Het vluchtelingenverdrag van 1951:

Door Candice gepubliceerd in Geschiedenis

Het vluchtelingenverdrag van 1951:

Dit verdrag werd ondertekend op 28 juli 1951 in Genève en het werd van kracht op 22 april 1954. Dit verdrag werd echter gewijzigd op 31 januari 1967.

Wat hield deze wijziging nou precies in?

Het oorspronkelijke verdrag had ten doel om de talloze vluchtelingenstromen in Europa als gevolg van de nasleep van de 2e Wereldoorlog goed te laten verlopen. Het gewoon goed af te handelen, maar naïef als dat de (westerse) wereld ook toen al was, werd er totaal geen rekening gehouden met het feit dat je ook in de toekomst met vluchtelingen te maken kon gaan krijgen … en die nieuw stroom liet niet lang op zich wachten. Het door de Sovjet Unie onderdrukte en gecontroleerde Oostblok ontstond, er vond op grote schaal dekolonisatie van Afrikaanse landen plaats, de Sovjet Unie viel Hongarije binnen in 1956, in het Midden Oosten was het verre van rustig en dat kwam zeer zeker niet alleen doordat de Staat Israël weer in ere werd hersteld. Het rommelde dus overal. In China woedde nog altijd een erg bloederige burgeroorlog, de Koreaanse oorlog barstte uit, in Vietnam begonnen de Fransen klappen te krijgen en eigenlijk was het destijds alleen rustig in de Westerse wereld. En dus begonnen vluchtelingen uit diverse delen van de wereld op pad te gaan. En velen van hen (vooral uit de Oostbloklanden en Afrika) kozen voor Europa … meer specifiek voor West-Europa.

Nou dachten ze bij de VN slim te zijn door waar het kon het te koppelen aan zaken die zich voor de ondertekening van 28 juli 1951 hadden afgespeeld. Oostblokvluchtelingen begonnen dus wel pas na 1951 te vluchten, maar de VN zag het als gevolg van de Sovjet bezetting van Oost-Europa in 1945. Afrikaanse vluchtelingen konden nog altijd worden gekoppeld aan de dekolonisatie van de Afrikaanse landen, wat het gevolg was van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook uit Cuba en Algerije kwamen ze en die konden dus nergens aan gekoppeld worden, want Castro bezette Cuba pas in 1959 en de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog vond plaats tussen 1954 en 1962.

Het werd een steeds meer onoverzichtelijke puinhoop en wat mede veroorzaakt werd door vele Tibetaanse vluchtelingen die voor het binnengevallen Chinese leger op de vlucht sloegen en voor India en Latijns-Amerika kozen en in Afrika werd het echt helemaal een gigantische onoverzichtelijke bende, want er gebeurde werkelijk van alles op dat continent en overal zag je vluchtelingenstromen en niet enkel richting Europa, maar ook binnen en naar Afrikaanse landen.

Dit alles was toen de reden voor de VN om het verdrag aan te passen door er enkele zinnen uit te verwijderen.

Artikel 1 lid 2:

As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to wellfounded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it. “

Dit deel diende te worden aangepast en delen van dit deel werden verwijderd waardoor het dus niet meer enkel om vluchtelingenstromen als gevolg van en/of gekoppeld aan de Tweede Wereldoorlog zou gaan. En dit werd dus geregeld middels het Protocol van New York op 31 januari 1967!

Ik ben overigens ook nog bezig met een artikel over de asielprocedure en dat stamt – hoe je het ook bekijkt – voort uit dit verdrag. Als er geen vluchtelingen/asielzoekers (dat zijn twee aparte begrippen) zouden zijn, dan was er ook geen asielprocedure noodzakelijk.

Een vluchteling is iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Diegene krijgt in eigen land geen bescherming tegen deze vervolging. En dat kan vervolging zijn op voornamelijk de volgende gronden.

Religie,

politieke overtuiging,

seksuele geaardheid of transseksualiteit,

kleur,

ras, 

etniciteit.

Een asielzoeker is idaarentegen emand die een ander land om bescherming vraagt door er een asielverzoek in te dienen. Het land waar dat asiel wordt gevraagd, gaat dan vervolgens kijken/uitzoeken of de asielzoeker valt onder het Vluchtelingenverdrag of een economische gelukszoeker is.

En dit hele verdrag – de totale versie – dient hoognodig te worden herzien, want doordat ze destijds uitgingen van vluchtelingen die grotendeels op weg waren naar het eerder door hen verlaten bezette en nu weer bevrijdde land en alle overige oorlogsvluchtelingen werd in het verdrag geregeld dat de vluchtelingen/asielzoekers die in het land waar ze zich melden en die daar dus erkend werden als vluchtelingen/asielzoekers dezelfde rechten kregen als de overige ingezetenen van dat land (op kiesrecht na). Op deze manier kregen ze wel heel erg veel rechten, maar niet net zoveel plichten, zonder dat er dus rekening gehouden werd met de gewone burgers uit die landen.

En dan barst er in 2015 dus een massale vluchtelingen en asielzoekers crisis los en die vallen dus nog altijd onder deze oude regelgeving. En daar hebben we nu nog altijd mee te maken. Een verdrag wat dus met de beste intenties ontstond, maar wat gewoon minstens elke tien jaar dient te worden herzien en aangepast.

*Candice*

11/12/2019 15:24

Reacties (6) 

1
12/12/2019 12:58
Wil ik wel nog meemaken of ze dit verdrag ooit aanpassen, is toch al te laat met al die instromers.
12/12/2019 13:58
Denk ik ook niet, maar het dient wel te worden aangepast.
1
11/12/2019 16:34
Ja, heb nu maar het gore lef om het verdrag weer eens aan te passen: in tegendeel, je krijgt de hele VN over je heen.
De economische vluchtelingen zijn op weg naar de welvarende Europese landen, de criminelen die thuis zware straffen kunnen krijgen zoeken de landen met een mild strafregime op en de religieuze fanatici willen hun geloof en cultuur uitdragen. In alle drie gevallen zijn ze bij de EU (m.u.v. Polen, Tsjechië en Hongarije) aan het juiste adres.
De landen waar ze vandaan komen zijn ze liever kwijt dan rijk en willen ze niet terugnemen - die hebben daar niets aan. In teg...
11/12/2019 16:37
Het gaat ook echt niet meer worden aangepast, net zoals andere verdragen niet meer en die dus ook moeten worden aangepast.
Maar het zou wel moeten gebeuren.
1
11/12/2019 17:24
Dat gaat al daarom niet gebeuren omdat wij hier én goed én gek zijn. Christelijk en sociaal, dat is allebei even erg.
Poetin en de Chinezen lachen zich intussen een bult over zoveel goedheid en domheid. Die nemen geen vluchtelingen op, die zijn wel wijzer. Die gaan Afrika zelfs opnieuw koloniseren, vanwege de grondstoffen. Wij mogen dat niet meer.
Vraag het maar aan Shell...die zijn voortdurend de gebeten hond.
Ooit van een procedure tegen China gehoord omdat ze daar hele landstreken verwoesten? Maar de vluchtelingen, die mogen wij opvangen.
Kijk maar naar de klucht ...
1
11/12/2019 17:31
Dat weet ik ook, maar wilde alleen maar eens uitleggen hoe het tot stand kwam en hoe naïef ze waren en dat het echt niet meer van deze tijd is.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert