MP: De zegenschaal en de angst V

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

Het was nog donker toen we het dorp uitreden en wij waren beiden verdiept in onze eigen gedachten. Ik vond het frapant dat de schaal ook voorgekomen was in de droom van mijn ega. Twee uit twee is goede statistiek en zeer onwaarschijnlijk wist ik uit mijn vroegere studie. Alle gebeurtenissen die in onze beider levens schaduwen vooruit wierpen en tot symbolen in onze slaap verwerden  waren variablen in variabelen. 

                                                     170px-PazuzuDemonAssyria1stMil_2.jpg

In beide gevallen was er een dreiging geweest en de aanwezigheid van de heidense schaal. In beide gevallen had de dreiging bestaan uit natuurmachten, in mijn geval bliksem die mij wilde verteren en bij mijn lief was het een stroming geweest. In beide gevallen hadden we een diep gevoel ervaren van verlatenheid. Dat waren de overeenkomsten geweest, en ik bedacht weer hoe onwaarschijnlijk het zou zijn, als wij samen in het zelfde huis op de zelfde tijd deze overkomsten in een droomwereld beleefden. Ik begreep het en het deed mij huiveren het waren beelden geweest die gestuurd waren of beinvloed door de aanwezigheid van het slechte dat in mijn huis was neer gezeteld.

Op de hoofdweg aangekomen, begon ik mijn relaas over de twee vrouwen die aan mijn deur waren verschenen. Het woord verschenen beviel mij niet, maar ik besefte al vertellende dat ik het wel zo ervaarde. Onbewust maken wij woordkeuzen die onze diepere gevoelens verraden en waarschijnlijk worden die gekozen woorden gestuurd door een instinct dat onze eigen bescherming voorstaat. 

'Ik luister,' zei mijn zus,'je leek even afwezig.' Ik pakte de draad weer op en vertelde over de Jehova's in mijn studenten tijd en hoe ik die binnen had laten komen omdat het regende en ik medelijden gevoeld had. Uiteindelijk kwam ik bij de schaal uit, de zegen schaal.

'Ik heb nog nooit van zoiets gehoord,' deelde mijn zus mee, die zeer aandachtig geluisterd had naar het relaas. Zij kon goed luisteren, zij had tot haar pensioenering gewerkt als sociaal werkster/psychologe en doorzag mensen in een flits en kon goed luisteren. 'Nee,' herhaalde zij, 'nog nooit!'

Toen ik ook nog eens over de bewering sprak van de Spirit die altijd naast de vrouw zat of stond en haar vertelde waar zij naar toe moest gaan, keek zij mij even zijdelings aan.

'Dat bevalt mij niet,' sprak zij gedecideerd, 'schizofrenie komt natuurlijk voor en mensen menen dan stemmen te horen. Ook is dwangmatig handelen mij niet onbekend. Ik heb patienten gehad die altijd met een voet op de straat in de goot wilde lopen en met de andere op de stoep.  Of nooit op voegen van tegels mochten stappen of met twee treden tegelijk trappen opliepen of altijd elke tweede lantaarnpaal een tikje gaven in het voorbij lopen. dat zijn dwangneuroses. Ik heb ook Godsdienst waanzinnigen meegemaakt maar het zijn allen verschillende ziektebeelden met andere achtergronden.'

                                                         170px-Ram-headed_demon.jpg

Ik had daar wel een beeld bij en knikte voor mij uit. 'Je zult niet gauw een cluster zien van ziektebeelden die door elkaar heen lopen en met elkaar verbonden zijn in achterliggend redenen,' zei mijn zuster ernstig. 'Noch zal zoiets gepaard gaan met geschenken die gegeven of gebracht worden, hoe positief of negatief dan ook. Het klinkt meer als een missie, zelf opgelegd of 'bevolen', of de vervulling van een belofte of een verplichting.' 

'Het klinkt ernstig,' vervolgde zij, 'het geeft mij een onbestemd gevoel, als ik mijn instincten laat spreken.  Kennelijk had de schaal te maken met de locatie niet zozeer met de persoon die daar verbleef, dat zei je zelf. Alhoewel je nu wel aan die schaal verbonden bent en je partner ook, want jullie verblijven op die locatie. 

'Dat was weer eens haarscherp verwoord door mijn zuster,' dacht ik. Mijn zus was altijd diep gelovig geweest en had op het punt gestaan theologie te gaan studeren. Zij was zeer analytisch en beschouwend van aard en ik hechtte erg aan haar meningen. 'Hoe verklaar jij het dan,' vroeg ik? 'Tien mensen, tien meningen,' glimlachte zij, 'maar ik maak mij zorgen over die schaal en om een duidelijke reden.' 

'Ik luister,' zei ik eenvoudig weg. 'Als die vrouw met de sombere uitstraling beweerde dat de Spirit haar energie drainde,' vervolgde mijn zus, 'dan kan ik je zeggen dat zij denkt de Spirit naast haar te hebben maar dat is niet zo. De heilige Geest geeft mensen juist hoop en energie en zuigt niet de energie weg uit de gekozenen, dan zouden het juist slachtoffers zijn in plaats van geredde zondaars. 'Ach jee, ' dacht ik hier komt het kerkgepraat, maar ik luisterde aandachtig want ik besefte dat mijn zus gelijk had..in ieder geval vanuit een filosofisch standpunt.

'Wat dan,' vroeg ik want ik was wel nieuwsgierig wat zij er van zou vinden. 'Iets slechts, iets demonisch,' zei mijn zus eenvoudig weg. Niet alleen zijn de brengers van de schaal onder de invloed van wat zij denken dat het de Spirit is die hen stuurt, maar zij laten zich misleiden en door iets slechts en laten zich als werktuig gebruiken. Dat is een gehoorzamen een soort aanbidding in een onderdanige relatie met tot wat zij geloven dat hen stuurt.'

                                19198094914_d9bd844bca_n.jpg

'Laten wij er van uitgaan dat zoiets kan,' opperde ik, 'zijn die vrouwen dan gevaarlijk.' 'Zij zijn slechts de boodschappers,' vond mijn zus, ' de helpertjes van iets dat zich uitreikt naar jou en je huis en een ieder die zich daar bevindt' 'Waar baseer je zoiets op,' wilde ik weten? 'Op de bijbel,' sprak mijn zus die net zo gemakkelijk dominee of priester had kunnen worden. 'Want...,' liet ik het vragend klinken. 'Want de bijbel ondersteunt niet zoiets als een zegenschaal,' sprak mijn zus als of zij net een moeilijk som aan een domme jongen had uitgelegd.

'Wacht eens even, de bijbel is duizenden jaren geleden opgetekend,' wierp ik tegen, 'en de tijd heeft niet stil gestaan.' De maanlanding en de Apolo astonauten, bijvoorbeeld, komen ook niet in de bijbel voor, maar het is wel gebeurd en het heeft wel plaats gevonden.'

'In de bijbel,' zei mijn zus nadrukkelijk, 'komt zo iets als een zegenschaal niet voor, wel demonen en vervloekingen en zegeningen, en daar heb ik het over.' Die schaal heeft niets met zegeningen te maken.'  Overigens liggen vervloekingen en zegeningen naast elkaar wat vandaag een zegen is is morgen een vervloeking.' Ik wist niet precies wat ik daar mee aan moest en als de schaal mij niet zo zou verontrusten, dan zou ik genoten hebben van het woordschermen met mijn zus. 

'Neem een man die een vrouw lief heeft met heel zijn hart,' sprak mijn zus, 'en zij valt voor een minnaar, hem daar mee bedriegend, dan slaat de jalouzie toe en de man zal de vrouw haten. Een geschenk dat niet aanvaard wordt, is na enige tijd iets lelijks geworden dat alleen maar negativiteit te weeg brengt.'

                                        6676486071_4a89ee3018_n.jpg      

De bijbel ondersteunt dat,' plaagde ik haar? 'Bileam, deel II (Numeri 22: verzen 36-24: 25),' zei ze, 'een duidelijker geval bestaat haast niet.' 'Ik versta elk woord maar weet niet wat je zegt,' verklaarde ik. 'Bileam en Balak koning van de Moabieten,' verduidelijkte mijn bijbel geleerde zus. 'Oh,' lachte mijn zus, ' hier komtie, Balak wilde de Israelieten vernietigen en liet Bileam opdraven om hen te vervloeken.  Op weg naar Balak weigerde zijn muildier te lopen. Hij ranselde zijn lastdier maar het beest was doodsbang en verzette geen stap. 

Het beest voelde wat bij Bileam niet registreerde, een aanwezigheid die Bileam zou doden als hij zijn missie zou verrichten. Als Balak en Bileam het leger van Israel overzien wil Bileam het vervloeken maar er komen alleen maar zegeningen uit zijn mond. 'Tot dusver de tekst,' zei mijn zus.

We waren al pratend en argumenterend in Saskatoon aangekomen en waren zelfs al bijna bij het huis van mijn neef aangekomen. Ik besloot om op de terugreis er over door te praten. Toen ik boven het flatgebouw keek schrok ik, eventjes heel eventjes meende ik in de vorm van een donkere wolk het silhouet van de schaal  gezien te hebben, maar toen ik met mijn ogen knipperde was het weer gewoon een wolk. 'Ik ben geobsedeerd geraakt,' dacht ik, 'maar het was de vorm geweest, bedot je zelf niet ,' was mijn volgende gedachte en ik wist dat het waar was en het had boven de flat van mijn neef gehangen.

San Daniel 2019

lees ook VI

 

 

06/12/2019 04:40

Reacties (4) 

1
06/12/2019 19:13
Uitleg van een deskundige - en dan nog een gelovige. Het kan niet op....
Maar het past mooi in de verhaallijn.
Ik zou het ook eens aan een oude indiaan vragen: een medicijnman liefst.
Met dit weer buiten - hier storm, kou en regen - is het echt genieten met zo'n spookverhaal.
1
06/12/2019 19:18
Fijn dat je er van geniet
1
06/12/2019 12:57
Zoals steeds magistraal geschreven.
1
06/12/2019 13:22
Thank you sir
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert