Nederlandse Jihadisten … terughalen of niet?

Door Candice gepubliceerd in Samenleving

Nederlandse Jihadisten … terughalen of niet?

Ik weet het, ik weet het …. dit is een vraag die al eerder is gesteld, maar ik had het even nodig als titel voor dit artikel!

In Syrië werden in maart 2011 vreedzame protesten tegen het regime van president Bashar al-Assad bloedig neergeslagen. Dit bleek het begin van een bijzonder gewelddadige burgeroorlog.

Vanaf 2012 begonnen ook Nederlanders naar Syrië en daarna naar Irak te trekken om er mee te gaan vechten. Sommigen in eerste instantie tegen de troepen van Assad, anderen omdat er een al bestaande terreurgroepering zich ontwikkelde tot een serieus leger met als doel er een Kalifaat te stichten en die op niets ontziende wijze mensen begon af te slachten en meer en meer een grotere rol van betekenis ging spelen in die regio.

Hadden jullie dat maar gedaan, dan zaten wij nu niet met dat probleem!

Deze uitreizigers kozen toen bewust voor een ‘avontuur’ waarmee ze zich tegen het westen en dus ook tegen Nederland keerden, waarmee ze zich keerden tegen de democratie, tegen alles wat gewoon humaan was en daarmee dus hun recht op Nederlands staatsburgerschap verkwanselden! En dat dit tuig – doordat Irak de doodstraf kent – nu de doodstraf riskeren dat moeten ze zichzelf aanrekenen. Nederland heeft ze daar niet heen gestuurd, Nederland vroeg ze niet om zich er schuldig te maken aan vele grove schendingen jegens de mensheid en Nederland hoeft ze dus ook niet terug te gaan halen, ook niet als er een kans bestaat dat er doodvonnissen worden geveld voor Nederlandse Jihadisten. Om zomaar eens even Fred Teeven te quoten, nadat een inbreker in 2016 werd gedood. 

"Het is het risico van het vak, een beroepsrisico!"

Terughalen of niet …

hoe gaat dat in andere landen?

Ondanks een gerechtelijke uitspraak lijkt het Kabinet nog niet voornemens om IS kinderen en vrouwen terug naar Nederland te halen en over de ‘mannen’ valt eigenlijk helemaal niet te praten. Niemand uit de politiek pleit voor het terughalen van die ‘mannen’, maar ze willen ook niet dat ze in Irak de doodstraf kunnen gaan krijgen en dus komt er een moment dat ze letterlijk zullen moeten kiezen om óf akkoord te gaan met die eventuele doodstraffen … óf ze wel terughalen om ze toch hier te berechten. En een tussenweg die is er niet, want er komt dus geen internationaal tribunaal, daar de VS daar tegen is en er meer landen zijn die daar weinig heil in zien. En aldus wordt het op den duur – en dat gaat niet lang meer duren – kiezen tussen het risico van doodvonnissen accepteren of ze dus terug naar Nederland halen om ze hier te berechten met weinig kans op concreet bewijsmateriaal en dan met straffen die geen recht doen aan hun walgelijke misdrijven jegens de mensheid. Probeer maar eens om aan een vader of moeder van een door een Nederlandse Jihadist onthoofde zoon of een honderden keren verkrachtte dochter die daarna als slavin op een marktplein werd verkocht uit te leggen waarom zo iemand maar zes jaar gevangenisstraf krijgt!

Hoe gaat dat in andere landen?

België:

In feite denken ze er bij onze zuiderburen hetzelfde als bij ons. Geen denken aan, maar net als bij ons denken sommigen er anders over en werd er via een rechtspraak beslist dat de Overheid mee moet werken aan de terugkeer van IS kinderen en IS vrouwen (in dit geval weduwen).

In België geldt sinds de aanslagen in Parijs van 13 november 2015 dat ook het aanzetten tot afreizen naar jihadistische gebieden als terroristisch misdrijf wordt gezien ongeacht of er dus echt is aangestuurd op het plegen van terreurdaden. Meevechten met IS, maar ook het zich daarop voorbereiden, is sindsdien ook strafbaar geworden. En dan is levenslang (in België … wordt al na meen een 15 jaar gekeken of invrijheidstelling een optie is) mogelijk en er zijn enkele gevallen bekend waarbij in België criminelen tot hun dood hebben gezeten na dus een levenslange veroordeling. En er zit er nu nog ééntje sinds 1980 vast. Deze criminelen kregen aanvankelijk de doodstraf (die werd pas in 1996 afgeschaft), maar wat direct werd omgezet in levenslang.

Maar …. een groot deel van de teruggekeerde jihadisten vielen nog onder de oude geldende wet en ontliepen op die manier strafvervolging.

Frankrijk:

Frankrijk heeft en maakt gewoon afspraken met Turkije en ontkent dat er al 80 kinderen zijn opgehaald en geeft toe dat er al wel weeskinderen zijn opgehaald. Maar ook 250 jihadisten die begeleid door de Franse agenten werden teruggestuurd. Maar dit gaat dan dus enkel om jihadisten die naar Turkije zijn gevlucht. In Frankrijk zijn  ze er heel voorzichtig over als het gaat om het geven van informatie .... maar ik heb gewoon niet het idee dat ze er een hard beleid voeren.

Duitsland:

Een terugreiziger kan in Duitsland niet zomaar worden vastgezet, Per persoon moet worden bekeken wat er over hem of haar bekend is, en of dat dan dus wel genoeg is om dan iets te ondernemen. Noodzakelijk bewijs voor een arrestatie en een strafzaak, ontbreekt ook vaak. Kan echter toch aannemelijk worden gemaakt dat iemand een 'gevaar' vormt, dan zijn er wel een paar andere maatregelen mogelijk. Zo iemand kan in dat geval worden gevolgd door de veiligheidsdiensten. En ze komen op de lijst van potentiele islamitische aanslagplegers!”

Op deze Duitse lijst staan ongeveer 630 van dat soort stukken tuig (laat ik het eens netjes houden).  De Duitse regering heeft altijd gezegd dat ze de IS'ers pas terug willen nemen als er genoeg bewijs is om ze bij aankomst te kunnen oppakken. En dat is maar heel zelden!

Verenigd Koninkrijk:

"Het is uiterst ingewikkeld om voldoende bewijslast te verzamelen waaruit blijkt dat deze ‘strijders’ gruwelijke daden op hun geweten hebben. Daarnaast is de publieke opinie in meerderheid tegen het terughalen van IS-strijders."

Het strafrecht voorziet in vervolging van jihadisten, mits er wel bewezen kan worden dat zij daadwerkelijk hebben gevochten in Syrië of Irak. Dat valt meestal niet te bewijzen en het VK kent zo ontzettend veel potentiele islamitische terroristen dat ze gewoon nooit allemaal in de gaten vallen te houden, zoals de gruwelaanslag in Manchester op 22 mei 2017 bewees.

Celstraf, ook levenslang, is er voor 'mensen' van wie bewezen kan worden dat zij naar een ander land zijn afgereisd om daar een terreurdaad te (helpen) plegen, of een terreurtraining te ondergaan. Zulke 'mensen' met een dubbel paspoort kunnen enkel hun staatsburgerschap verliezen als ze zich schuldig maken/hebben gemaakt aan terrorisme.

Voor die 'mensen' van wie justitie de terreur verdenking niet rond kan krijgen, uiteraard door gebrek aan bewijs, zijn er de zogenoemde 'Terrorisme Preventie en Onderzoeksmaatregelen'. En die maken het vervolgens mogelijk een verdachte elektronisch aan banden te leggen, een gedeeltelijk huisarrest te geven, te controleren op het bureau, of ze gebiedsverboden op te leggen. Alleen zijn al die maatregelen tot nu toe slechts enkele keren toegepast.

Zweden:

Als IS-ers op hun terugreis Turkije doorkruisen treedt direct een waarschuwingsmechanisme in werking, zodat de nationale veiligheidsdiensten klaarstaan zodra deze terugkeerders voet zetten op Zweedse bodem. Direct na landing worden ze ondervraagd, wordt hun psychische toestand bepaald, en aan de hand van al deze verkregen informatie stellen de autoriteiten vervolgens een risicoanalyse op. De SÄPO - dat is de Zweedse veiligheidsdienst - houdt de 'risicogevallen' daarna wel in het vizier, maar ze blijven wel gewoon op vrije voeten.

De integratie van teruggekeerde jihadisten wordt er overgelaten aan de gemeentes. Iedere gemeente heeft een terrorisme-coördinator, maar de invulling van die functie is echter niet landelijk vastgelegd. Zo zijn er plaatsen waar een uitgebreid programma voor de voormalige jihadisten op poten is gezet en echt volledig gericht op een zo snel mogelijke resocialisatie. Ze kunnen rekenen op onderdak, financiële steun, onderwijs maar ook bij het hulp vinden bij het zoeken en vinden van werk. In Zweden zien ze schijnbaar niet als gevaarlijk.

Denemarken:

Dit land is veruit het meest uitgesproken als het om IS-ers gaat. Het land heeft onlangs een wet aangenomen waarmee jihadisten met een dubbele nationaliteit hun Deense nationaliteit verliezen en daarmee niet kunnen terugkeren. Alleen houdt dit Turkije niet tegen om Deense IS-ers gewoon wel naar Denemarken terug te sturen (die dan gewoon worden toegelaten). Ze hebben ook enkele weeskinderen teruggehaald, net als Nederland, maar alleen (net als bij ons) weeskinderen. Een duidelijk standpunt over wat er met IS wijven en hun kinderen moet gebeuren is ook daar nog niet. 

Kosovo:

Dit land haalt actief IS-ers terug, laten ze ook gewoon terugkeren, arresteren de ‘mannen’ en alle vrouwen (al dan niet met kinderen) gaan naar gesloten opvanglocaties. In Kosovo denken ze dat die jihadisten anders toch wel zullen terugkomen en er zijn er ook al diverse veroordeeld.

Rusland:

Zoals bekend vind ik dat een barbarenland en die mening zal nooit veranderen en ik was er best wel van overtuigd dat Rusland “Njet” zou zeggen tegen elke jihadist die terug wil naar dat land. Helaas heb ik het dit keer toch enigszins mis, want Vladimir Poetin vind dus het Ëen heel eerbiedwaardige en juiste daad” om alle kinderen terug te laten keren of terug te halen. Gelukkig verloor Vladimir Poetin niet al zijn barbaarse trekjes en gaat dit alleen maar op voor de kinderen. Rusland kent een terreurgeschiedenis waarbij het vaak om vrouwelijke terroristen ging en dus worden de IS wijven er absoluut als een gevaar voor het land gezien (dit keer hebben de Russen zowaar helemaal gelijk) en waren veel die IS wijven volgens de Russische inlichtingendienst heel erg direct betrokken bij het rekruteren van de jihadisten. Ze komen in Rusland niet zo snel weg met een redelijk lage gevangenschap en dat is terecht. Over ‘mannelijke’ IS-ers daar doen ze in Rusland niet zo moeilijk over. Als het aan Poetin had gelegen waren er geen overlevende Russische – maar in zijn totaliteit niet – IS-ers geweest, maar dat is helaas niet het geval, maar wanneer ze daar in Rusland een IS-er berechten dan wordt als vonnis vrij regelmatig 18 jaar celstraf opgelegd en dat is in dat land eigenlijk erger dan de doodstraf, maar dat gaat ook op voor elke celstraf in een islamitisch land en voor nog veel meer landen.

Marokko:

Uitgereisde Marokkaanse IS-ers mogen terugkeren, ze zijn welkom maar de mannen kunnen er dan wel rekenen op gevangenisstraffen van 10 tot 15 jaar. Vrouwen worden niet vervolgd, ze zien ze er niet als een gevaar.

Conclusie:

Het is een drama in bijna alle landen, er zit echt geen één land tussen die echt korte metten maakt met dat IS tuig dat dus terug wil keren. Zo heel erg slecht doen wij het dus nog niet. Wij zeggen nee tegen alle uit gereisde Nederlanders die terug willen keren, we halen ze niet op, ook al die IS wijven halen we nog steeds niet op, de kinderen ook niet … op een tweetal weeskinderen na. Maar ook Nederland weet eigenlijk nog steeds niet wat ze moeten met al dat tuig. Nederland wil een tribunaal, maar eigenlijk nog liever dat ze daar in Irak voor de rechter moeten verschijnen …. maar dan mogen ze dus niet de doodstraf krijgen opgelegd. Maar Irak kent de doodstraf voor terroristen en daar zouden wij gewoon eens een voorbeeld aan moeten nemen. Irak gaat dat echt niet veranderen. Als ze dat zouden doen dan zouden de huidige rellen verbleken bij wat er dan voor rellen ontstaan. Dat zou een staatsgreep tot gevolg kunnen hebben (en terecht dit keer), want al de duizenden Irakezen die familie zijn verloren aan dat tuig … willen dus maar één ding en dat is wraak. En ik kan ze geen ongelijk geven!.

*Candice*

 

18/11/2019 19:26

Reacties (12) 

1
25/11/2019 15:36
Klopt, wil alleen maar aangeven dat met name de Euro landen niet op een lijn zitten.
1
25/11/2019 14:47
Tja klopt maar nou hebben ze wel in Duitsland vrouwen met kinderen teruggehaald.
25/11/2019 15:10
Maar dat is Duitsland en dat is hun eigen keuze. Het zal nog veel meer gaan gebeuren, daar kun je op wachten.
1
22/11/2019 23:31
Gelukkig heeft het Gerechtshof in Den Haag vandaag het vonnis van de lagere rechter vernietigd: zit er toch nog verstand bij de rechterlijke macht.
Dat gebleer van de families: hadden ze maar beter op hun dochters moeten passen. Die jankende vader die zo graag zijn kleinkinderen had willen zien had die trut maar moeten opsluiten of in elk geval haar paspoort moeten verstoppen. Daar heb ik nu écht geen medelijden mee.
Hoe durven ze? De kinderen worden toch alleen maar voorgeschoven om de moeders na te laten komen, en dan liefst ook nog de vaders.
Het wordt hoogste tijd dat ...
23/11/2019 03:41
Heb het gelezen en was er heel blij mee ... eindelijk een beetje gezond verstand.
2
22/11/2019 20:56
Snap zowiezo niet dat daar zo veel palaver over gemaakt wordt, gewoon vast zetten klaar, Wat dacht je wat er gebeurd als al die landen hun landgenoten/IS strijders terug halen, in deze tegenwoordige tijd met internet enzo zijn er zo weer contacten gelegd met alle gevolgen van dien, men zou zich moeten afvragen wat dit op termijn wereldwijd voor een gevolgen heeft .
22/11/2019 21:00
Precies. Schenk er geen aandacht meer aan en laat Irak ze gewoon berechten en als Irak daar hulp bij nodig heeft omdat het om heel veel gaat en mogelijk ook wat geld nodig heeft ... doen. Help ze op alle mogelijke manieren, maar hoe dan ook laat ze niet terugkomen.
2
19/11/2019 22:05
Poot stijf houden. Die lui M/V hebben zich vrijwillig en vol overtuiging aangesloten en hebben daarmee het NL staatsburgerschap van zich afgeworpen, ik zie niet in waarom wij deze niet meer NL'ers en/of hun kroost terug zouden moeten halen nu hun gruwelijke missie daar mislukt is. Zoals die vent op je eerste afbeelding zegt '....we zijn gekomen om te sterven'. Dapper doorzetten dan en zonder snotteren je doodstraf accepteren!
19/11/2019 22:35
Ja precies, je moet ze echt niet terughalen.
1
19/11/2019 23:50
Nee, dat snotteren doen al die brave humane Nederlanders wel voor ze. Terwijl de Jihadisten als martelaren in het paradijs terecht denken te komen gunnen wij hen de doodstraf niet - omdat wij zo nodig onze normen en waarden door willen drukken.
In wezen is het niks anders dan arrogantie: wij zijn immers de betere mensen...
Deze 'betere mensen' zullen hun trekken nog wel thuis krijgen, maar helaas treft het nooit de ware schuldigen. Die gaan dan weer kaarsjes branden.
2
18/11/2019 22:55
Wat moet ik nu nog zeggen? Onze 'mensenrechten' zitten ons weer eens dwars. Ik heb niets tegen mensenrechten - maar ze moeten niet voor iedereen gelden. Daar zit de fundamentele fout.
Terroristen hebben het recht op een humane behandeling verspeeld, en dus ook het recht op een zogenaamd 'eerlijk' proces.
Wacht maar af wat er gebeurt als de eerste teruggekeerde IS' er (m/v) een aanslag pleegt en er onschuldige burgers sneuvelen - als martelaren voor het 'humane' terugkeerbeleid. Dan zou het politieke plaatje best kunnen veranderen.
En terecht.
1
19/11/2019 04:33
Dat zeg ik dus ook, die gelden voor mensen en niet voor terroristen.

Daar kun je overal in Europa op wachten.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert