- President. Dan hoor je er te zijn.
Ik heb er niets van gemerkt, velen niet- geen enkel woord van berouw of van spijt of medeleven...Niet aangaande de armoede of de onmacht van mensen die tegen trage, niet te bereiken overheidsorganen knokken...Wij hebben het doorstaan en nog, maar velen zijn kapot gegaan. En nu lopen...
1
17/12/2019 17:00
[[Deleted]]
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert